Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0232 Název projektuEU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školyMASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0232 Název projektuEU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školyMASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0232 Název projektuEU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školyMASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín PředmětHospodářský zeměpis Tematický okruhGeopolitika a sociální a kulturní problémy lidstva TémaMezinárodní inegrace států Označení DUMUVY_32_INOVACE_845 Jméno autoraIng. Kateřina Vasilová Datum vytvoření21.9. 2013 AnotaceVýkladový materiál pro základní informace o integraci států z pohledu politického a vojenského, lze využít jako osnovu pro výklad učitele a základní strukturu zápisu žáků do sešitu. Následuje pracovní list pro procvičení. DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

2 Mezinárodní integrace států

3 Integrace 1)Politické – politické sjednocování, centralizace moci, společné zájmy - př. OSN, LAS (Liga arabských států) 2)Ekonomické – odstraňování obchodních bariér a podpora ek. spolupráce - př. EU, CEFTA (Středoevropské sdružení volného obchodu) OECD (Organizace pro hospodářský a obchodní rozvoj) 3)Vojenské – společná vojenská taktika, hlavně obranný charakter - př. NATO, ANZUS (Tichomořský vojenský pakt)

4 OSN = Organizace spojených národů (UNO = United Nations Organization) - nejvýznamnější seskupení států - ± 200 států -zákl. cíl – zajištění míru a bezpečnosti ve světě + podpora mezinárodní spolupráce hospodářskou, kulturní a humanitní -vznikla 1945 – USA (San Francisco) – 51 států - nahradila dřívější Společnost národů -členství – princip suverénnosti států -financování z členských příspěvků (velikost a vyspělost země) -hl. sídlo – New York, dále Ženeva, Vídeň -úřední jazyky – A,Š,F,R,Č + někdy arabština

5 Organizační struktura OSN 1)Valné shromáždění - nejvyšší orgán – setkání zástupců všech členských států - zasedá min 1 x ročně (pravidelně na podzim) nebo mimořádné svolání - projednává všechny důležité otázky - rozhodování formou hlasování – 1 stát = 1 hlas

6 Orgány OSN 2) Rada bezpečnosti - nese odpovědnost za světový mír a nebezpečné situace a konflikty – řeší spory států a snaží se o mírové řešení konfliktů - stálí členové - 5 států (Rusko, USA, Velká Británie, Francie, Čína) + 10 dalších států – vždy na 2 roky (ČR – 1994 – 1995) - rozhodování – hlasováním (stálí členové mají v zásadních otázkách právo veta)

7 Orgány OSN 3) Hospodářská a sociální rada - zabývá se otázkami hospodářství, kultury, výchovy, zdravotnictví, ochranou lidských práv a svobod, apod. - má vytvořeno 5 regionálních komisí (pro Evropu, Afriku, LA a karibskou oblast, Asii a Tichomoří a pro západní Asii) - 54 členských států - svá doporučení předkládá a doporučuje Valnému shromáždění

8 Orgány OSN 4) Poručenská rada - zabývá se správou některých nesamostatných území – snaha povznést úroveň samosprávy a nezávislosti -dřívější kolonie Japonska a Itálie – 11 území, které se postupně osamostatnily nebo se připojily k jinému státu -činnost pozastavena v roce 1994

9 Orgány OSN 5) Mezinárodní soudní dvůr - Haag (Nizozemí) - řeší mezinárodní spory mezi státy - 15 nezávislých soudců (voleni VH na 9 let) - rozhodnutí soudu je závazné, pokud se jím stát neřídí – Rada bezpečnosti zajistí taková opatření, aby byl rozsudek vykonán

10 Orgány OSN 6) Sekretariát OSN - zajišťuje technicky chod a fungování OSN - v čele stojí generální tajemník OSN = hlavní správní úředník – má vykonávat diplomatické úkoly při řešení konfliktů Jméno NárodnostVe funkci Trygve LieTrygve Lie Norsko 1946 – 1953Norsko19461953 Dag Hammarskjöld Švédsko 1953 – 1961ag HammarskjöldŠvédsko9531961 U ThantU Thant Barma 1961 – 1971Barma9611971 Kurt WaldheimKurt Waldheim Rakousko 1972 – 1981Rakousko1972981 Javier Peréz de CuéllarJavier Peréz de Cuéllar Peru 1982 – 1991Peru19821991 Butros Butros-GhálíButros Butros-Ghálí Egypt 1992 – 1996Egypt19921996 Kofi AnnanKofi Annan Ghana 1997 – 2006Ghana19972006 Pan Ki-munPan Ki-mun Jižní Korea od 2007Jižní Korea2007

