Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UNITED NATIONALS ORGANIZATION*ORGANIZAC E SPOJENÝCH NÁRODŮ*OSN Vypracovala:Lenka Bokůvková Třída:9.A Datum:15.dubna 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UNITED NATIONALS ORGANIZATION*ORGANIZAC E SPOJENÝCH NÁRODŮ*OSN Vypracovala:Lenka Bokůvková Třída:9.A Datum:15.dubna 2008."— Transkript prezentace:

1 UNITED NATIONALS ORGANIZATION*ORGANIZAC E SPOJENÝCH NÁRODŮ*OSN Vypracovala:Lenka Bokůvková Třída:9.A Datum:15.dubna 2008

2 O BSAH 1)Vznik 2)Sídlo+členové 3)Cíle OSN do roku 2015 4)Rada bezpečnosti 5)Poručenská rada 6)Mezinárodní soudní dvůr 7)Ekonomická a sociální rada 8)Ocenění OSN oficiální stránky : www.un.org

3 1)V ZNIK Organizace OSN byla založena 26.června 1945 v San Franciscu na základě přijetí Charty OSN,kterou přijalo 50 státu včetně tehdejšího ČSR. OSN nahradila Společnost Národu,která v udržování míru neuspěla. První Valné shromáždění se konalo 10.ledna 1946 v Londýně úřední jazyky : angličtina, arabština, čínština, francouzština, ruština, španělština generální tajemník Ban Ki-moon

4 2)S ÍDLO + ČLENOVÉ Sídlí v New Yorku(Vídni,Ženevě,ale i v Praze) Má 191 členů Cílem OSN je zachování míru a bezpečnosti a mezinárodní spoulupráce Členství je na principu rovnosti států,které mají v organizaci svá zastoupení,tzv. Stálé mise. Ve Valném shromáždění má každý stát své zástupce,nejvíce však pět.V hlasování mají jeden hlas.

5 3)C ÍLE OSN DO ROKU 2015 Snížit chudobu dosáhnout univerzálního primárního vzdělávání prosazovat rovnost mužů a žen a poskytovat ženám více možností prosadit se ve společnosti snížit dětskou úmrtnost zlepšit zdraví matek boj s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi vybudovat globální partnerství pro rozvoj udržovat mezinárodní mír a bezpečnost

6 4)R ADA BEZPEČNOSTI Tento výkonný orgán má základní odpovědnost za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti. Má 15 členů,pouze 5 jich je podle Charty OSN stálých(Čína,Francie,USA,Rusko,Velká Británie) V letech 1994 - 1995 byla členem Rady bezpečnosti i ČR.

7 5)P ORUČENSKÁ RADA Zabývala se správou několika nesamostatných území. Mezi tyto území patřili kolonie Japonska a Itálie. Těchto území bylo celkem 11, a všechny se postupně osamostatněly nebo se připojili k jinému státu. Poručenská rada zastavila svou činnost v roce 1994.

8 6)M EZINÁRODNÍ SOUDNÍ DVŮR Sídlo v Haagu Má 15 členů volených Valným shromážděním a Radou bezpečnosti. Soud se řídí statutem, který byl přijat spolu s Chartou OSN. Rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora jsou závazná a definitivní. Předsedkyní Mezinárodního soudního dvora - Rosalyn Higgins (Velká Británie) a místopředseda soudce Awn Shawkat Al-Khasawneh (Jordánsko). Řeší mezinárodní spory, které mu předloží státy.

9 7)E KONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ RADA má 54 členů volených na tříleté období Valným shromážděním Zabývá se otázkami týkajícími se hospodářství, kultury, výchovy, zdravotnictví atd. Této radě je podřízeno pět regionálních komisí, kterými jsou Hospodářské komise pro Evropu, Afriku, Latinskou Ameriku a karibskou oblast, Asii a Tichomoří a pro západní Asii. Hospodářská a sociální rada se také zabývá ochranou lidských práv a svobod.

10 8)O CENĚNÍ OSN V roce 2001-Nobelovu cenu míru Již dříve stejnou cenu dostaly Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (1954 a 1981), Dětský fond OSN (1965) a Mírové síly OSN (1988)

11 ZDROJ www.wikipedie.cz http://hanculetka.blog.cz Vypracovala Lenka Bokůvková


Stáhnout ppt "UNITED NATIONALS ORGANIZATION*ORGANIZAC E SPOJENÝCH NÁRODŮ*OSN Vypracovala:Lenka Bokůvková Třída:9.A Datum:15.dubna 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google