Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Kultura mluveného projevu – prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Kultura mluveného projevu – prezentace."— Transkript prezentace:

1 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Kultura mluveného projevu – prezentace semináře 2 Moderování debaty

2 V úvodní části semináře procvičování základních složek tvorby a ovládání hlasu i těla při projevu (viz prezentace KMP 2010): praktická cvičení na respiraci, fonaci, artikulaci, mimiku, gestikulaci a ovládání těla během projevu trvání: minut po vstupní instruktáži v každém semináři „rozcvičku“ samostatně připraví a poté vede jeden ze studentů „Rozcvička“ – pravidelná úvodní část semináře

3 Respirace – nácvik správného dýchání správné dýchání - základ správného mluvení cíl – uvědomit si důležitost správného dýchání pro vyrovnanost projevu, pracovat s dechem; rozdíl mezi hrudním (žeberním) a břišním (bráničním) dýcháním praktické cvičení - příklad v sedě na patách výdech, hlava volně spuštěná na prsa, záda rovná, ruce volně položené na stehnech; s nádechem se vztyčujeme do kleku, vtáhneme břicho, sepneme ruce jako při modlitbě, držíme dech; s výdechem se spouštíme do původní polohy; soustředíme se na dech; opakuje se 4x

4 Respirace - hrudní (žeberní) a břišní (brániční) dýchání

5

6

7 Fonace – uvědomění si práce hlasivek a funkce rezonančních dutin výdechový proud, hlasivky a rezonanční dutiny – hlavová a ústní rezonance cíl – uvědomit si plnost a barvu hlasu, nácvik schopnosti „otevřít“ hlas, posadit ho „do masky“ praktické cvičení uvolněný postoj, hluboce se několikrát nadýchneme a vydechneme; po hlubokém vdechnutí úsporně hlubším hlasem vydechujeme na hlásku „a“ znovu po hlubokém vdechnutí o něco vyšším hlasem vydechujeme na hlásku „e“ podobně pokračujeme na další samohlásky, vždy o něco zvyšujeme tón hlasu sledujeme čistotu hlásek – nemění se „a“ v široké „ä“, není „e“ „mečivé“ apod., velmi vhodné je nahrávání a následný poslech

8 Fonace - rezonanční dutiny A dutina ústní - orální B dutina nosní - nazální C dutina hrdelní - laringální D velum, měkké patro Aktivní mluvní orgány obr. dle is.muni.cz/fonetika/ucebnice/ch05s02s04.html

9 Artikulace – artikulační orgány a postupy procvičování správné výslovnosti ukázka foneticky správné tvorby hlásek - artikulace hlásky [ l ] obr. dle is.muni.cz/fonetika/ucebnice/ch05s02s04.html různé podoby artikulace hlásky [ l ]

10 Artikulace – artikulační orgány a postupy procvičování správné výslovnosti artikulační orgány a jejich funkce procvičování předozadního pohybu čelisti cíl – naučit se pečovat o správnou výslovnost; při cvičení sedíme, správné provedení kontrolujeme v zrcátku praktické cvičení - příklad pečlivě a zřetelně vyslovujeme „Vznesl se do vzduchu.“ pečlivě a zřetelně vyslovujeme „Všecka voda vyvzlínala.“ pečlivě a zřetelně vyslovujeme „Zvysoka svítí hvězdy.“

11 Artikulace – artikulační orgány a postupy procvičování správné výslovnosti artikulační orgány a jejich funkce procvičování artikulace jazykolamy cíl – procvičování zřetelné artikulace praktické cvičení - příklad studenti vyslovují jeden po druhém, pomalu a zřetelně vždy jeden jazykolam Nesnese se se sestrou. Mařenko, řekni ř. Neřeknu, Bořku. Měla babka vrabce v kapse, vrabec babce v kapse píp. Jelen letěl jetelem, jetelem letěl jelen. Letěl jelen jetelem? Jelen jetelem letěl.

12 Mimika, gestikulace, pohyb jako součást kultivovaného projevu - nácvik ovládání pohybů vlastního těla uvědomování si pohybů těla pantomimické hříčky cíl – nácvik rozložení pohybu, pohyb jako způsob vyjádření praktické cvičení - příklad vybraný student předvádí zadaný pohyb (např. snowboarding), ostatní jeho pohyby korigují všichni studenti napodobují co nejpřesněji zkorigovaný pohyb předváděný prvním studentem skupinová hříčka – „ Autobus“ (+ mimika, gestikulace)

13

14

15 Moderování debaty nácvik konkrétního mluvního projevu v různých pozicích cíl – upevňování komunikativních schopností, dovednosti sebevědomě vystupovat, pohotově reagovat, ovládat trému praktické cvičení 1: Moderování řízené debaty za účasti celého semináře (typ „Tykadlo“) Motivace: rozbor videonahrávek z veřejných médií

