Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Kultura mluveného projevu – prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Kultura mluveného projevu – prezentace."— Transkript prezentace:

1 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Kultura mluveného projevu – prezentace semináře 2 Moderování debaty

2 V úvodní části semináře procvičování základních složek tvorby a ovládání hlasu i těla při projevu (viz prezentace KMP 2010): praktická cvičení na respiraci, fonaci, artikulaci, mimiku, gestikulaci a ovládání těla během projevu trvání: 10-15 minut po vstupní instruktáži v každém semináři „rozcvičku“ samostatně připraví a poté vede jeden ze studentů „Rozcvička“ – pravidelná úvodní část semináře

3 Respirace – nácvik správného dýchání správné dýchání - základ správného mluvení cíl – uvědomit si důležitost správného dýchání pro vyrovnanost projevu, pracovat s dechem; rozdíl mezi hrudním (žeberním) a břišním (bráničním) dýcháním praktické cvičení - příklad v sedě na patách výdech, hlava volně spuštěná na prsa, záda rovná, ruce volně položené na stehnech; s nádechem se vztyčujeme do kleku, vtáhneme břicho, sepneme ruce jako při modlitbě, držíme dech; s výdechem se spouštíme do původní polohy; soustředíme se na dech; opakuje se 4x

4 Respirace - hrudní (žeberní) a břišní (brániční) dýchání

5

6

7 Fonace – uvědomění si práce hlasivek a funkce rezonančních dutin výdechový proud, hlasivky a rezonanční dutiny – hlavová a ústní rezonance cíl – uvědomit si plnost a barvu hlasu, nácvik schopnosti „otevřít“ hlas, posadit ho „do masky“ praktické cvičení uvolněný postoj, hluboce se několikrát nadýchneme a vydechneme; po hlubokém vdechnutí úsporně hlubším hlasem vydechujeme na hlásku „a“ znovu po hlubokém vdechnutí o něco vyšším hlasem vydechujeme na hlásku „e“ podobně pokračujeme na další samohlásky, vždy o něco zvyšujeme tón hlasu sledujeme čistotu hlásek – nemění se „a“ v široké „ä“, není „e“ „mečivé“ apod., velmi vhodné je nahrávání a následný poslech

8 Fonace - rezonanční dutiny A dutina ústní - orální B dutina nosní - nazální C dutina hrdelní - laringální D velum, měkké patro Aktivní mluvní orgány obr. dle is.muni.cz/fonetika/ucebnice/ch05s02s04.html

9 Artikulace – artikulační orgány a postupy procvičování správné výslovnosti ukázka foneticky správné tvorby hlásek - artikulace hlásky [ l ] obr. dle is.muni.cz/fonetika/ucebnice/ch05s02s04.html různé podoby artikulace hlásky [ l ]

10 Artikulace – artikulační orgány a postupy procvičování správné výslovnosti artikulační orgány a jejich funkce procvičování předozadního pohybu čelisti cíl – naučit se pečovat o správnou výslovnost; při cvičení sedíme, správné provedení kontrolujeme v zrcátku praktické cvičení - příklad pečlivě a zřetelně vyslovujeme „Vznesl se do vzduchu.“ pečlivě a zřetelně vyslovujeme „Všecka voda vyvzlínala.“ pečlivě a zřetelně vyslovujeme „Zvysoka svítí hvězdy.“

11 Artikulace – artikulační orgány a postupy procvičování správné výslovnosti artikulační orgány a jejich funkce procvičování artikulace jazykolamy cíl – procvičování zřetelné artikulace praktické cvičení - příklad studenti vyslovují jeden po druhém, pomalu a zřetelně vždy jeden jazykolam Nesnese se se sestrou. Mařenko, řekni ř. Neřeknu, Bořku. Měla babka vrabce v kapse, vrabec babce v kapse píp. Jelen letěl jetelem, jetelem letěl jelen. Letěl jelen jetelem? Jelen jetelem letěl.

12 Mimika, gestikulace, pohyb jako součást kultivovaného projevu - nácvik ovládání pohybů vlastního těla uvědomování si pohybů těla pantomimické hříčky cíl – nácvik rozložení pohybu, pohyb jako způsob vyjádření praktické cvičení - příklad vybraný student předvádí zadaný pohyb (např. snowboarding), ostatní jeho pohyby korigují všichni studenti napodobují co nejpřesněji zkorigovaný pohyb předváděný prvním studentem skupinová hříčka – „ Autobus“ (+ mimika, gestikulace)

13

14

15 Moderování debaty nácvik konkrétního mluvního projevu v různých pozicích cíl – upevňování komunikativních schopností, dovednosti sebevědomě vystupovat, pohotově reagovat, ovládat trému praktické cvičení 1: Moderování řízené debaty za účasti celého semináře (typ „Tykadlo“) Motivace: rozbor videonahrávek z veřejných médií

