Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odvolání z funkce a další zvláštnosti postavení vedoucího zaměstnance

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odvolání z funkce a další zvláštnosti postavení vedoucího zaměstnance"— Transkript prezentace:

1 Odvolání z funkce a další zvláštnosti postavení vedoucího zaměstnance
JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

2 Pojem vedoucí zaměstnanec
Vedoucím zaměstnancem je zaměstnanec, který může na určitém stupni řízení zaměstnavatele stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucí zaměstnanec musí být vedením pověřen. K pověření nemusí dojít výslovně, může vyplynout i z okolností. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 2 2

3 Povinnosti vedoucích zaměstnanců
Nad rámec standardních povinností zaměstnanců jsou vedoucí zaměstnanci povinni: řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky, co nejlépe organizovat práci, vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle tohoto zákona, vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců, zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů, zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 3 3

4 Zastoupení zaměstnavatele
Je třeba rozlišovat zastoupení zaměstnavatele: navenek a směrem dovnitř (vůči podřízeným zaměstnancům). Pro účely jednání navenek platí podle občanského zákoníku, že právnickou osobu zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 4 4

5 Zastoupení zaměstnavatele
Při jednání vůči zaměstnancům vždy platí, že vedoucí pro zaměstnance přestavuje zaměstnavatele. To platí například pro: plnění informačních povinností zaměstnance vůči zaměstnavateli, naplnění vědomí zaměstnavatele s výkonem další práce po skončení doby určité, souhlas zaměstnavatele s výkonem práce přesčas. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 5 5

6 Kontrolní činnost a odpovědnost za škodu
Zaměstnanec může odpovídat za škodu pouze tehdy, pokud její vznik zavinil. Pokud škodu způsobil také zaměstnavatel (vedoucí zaměstnanec), musí zaměstnanec uhradit jen poměrnou část škody podle svého zavinění. Vedoucí zaměstnanec se může podílet na způsobení škody i nedostatečným kontrolním působením vůči podřízenému zaměstnanci. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 6 6

7 Odvolání a vzdání se pracovního místa
Nejde o způsob skončení pracovního poměru. I když byl zaměstnanec odvolán, nebo se vzdal svého pracovního místa, pracovní poměr trvá dál. Dochází k ukončení výkonu práce na dosavadní funkci (zaměstnanec pozbývá dosavadní druh práce). © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 7

8 Odvolání a vzdání se pracovního místa
Odvolání a vzdání se pracovního místa lze uplatnit jen u některých zaměstnanců. Ze zákona mohou být odvoláni (a mohou se vzdát místa) zaměstnanci, kteří byli do své funkce jmenováni. U zaměstnavatelů, kde nedochází ke jmenování (zaměstnavatelé tzv. podnikatelské sféry) lze možnost odvolání a vzdání se pracovního místa sjednat. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 8

9 Odvolání a vzdání se pracovního místa
Dohoda o odvolání a vzdání se pracovního místa může být uzavřena jen s vedoucím zaměstnancem, pokud je mu podřízen další vedoucí zaměstnanec a zastává pracovní místo v přímé řídící působnosti: statutárního orgánu, nebo vedoucího zaměstnance přímo podřízeného vedoucímu zaměstnanci. Součástí dohody musí být i právo zaměstnance vzdát se pracovního místa. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 9

10 Odvolání a vzdání se pracovního místa
K odvolání zaměstnance, který byl jmenován, je příslušný ten, kdo jej jmenoval. Odvolání zaměstnance, s nímž byla tato možnost sjednána, musí provést statutární orgán. Odvolání nebo vzdání se pracovního místa musí být: provedeno písemně a doručeno do vlastních rukou. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 10

11 Odvolání a vzdání se pracovního místa
K odvolání nebo vzdání se pracovního místa může dojít: bez uvedení důvodu, nebo z jakéhokoliv důvodu. Výkon práce končí: dnem následujícím po doručení, nebo jiným dnem uvedeným v odvolání nebo vzdání se pracovního místa. Smluvní strany si mohou pro případ odvolání nebo vzdání se pracovního místa předem sjednat lhůtu, po jejímž uplynutí teprve končí výkon práce. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 11

12 Odvolání a vzdání se pracovního místa
Po odvolání nebo vzdání se pracovního místa musí zaměstnavatel zaměstnanci nabídnout jiné pracovní zařazení odpovídající: zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci lhůtu k přijetí nabídky, musí to být lhůta rozumná. Odpovídající nabídkou není informace o možnosti účastnit se výběrového řízení. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 12

13 Odvolání a vzdání se pracovního místa
Pokud zaměstnavatel učiní nabídku a zaměstnanec ji přijme, trvá pracovní poměr s novým druhem práce. Pokud: zaměstnavatel učiní nabídku a zaměstnanec ji odmítne, nebo zaměstnavatel nabídku neučiní, protože nemá jiné vhodné místo, platí, že je dán výpovědní důvod podle § 52 písm. c) zákoníku práce. Po dobu výpovědní doby se uplatní překážka na straně zaměstnavatele. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. 13

14 Odvolání a vzdání se pracovního místa
Došlo-li po odvolání nebo vzdání se pracovního místa k výpovědi a bylo-li odvolání nebo vzdání se pracovního místa provedeno v souvislosti se zrušením vedoucího místa v důsledku organizační změny, má zaměstnanec právo na odstupné. Pokud došlo k odvolání nebo vzdání se pracovního místa z jiného důvodu, zaměstnanec právo na odstupné nemá. 14 © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

15 Děkujeme za pozornost. © Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.


Stáhnout ppt "Odvolání z funkce a další zvláštnosti postavení vedoucího zaměstnance"

Podobné prezentace


Reklamy Google