16 Rozbor pořadů založených na moderování, typ „Tykadlo“ Projekce pořadů veřejných médií z on-line vysílání na internetu, např.: Tykadlo na Partie na Máte slovo na Tah dámou na Historie.cs na

17 Rozbor pořadů založených na moderování, typ „Tykadlo“ Studenti po zhlédnutí videonahrávek posuzují vystupování moderátora na základě předem stanovených kritérií: připravenost moderátora a zvládnutí tématu poutavost debaty, schopnost zaujmout posluchače kontakt s účastníky debaty schopnost reagovat na neočekávané situace spisovná mluva a modifikace projevu dle účastníků debaty gestikulace a mimika

18 Příprava a vlastní moderování debaty, typ „Tykadlo“ Studenti připraví vlastní moderování debaty na zadaná témata příprava moderování minut, každý samostatně vlastní vedení debaty – každý student 5 minut ostatní studenti představují „debatující“ Vyhodnocení – nejúspěšnější moderátor

19 Příprava a vlastní moderování debaty, typ „Tykadlo“ Příklady možných zadaných témat: Co vám vadí na dnešní škole? Najdou se dnes ve třídě opravdoví přátelé? Setkali jste se někdy s šikanou? Koníčky dnešní mládeže Jaké jsou hlavní hodnoty dnešních mladých lidí? Tráví současní mladí lidé opravdu volný čas pouze u počítačových her, internetu či televize?

20

21 Moderování debaty nácvik konkrétního mluvního projevu v různých pozicích cíl – upevňování komunikativních schopností, dovednosti sebevědomě vystupovat, pohotově reagovat, ovládat trému praktické cvičení 2: Moderování řízené debaty za účasti celého semináře (typ „Otázky Václava Moravce“) Motivace: rozbor videonahrávek z veřejných médií

22 Rozbor pořadů založených na moderování, typ „Otázky Václava Moravce“ Projekce pořadů veřejných médií z on-line vysílání na internetu, např.: Otázky Václava Moravce na - Fakta Barbory Tachecí na Hyde park na

23 Rozbor pořadů založených na moderování, typ „Otázky Václava Moravce“ Studenti po zhlédnutí videonahrávek posuzují vystupování moderátora na základě předem stanovených kritérií: připravenost moderátora a zvládnutí tématu poutavost debaty, schopnost zaujmout posluchače kontakt s účastníky debaty schopnost reagovat na neočekávané situace spisovná mluva a modifikace projevu dle účastníků debaty gestikulace a mimika

24 Příprava a vlastní moderování debaty, typ „Otázky Václava Moravce“ Studenti připraví vlastní moderování debaty na zadaná témata příprava moderování minut, ve trojicích dle dohody ve skupině – jeden student moderuje, zbývající dva představují „debatující odborníky“ podle předem zadané role vlastní debata – skupina 10 minut Vyhodnocení – skupina s nejlépe zvládnutou debatou

25 Příprava a vlastní moderování debaty, typ „Otázky Václava Moravce“ Příklady možných zadaných témat: Roste v České republice zločinnost? Moderátor + politik vládní strany + policejní prezident Potřebujeme státní maturitu? Moderátor + ministr školství + opoziční politik Potřebujeme v ČR vzdělané občany? Moderátor + význačný podnikatel + rektor vysoké školy Je očkování malých dětí povinné nebo záleží na rozhodnutí rodičů? Moderátor + hlavní hygienik ČR + rodič „odpírač“ Děkujeme, odcházíme? Situace ve zdravotnictví. Moderátor + ministr zdravotnictví + předseda lékařských odborů

26 Použité zdroje a literatura Špačková A.: Moderní rétorika, Grada, Praha 2003 Maříková M.: Rétorika, Professional Publishing, Praha 2006 Allhof. D. W., Alhoff W.: Rétorika a komunikace, Grada, Praha 2007 Přeučil J.: Kouzlo rétoriky, Alpress, Frýdek-Místek 2007 Kohout J.: Rétorika, Management Press, Praha 2002 Plamínek J.: Komunikace a prezentace, Grada, Praha 2008 Valenta M.: Dramaterapie, Grada, Praha 2007 Flume P.: Rétorika v praxi, Grada, Praha 2008 Šmajsová-Buchtová B.: Rétorika, Grada Publishing, Praha 2010 URL [cit ] URL [cit ]

27 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu OBZORY Autor: Ilona Pařízková Předmět: Kultura mluveného projevu Datum:


Stáhnout ppt "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Kultura mluveného projevu – prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google