Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMIKA MAJETKOVÉ DANĚ II. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMIKA MAJETKOVÉ DANĚ II. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně."— Transkript prezentace:

1 EKONOMIKA MAJETKOVÉ DANĚ II

2 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282 Tento projekt je financován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Autor: Ing. Jan Sláma Předmět: EKONOMIKA

3 Obsah Daň ze staveb – předmět daně1 2 3 Osvobození od daně4 5 6 Základ daně7 Základní sazby daně8 9 10

4 Obsah Garáž v níž vznikl Hewlett Packard11 Garáž v níž vznikl Google12 Garáž v níž vznikl Apple13 Garáž v níž vznikl Mickey Mouse14 Základní sazby daně15 Základní sazby daně16 Úpravy základních sazeb daně a výpočet daně17 Úpravy základních sazeb daně a výpočet daně18 Zdaňovací období19 Zdaňovací období a změny sazeb20

5 Daň ze staveb Předmět daně ze staveb: Stavby na území ČR na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, ev. kolaudačnímu rozhodnutí podléhající a užívané. MAJETKOVÉ DANĚ – DAŇ ZE STAVEB 1

6 Předmět daně ze staveb: Byty evidované v katastru nemovitostí (byty v osob. vlastnictví) včetně podílu na společných částech stavby. Nebytové prostory evidované v katastru nemovitostí (samostatné nebytové prostory) včetně podílu na společných částech stavby. (Garáže a kočárkárny v bytových domech,ap.). MAJETKOVÉ DANĚ – DAŇ ZE STAVEB 2

7 3

8 Předmětem daně ze staveb nejsou (nově osvobozené): stavby přehrad,regulace toků, vodárny a vodovodní řady, kanalizace a čistírny odpadních vod, zavlažovací a odvodňovací systémy, stavby pro rozvod energií a stavby sloužící veřejné dopravě. MAJETKOVÉ DANĚ – DAŇ ZE STAVEB 4

9 Osvobození od daně: Stavby ve vlastnictví státu a obcí Stavby ve vlastnictví jiného státu užívané osobami s diplomatickými a konzulárními výhodami Stavby ve vlastnictví církví Stavby ve vlastnictví sdružení občanů a OPS MAJETKOVÉ DANĚ – DAŇ ZE STAVEB 5

10 Osvobození od daně: Po dobu 5ti let, počínaje rokem následujícím, po přechodu z vytápění pevnými palivy na systémy využívající obnovitelné energie (solární, větrné, geotermální, biomasy) MAJETKOVÉ DANĚ – DAŇ ZE STAVEB 6

11 Základ daně: Výměra půdorysu nadzemní části stavby podle stavu k 1.1. zdaňovacího období. Základem daně z bytu a samostatných nebytových prostor je tzv. upravená podlahová plocha, tj. plocha bytu x koef. 1,20. Od 1. 1. 2014: je-li součástí jednotky pozemek přesahující zastavěnou plochu nebo je-li s jednotkou užíván pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě. MAJETKOVÉ DANĚ – DAŇ ZE STAVEB 7

12 Základní sazba daně: H – obytné domy = 2,- Kč za 1 m2 zastavěné plochy I – Ostatní stavby tvořící příslušenství k obytným domům = 2,- Kč za 1m2 z výměry přesahující 16 m2. (Např. kůlny, skleníky, bazény, domácí dílny, stavby pro chov drobných domácích zvířat ap.) MAJETKOVÉ DANĚ – DAŇ ZE STAVEB 8

13

14 Základní sazba daně: J – Stavby pro rodinnou rekreaci a rodinné domy využívané k rodinné rekreaci = 6,- Kč za 1 m2 zastavěné plochy K – Stavby plnící doplňkovou funkci k rekreačním stavbám vyjma garáží (kolny, stodoly ap.) 2,- Kč za 1 m2 MAJETKOVÉ DANĚ – DAŇ ZE STAVEB 9

