Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CESTOVNÍ RUCH Přednáška Cestovní kanceláře

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CESTOVNÍ RUCH Přednáška Cestovní kanceláře"— Transkript prezentace:

1 CESTOVNÍ RUCH Přednáška Cestovní kanceláře
Kateřina Ryglová, Ústav marketingu a obchodu,

2 CESTOVNÍ KANCELÁŘ -základní provozní jednotka CR
Zprostředkování Organizování Zabezpečování služeb souvisejících s CR Dle charakteru a rozsahu služeb: Základní cestovní kanceláře Specializované cestovní kanceláře

3 Příčiny ovlivňující vznik určité specializace
1) Geografická poloha cestovní kanceláře Přijímající Vysílající 2) Spojení s jiným, obvykle dodavatelským subjektem 3) Přímou vazbou vlastníka CK

4 Rozdělení CK z hlediska velikosti
Velké – nad 50 zaměstnanců (základní) Střední – 5-50 zaměstnanců Malé – do 5 zaměstnanců (specializované)

5 ZALOŽENÍ A PROVOZOVÁNÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE
období duben 2001: Zákon 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (všechny CK pojištěny) Příčiny vzniku Cíle Obsah

6 ZÁKON O CESTOVNÍM RUCHU
Cíle Ochrana spotřebitele Definovat práva a povinnosti CK a zákazníka Skloubit ochranu spotřebitele se zájmy podnikatelských subjektů Respektovat podmínky implementace právních předpisů ČR a Evropského společenství, směrnice EU č. 90/314/EHS o souborných službách pro cestování, pobyty a zájezdy

7 Obsah zákona Vymezení základních pojmů: zájezd zákazník
Vymezení dvou nových živností Provozování cestovní kanceláře (koncesovaná) Provozování cestovní agentury (vázaná) Určení podmínek pro vydání koncesní listiny CK Definuje pojmy: Povinné smluvní pojištění Povinnosti cestovní kanceláře Cestovní smlouva

8 ZÁJEZD kombinace minimálně dvou služeb cestovního ruchu
přes noc, déle jak 24 hodin 2. služba tvoří min. 20 % ceny B/B NE!!! Zájezdem JE i jakákoli kombinace služeb CR sestavená až na základě individuálního požadavku klienta = fortfeity ZÁKAZNÍK – osoba, která uzavřela cestovní smlouvu

9 ČINNOST CESTOVNÍ KANCELÁŘE (CK)
může prodávat zájezdy nabízet a prodávat jednotlivé služby CR či jejich kombinace zprostředkovávat prodej zájezdů či jednotlivých služeb CR či jejich kombinací pro jiné CK nebo CA či jiné osoby prodávat věci související s cestovním ruchem CK i CA musí označit provozovnu a propagační materiály určené zákazníkovi slovy „cestovní kancelář“ či „cestovní agentura“

10 ČINNOST CESTOVNÍ AGENTURY (CA)
nesmí prodávat zájezdy pod svým jménem ani fortfaity smí nabízet a prodávat jednotlivé služby CR smí prodávat jednodenní výlety zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb CR pro jiné CK nebo CA či jiné osoby smí prodávat věci související s cestovním ruchem nesmí zprostředkovávat prodej zájezdu pro subjekt, který není CK

11 PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ KONCESNÍ LISTINY
Všeobecné podmínky k provozování živnosti Smlouva s pojišťovnou o pojištění (Povinné smluvní pojištění proti úpadku cestovní kanceláře) Podnikatelský záměr Stanovisko MMR Dle vyjádření MMR ŽÚ vydá koncesi

12 POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ CK
Uzavírá pouze CK Doklady určené zákazníkovi ( Označení pojišťovny Podmínky pojištění Způsob ohlášení pojistné události Pojistná částka sjednána na min 30% plánovaných ročních tržeb z prodeje zájezdů Pojistné: 0,9 – 6 % z plán. tržeb Spoluúčast CK na pojistné události: min. 2 % z plán. tržeb z prodeje zájezdů

13 POVINNOSTI CK Uzavřená pojistná smlouva Koncesní listina
Označení materiálu a provozovny „cestovní kancelář“ Informovat v katalogu o všech skutečnostech, které mají vliv na rozhodnutí zájemce o koupi zájezdu (zákon přesně stanoví jednotlivé body) Uzavřít s klientem cestovní smlouvu

14 CESTOVNÍ SMLOUVA písemná zákazník – CK Náležitosti
Zkratky u zájezdu: BB, HB, FB, AI

15 VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH
Jsou součástí cestovní smlouvy CK si je stanovují individuálně Upravují vztah mezi klientem a CK Informují o rozsahu pojištění zájezdu Stornovací lhůty Reklamační služby

16 Postup při předložení žádosti o pojistné plnění
písemný nárok nejpozději do 6 měsíců od vzniku pojistné události platné cestovní smlouvy doklad o uhrazení zálohy či plné ceny zájezdu

17 Asociace cestovních kanceláří (ACK ČR) X Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA)
české profesní sdružení subjektů cestovního ruchu v ČR, cca 250 členů

