Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. ÚVOD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. ÚVOD."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. ÚVOD

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Činnosti jsou vyvolané rozložením lidských sídel nebo funkčních složek území sídel (obydlí, pracoviště, občanská vybavenost…); Doprava sama o sobě nic nevyrábí, naopak energii spotřebovává. Lidstvo je po celou dobu své existence závislé na její funkci; je podmínkou existence a rozvoje společnosti a současně podmiňuje výši a kvalitu životní úrovně!; Rozvoj dopravy je podmíněn rozvojem obou složek a to jak dopravních prostředků, tak i dopravní infrastruktury! je soubor činností jimiž se uskutečňuje přemísťování osob a věcí dopravními prostředky (zařízeními) po dopravních cestách. (s podporou dopravní infrastruktury). Dopravní inženýrství I. - Doprava

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Historie chůze – zvířata – karavany vznik vleků či saní cca 4000 let před naším letopočtem objev kola Řím – stavba silnic středověk „úpadek silnic“, ale !!! obnova cest - Telford, MacAdam kolejová vozidla tažená potahem (1. kongesce!) „století páry“ - rozmach železniční dopravy 18. století „císařské silnice“ 1.10.1908 - výroba Ford-T 30. léta 20. století USA = bouřlivý rozvoj automobilové dopravy Evropa v 50. a 60. letech minulého století Dopravní inženýrství je relativně mladý vědní obor!

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Chůze je neopominutelná součást dopravy! “Typický Američan věnuje přes 1600 hodin za rok (což je 30 hodin týdně, neboli 4 hodiny denně, včetně nedělí) svému automobilu. To zahrnuje čas strávený za volantem (v pohybu i v zácpě), dobu strávenou vyděláváním na nákup auta a na palivo, pneumatiky, mýtné, pojištění a daně. V průměru každý Američan ujede 9600 km za rok a stráví tím oněch 1600 hodin. Za hodinu tak “ujede“ 3,6 km. V zemích, které nemají žádný dopravní průmysl, lidé právě takovou rychlostí chodí pěšky, přičemž mohou jít kamkoli chtějí, aniž by se museli držet asfaltových silnic.“ Illich, Ivan: 1974. Energy and Equity. The Trinity Press, Worcester, https://clevercycles.com/energy_and_equity/ (21.2.2012) https://clevercycles.com/energy_and_equity/ Dopravní inženýrství I. - Chůze

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Neexistence cest Jakutsko, federální trasa Lena, po rozmrznutí permafrostu (věčně zmrzlé půdy), se změnila do této podoby! Jak málo stačí k návratu!!! http://auto.mail.ru/gallery.html?id=96 http://auto.mail.ru/gallery.html?id=96 (15.4.2006)

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroj: http://www.saburchill.com/history/chapters/IR/024.html (20.2.2012) - upraveno překlademhttp://www.saburchill.com/history/chapters/IR/024.html Zdroj a více info: http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_roads (20.2.2005) - upraveno překlademhttp://en.wikipedia.org/wiki/Roman_roads 1810 … rok …? Dopravní inženýrství I. – Historie konstrukce cest

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Kongesce Koncentrace vozidel např. v Paříži na Elysejských polích již v roce 1870 dosáhla více jak 2 000 kočárů za hodinu a v podstatě již byla srovnatelná se současnými poměry v hustotě provozu* (Poznámka: správněji by mělo být v „intenzitě provozu “) Jak je to nyní? Všichni víme! *http://www.uur.cz/images/pap/KapitolaC/2009/C7_DopravniInfrastruktura_20090428.pdf (20.2.2006)http://www.uur.cz/images/pap/KapitolaC/2009/C7_DopravniInfrastruktura_20090428.pdf Kongesce = dopravní zácpa, ucpání

