Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S1_18.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S1_18."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S1_18 Popis výukového materiálu Název:Cestovní ruch – Zákon č. 159/1999 sb. (2. povinné smluvní pojištění) Autor:Bc. Pavel Lang Datum:12.1.2013 Obor: a) 65-41-L/01 Gastronomie (nástavbové studium) b) 65-41-L/01 Gastronomie Ročník:a) - 1. ročník a b) - 1. ročník Předmět:Cestovní ruch Anotace výukového materiálu 1. Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch a je v souladu s ŠVP 2. Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném použití učebnice Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost – D. Drobná a E. Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004 Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je test jako souhrn několika realizovaných materiálů. Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem - interaktivní tabule - interaktivní dataprojektor

2 CESTOVNÍ RUCH ZÁKON č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR Povinné smluvní pojištění (pro případ platební neschopnosti CK) Definice úpadku (§ 1, odst. 2 a3 zákona o konkurzu a vyrovnání): - „…Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a není schopen plnit své splatné závazky. Jestliže dlužník zastavil platby, má se za to, že není schopen plnit své splatné závazky…“ - „…Fyzická osoba, je-li podnikatelem, a právnická osoba je v úpadku i tehdy, jestliže je předlužena. O předlužení jde tehdy, jestliže tato osoba má více věřitelů a jestliže její splatné závazky jsou vyšší než její majetek…“

3 CESTOVNÍ RUCH ZÁKON č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR ÚČEL POJIŠTĚNÍ zajištění dopravy zákazníka CK z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud byla tato doprava součástí zájezdu vrácení zaplacené zálohy nebo ceny zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil Vrácení rozdílu mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části REPATRIACE REFUNDACE

4 CESTOVNÍ RUCH ZÁKON č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR DOKLADY O POJIŠTĚNÍ Pojišťovna předá CK Smlouvu o pojištění Informace o uzavřeném pojištění pro zákazníky CK - označení pojišťovny, podmínky pojištění, způsob oznámení pojistné události CK předá zákazníkovi Cestovní smlouvu Informace o uzavřeném pojištění pro zákazníky CK - označení pojišťovny, podmínky pojištění, způsob oznámení pojistné události

5 CESTOVNÍ RUCH ZÁKON č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR CKPOJIŠŤOVNA Zákazník CK Plnění pojistné události Repatriace ze zahraničí do ČR (začátek: nejpozději do 12 hod. po oznámení pojistné události) Refundace zaplacených neposkytnutých služeb CR Asistenční služba Povinné smluvní pojištění

6 CESTOVNÍ RUCH ZÁKON č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR Proces sjednání pojištění z hlediska CK 1. Pojištění lze uzavřít jen s pojišťovnou, která má svolení MF k podnikání na území ČR v této oblasti pojišťovnictví a schváleny všeobecné pojistné podmínky pro toto pojištění 2. Sjednat pojištění na pojistnou částku minimálně 30% plánovaných ročních tržeb z prodeje zájezdů, resp. na minimálně 30% těchto tržeb z předchozího roku, mají-li být v daném roce nižší 3. Umožnit pojišťovně před uzavřením pojistné smlouvy a kdykoli v době trvání pojištění na její žádost přístup ke všem dokladům, které souvisejí se zájezdy CK

7 CESTOVNÍ RUCH ZÁKON č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR Všeobecné pojistné podmínky Schválené MF po předchozím kladném vyjádření MMR Stanoví Jakou částkou se CK podílí na pojistné události Způsob její úhrady pojišťovně a její zúčtování vůči CK Bližší podmínky jejího použití Případy, kdy je pojišťovna povinna nepoužitou částku vrátit CK Výše částky, kterou se podílí CK na plnění z pojistné události nesmí být nižší než 2% ročních plánovaných tržeb z prodeje zájezdů

8 CESTOVNÍ RUCH ZÁKON č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR INFORMACE O POJIŠTĚNÍ PRO MMR CKPOJIŠŤOVNY Zánik pojištění Závažné nedostatky ve finančním hospodaření CK, které mohou vést k zániku pojištění Vznik pojistné události a poskytnuté plnění

