Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autoevaluace I. a II. Karel Rýdl - Stanislav Michek - Martin Chvál (zástupci přípravného týmu)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autoevaluace I. a II. Karel Rýdl - Stanislav Michek - Martin Chvál (zástupci přípravného týmu)"— Transkript prezentace:

1 Autoevaluace I. a II. Karel Rýdl - Stanislav Michek - Martin Chvál (zástupci přípravného týmu)

2 Proč tento projekt? Vývoj společnosti vyžaduje jinak připraveného člověka, Vývoj společnosti vyžaduje jinak připraveného člověka, jehož znaky jsou flexibilita, kreativita, sociální ohleduplnost a emocionalita, komunikativnost a profesionalita. jehož znaky jsou flexibilita, kreativita, sociální ohleduplnost a emocionalita, komunikativnost a profesionalita. Pod tímto tlakem dochází k proměně paradigmatu centrálně a direktivně řízených vzdělávacích procesů k jejich autonomnímu chování a jednání. Pod tímto tlakem dochází k proměně paradigmatu centrálně a direktivně řízených vzdělávacích procesů k jejich autonomnímu chování a jednání. Autonomní projevy vyžadují pro vlastní další efektivní rozvoj zpětnou vazbu v podobě různých forem a metod evaluačních procesů. Autonomní projevy vyžadují pro vlastní další efektivní rozvoj zpětnou vazbu v podobě různých forem a metod evaluačních procesů. Tento projekt navrhne a podpoří pro českou vzdělávací soustavu Tento projekt navrhne a podpoří pro českou vzdělávací soustavu efektivní (auto)evaluační procesy.

3 Komparativní přístup Vyhodnocení a aplikace účelných jednotlivých zahraničních zkušeností, Vyhodnocení a aplikace účelných jednotlivých zahraničních zkušeností, i když nikde na světě není uspokojivý systém zaveden (dynamičnost a proměnlivost). i když nikde na světě není uspokojivý systém zaveden (dynamičnost a proměnlivost). Zohlednění domácích zdrojů využitelných pro systém autoevaluace v rámci školního vzdělávání. Zohlednění domácích zdrojů využitelných pro systém autoevaluace v rámci školního vzdělávání. Otevřenost projektu pro všechny zainteresované aktéry evaluačních procesů. Otevřenost projektu pro všechny zainteresované aktéry evaluačních procesů.

4 Potřeba projektu Časový faktor (nikdy není pozdě), Všechny země mají problémy s efektivní evaluací, Projekt nás posune na evropskou špičku v realizaci autoevaluačních procesů.

5 Principy tvorby projektového záměru „Dělat správné věci správně“ „Dělat správné věci správně“ Konsensus a týmová spolupráce: Konsensus a týmová spolupráce: zástupců MŠMT zástupců MŠMT odborníků z NÚOV, VÚP, NIDV a ČŠI odborníků z NÚOV, VÚP, NIDV a ČŠI odborníků na evaluaci z akademické sféry odborníků na evaluaci z akademické sféry zástupců asociací SKAV a CZESHA zástupců asociací SKAV a CZESHA Kvalita Kvalita Reflexe Reflexe Respekt a porozumění Respekt a porozumění …

6 Příprava projektového záměru Prvotní impulsy Prvotní impulsy konference Pedagogická evaluace ´06 v Malenovicích (září 2006) konference Pedagogická evaluace ´06 v Malenovicích (září 2006) Setkání odborníků z různých pracovišť a rozvíjení myšlenky Setkání odborníků z různých pracovišť a rozvíjení myšlenky IV. ročník studentské vědecké konference „Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů“ na Pedagogické fakultě v Olomouci (prosinec 2006) IV. ročník studentské vědecké konference „Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů“ na Pedagogické fakultě v Olomouci (prosinec 2006) Setkání přípravného týmu: Setkání přípravného týmu: Pardubice (únor 2007) Pardubice (únor 2007) NÚOV (březen 2007) NÚOV (březen 2007) Ostravská univerzita (duben 2007) Ostravská univerzita (duben 2007) VÚP v Praze (červen 2007) VÚP v Praze (červen 2007) Telč (červenec 2007) Telč (červenec 2007) NIDV v Brně (říjen 2007) NIDV v Brně (říjen 2007)

7 Hlavní cíle projektu Podpořit vlastní sebereflexi škol Podpořit vlastní sebereflexi škol jako efektivního prostředku řízení v decentralizovaném systému. Vhodně provázat autoevaluaci a externí evaluaci Vhodně provázat autoevaluaci a externí evaluaci a sice v diskusi se školami, zřizovateli a ČŠI. V současné době ukládá Zákon č. 561/2004 Sb. povinnost školám vytvářet zprávu o vlastním hodnocení školy (§ 28), která má být východiskem pro zpracování výroční zprávy školy a jedním z podkladů pro hodnocení ČŠI (§ 12). Návazně na to ukládají i RVP povinnost zakomponovat autoevaluaci do ŠVP.

