Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OSN (United Nations Organization)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OSN (United Nations Organization)"— Transkript prezentace:

1 OSN (United Nations Organization)

2 Co je to OSN? Mezinárodní organizace, která vznikla po druhé světové válce jako záruka míru, bezpečnosti a rozvoje ve světě. Desítky jejich programů, rad, fondů, výborů a komisní řeší nejrůznější problémy na planetě od chudoby po šíření jaderných zbraní.

3 Hlavní sídla: New York, Ženeva, Vídeň
Založení: 26. června 1945 v San Franciscu na základě Charty OSN (50 členů včetně ČSR) Cíl: zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce Hlavní sídla: New York, Ženeva, Vídeň V současnosti má OSN 192 členských států a zaměstnává na lidí. Oficiální jazyky: arabština, čínština, francouzština, angličtina, ruština a španělština.

4 Struktura Charta OSN ustanovila šest základních orgánů OSN, a to Valné shromáždění, Radu bezpečnosti, Ekonomickou a sociální radu, Poručenskou radu, Mezinárodní soudní dvůr a Sekretariát. Zabývají se vším od práv žen po telekomunikace, intelektuální práva, světový obchod, problém drog a nemocí, meteorologii, turismus, jednotlivé konflikty ve světě, klimatické změny či vzdělání.

5 Valné shromáždění Valné shromáždění zasedá pravidelně jednou do roka, může ale dojít i na svolání mimořádné schůze. Každý členský stát v něm má jeden hlas Zabývá se zprávami ostatních orgánů OSN Volí členy Rady bezpečnosti Společně s Radou bezpečnosti volí soudce Mezinárodního soudního dvora

6 Rada bezpečnosti Udržuje mír a bezpečnost na mezinárodní scéně
Rada doporučuje Valnému shromáždění jmenování generálního tajemníka, přijetí nových zemí a společně se shromážděním volí soudce Mezinárodního soudního dvora. Má 15 členů

7 Ekonomická a sociální rada
Zabývá se ekonomickými a sociálními otázkami a formuluje doporučení pro jednotlivé země i celou OSN. Má 54 členů volených na tříleté období Valným shromážděním

8 Poručenská rada Poručenskou radu tvoří stálí členové Rady bezpečnosti
Rada měla dohlížet na správu jedenácti území spadajících do poručenské soustavy a připravit je na samosprávu či samostatnost Má 5 členů: Čína, Francie, Rusko, Velká Británie a USA O svolání může rozhodnout předseda nebo pokud si to vyžádá většina členů Poručenské rady

9 Mezinárodní soudní dvůr
Tvoří jej 15 soudců (9 let), které volí zvlášť Valné shromáždění a zvlášť Rada bezpečnosti Jsou voleni na devět let, ale mohou být zvoleni znovu. Má sídlo v Haagu Soud se řídí statutem, který byl přijat spolu s Chartou

10 Sekretariát Sekretariát tvoří 7500 úředníků v různých zemích světa
Poskytují servis ostatním orgánům OSN a zajišťují jejich organizaci a správu

11 Historie Organizace je následovnicí Společností národů založené po první světové válce na základě mírové konference ve Versailles U jejího zrodu stálo tehdejší Československo jako spojenec vítězných států tzv. Dohody. Organizace spojených národů zahájila činnost 24. října 1945 po přijetí Charty OSN navržené na konferenci v San Francisku o půl roku dříve. První Valné shromáždění se konalo v lednu 1946 v Londýně.

12 Odborné organizace OSN
Mezinárodní fond pro rozvoj zemědělství (IFAD) Centrum OSN pro lidská obydlí (Habitat) – UNCHS Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu (UNESCO) Světová zdravotnická organizace (WHO) Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) Dětský fond OSN (UNICEF)

13 Program OSN pro životní prostředí (UNEP)
Institut OSN pro výcvik a výzkum – UNITAR Organizace OSN pro průmyslový rozvoj – UNIDO Fond OSN pro populační činnost – UNFPA Mise dobrovolné pomoci OSN v Afghánistánu a Pákistánu - UNGOMAP

14 Zdroj: www. seznam.cz www. wikipedia.org


Stáhnout ppt "OSN (United Nations Organization)"

Podobné prezentace


Reklamy Google