16 Rozbor pořadů založených na moderování, typ „Tykadlo“ Projekce pořadů veřejných médií z on-line vysílání na internetu, např.: Tykadlo na www.ceskatelevize.cz/ivysilani/100911 Partie na www.iprima.cz/index.php/plain_site/content/view/full/51715 Máte slovo na www.mateslovo.cz/.../mate-slovo-/ Tah dámou na www.ceskatelevize.cz/porady/10315089302-tah-damou/ Historie.cs na www.ceskatelevize.cz/porady/...historie-cs/208452801400011

17 Rozbor pořadů založených na moderování, typ „Tykadlo“ Studenti po zhlédnutí videonahrávek posuzují vystupování moderátora na základě předem stanovených kritérií: připravenost moderátora a zvládnutí tématu poutavost debaty, schopnost zaujmout posluchače kontakt s účastníky debaty schopnost reagovat na neočekávané situace spisovná mluva a modifikace projevu dle účastníků debaty gestikulace a mimika

18 Příprava a vlastní moderování debaty, typ „Tykadlo“ Studenti připraví vlastní moderování debaty na zadaná témata příprava moderování - 10-15 minut, každý samostatně vlastní vedení debaty – každý student 5 minut ostatní studenti představují „debatující“ Vyhodnocení – nejúspěšnější moderátor

19 Příprava a vlastní moderování debaty, typ „Tykadlo“ Příklady možných zadaných témat: Co vám vadí na dnešní škole? Najdou se dnes ve třídě opravdoví přátelé? Setkali jste se někdy s šikanou? Koníčky dnešní mládeže Jaké jsou hlavní hodnoty dnešních mladých lidí? Tráví současní mladí lidé opravdu volný čas pouze u počítačových her, internetu či televize?

20

21 Moderování debaty nácvik konkrétního mluvního projevu v různých pozicích cíl – upevňování komunikativních schopností, dovednosti sebevědomě vystupovat, pohotově reagovat, ovládat trému praktické cvičení 2: Moderování řízené debaty za účasti celého semináře (typ „Otázky Václava Moravce“) Motivace: rozbor videonahrávek z veřejných médií

22 Rozbor pořadů založených na moderování, typ „Otázky Václava Moravce“ Projekce pořadů veřejných médií z on-line vysílání na internetu, např.: Otázky Václava Moravce na www.ceskatelevize.cz/.../1126672097-otazky-vaclava-moravce/ - Fakta Barbory Tachecí na www.iprima.cz/novinky/fakta-barbory-tacheci Hyde park na www.ceskatelevize.cz/porady/10252839638-hyde-park-ct24

23 Rozbor pořadů založených na moderování, typ „Otázky Václava Moravce“ Studenti po zhlédnutí videonahrávek posuzují vystupování moderátora na základě předem stanovených kritérií: připravenost moderátora a zvládnutí tématu poutavost debaty, schopnost zaujmout posluchače kontakt s účastníky debaty schopnost reagovat na neočekávané situace spisovná mluva a modifikace projevu dle účastníků debaty gestikulace a mimika

24 Příprava a vlastní moderování debaty, typ „Otázky Václava Moravce“ Studenti připraví vlastní moderování debaty na zadaná témata příprava moderování - 10-15 minut, ve trojicích dle dohody ve skupině – jeden student moderuje, zbývající dva představují „debatující odborníky“ podle předem zadané role vlastní debata – skupina 10 minut Vyhodnocení – skupina s nejlépe zvládnutou debatou

25 Příprava a vlastní moderování debaty, typ „Otázky Václava Moravce“ Příklady možných zadaných témat: Roste v České republice zločinnost? Moderátor + politik vládní strany + policejní prezident Potřebujeme státní maturitu? Moderátor + ministr školství + opoziční politik Potřebujeme v ČR vzdělané občany? Moderátor + význačný podnikatel + rektor vysoké školy Je očkování malých dětí povinné nebo záleží na rozhodnutí rodičů? Moderátor + hlavní hygienik ČR + rodič „odpírač“ Děkujeme, odcházíme? Situace ve zdravotnictví. Moderátor + ministr zdravotnictví + předseda lékařských odborů

26 Použité zdroje a literatura Špačková A.: Moderní rétorika, Grada, Praha 2003 Maříková M.: Rétorika, Professional Publishing, Praha 2006 Allhof. D. W., Alhoff W.: Rétorika a komunikace, Grada, Praha 2007 Přeučil J.: Kouzlo rétoriky, Alpress, Frýdek-Místek 2007 Kohout J.: Rétorika, Management Press, Praha 2002 Plamínek J.: Komunikace a prezentace, Grada, Praha 2008 Valenta M.: Dramaterapie, Grada, Praha 2007 Flume P.: Rétorika v praxi, Grada, Praha 2008 Šmajsová-Buchtová B.: Rétorika, Grada Publishing, Praha 2010 URL [cit. 18. 3. 2011] http://www.cvicime.cz/cviceni-praha/obrazky/dech/dech_a.gif URL [cit. 18. 3. 2011]

27 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu OBZORY Autor: Ilona Pařízková Předmět: Kultura mluveného projevu Datum: 22. 3. 2011


Stáhnout ppt "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Kultura mluveného projevu – prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google