18 SLUŽBY CK Standardní zájezdy / Fortfaity Poskytování informací
Rezervace Recepční služby Tematické akce pro jednotlivce a skupiny Lázeňské léčebné pobyty / Kongresové služby / Výlety, garantované trasy a transfery Průvodcovské služby Obstarání víz Pojišťovací služby Směnárenské služby Prodej tuzemských, zahraničních dopravních cenin, kolků, map, cestovních pomůcek a jiného zboží Obstarání a předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce Obstarání taxislužby, půjčování aut

19 kombinace minimálně 2 služeb
ZÁJEZD produkt CK kombinace minimálně 2 služeb Z geografického hlediska dělíme zájezdy: domácí zahraniční Podle způsobu přípravy: standardní, katalogové fortfaitové Podle použitého dopravního prostředku: letecké / autokarové / vlakové / s vlastní dopravou Podle programu: pobytové poznávací

20 PŘÍPRAVA ZÁJEZDU Obsahuje tyto části
1) Vypracování trasy, itinerář zájezdu 2) Písemné smlouvy s partnery 3) Kalkulace zájezdu 4) Nabídka a prodej

21 KALKULACE CENY ZÁJEZDU
Cena (min. N cena) = Náklady na služby dodavatelů služeb + Kalkulace vlastních nákladů

22 KALKULACE CENY ZÁJEZDU
Prodejní cena zájezdu = Minimální nákladová cena + Přirážka

23 Prodejní cena zájezdu + 2) Rozpočitatelné položky 3) Přirážka / marže
1) Náklady na jednoho klienta + 2) Rozpočitatelné položky 3) Přirážka / marže 4) Zákonné pojištění CK

24 DVOJSTUPŇOVÁ KALKULACE
Předběžná cena (prodejní) Výsledná cena (vyúčtování) Liší se dle: obsazenosti zájezdu kurzových rozdílů nepředvídatelných nákladů atd.

25 Prodejní cena zájezdu Při výpočtu prodejní ceny zájezdu je třeba znát:
ceny dodavatelů předpokládaný devizový kurz minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu, obvykle: standard katalog 80%, fortfait 95%

26 NABÍDKA A PRODEJ Nabídka: počet plánovaných účastnických míst, které má CK k dispozici na určitém místě v určitém čase Nepřímá nabídka prospekt, katalog, plakát, veletrh reklama v hromadných sdělovacích prostředcích videokazety, výkladní skříně, vitríny internet prostory CK

27 Přímá nabídka propagační dopis (dle databáze klientů)
osobní nábor (pro skupiny, podniky, školy…) vlastní prodej u pultu cestovní kanceláře činnost průvodců, přímých propagátorů, reprezentantů CK

28 Prodej zájezdu navázání kontaktu se zákazníkem
informování o jeho možnostech a podmínkách účasti na zájezdu uzavření cestovní smlouvy

29 PŘÍKLAD Vypočtěte prodejní cenu pro standardní čtyřdenní poznávací zájezd do Rakouska. Stanovte katalogovou (předběžnou, prodejní) cenu v Kč pro 1 osobu. Služby: 1. ubytování a stravování: a) 2 noci za 20 EUR/os./noc B/B b) 1 noc za 30 EUR/os./noc H/B c) 2 x oběd za 10 EUR/os. 2. doprava: - autobusem pro 40 osob - předpokládaná trasa 1800 km, - smluvní cena 21Kč/km (CK zajistí ubytování a stravu pro 1 řidiče) 3. průvodce: 1000 Kč/den mzda vč. diet (CK zajistí ubyt. a stravu) 4. pojištění léčebných výloh 21 Kč/os./den

30 PRŮVODCE CESTOVNÍ KANCELÁŘE Asociace cestovních průvodců
Podmínky pro provozování průvodcovské činnosti 18 let způsobilost k právním úkonům trestní bezúhonnost maturita průvodcovské zkoušky zkouška ze světového jazyka praxe 3 roky

31 PRŮVODCE CESTOVNÍ KANCELÁŘE
Okruh znalostí průvodce Informační minimum Komparační minimum Historická paralela Rozdělení Průvodce poznávacích zájezdů Průvodce pobytových zájezdů Technický průvodce (tzv. pendl)

32 PRŮVODCE CESTOVNÍ KANCELÁŘE
Charakteristika osoby průvodce (požadavky) záliba v cestování dobrá paměť a znalosti orientační schopnosti příjemné vystupování znalost jazyků řečnické nadání vycházet dobře s cestovní kanceláří dobrá komunikace s lidmi, umět vyhovět klientům

33 TIME SHARING sdílené vlastnictví nemovitosti k rekreačním účelům na určitý časový úsek = netradiční forma cestování, např. na 2-3 týdny v roce ! není to zájezd-pojištění proti krachu chybí! při podpisu smlouvy velká částka RCI (Resort condominium International) 2,6 mil. členských rodin 7 mil. osob 3 600 letovisek II (Interval International)


Stáhnout ppt "CESTOVNÍ RUCH Přednáška Cestovní kanceláře"

Podobné prezentace


Reklamy Google