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Silné cesty 18. století „císařské silnice“ O dobrý stav silných cest neboli silnic měly (až do 18. století) pečovat vrchnosti. Ty sice ochotně vybíraly mýta a ostatní poplatky - povolené i ty nepovolené, ale opravy cest a mostů přesunovaly na poddané a samy neinvestovaly. Skutečnou přípravou ke zlepšení silniční sítě v zemích Koruny české jejich přestavbou na síť umělých silnic (užívalo se pro ně francouzského termínu chausée) bylo ustavení silniční komise v roce 1725 a vydání mýtního patentu roku 1737. Prvním úspěchem silniční komise bylo, že císař schválil její návrh - provést šest silničních tahů z Vídně jako chausée. viz a více. Toulky českou minulostí, http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/56 6-schuzka-na-silne-ceste--241456 (20.2.2012) http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/56 6-schuzka-na-silne-ceste--241456

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Definice DI je vědní obor zabývající se dopravou z hlediska funkce dopravní infrastruktury a to: 1. dopravními průzkumy; 2. dopravními analýzami; 3. dopravními prognózami (výhledy); 4. dopravními návrhy. Vytváří podklady a dokumenty pro silniční plánování a projektování a pro dopravní řešení okamžitého nebo výhledového rázu. Definice a účel dopravního inženýrství (DI)

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Obsah DI ve světě Homburger W.S.: Fundamentals of Traffic Engineering, 1996, University of California, Berkeley. Institute of transportation studies 1.Transportation Characteristics 2.Human and Vehicular Characteristics 3.Traffic stream Characteristics 4.Volume studies and Character. 5.Spot speed Studies 6.Travel Time and Delay Studies 7.Roadway and Intersection Studies 8.Accidents and Safety 9.Parking Studies 10.Mass Transit System 11. Transport Demand Studies 12. Transport Planning 13. Traffic Legislation 14.…Traffic Control Devices 15.… 16. Environmental Impact Studies 17.… 18. Energy Consumption in Trans. 19. Traffic Management 20. Traffic Engineering Administration

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Příklady podkladů a dokumentů DI tvorba podkladů pro silniční plánování (např. kategorizace silniční sítě, etapy výstavby atd. apod.) a pro silniční projektování (normativy, technické podmínky atd. apod.); okamžitá dopravní řešení např. vodorovné a svislé dopravní značení, ověření stávajících (nebo výhledových) kapacitních možností křižovatek a úrovní kvality dopravy, návrh řízení křižovatek, regulačních opatření např. zklidňování dopravy, strategie parkování atd. apod.; výhledová dopravní řešení - návrh parametrů dopravních staveb a organizace dopravy (dopravní obslužnosti) na základě prognóz

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Rozdělení dopravy DOPRAVA osobní nákladní hromadná individuální veřejná individuální meziměstská městská PředmětFormaÚzemní Infrastruktura automobil motocykl bicykl chůze TRAM BUS Prostředek Pozemní komunikace Kolejová doprava

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - SMAD Specifika silniční a městské automobilové dopravy (SMAD) tj. studijní obor Technické fakulty ČZU Praha různé dopravní prostředky (včetně cyklistů a chodců) – rozdílnost spočívá v technických a technologických parametrech vozidel různorodost účastníků provozu lišícími se zkušenostmi, schopnostmi, věkem….; pohyb není řízen (max. omezeně řízen lokálně) – čas, trasa, rychlost, volba dopravního prostředku je individuální.

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Vztah dopravy k řešenému území podle zdroje a cíle cesty (tranzitní, vnější, vnitřní…) orientace dopravních tras (radiální, … tangenciální, okružní) viz další slide Zbytná doprava – cílem je její minimalizace nebo vyloučení 1. stupně - není zdroj ani cíl v zájmovém území 2. stupně – zdroj nebo cíl v zájmovém území (nevhodný např. sklad v centru města) 3. stupně – doprava se správným cílem, ale nevhodným prostředkem (automobil v centru)

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Vztah dopravy k řešenému území

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Dopravní proud (DP) Specifika DP : ● Individualita ● Kolektivnost ● Komplexnost Definice dopravního proudu (DP): Sled všech vozidel nebo chodců pohybujících se v pruhu za sebou nebo v pruzích vedle sebe stejným směrem. Základní charakteristika DP intenzita - hustota – rychlost* podrobněji viz předmět Teorie dopravy TF ČZU Praha Mikrosimulace: http://www.traffic-simulation.de/index.html (20.2.2012)http://www.traffic-simulation.de/index.html

