Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S2_19.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S2_19."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S2_19 Popis výukového materiálu Název:Organizace a provoz – Pracovní řád Autor:Bc. Pavel Lang Datum:24.12.2013 Obor:a) 65-41-L/01 Gastronomie (nástavbové studium) b) 65-41-L/01 Gastronomie c) 65-51-H/01 Kuchař/kuchařka, Číšník/serví rka Ročník:a) - 1. ročník, b) - 4. ročník, c) 3. ročník Předmět:a) Cestovní ruch, b) Hotelový provoz, c) OdO Anotace výukového materiálu 1. Materiál je určen pro výuku předmětu Cestovní ruch, Hotelový provoz a Odbyt a obsluha a je v souladu s ŠVP 2. Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném použití učebnice Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost – D. Drobná a E. Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004 Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je test jako souhrn několika realizovaných materiálů. Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem - interaktivní tabule - interaktivní dataprojektor

2 Organizace a provoz Bc. Pavel Lang

3 Pracovní řád Rozsah platnosti - pracovní řád závazný jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance Pracovněprávní vztahy - mohou vzniknout jen se souhlasem fyzické osoby a zaměstnavatele - zaměstnavatel musí zajistit - rovné zacházení se zaměstnanci, zákaz diskriminace, seznámit zaměstnance s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy, aj.

4 Pracovní řád Pracovní poměr - vznik pracovního poměru - pracovní smlouva - nástup zaměstnance do zaměstnání - jmenování zaměstnance - povinnosti nadřízeného vedoucího zam. - převedení na jinou práci - ukončení pracovního poměru

5 Pracovní řád Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - dohoda o provodení práce - dohoda o pracovní činnosti Pracovní kázeň - povinnosti zaměstnavatele (např. přidělovat zaměstnancům práci podle pracovní smlouvy, vyplácet mzdu, dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, aj.)

6 Pracovní řád - povinnosti zaměstnance (např. pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, konat práci osobně podle pracovní smlouvy, udržovat si odborné znalosti, dodržovat právní předpisy, aj.) - povinnosti vedoucích zaměstnanců (např. řídit a kontrolovat práci svých podřízených, zabezpečovat dodržování právních předpisů, zajistit zaměstnancům pracovní pomůcky, dbát na bezpečnost a ochranu zdraví, aj.) - porušení pracovní kázně (např. neomluvená nepřítomnost v práci, záměrné zamlčení důležitých osobních údajů, používání alkoholických nápojů či jiných omamných látek, porušení obchodního tajemství, aj.)

7 Pracovní řád Pracovní doba a dovolená - pracovní doba - práce přesčas, ve svátek a v noci - dovolená Výplata mzdy - za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna za podmínek stanovených zákoníkem práce - odměňování zaměstnanců se řídí mzdovým řádem společnosti.

8 Pracovní řád Zastupování Překážky v práci - překážky na straně zaměstnance Pracovní cesty - časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce

9 Pracovní řád Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - zaměstnanci jsou povinni – dodržovat předpisy a pokyny k zajištění BOZP, oznamovat nedostatky a závady, používat ochranná zařízení a pomůcky, podrobit se lékařským prohlídkám stanoveným orgány zdravotní správy, aj. Péče o zaměstnance - řídí se příslušnými ustanoveními kolektivní smlouvy - např. péče o odborný rozvoj zaměstnanců

10 Pracovní řád Odpovědnost za škodu - odpovědnost zaměstnance (za nesplnění povinností jednak k odvrácení hrozící škody, ze ztráty svěřených předmětů, za vrácení bezdůvodného obohacení, aj.) - odpovědnost zaměstnavatele (při plnění pracovních úkolů, na věcech odložených na místě k tomu určeném nebo na místě, kam se obvykle ukládají, při odvrácení škody hrozící zaměstnavateli, z bezdůvodného obohacení na úkor zaměstnance,aj.)

11 Pracovní řád Stížnosti a pracovní spory - stížnosti a pracovní spory řeší bezprostředně nadřízený nebo jiný vedoucí se snahou o smírné vyřešení případu Výchova učňů - za výchovu učňů odpovídají učitelé odborné výchovy nebo instruktoři z řad zaměstnanců. - odměňování učňů se řídí mzdovým řádem

12 Výstupy TEST Děkuji za pozornost 1. Pro koho je Pracovní řád závazný? 2. Co to jsou pracovněprávní vztahy? 3. Vysvětlete pojem pracovní poměr 4. Popište jednotlivé aspekty pracovní kázně 5. Jakou problematiku řeší BOZP? 6. Co si představujete pod pojmem odpovědnost za škodu Odpovězte vlastními slovy a uveďte ukázku jednotlivých problematik


Stáhnout ppt "Číslo projektu školy CZ.1.07/1.5.00/34.0963 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo materiáluVY_32_INOVACE_OdP_S2_19."

Podobné prezentace


Reklamy Google