11 Obr. č. 1 – organizační schéma OSN

12 Rozvojové cíle OSN -Udržovat mezinárodní mír a bezpečnost -Snížit chudobu a sociální vyloučení -Dosáhnout univerzálnosti primárního vzdělání -Prosazovat rovnost mužů a žen -Snížit dětskou úmrtnost -Zlepšit zdraví matek -Bojovat s HIV,AIDS, malárií a dalšími nemocemi -Zajistit enviromentální udržitelnost -Vybudovat globální partnerství pro rozvoj

13 Význam OSN -udělena Nobelova cena míru (2001) -dříve obdobně – Dětský fond OSN (1965) - Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (1954, 1981) - Mírové síly OSN (1988) - v současné době je role OSN oslabena – to představuje nebezpečí pro světový mír (hrozba světového terorismu, válečné konflikty mezi zeměmi)

14 Obr. č. 2 – Programy, orgány a fondy OSN

15 Obr. č. 3 – Specializované agencie a autonomní orgány OSN

16 Severoatlantický pakt NATO

17 Základní charakteristika -vojensko-politické seskupení států -vznik 4. dubna 1949 podpisem Washingtonské smlouvy -původně jako obranný spolek – reakce na poválečný vývoj a studenou válku v Evropě -socialistické státy- obdobné seskupení - Varšavská smlouva –1955 (zrušeno po rozpadu soc. bloku) -princip – kolektivní obrana a zajištění vojenské bezpečnosti -původně 12 států (USA, Kanada + Evropa) dnes 28 států (i z bývalé Varšavské smlouvy)

18 Činnost NATO Válka Bosny a Hecegoviny X Srbsku -1993 -1995 – zajišťuje bezletovou zónu – sestřelili vojenská letadla Srbska -Historicky první vojenský zásah -1995 – operace Bezpečná zóna – bombardování pozic Srbska (ohrožovalo Sarajevo) -Od 1995 – nasazení jednotek mírových vojenských sborů IFOR, později SFOR – zajišťují dohled nad vývojem v Bosně a Hercegovině

19 Činnost NATO Intervence v Jugoslávii -1999 – letecká operace proti Svazové republice Jugoslávie – cíl zastavit vyhánění Albánců z Kosova -Nasazení mírových jednotek KFOR (podle rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN) -Účast i vojáků Armády ČR

20 Činnost NATO Irák 2005- Výcvik nové irácké armády - otevření vojenské akademie a výcvikového centra Afghanistan 2003 – podpora nové afghánské vlády, zajištění bezpečnosti a obnovy země po převratu - bezpečnostní jednotky ISAF - účastní se i Armáda ČR

21 Obr. č. 3 – Bezpečnostní architektura Evropy

22 Seznam použité literatury Kašparovský K.: Zeměpis I. v kostce, 1. vyd., Fragment, Praha 2008, ISBN 978-80-253-0586-7, s. 67 – 70 Bičík I.: Hospodářský zeměpis - Globální geografické aspekty světového hospodářství, 1. vyd. NČGS, Praha 2005, ISBN 80-8634-52-6, s. 67 – 70 Obrázky a grafy: Obr. č. 1 - Bičík I.: Hospodářský zeměpis - Globální geografické aspekty světového hospodářství, 1. vyd. NČGS, Praha 2005, ISBN 80-8634-52-6, s. 68 Obr. č. 2 - Bičík I.: Hospodářský zeměpis - Globální geografické aspekty světového hospodářství, 1. vyd. NČGS, Praha 2005, ISBN 80-8634-52-6, s. 69 Obr. č. 3 - Bičík I.: Hospodářský zeměpis - Globální geografické aspekty světového hospodářství, 1. vyd. NČGS, Praha 2005, ISBN 80-8634-52-6, s. 69 Obr. č. 4 - Bičík I.: Hospodářský zeměpis - Globální geografické aspekty světového hospodářství, 1. vyd. NČGS, Praha 2005, ISBN 80-8634-52-6, s. 69


Stáhnout ppt "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0232 Název projektuEU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školyMASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu."

Podobné prezentace


Reklamy Google