15 Základní sazba daně: L,V – Garáže vystavěné odděleně od obytného domu (nejsou vestavěny ani přistavěny) a samostatné nebytové prostory využívané jako garáže na základě rozhodnutí stavebního úřadu. => 8,- Kč za 1 m2 – u nebytových podle upravené podlahové plochy MAJETKOVÉ DANĚ – DAŇ ZE STAVEB 10

16 MAJETKOVÉ DANĚ – DAŇ ZE STAVEB Garáž v níž se zrodil Hewlett Packard 11

17 MAJETKOVÉ DANĚ – DAŇ ZE STAVEB Garáž v níž vznikl Google 12

18 MAJETKOVÉ DANĚ – DAŇ ZE STAVEB Garáž v níž vznikl Apple 13

19 MAJETKOVÉ DANĚ – DAŇ ZE STAVEB Garáž v níž se zrodil Mickey Mouse 14

20 Základní sazba daně: Stavby pro podnikatelskou činnost, samostatné nebytové prostory M – pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství 2,- Kč za 1 m2 N – pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní zemědělskou výrobu 10,- Kč za 1 m2 O – pro ostatní podnikatelskou činnost 10,- Kč za 1m2 zastavěné nebo upravené plochy P – Ostatní stavby 6,- Kč za 1m2 zastavěné plochy MAJETKOVÉ DANĚ – DAŇ ZE STAVEB 15

21 Základní sazba daně: Základní sazby daně za 1 m2 u vpředu uvedených staveb se zvyšují o 0,75 Kč/m2 za každé další nadzemní podlaží přesahující 2/3 zastavěné plochy. R – Byty v osobním vlastnictví a ostatní samostatné nebytové prostory 2,- Kč za 1m2 upravené podlahové plochy (koef. 1,2). MAJETKOVÉ DANĚ – DAŇ ZE STAVEB 16

22 Úpravy základních sazeb a výpočet daně: Základní sazba daně u obytných domů,bytů a ostat. nebyt. Prostor, s přihlédnutím k dalším nadzemním podlažím) se násobí koeficientem podle velikosti obce - analogicky jako u stavebních pozemků U produkčních staveb a staveb k individuální rekreaci lze vypočtenou daň vynásobit koeficientem 1,5 stanoveným obecně závaznou vyhláškou. MAJETKOVÉ DANĚ – DAŇ ZE STAVEB 17

23 Úpravy základních sazeb a výpočet daně: Místní koeficient => Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5 a tímto koeficientem vynásobit daňovou povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, bytů i nebytových prostor. MAJETKOVÉ DANĚ – DAŇ ZE STAVEB 18

24 Zdaňovací období = kalendářní rok Daňové přiznání se podává do 31.1. zdaňovacího období. V dalších obdobích se již nepodává – jen pokud dojde ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně (změna výměry, další nemovitost ap.) Lze řešit podáním nového přiznání či dílčím daňovým přiznáním přiznat jen změny s výpočtem nové daňové povinnosti. MAJETKOVÉ DANĚ – DAŇ ZE STAVEB 19

25 Zdaňovací období a změny sazeb: Při změně sazeb, ceny půdy, koeficientů, nebo při zániku osvobození FÚ sám daň vyměří a sdělí poplatníkovi. Daň se vyměřuje podle stavu k 1.1. zdaňovacího období. Ke změnám v průběhu roku se nepřihlíží. MAJETKOVÉ DANĚ – DAŇ ZE STAVEB 20

26 Vančurová, Daňový systém ČR 2006, ISBN 80-86324-60-5, nakl. 1. VOX 2006 Marková H.;Daňové zákony 2013, 2014, nakl. GRADA Publishing a.s.,Praha; ISBN 978-80- 247-4643-2 (2013); 978-80-247-5171-9 (2014) Použité zdroje


Stáhnout ppt "EKONOMIKA MAJETKOVÉ DANĚ II. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0745 OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně."

Podobné prezentace


Reklamy Google