Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Kultura mluveného projevu – prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Kultura mluveného projevu – prezentace."— Transkript prezentace:

1 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Kultura mluveného projevu – prezentace semináře 3 Nácvik projevů

2 V úvodní části semináře procvičování základních složek tvorby a ovládání hlasu i těla při projevu (viz prezentace KMP 2010): praktická cvičení na respiraci, fonaci, artikulaci, mimiku, gestikulaci a ovládání těla během projevu trvání: 10-15 minut po vstupní instruktáži v každém semináři „rozcvičku“ samostatně připraví a poté vede jeden ze studentů „Rozcvička“ – pravidelná úvodní část semináře

3 Respirace – nácvik správného dýchání správné dýchání - základ správného mluvení cíl – uvědomit si důležitost správného dýchání pro vyrovnanost projevu, pracovat s dechem; rozdíl mezi hrudním (žeberním) a břišním (bráničním) dýcháním praktické cvičení - příklad v sedě na patách výdech, hlava volně na kolenou; s nádechem „rosteme“ až do vzepjatého těla, ruce rozpjaté vzhůru; s výdechem „vadneme“ do původní polohy; opakujeme 4x

4 Respirace - hrudní (žeberní) a břišní (brániční) dýchání

5

6

7 Fonace – uvědomění si práce hlasivek a funkce rezonančních dutin výdechový proud, hlasivky a rezonanční dutiny – hlavová a ústní rezonance cíl – uvědomit si plnost a barvu hlasu, nácvik schopnosti „otevřít“ hlas, posadit ho „do masky“ praktické cvičení uvolněný, rovný postoj, zavřené oči, hluboký nádech a výdech se zavřenými ústy, nádech nosem, při výdechu volně necháme znít tón „óómmmmmmmm“, při správném protažení tónu v závěru cítíme lehké svědění pod nosem a mezi rty uvolněný, rovný postoj, zavřené oči, hluboký nádech a výdech se zavřenými ústy, nádech nosem, při výdechu volně necháme znít tón „óómmmmmmmm“, v závěru vyslovíme slovo „máma“, uvědomujeme si změnu zvučnosti hlasu

8 Artikulace – artikulační orgány a postupy procvičování správné výslovnosti ukázka foneticky správné tvorby hlásek - artikulace obr. dle is.muni.cz/fonetika/ucebnice/ch05s02s04.html artikulace hlásky [ j ]

9 Artikulace – artikulační orgány a postupy procvičování správné výslovnosti artikulační orgány a jejich funkce procvičování rtů a kruhového svalu ústního cíl – naučit se pečovat o správnou výslovnost; při cvičení sedíme, správné provedení kontrolujeme v zrcátku praktické cvičení – příklad pečlivě a zřetelně vyslovujeme „Metu,metu, nevymetu, nesu, nesu, nevynesu.“ pečlivě a zřetelně vyslovujeme „Podkopeme my ten Popokatepetl tunelem nebo nepodkopeme my ten Popokatepetl tunelem?“

10 Artikulace – artikulační orgány a postupy procvičování správné výslovnosti artikulační orgány a jejich funkce procvičování artikulace jazykolamy cíl – procvičování zřetelné artikulace praktické cvičení - příklad studenti vyslovují jeden po druhém, pomalu a zřetelně vždy jeden jazykolam Bratře Petře, přižeň vepře. Drbu vrbu. Vlky, plky. Žezlo ze železa. Olemujeme-li nebo neolemujeme-li.

11 Mimika, gestikulace, pohyb jako součást kultivovaného projevu - nácvik ovládání pohybů vlastního těla uvědomování si pohybů těla pantomimické hříčky cíl – nácvik rozložení pohybu, pohyb jako způsob vyjádření praktické cvičení - příklad vybraný student předvádí zadaný pohyb (např. věšení prádla), ostatní jeho pohyby korigují všichni studenti napodobují co nejpřesněji zkorigovaný pohyb předváděný prvním studentem skupinová hříčka – „dopravní nehoda“ (+ mimika, gestikulace)

12

13

14 Nácvik projevů – projev nepřipravený procvičování invence a pohotovosti nácvik koncentrace rozvoj slovní zásoby a spisovné mluvy ovládání trémy cíl – uvědomit si nutnost pohotově reagovat a vlastní schopnosti v oblasti koncentrace, slovní zásoby a zvládání trémy praktické cvičení – příklad zadání – pronést vážný projev (typ referát na semináři), čas 3 minuty studenti pronášejí projev na téma, které si bezprostředně před projevem přečtou z lístku

15 Nácvik projevů – projev nepřipravený Příklady zadaných témat: koště Ovidius cibule super zelená hrábě huncút láska sonet štěstí inviolabilita

16 Nácvik projevů – projev připravený procvičování invence a schopnosti tvorby zajímavého projevu rozvoj slovní zásoby a spisovné mluvy ovládání trémy kultivace mluvního projevu cíl – uvědomit si vlastní schopnosti v oblasti originality projevu, schopnosti ho kultivovaně přednést a zaujmout publikum praktické cvičení – příklad zadání – pronést vážný, obsahem zajímavý projev, všichni na shodné téma, čas 5 minut

17 Nácvik projevů – projev připravený Kritika a hodnocení všichni studenti mají na přípravu projevu 15 minut ostatní studenti tvoří aktivní publikum dle zadané situace a zároveň hodnotí mluvčí podle předem zadaných kategorií – kvalita mluvního projevu a schopnost zaujmout, originalita zpracování, spisovná mluva, vystupování kritika a rozbor jednotlivých vystoupení a volba nejlepšího projevu diskuse v dalším semináři možnost rozboru videonahrávek – vyučující zařadí podle situace a vztahového klimatu v kolektivu

18 Nácvik projevů – projev připravený Příklady zadaných témat: představení akademického odborníka před jeho přednáškou na gymnáziu uvítání výměnného zájezdu studentů z moravského gymnázia na Vaší škole z pozice - ředitele gymnázia - studenta projev ředitele školy při zahájení maturitního plesu politik nové strany představuje na tiskové konferenci její program zahájení vítání občánků starostou obce zahájení výstavy výpěstků pěstitelů dýní spolku „Za krásnou dýni“

19 Použité zdroje a literatura Špačková A.: Moderní rétorika, Grada, Praha 2003 Maříková M.: Rétorika, Professional Publishing, Praha 2006 Allhof. D. W., Alhoff W.: Rétorika a komunikace, Grada, Praha 2007 Přeučil J.: Kouzlo rétoriky, Alpress, Frýdek-Místek 2007 Kohout J.: Rétorika, Management Press, Praha 2002 Plamínek J.: Komunikace a prezentace, Grada, Praha 2008 Valenta M.: Dramaterapie, Grada, Praha 2007 Flume P.: Rétorika v praxi, Grada, Praha 2008 Šmajsová-Buchtová B.: Rétorika, Grada Publishing, Praha 2010 URL [cit. 18. 3. 2011]

20 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu OBZORY Autor: Ilona Pařízková Předmět: Kultura mluveného projevu Datum: 22. 3. 2011


Stáhnout ppt "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Kultura mluveného projevu – prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google