Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

* Sopky v České republice * Typy a druhy vrás * Zvětrávání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "* Sopky v České republice * Typy a druhy vrás * Zvětrávání"— Transkript prezentace:

1 * Sopky v České republice * Typy a druhy vrás * Zvětrávání
* Vulkanismus * Sopky v České republice * Typy a druhy vrás * Zvětrávání * Půda a půdní typy * Typy a druhy vod

2 Vulkanismus - souhrn projevů vnitřní energie planety, který se projevuje sopečnou činností, zemětřesením, tepelnou přeměnou či případně dalšími projevy, a to jak na povrchu tak i na mořském dně. - stoupání teplejšího magmatu od spodních do svrchních částí až na povrch, kde se magma vyvalí a začne ve formě lávy vytvářet nová tělesa jako například štítové sopky, lávové proudy. - Vulkanismus je vždy spojen se vznikem magmatických hornin. hlubinný vulkanismus - plutonický (procesy probíhající ve větších hloubkách pod povrchem) povrchový vulkanismus - neptunický

3 NAUČTE SE TEXT K OBRÁZKU!

4

5 SOPKY V ČECHÁCH Železná Hůrka stáří cca 170 – 519 tisíc let

6

7 TĚŽBA PYROPŮ = + Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 7–7,5, křehký, hustota 3,65 – 3,84 g/cm³, štěpnost velmi nedokonalá podle (110), lom lasturnatý. Optické vlastnosti: Barva: tmavé odstíny červené (fialovočervená, purpurová, černočervená). Lesk skelný až hedvábný, průhlednost: průhledný až průsvitný, vryp bílý. Chemické vlastnosti: Složení: Mg 18,09 %, Al 13,39 %, Si 20,90 %, O 47,63 %, příměsi Fe, Mn, Ca..

8 TYPY VRÁS, JEJICH ROZDĚLENÍ A VÝZNAM
Vrása  deformace vyvolaná ohybem hornin a způsobující změnu úklonu vrstev a někdy i jejich směru. Je-li znám stratigrafický sled, mluví se: (A) - Antiklinále jejíž vnitřní jednotky (vrstvy) ležely původně níže, tj. jsou starší (S) Synklinály vnitřní jednotky (vrstvy) ležely původně nahoře, tj. jsou mladší S A 1 - vrása přímá, 2 - šikmá, 3 - překocená (střední rameno je překocené), 4 - ležatá, 5 - ponořená. – NAUČTE SE ALESPOŇ 3 TYPY!

9

10 Fyzikální (mechanické) zvětrávání
- dochází k rozpadu hornin, bez výraznějších změn v jejich chemickém složení. - příčinou jsou změny v intenzitě slunečního záření, což vede k tepelným i objemovým změnám v povrchové vrstvě hornin. - veškeré horniny jsou složeny z různé kombinace minerálů, mají všechny horniny určitou teplotně-tlakovou mez, při které přestávají být stálé a při které dochází k poruše jejich celistvosti vlivem praskání

11

12 Půda je nejsvrchnější vrstvou zemské kůry, je prostoupená vodou, vzduchem a organismy, vzniká v procesu pedogeneze pod vlivem vnějších faktorů a času a je produktem přeměn minerálních a organických látek. Půda je předmětem studia PEDOLOGIE….neplést s jiným názvem

13 VZNIK PŮDY A JEJÍ VLASTNOSTI
Pevná složka půdy vzniká rozpadem a rozkladem hornin. Půda obsahuje primární a sekundární (jílové) minerály. Do pevné složky půdy se zpravidla zahrnuje organická neživá (humus) a živá složka Fyzikální vlastnosti Pevná minerální složka půdy je charakterizována různou velikostí částic (zrn). Soubor zrn určité velikosti tvoří frakci – zrnitostní kategorii. Poměrné zastoupení frakcí = půdní druhy. Půdní zrnitost je základní fyzikální vlastnost půdy. Chemické vlastnosti Základní chemickou vlastností půdy je reakce půdního roztoku.

14

15 POVRCHOVÉ VODY Rozdělení Podle salinity
Stojatá voda (lentická) Tekoucí voda (lotická) V umělých nádržích (rybníky, nádrže, kanály) V přírodních nádržích (jezera, potoky) Podle salinity Slaná voda (moře, oceány) Sladká voda (jezera, řeky, rybníky) Brakická voda

16 Podzemní voda Voda, která se nachází pod zemským povrchem, zejména v porech mezi částicemi půdy a v místech, kde je narušena kontinuita hornin. Výzkumem podzemní vody se zabývá hydrogeologie. Podzemní voda tvoří okolo 20 % světových zásob sladké vody. Voda pod zemským povrchem může být přítomna ve formách: Adsorpční – voda, kterou pomocí slabých vazebných interakcí adsorbují („nabalují“ na sebe) částice horniny. Kapilární – voda, jejíž pohyb určují převážně kapilární jevy. Nachází se v kapilárním pásmu mezi hladinou podzemní vody a zemským povrchem. Gravitační – voda, jejíž pohyb určují hlavně účinky gravitační síly. Pokud se jednotlivé kapky vody spojují a tvoří dlouhodobé nebo trvalé těleso, nazývá se toto těleso zvodeň.

17


Stáhnout ppt "* Sopky v České republice * Typy a druhy vrás * Zvětrávání"

Podobné prezentace


Reklamy Google