Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané otázky nového ZÁKONÍKU PRÁCE Zákon č. 262/2006 Sb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané otázky nového ZÁKONÍKU PRÁCE Zákon č. 262/2006 Sb."— Transkript prezentace:

1 Vybrané otázky nového ZÁKONÍKU PRÁCE Zákon č. 262/2006 Sb.

2 Mgr. Lenka Knopová, advokátka Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol.

3 1.Příprava nového zákoníku práce 2.Základní koncepce nového zákonku práce Vzájemně neslučitelné požadavky: liberalizace pracovněprávních vztahů X zachování úrovně práv a sociálních standardů zaměstnanců 3.Hlavní problémy nového zákoníku práce 4.Účinnost nového zákoníku práce I. Úvod

4 1.Vymezení vztahu k občanskému zákoníku  Princip delegace  Problematické odkazy  Návaznost na současný občanský zákoník 2.Definice závislé práce 3.Rozšíření smluvní volnosti účastníků  Rozsáhlé oblasti, v nichž je smluvní volnost vyloučena  § 2, § 363 ZP  Prostor pro smluvní úpravu pouze v okrajových otázkách II. Přehled základních změn

5 4.Systematika nového zákoníku práce Zahrnutí samostatných úprav do ZP x zvláštní zákony  Mzdové a platové otázky, cestovní náhrady, některé otázky kolektivního vyjednávání  Antidiskriminační zákon, úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon o úrazovém pojištění (dosud nepřijaty) 5.„Základní zásady“ pracovněprávních vztahů  V podstatě pouze povinnosti zaměstnavatele  Výslovný zákaz ukládat zaměstnanci za porušení povinností z pracovněprávního vztahu peněžní postihy 6.Postup před uzavřením pracovněprávního vztahu II. Přehled základních změn

6 7.Vznik pracovního poměru  U podnikatelských subjektů výhradně pracovní smlouvou  Jmenováním pouze v případech uvedených v § 33 odst. 3 ZP  Obsazení pracovního místa volbou – volba pouze předpoklad předcházející sjednání pracovní smlouvy  Zkušební doba – počítání doby 8.Odvolatelnost vedoucího zaměstnance  Dohoda o možnosti odvolání a vzdání se funkce  I u zaměstnanců, jejichž pracovní poměr vznikl jmenováním dle dosavadních předpisů; uzavření dohody možné nejdříve 1.1.2007  Po odvolání / vzdání se funkce obdobný režim jako dle dosavadní právní úpravy II. Přehled základních změn

7 9.Rozvázání pracovního poměru  Dohodou – písemná forma pod sankcí neplatnosti  Výpověď:  Výpovědní doba  Výpovědní důvody  Zrušena nabídková povinnost zaměstnavatele i povinnost zajištění nového zaměstnání či povinnost spolupůsobení zaměstnavatele  Okamžité zrušení  Lhůta 2 měsíce  Zrušení ze strany zaměstnance pro nevyplacení mzdy – odstupné  Smrt zaměstnavatele – fyzické osoby  Povinnost oznámení skončení pracovního poměru osob se zdravotním postižením úřadu práce  Odstupné  Neplatné rozvázání – zrušeno moderační právo soudu (náhrada mzdy) II. Přehled základních změn

8 10.Pracovní doba  Definice pracovní doby  Konto pracovní doby  Kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis  Předchozí souhlas dotčených zaměstnanců  Vyrovnávací období (maximálně 26/52 týdnů)  Účet pracovní doby a účet mzdy zaměstnance  Stálá měsíční mzda ve výši nejméně 80% průměrného výdělku zaměstnance, doplacení rozdílu skutečně dosažené mzdy za vyrovnávací období  Práce přesčas  Nelze sjednat mzdu s přihlédnutím k práci přesčas  Pracovní pohotovost 11.Odpovědnost za škodu  Neobsahuje úpravu náhrady škody při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (zákon o úrazovém pojištění, přechodná ustanovení)  Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů – nad 50.000,- Kč písemná dohoda

9 II. Přehled základních změn 12.Překážky v práci  Úprava překážek v zákoníku práce (ne úplná)  Náhrada mzdy po dobu prvních 14 kalendářních dnů od zaměstnavatele (za pracovní dny)  Možnost sjednat vyšší náhradu než stanovenou v ZP, max. ve výši průměrného výdělku  Oprávnění zaměstnavatele kontrolovat dodržení stanoveného režimu dočasně práce neschopného zaměstnance  Mateřská dovolená 13.Dovolená  Zrušena tzv. další dovolená  Přímo v zákoníku práce stanoveny podmínky a rozsah krácení dovolené, a rovněž doby, které se posuzují jako výkon práce

10 III. Některé další změny 1.Právní úkony 2.Promlčení 3.Zajištění závazků zaměstnance 4.Konkurenční doložka 5.Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance 6.Doručování 7.Průměrný výdělek 8.Vnitřní předpis 9.Dohoda o provedení práce

11 Otázky, diskuze


Stáhnout ppt "Vybrané otázky nového ZÁKONÍKU PRÁCE Zákon č. 262/2006 Sb."

Podobné prezentace


Reklamy Google