Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rétorika v kostce PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.. Proč rétorika? forma sdělení srozumitelnost přijatelnost atraktivnost komfort mluvčího i posluchače.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rétorika v kostce PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.. Proč rétorika? forma sdělení srozumitelnost přijatelnost atraktivnost komfort mluvčího i posluchače."— Transkript prezentace:

1 Rétorika v kostce PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.

2 Proč rétorika? forma sdělení srozumitelnost přijatelnost atraktivnost komfort mluvčího i posluchače

3 Obsah informace o mluvčím přítomné v řečovém projevu adekvátnost jazykových a zvukových prostředků vzhledem k aktuální komunikační situaci spisovnost, ortoepie intonace, pauzy - jejich význam pro strukturaci projevu a působení na posluchače fyziologické aspekty produkce řeči nonverbální komunikace nejčastější chyby a jak se jim vyhnout

4 mimojazykové informace v řečovém projevu: (jazykové... cca 30% percepčního objemu) dlouhodobý i aktuální fyzický stav (pohlaví, věk, ev. nastuzení,…) dlouhodobý i aktuální psychický stav (temperament, nálada, emoce) regionální a sociální původ vztah ke komunikační situaci a jejím složkám

5 komunikační situace a její složky: formát projevu téma adresáti (posluchači) místo spisovnost ortoepie

6 Spisovnost Spisovnost předpokládá se u projevů s “jistým stupněm veřejnosti a formálnosti” volba spisovné/nespisovné češtiny jako prostředek sociálního začlenění nebo odstupu

7 Ortoepie Ortoepie správná, “spisovná” výslovnost paralela k pravopisným pravidlům pro projevy psané stylová neutrálnost, odchylky od normy jsou vnímány jako stylisticky příznakové pravidla pro kvantitu i kvalitu samohlásek, pro výslovnost souhlásek zejména v souhláskových skupinách, pro přízvukování a větnou intonaci

8 zvukové prostředky mluveného projevu intonace - ukončování výpovědí!!! pauzy - strukturace projevu, aktivizace pozornosti změny tempa promluvy síla (hlasitost) promluvy --> funkční využití v mluveném projevu

9 Fyziologické aspekty produkce řeči dýchání fonace artikulace

10 DÝCHÁNÍ o různý poměr vdechu a výdech v klidu a při mluvení o bránice, dechová opora o síla výdechového proudu -> síla hlasu o dechová ekonomie o dechová hygiena (fyzická poloha nejen při mluvení) o přídechy – logické předěly v textu

11 Oře, oře Jan přiletělo k němu devět vran. První praví, dobře oře, druhá praví, nedobře oře, třetí praví, dobře oře, čtvrtá praví, nedobře oře, pátá praví, dobře oře, šestá praví, nedobře oře, sedmá praví, dobře oře, osmá praví, nedobře oře, devátá praví, dobře oře, Oře, oře Jan, přiletělo k němu devět vran.

12 FONACE o hlasivky – základní tón o výška hlasu – rychlost kmitání hlasivek o rezonance v nadhrtanových dutinách -> barva hlasu o hlasová hygiena

13 ARTIKULACE o svalstvo – trénink, svalová únava o přesnost a lehkost o ortofonie, logopedie o stylotvorná platnost nepřesné artikulace – návyk!

14 Má máma má mezi domama malou zahrádku. Filip a Lili lepili bílý list. Dokola okolo pokoje. Józo, pozor na to okno! Kolouch, kohout s mouchou mnohou s hloupou chloubou houpou nohou. plovou dlouhou strouhou ouzkou, chroupou oukrop s pouhou houskou. V létě vlek’ lev lesem vztekle lesklé sledě teplem leklé. Lékař léčí pleš, leč vlekle. Leoš klel a hle – dlel v pekle.

15 Nonverbální komunikace -postoj -gestikulace -mimika -oční kontakt!

16 Tvorba projevu téma komunikační záměr slohový útvar předání věcné informace argumentace uspořádání projevu podle publika a okolností obsah. dílčí témata od obecného ke konkrétního slovní zásoba

17 Nejčastější chyby o nezřetelná artikulace o výplňková slova (vlastně, jakoby, prostě) nebo slovní spojení (tímto způsobem,…) nebo zvuky (eee, mmmm) o monotónní intonace, neklesání hlasem na konci věty o neadekvátní tempo, síla hlasu o absence očního kontaktu o chaotická struktura vět i celého projevu řečové vzory nahrávat se!

18 Pavel Eisner (Bohyně čeká, Curych, 1977): “Může se stát, že jazyková kultura národa pokulhává za jeho jazykem. To je případ váš, lidé čeští. Máte v rukou stradivárky a hrajete na ně jako šumaři. Zdědili jste varhany a myslíte, že je to flašinet…” Drž se věci, slova budou následovat.

19 Literatura: Kraus, J., 2010, Rétorika a řečová kultura, Praha: Karolinum Kraus, J., 2010, Člověk mluvící, Praha: LEDA Vávra, V.,1995, Mluvíme beze slov, Praha: Panorama Hůrková, J.,1995, Česká výslovnostní norma, Praha: Scientia Hájková, E., 2011, Rétorika pro pedagogy, Praha: Grada


Stáhnout ppt "Rétorika v kostce PhDr. Jana Vlčková, Ph.D.. Proč rétorika? forma sdělení srozumitelnost přijatelnost atraktivnost komfort mluvčího i posluchače."

Podobné prezentace


Reklamy Google