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Sledování DP Dráha (m) Čas (s) Profil (bod) Momentální sledování Moment (okamžik) 1 2 3 4 5 6 Vozidla 1 - 6 Profilové sledování Interval sledování T Úsek sledování L

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. – Variace dopravy Automobilová doprava v Praze Zdroj: http://www.tsk-praha.cz/web/doprava/udipraha/rocenky/ (15.6.2005)http://www.tsk-praha.cz/web/doprava/udipraha/rocenky/ Aktuální data: http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/doprava/web/pro-odborniky/rocenky (29.2.2012)http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/doprava/web/pro-odborniky/rocenky

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Doprava a společnost Doprava je nezbytná pro společnost. Předpokládá se, že je v zájmu lidí, aby narůstala. Doprava má negativní vlivy na životní prostředí a zdraví lidí. Předpokládá se, že je v zájmu lidí, aby se tyto vlivy zmenšovaly. Základní konflikt

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Doprava a životní prostředí Znečištění vzduchu – emise Hluk a vibrace Znečištění vody a půdy Hospodaření s odpady Nehody na silnicích (ztráty lidských životů, zranění…) Zábor zemědělské a lesnické půdy Fragmentace krajiny (biodiverzita) Spotřeba neobnovitelných zdrojů energie Ničení kulturních a technických památek …

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Změna disperzní struktury osídlení ve prospěch kratších cest a lepší dosažitelnosti veřejnou dopravou (zejména kolejovou); Organizačně - politická opatření (koncepce, plány, strategie, direktivy…), zaměřená na ovlivňování objemu, modálního, časového a prostorového rozdělení dopravní poptávky (S cílem alokace dopravou vzniklých škod a nákladů se zaměřením na jejich příčiny, to znamená internalizace externích nákladů (daň z minerálních olejů, daň z motorových vozidel, poplatky za užívání dopravních infrastruktur a zpoplatnění dopravy v klidu, odbourání subvencí … atd.); Ovlivňování dopravního provozu (adaptivní řízení) (v dopravních uzlech, na traťových úsecích a na dopravní síti řídicí technikou s přihlédnutím k aktuálním datům o provozu a okolním prostředí, t. j. optima- lizace dopravního provozu podle předem zadaných kritérií z cílových oblastí hospodárnosti, bezpečnosti a environmentální kompatibility, což zahrnuje i řízení přímo ve vozidle na individuální úrovni). Zlepšování dopravních prostředků a trakcí (zvýšením pasivní a aktivní bezpečnosti, využití obnovitelných zdrojů, snížení emisí, hlučnosti …); Výstavba a obnova dopravních infrastruktur s cílem odstranění dopravně přetížených míst (přesun dopravy ze silnic na koleje…); Dopravní inženýrství I. - Doprava v čase

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - Dopravní indukce

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. - LlTERATURA 1.RŮŽIČKA M.: Přednášky - Dopravní inženýrství I., Moodle TF ČZU Praha, http://moodle.czu.cz - každý rok aktualizované přednáškyhttp://moodle.czu.cz 2.Zákony ČR: Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a další (včetně všech doplňků a vyhlášek http://www.portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place ) (29.2.2012)http://www.portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/699/place 3.SLINN M.-GUEST P.-MATTHEWS P.: Traffic Engineering Design, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005,Oxford,, 2. ed., ISBN 0-7506-5865-7, 232 p. 3.KOČÁRKOVÁ D.- KOCOUREK J.- JACURA M.: Základy dopravního inženýrství, ČVUT Praha 2009, ISBN:978-80- 01-04233-5, 142 s., 4.Normy ČSN 73 61 XX - výběr s odpovídající tématikou (upraveno pro informaci posluchačů) 5.Technické podmínky Ministerstva Dopravy ČR - výběr s odpovídající tématikou (upraveno pro informaci posluchačů) 6.Internet: viz zdroje uváděné v přednáškách s datem, kdy byl uvedený hypertextový odkaz byl k dispozici


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní inženýrství I. ÚVOD."

Podobné prezentace


Reklamy Google