9 CESTOVNÍ RUCH ZÁKON č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR Povinnosti CK CK Po celou dobu své podnikatelské činnosti musí mít uzavřenou pojistnou smlouvu Označit provozovnu a propagační a jiné materiály určené zákazníkovi slovy „cestovní kancelář“, pokud toto označení neobsahuje již obchodní jméno Nesmí zprostředkovávat prodej zájezdu pro subjekt, který není cestovní kanceláří podle tohoto zákona

10 CESTOVNÍ RUCH ZÁKON č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR POVINNÉ INFORMACE CK PRO ZÁKAZNÍKY O ZÁJEZDECH Povinnost před uzavřením cestovní smlouvy informovat v katalogu, příp. jinou prokazatelnou formou pravdivě, srozumitelně; úplně a řádně o všech skutečnostech, které jsou ji známy, a které mohou mít vliv na rozhodnutí o koupi zájezdu: * termín zahájení zájezdu a ukončení zájezdu * cena zájezdu, včetně časového rozvrhu plateb a výše zálohy * případy, kdy je zákazník povinen zaplatit CK odstupné při odstoupení od cestovní smlouvy (CS), a o výši odstupného

11 CESTOVNÍ RUCH ZÁKON č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR * místo určení cesty nebo pobytu * druh dopravního prostředku (hlavní charakteristické znaky nebo třídy) a dopravce, který dopravu vykonává *ubytování (poloha, kategorie, stupeň vybavenosti a hlavní charakteristické znaky) a stravování * předpokládaná trasa cesty, včetně časů a míst zastávek * pasové a vízové požadavky pro občany ČR a zdravotní formality, které jsou nutné pro cestu a pobyt a také obvyklé ceny a lhůty pro jejich vyřízení

12 CESTOVNÍ RUCH ZÁKON č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR * zda je pro zájezd požadován minimální počet zákazníků včetně údaje, kdy nejpozději před odjezdem musí být zákazníkovi oznámeno, že nebylo tohoto minimálního počtu dosaženo a CK zájezd ruší * rozsah a podmínky pojištění zákazníka (rozsah pojistného plnění, podmínky pro uplatnění nároku zákazníka, pojišťovna, s níž má CK uzavřeno pojištění) * program v místě pobytu

13 CESTOVNÍ RUCH ZÁKON č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR * lhůta, ve které může zákazník oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba, pokud jsou důvody pro její stanovení a podmínky, které musí náhradník splňovat, pokud jsou důvody pro jejich stanovení * možnost uzavřít individuální pojištění zákazníka pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vznikly náklady v souvislosti s jeho odstoupením od cestovní smlouvy, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu

14 CESTOVNÍ RUCH ZÁKON č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR Test: Odpovídejte ústní formou na jednotlivé otázky 1.Z jakého důvodu uzavírá cestovní kancelář Povinné smluvní pojištění? pro případ platební neschopnosti CK pro případ náhrady za špatné meteorologické podmínky jedná se pouze o dobrovolné pojištění ano ne 2. Vysvětlete pojem „ repatriace“ 3. Vysvětlete pojem „refundace“

15 CESTOVNÍ RUCH ZÁKON č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR 4.Jaké doklady při prodeji zájezdu předá cestovní kancelář zákazníkovi? cestovní smlouvu informace o uzavřeném pojištění pro zákazníky CK - označení pojišťovny, podmínky pojištění, způsob oznámení pojistné události 5.Jaké činnosti při plnění pojistné události bude pro pojišťovnu vykonávat asistenční služba repatriace ze zahraničí do ČR (začátek: nejpozději do 12 hod. po oznámení pojistné události)

16 CESTOVNÍ RUCH ZÁKON č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti CR 6.Je možné uzavřít povinné smluvní pojištění CK proti úpadku s jakoukoliv pojišťovnou? nelze, pouze s pojišťovnou, která má svolení MF k podnikání na území ČR v této oblasti pojišťovnictví a schváleny všeobecné pojistné podmínky pro toto pojištění 7. Musí mít cestovní kancelář po celou dobu své podnikatelské činnosti uzavřenou pojistnou smlouvu? ano


Stáhnout ppt "Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S1_18."

Podobné prezentace


Reklamy Google