Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody geografického výzkumu Fyzicko-geografická část Pedogeografie a pedologie Lukáš Dolák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody geografického výzkumu Fyzicko-geografická část Pedogeografie a pedologie Lukáš Dolák."— Transkript prezentace:

1 Metody geografického výzkumu Fyzicko-geografická část Pedogeografie a pedologie Lukáš Dolák

2 Geoekologie v seminářích Z2011 Metody geografického výzkumu 2

3 Postavení pedologie v rámci geografie Pedologie  Zabývá se vznikem, vlastnostmi a klasifikacemi půd na zemském povrchu Pedogeografie  Dílčí věda fyzické geografie úzce se doplňující s pedologií Z2011 Metody geografického výzkumu 3

4 Půda Nejsvrchnější část zemské kůry prostoupená vodou, vzduchem a organismy Rozdíl: půda vs. hlína vs. zemina Z2011 Metody geografického výzkumu 4

5 Diagnostické horizonty Vrstva půdy se specifickým horizontálním umístění, fyzikálními a chemickými vlastnostmi Jednotlivé horizonty vizuálně oddělitelné Základní horizonty  Organické (anhydrogenní O, hydrogenní Ot) Anhydrogenní (L hor. - opadanka, F hor. - fermentační, H hor. – humifikační), A (humusový), E (eluviální), B (metamorfický), C (půdotvorný substrát/matečná hornina), R (pevná hornina), D (podložní hornina) Z2011 Metody geografického výzkumu 5

6 Klasifikace půdy Půdní druhy  Členění na základě zrnitosti  Zastoupení jednotlivých frakcí – písek, prach, jíl Z2011 Metody geografického výzkumu 6

7 Klasifikace půdy Půdní typy  Na základě diagnostických horizontů  Různé taxonomické systémy  http://klasifikace.pedologie.czu.cz/ pro ČR http://klasifikace.pedologie.czu.cz/  http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/documents/HWSD/ WRB_2007-2012SK.pdf WRB http://www.fao.org/fileadmin/templates/nr/documents/HWSD/ WRB_2007-2012SK.pdf  US soil Z2011 Metody geografického výzkumu 7

8 Vybrané půdní typy černozem Z2011 Metody geografického výzkumu 8 hnědozem

9 podzol Z2011 Metody geografického výzkumu 9 Vybrané půdní typy kambizem

10 Metody terénního výzkumu  Půdní sondy  Půdní vrty  DPZ Z2011 Metody geografického výzkumu 10

11 Metody laboratorních analýz Fyzikální vlastnosti  Zrnitost  Tepelné vlastnosti  Měrná hmotnost půdy  Vlhkost  Barva http://geogr.muni.cz/laboratore Z2011 Metody geografického výzkumu 11

12 Metody laboratorních analýz Biologické vlastnosti  Obsahu humusu  Obsah mikororganismů Chemické vlastnosti  pH  Salinita http://geogr.muni.cz/laboratore Z2011 Metody geografického výzkumu 12

13 Mapové podklady Mapa 1:50 000 http://mapy.geology.cz/pudy/ Atlas půd ČR 1:500 000  V knihovně PřF Webový archiv Komplexního průzkumu půd http://wakpp.vumop.cz/ Z2011 Metody geografického výzkumu 13

14 Pedologie v ČR Vzdělávací instituce  Zemědělské univerzity  Mendelova univerzita v Brně  Česká zemědělská univerzita v Praze  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích/Zemědělská fakulta  Zaměření na zemědělské využití půd  Geografické ústavy Z2011 Metody geografického výzkumu 14

15 Pedologie v ČR Výzkumné instituce  Česká pedologická společnost http://pedologie.czu.cz/  VÚMOP (Výzkumný Ústav Meliorací a Ochrany Půdy) http://www.vumop.cz/  ÚKZÚZ (Ústřední Kontrolní a Zkušební Ústav Zemědělský) http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal Z2011 Metody geografického výzkumu 15

16 Zadání cvičení Popište alespoň 3 převažující půdní typy v nejbližším okolí vašeho bydliště (v případě souvislé městské zástavby vyhledejte oblast s převažujícím vegetačním pokryvem) 1) Na základě půdní mapy 1:50 000 ( http://mapy.geology.cz/pudy/ ) vytyčte plochu o velikosti cca 2–5 km 2 zahrnující 3 dominantní půdní typy v nejbližším okolí vašeho bydliště http://mapy.geology.cz/pudy/  Podkladová mapa: kompletní, Zoom: max., Fce Kreslení, Průhlednost: 0, zatrhnout fci Měření – Kilometry čtvereční 2) Krátce charakterizujte vytyčené území  Lokalita (obec/městská část, okres), velikost v km 2, charakter a využití krajiny Z2011 Metody geografického výzkumu 16

17 Zadání cvičení 3) Vypište a krátce charakterizujte vybrané půdní typy včetně subtypu  Fce Legenda mapy, bližší specifikace např. na http://klasifikace.pedologie.czu.cz/, konkrétní půdní subtyp lze stanovit např. pomocí geologické mapy ČR http://www.geologicke-mapy.cz/regiony/ http://klasifikace.pedologie.czu.cz/ http://www.geologicke-mapy.cz/regiony/ 4) Zamyslete se nad faktory podmiňujících vznik právě těch půdních typů/subtypů, které ve vašem území dominují  Vliv (původní) vegetace, vodních toků, srážek, člověka … Z2011 Metody geografického výzkumu 17

18 Obsah protokolu Obrázky  Vymezená plocha se 3 převažujícími půdními typy/subtypy (geologická mapa, fce Print Screen)  Vybrané 3 půdní profily (např. z http://klasifikace.pedologie.czu.cz/ ) http://klasifikace.pedologie.czu.cz/ Textový komentář  Rozsah max.1 normostrana (900–1800 znaků)  Charakteristika území a 3 půdních profilů, závěr, zdroje Odevzdat elektronicky do odevzdávárny do 1./2. 3. 2015 Z2011 Metody geografického výzkumu 18


Stáhnout ppt "Metody geografického výzkumu Fyzicko-geografická část Pedogeografie a pedologie Lukáš Dolák."

Podobné prezentace


Reklamy Google