Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

* Vulkanismus * Sopky v České republice * Typy a druhy vrás * Zvětrávání * Půda a půdní typy * Typy a druhy vod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "* Vulkanismus * Sopky v České republice * Typy a druhy vrás * Zvětrávání * Půda a půdní typy * Typy a druhy vod."— Transkript prezentace:

1 * Vulkanismus * Sopky v České republice * Typy a druhy vrás * Zvětrávání * Půda a půdní typy * Typy a druhy vod

2 Vulkanismus - souhrn projevů vnitřní energie planety, který se projevuje sopečnou činností, zemětřesením, tepelnou přeměnou či případně dalšími projevy, a to jak na povrchu tak i na mořském dně. - stoupání teplejšího magmatu od spodních do svrchních částí až na povrch, kde se magma vyvalí a začne ve formě lávy vytvářet nová tělesa jako například štítové sopky, lávové proudy. - Vulkanismus je vždy spojen se vznikem magmatických hornin. hlubinný vulkanismus - plutonický (procesy probíhající ve větších hloubkách pod povrchem) povrchový vulkanismus - neptunický

3 NAUČTE SE TEXT K OBRÁZKU!

4

5 SOPKY V ČECHÁCH Železná Hůrka stáří cca 170 – 519 tisíc let

6

7 + = Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 7–7,5, křehký, hustota 3,65 – 3,84 g/cm³, štěpnost velmi nedokonalá podle (110), lom lasturnatý. Optické vlastnosti: Barva: tmavé odstíny červené (fialovočervená, purpurová, černočervená). Lesk skelný až hedvábný, průhlednost: průhledný až průsvitný, vryp bílý. Chemické vlastnosti: Složení: Mg 18,09 %, Al 13,39 %, Si 20,90 %, O 47,63 %, příměsi Fe, Mn, Ca.. TĚŽBA PYROPŮ

8 TYPY VRÁS, JEJICH ROZDĚLENÍ A VÝZNAM Vrása deformace vyvolaná ohybem hornin a způsobující změnu úklonu vrstev a někdy i jejich směru. Je-li znám stratigrafický sled, mluví se: (A) - Antiklinále jejíž vnitřní jednotky (vrstvy) ležely původně níže, tj. jsou starší (S) Synklinály vnitřní jednotky (vrstvy) ležely původně nahoře, tj. jsou mladší 1 - vrása přímá, 2 - šikmá, 3 - překocená (střední rameno je překocené), 4 - ležatá, 5 - ponořená. – NAUČTE SE ALESPOŇ 3 TYPY! A S

9

10 Fyzikální (mechanické) zvětrávání - dochází k rozpadu hornin, bez výraznějších změn v jejich chemickém složení. - příčinou jsou změny v intenzitě slunečního záření, což vede k tepelným i objemovým změnám v povrchové vrstvě hornin. - veškeré horniny jsou složeny z různé kombinace minerálů, mají všechny horniny určitou teplotně-tlakovou mez, při které přestávají být stálé a při které dochází k poruše jejich celistvosti vlivem praskání

11

12 Půda je nejsvrchnější vrstvou zemské kůry, je prostoupená vodou, vzduchem a organismy, vzniká v procesu pedogeneze pod vlivem vnějších faktorů a času a je produktem přeměn minerálních a organických látek. Půda je předmětem studia PEDOLOGIE….neplést s jiným názvem

13 Pevná složka půdy vzniká rozpadem a rozkladem hornin. Půda obsahuje primární a sekundární (jílové) minerály. Do pevné složky půdy se zpravidla zahrnuje organická neživá (humus) a živá složka Fyzikální vlastnosti Pevná minerální složka půdy je charakterizována různou velikostí částic (zrn). Soubor zrn určité velikosti tvoří frakci – zrnitostní kategorii. Poměrné zastoupení frakcí = půdní druhy. Půdní zrnitost je základní fyzikální vlastnost půdy. Chemické vlastnosti Základní chemickou vlastností půdy je reakce půdního roztoku. VZNIK PŮDY A JEJÍ VLASTNOSTI

14

15 Rozdělení Stojatá voda (lentická) Tekoucí voda (lotická) V umělých nádržích (rybníky, nádrže, kanály) V přírodních nádržích (jezera, potoky) Podle salinity Slaná voda (moře, oceány) Sladká voda (jezera, řeky, rybníky) Brakická voda POVRCHOVÉ VODY

16 Podzemní voda Voda, která se nachází pod zemským povrchem, zejména v porech mezi částicemi půdy a v místech, kde je narušena kontinuita hornin. Výzkumem podzemní vody se zabývá hydrogeologie. Podzemní voda tvoří okolo 20 % světových zásob sladké vody. Voda pod zemským povrchem může být přítomna ve formách: Adsorpční – voda, kterou pomocí slabých vazebných interakcí adsorbují („nabalují“ na sebe) částice horniny. Kapilární – voda, jejíž pohyb určují převážně kapilární jevy. Nachází se v kapilárním pásmu mezi hladinou podzemní vody a zemským povrchem. Gravitační – voda, jejíž pohyb určují hlavně účinky gravitační síly. Pokud se jednotlivé kapky vody spojují a tvoří dlouhodobé nebo trvalé těleso, nazývá se toto těleso zvodeň.

17


Stáhnout ppt "* Vulkanismus * Sopky v České republice * Typy a druhy vrás * Zvětrávání * Půda a půdní typy * Typy a druhy vod."

Podobné prezentace


Reklamy Google