8

9 Máte nějaká vhodná výzkumná čísla o současném stavu? Díky za ně. Máte nějaká vhodná výzkumná čísla o současném stavu? Díky za ně. Převzato ze Sborníku národního projektu koordinátor. NIDV 2007.

10 Přidaná hodnota projektu aneb co se změní Před Autoevaluace chápána převážně jako administrativní požadavek shora Po Autoevaluace chápána převážně jako nezbytná součást zkvalitňování práce školy

11 Přidaná hodnota projektu aneb co se změní Před Roztříštěná nabídka evaluačních nástrojů Roztříštěná nabídka evaluačních nástrojů Roztříštěnost příkladů dobré praxe Roztříštěnost příkladů dobré praxe Absence poradenského systému Absence poradenského systému Roztříštěná nabídka DVPP k autoevaluaci (dotyk s tématem v rámci KO ŠVP a ÚŘ) Roztříštěná nabídka DVPP k autoevaluaci (dotyk s tématem v rámci KO ŠVP a ÚŘ) Vzdělávání zaměřeno jen na ředitele škol (ZŠ, SŠ, VOŠ) Vzdělávání zaměřeno jen na ředitele škol (ZŠ, SŠ, VOŠ) Ojedinělá výměna zkušeností mezi školami Ojedinělá výměna zkušeností mezi školami Absence funkčního propojení autoevaluace a externí evaluace Absence funkčního propojení autoevaluace a externí evaluace Po Přehledný systém validizovaných evaluačních nástrojů Přehledný systém validizovaných evaluačních nástrojů Recenzovaná nabídka příkladů efektivní praxe Recenzovaná nabídka příkladů efektivní praxe Funkční systém poradenství Funkční systém poradenství Ucelený modulární systém vzdělávání Ucelený modulární systém vzdělávání Komplexní nabídka pro všechny zainteresované (koordinátoři AE, učitelé, ČŠI, zřizovatelé) Komplexní nabídka pro všechny zainteresované (koordinátoři AE, učitelé, ČŠI, zřizovatelé) Motivovaná výměna zkušeností škol Motivovaná výměna zkušeností škol Funkční a konsensuální propojení AE a externí evaluace Funkční a konsensuální propojení AE a externí evaluace

12 Jak? Strukturovanou nabídkou ověřených evaluačních nástrojů (dotazníků, pozorovacích archů, posuzovacích škál, aj., příklady dobré praxe) Strukturovanou nabídkou ověřených evaluačních nástrojů (dotazníků, pozorovacích archů, posuzovacích škál, aj., příklady dobré praxe) Vytvořením podpůrného poradenského systému (přímá poradenská podpora v terénu, web, telefonické centrum) Vytvořením podpůrného poradenského systému (přímá poradenská podpora v terénu, web, telefonické centrum) Podpořením sdílení zkušeností (sítě spolupracujících škol, peer review, informační systém) Podpořením sdílení zkušeností (sítě spolupracujících škol, peer review, informační systém) Navrhnutím principů efektivní autoevaluace (kritéria hodnocení autoevaluačních procesů a výstupů autoevaluace, doporučení přístupu k autoevaluaci různými sociálními partnery) Navrhnutím principů efektivní autoevaluace (kritéria hodnocení autoevaluačních procesů a výstupů autoevaluace, doporučení přístupu k autoevaluaci různými sociálními partnery) Uceleným systémem dalšího vzdělávání (ředitelé, koordinátoři autoevaluace, učitelé, poradci, ČŠI, zřizovatelé) Uceleným systémem dalšího vzdělávání (ředitelé, koordinátoři autoevaluace, učitelé, poradci, ČŠI, zřizovatelé)

13 Pro koho a s kým? Cílové skupiny: Primární (podle definice OP) Vedoucí pracovníci škol (MŠ speciální, ZŠ, G, SOŠ, SOU, ZUŠ, konzervatoře) Vedoucí pracovníci škol (MŠ speciální, ZŠ, G, SOŠ, SOU, ZUŠ, konzervatoře) Pracovníci škol Pracovníci školSekundární Pracovníci ČŠI Pracovníci ČŠI Zřizovatelé škol Zřizovatelé škol Další sociální partneři Další sociální partneři Předpokládá se spolupráce s NÚOV a SKAV, CZESHA, NIDV, VÚP, ČŠI, experty ze všech typů škol. Předpokládá se spolupráce s NÚOV a SKAV, CZESHA, NIDV, VÚP, ČŠI, experty ze všech typů škol.

