Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRACOVNÍ PRÁVO Vznik pracovního poměru JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRACOVNÍ PRÁVO Vznik pracovního poměru JUDr. Petr Čechák, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 PRACOVNÍ PRÁVO Vznik pracovního poměru JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

2 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Vznik pracovního poměru Každý má právo na svobodnou volbu povolání (čl. 26 Listiny) soud může určit zákaz výkonu některých činností jako trest, ale jen pokud se trestného činu dopustil v souvislosti s touto činností Výběr zaměstnance je na zaměstnavateli (§30/1 ZPr) zákaz diskriminace – smí zohlednit pouze kritéria, která mají vztah k budoucímu výkonu práce (kvalifikace, nezbytné požadavky, určité specifické předpoklady) nesplňuje-li uchazeč podmínky stanovené právními předpisy, (např. předepsané vzdělání) nelze s ní pracovní smlouvu uzavřít stejně tak, postrádá-li požadovanou vlastnost či kvalifikaci smlouva by byla neplatná pro počáteční nemožnost

3 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Vznik pracovního poměru Zaměstnavatel má právo žádat od zaměstnance pouze informace, které souvisí s uzavřením smlouvy - § 30/2 ZPr ani během zaměstnání nesmí žádat informace v § 316/4 ZPr a) absolutní zákaz žádat informace o: - sexuální orientaci, - původu, - členství v odborové organizaci, - členství v politických stranách nebo hnutích, - příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti b) demonstrativní výčet, co lze žádat, pokud věcný důvod - těhotenství, - rodinných a majetkových poměrech, - trestněprávní bezúhonnosti Zaměstnavatel nesmí bez vážného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách – sledování, odposlech, kontrola elektronické pošty atd. – pokud k tomuto dochází, vždy nutno zaměstnance informovat (§316/2 a 3 ZPr)

4 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Vznik pracovního poměru Pracovní poměr může vzniknout na základě: 1) pracovní smlouvy 2) jmenováním na vedoucí pracovní místo Ke vzniku pracovněprávního poměru vždy nutný souhlas obou stran Před vznikem pracovního poměru poskytnout informace (§ 31 ZPr) - právy a povinnostmi při výkonu dané práce - pracovními podmínkami - podmínkami odměňování, za nichž má práci konat, - povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má být vykonávána Stanoví-li to právní předpis, před uzavřením pracovní smlouvy může být požadována zdravotní prohlídka (§32 ZPr)

5 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Vznik pracovního poměru Pracovní smlouva dvoustranné jednání – souhlasný projev vůle nutná písemná forma (§ 34/2 ZPr) – jinak neplatnost - té se nelze dovolat, pokud již zaměstnanec započal s výkonem práce (§20 ZPr) Podstatné náležitosti pracovní smlouvy (§ 34/1 ZPr) - druh práce - místo výkonu práce - den nástupu do práce Další otázky mohou být v pracovní smlouvě řešeny fakultativně Mzda musí být sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce, za kterou má tato mzda příslušet

6 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Vznik pracovního poměru Den sjednaného nástupu do práce v tento den vzniká pracovní poměr (§36 ZPr) nenastoupí-li zaměstnanec v tento den, aniž překážka nebo do týdne neuvědomí zaměstnavatele o existenci překážky, má zaměstnavatel právo od pracovní smlouvy odstoupit písemně - jinak se k odstoupení nepřihlíží od pracovní smlouvy lze odstoupit pouze pokud zaměstnanec nenastoupil do práce (§34 NOZ)

7 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Vznik pracovního poměru Vznik pracovního poměru jmenováním (§ 33/3 ZPr) jednostranné právní jednání – nutný však souhlas zaměstnance se jmenováním (zákaz nucené práce), takto vzniká prac. poměr jen pokud dříve nebyli zaměstnanci pouze vedoucí zaměstnanci omezený seznam míst, na něž je lze jmenovat ve „veřejné sféře“ (stanoveno zvláštním zákonem nebo taxativní výčet v § 33/3 ZPr - organizační složky státu, státní podnik, příspěvková organizace, organizač. útvar Policie ČR, atd.) lze na dobu určitou i neurčitou možnost zaměstnance z vedoucího místa odvolat či ten se jej může vzdát (§ 73an. ZPr) – odvolává jej, kdo jej jmenoval; nutno písemně odvoláním pracovní poměr nekončí – nabídnout jinou vhodnou práci; nemá-li ji či zaměstnanec odmítne, překážka a výpověď. důvod zároveň zde i ostatní důvody zániku pracovního poměru

8 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Vznik pracovního poměru Pracovní poměr na dobu určitou (§ 39 ZPr) na dobu neurčitou, nebylo-li výslovně dojednáno jinak max. na 3 roky a možno max. dvakrát opakovat; za opakování se považuje i jeho prodloužení další pr. poměry na dobu určitou lze až po „přestávce“ 3 roky výjimka z výše uvedených omezení - u zaměstnavatele vážné provozní důvody a důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, pro něž nelze spravedlivě požadovat, aby nabídl práci na dobu neurčitou; nutná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací (§39/4 ZPr) sjednáno na dobu určitou v rozporu s výše uved. omezeními, a zaměstnanec před uplynutím oznámí, že trvá na tom, aby jej nadále zaměstnával – platí, že na dobu neurčitou zvláštní režim – smlouvy s agenturami práce

9 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Vznik pracovního poměru Zkušební doba (§35 ZPr) lze sjednat nejpozději v den nástupu do práce nebo den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance lze i u zaměstnanců, jejichž pracovní poměr založen jmenováním Přípustná délka zkušební doby a) maximálně 3 měsíce – jiný než vedoucí zaměstnanec b) maximálně 6 měsíců – vedoucích zaměstnanců pracovní poměr na dobu určitou – max. polovina jeho délky do běhu se nepočítají překážky v práci, pro něž zaměstnavatel nemůže práci vykonávat – o ně se prodlužuje

10 Mgr. Petr Čechák, Ph.D., petr.cechak@mail.vsfs.cz :: Vznik pracovního poměru Konkurenční doložka (§310 ZPr) závazek zaměstnance po skončení pracovního poměru se po určitou dobu (max. jeden rok) zdržet výkonu výdělečné činnosti, která byla předmětem činnosti zaměstnavatele nebo by vůči němu měla konkurenční povahu tuto dohodu lze uzavřít kdykoli – písemná forma vždy peněžní kompenzace od zaměstnavatele – min. ½ průměr. měsíč. výdělku za každý měsíc lze jen se zaměstnanci, u nichž lze spravedlivě požadovat vzhledem k povaze informací, poznatků, znalostí atd. je-li sjednána smluvní pokuta – zaměstnanec se jejím zaplacením „vyplatí“ z povinnosti konkurenční doložku dodržovat obě strany - možnost odstoupit


Stáhnout ppt "PRACOVNÍ PRÁVO Vznik pracovního poměru JUDr. Petr Čechák, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google