14 Podpora SKAV a CZESHA SKAV: Na základě současného stavu informací o způsobu implementace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost má SKAV, o. s. zájem o zapojení do systémového projektu Autoevaluace I a II. Zároveň členská konference SKAV, o.s. doporučuje, aby v rámci projektu byla věnována pozornost mj. následujícím oblastem: Kultura používání evaluačních nástrojů Kultura používání evaluačních nástrojů Monitoring způsobu používání evaluačních nástrojů Monitoring způsobu používání evaluačních nástrojů Důkladná pilotáž vzdělávacích kurzů Důkladná pilotáž vzdělávacích kurzů Předškolní vzdělávání Předškolní vzdělávání Stanovisko SKAV, o.s. k zapojení do systémového projektu Autevaluace I a II ze dne 20.9.2007 CZESHA: Předsednictvo CZESHA vítá projektový záměr, jehož smyslem je poskytnout ucelenou metodiku autoevaluace, přístupnou a prakticky využitelnou všemi školami. S určitým politováním konstatujeme, že se tento projekt nepodařilo načasovat tak, aby postihl autoevaluace, které již na základě termínu daného zákonem na všech školách proběhly. Tato skutečnost však nesnižuje význam projektu pro další období. Za zvláště důležitou považujeme aktivitu „Podpůrné systémy pro školy“. Předpokládáme, že do projektu budou významně zapojeny školy jak v projektovém týmu, tak při pilotáži výsledků. Vyjadřujeme připravenost i zájem Unie CZESHA se projektu aktivně účastnit. Stanovisko předsednictva CZESHA k projektovému záměru „Zavádění systému autoevaluace – AUTOEVALUACE I a II Stanovisko předsednictva CZESHA k projektovému záměru „Zavádění systému autoevaluace – AUTOEVALUACE I a II ze dne 15.11.2007

15 Vazba na jiné projekty V rámci Autoevaluace I. a II. bude rovněž monitorována a zhodnocována činnost ve prospěch škol a zřizovatelů především u projektů: podporujících autoevaluaci škol na krajské úrovni, podporujících autoevaluaci škol na krajské úrovni, zaměřených na oblast výsledků vzdělávání žáků zaměřených na oblast výsledků vzdělávání žáků Tvorba nástrojů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (zejména nástrojů pro ověřování klíčových kompetencí žáků). Tvorba nástrojů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (zejména nástrojů pro ověřování klíčových kompetencí žáků). Realizace měření výsledků vzdělávání žáků. Realizace měření výsledků vzdělávání žáků.

16 Autoevaluace I a II Autoevaluace I. Autoevaluace I. 2008-2011 2008-2011 Těžiště aktivit: Sběr informací, analýzy dokumentů včetně zahraničních, shromažďování, třídění a validizace nástrojů, Těžiště aktivit: Sběr informací, analýzy dokumentů včetně zahraničních, shromažďování, třídění a validizace nástrojů, Částka: 105 000 tis. Kč Částka: 105 000 tis. Kč Autoevaluace II. Autoevaluace II. 2012-2013 2012-2013 Těžiště aktivit: Vzdělávání a diseminace, poradenská podpora Těžiště aktivit: Vzdělávání a diseminace, poradenská podpora Částka: 75 000 tis. Kč Částka: 75 000 tis. Kč Předpokládá se kontinuální navázání obou projektů.

17 Plánovaná struktura aktivit Název aktivity Náklady v % Náklady v tis. Kč A Výzkum a analýzy 6 % 11 000 B Vývoj a ověřování 24 % 43 000 C Podpůrné systémy pro školy 32 % 57 000 D Vzdělávání a diseminace 27 % 49 000 E Projektové řízení 11 % 20 000 Celkem AE I + AE II 180 000

18 Autoevaluace Celková částka na projekt Celková částka na projekt 180 000 tis. Kč. Je úměrná přidané hodnotě projektu podporující udržitelnost výsledků ve dvou faktorech: Kvantitativní zásah cílových skupin – počet proškolených osob a počet do projektu aktivně zapojených škol, počet osob využívající vytvořenou elektronickou databázi Kvantitativní zásah cílových skupin – počet proškolených osob a počet do projektu aktivně zapojených škol, počet osob využívající vytvořenou elektronickou databázi Dlouhodobý kvalitativní dopad - počet nabízených a ověřených evaluačních nástrojů, počet příkladů dobré praxe, počet podpůrných materiálů Dlouhodobý kvalitativní dopad - počet nabízených a ověřených evaluačních nástrojů, počet příkladů dobré praxe, počet podpůrných materiálů

19 Děkujeme za pozornost a těšíme se na případnou spolupráci Kontakty: Martin Chvál chval.m@seznam.cz Martin Chvál chval.m@seznam.czchval.m@seznam.cz Stanislav Michek stanislav.michek@nuov.cz Stanislav Michek stanislav.michek@nuov.czstanislav.michek@nuov.cz Karel Rýdl karel.rydl@upce.cz Karel Rýdl karel.rydl@upce.czkarel.rydl@upce.cz


Stáhnout ppt "Autoevaluace I. a II. Karel Rýdl - Stanislav Michek - Martin Chvál (zástupci přípravného týmu)"

Podobné prezentace


Reklamy Google