Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ IPn - Autoevaluace Karel Rýdl - Stanislav Michek (zástupci přípravného týmu)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ IPn - Autoevaluace Karel Rýdl - Stanislav Michek (zástupci přípravného týmu)"— Transkript prezentace:

1 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ IPn - Autoevaluace Karel Rýdl - Stanislav Michek (zástupci přípravného týmu)

2 Hlavní cíle projektu Podpořit vlastní sebereflexi škol Podpořit vlastní sebereflexi škol jako efektivního prostředku řízení v decentralizovaném systému. Vhodně provázat autoevaluaci a externí evaluaci Vhodně provázat autoevaluaci a externí evaluaci a sice v diskusi se školami, zřizovateli a ČŠI. V současné době ukládá Zákon č. 561/2004 Sb. povinnost školám vytvářet zprávu o vlastním hodnocení školy (§ 28), která má být východiskem pro zpracování výroční zprávy školy a jedním z podkladů pro hodnocení ČŠI (§ 12). Návazně na to ukládají i RVP povinnost zakomponovat autoevaluaci do ŠVP.

3 Potřeba projektu Časový faktor (nikdy není pozdě), Všechny země mají problémy s efektivní evaluací, Projekt nás posune na evropskou špičku v realizaci autoevaluačních procesů.

4

5 Přidaná hodnota projektu aneb co se změní Před Autoevaluace chápána převážně jako administrativní požadavek shora Po Autoevaluace chápána převážně jako nezbytná součást zkvalitňování práce školy

6 Přidaná hodnota projektu aneb co se změní Před Roztříštěná nabídka evaluačních nástrojů Roztříštěná nabídka evaluačních nástrojů Roztříštěnost příkladů dobré praxe Roztříštěnost příkladů dobré praxe Absence poradenského systému Absence poradenského systému Roztříštěná nabídka DVPP k autoevaluaci (dotyk s tématem v rámci KO ŠVP a ÚŘ) Roztříštěná nabídka DVPP k autoevaluaci (dotyk s tématem v rámci KO ŠVP a ÚŘ) Vzdělávání zaměřeno jen na ředitele škol (ZŠ, SŠ, VOŠ) Vzdělávání zaměřeno jen na ředitele škol (ZŠ, SŠ, VOŠ) Ojedinělá výměna zkušeností mezi školami Ojedinělá výměna zkušeností mezi školami Absence funkčního propojení autoevaluace a externí evaluace Absence funkčního propojení autoevaluace a externí evaluace Po Přehledný systém validizovaných evaluačních nástrojů Přehledný systém validizovaných evaluačních nástrojů Recenzovaná nabídka příkladů efektivní praxe Recenzovaná nabídka příkladů efektivní praxe Funkční systém poradenství Funkční systém poradenství Ucelený modulární systém vzdělávání Ucelený modulární systém vzdělávání Komplexní nabídka pro všechny zainteresované (koordinátoři AE, učitelé, ČŠI, zřizovatelé) Komplexní nabídka pro všechny zainteresované (koordinátoři AE, učitelé, ČŠI, zřizovatelé) Motivovaná výměna zkušeností škol Motivovaná výměna zkušeností škol Funkční a konsensuální propojení AE a externí evaluace Funkční a konsensuální propojení AE a externí evaluace

7 Jak? Strukturovanou nabídkou ověřených evaluačních nástrojů (dotazníků, pozorovacích archů, posuzovacích škál, aj., příklady dobré praxe) Strukturovanou nabídkou ověřených evaluačních nástrojů (dotazníků, pozorovacích archů, posuzovacích škál, aj., příklady dobré praxe) Vytvořením podpůrného poradenského systému (přímá poradenská podpora v terénu, web, telefonické centrum) Vytvořením podpůrného poradenského systému (přímá poradenská podpora v terénu, web, telefonické centrum) Podpořením sdílení zkušeností (sítě spolupracujících škol, peer review, informační systém) Podpořením sdílení zkušeností (sítě spolupracujících škol, peer review, informační systém) Navrhnutím principů efektivní autoevaluace (kritéria hodnocení autoevaluačních procesů a výstupů autoevaluace, doporučení přístupu k autoevaluaci různými sociálními partnery) Navrhnutím principů efektivní autoevaluace (kritéria hodnocení autoevaluačních procesů a výstupů autoevaluace, doporučení přístupu k autoevaluaci různými sociálními partnery) Uceleným systémem dalšího vzdělávání (ředitelé, koordinátoři autoevaluace, učitelé, poradci, ČŠI, zřizovatelé) Uceleným systémem dalšího vzdělávání (ředitelé, koordinátoři autoevaluace, učitelé, poradci, ČŠI, zřizovatelé)

8 Plánovaná struktura aktivit Název aktivity Náklady v % Náklady v tis. Kč A Výzkum a analýzy 7,7 % 6 910 6 910 B Vývoj a ověřování 24,8 % 22 290 C Podpůrné systémy pro školy 25,4 % 22 870 D Vzdělávání a diseminace 21,1 % 19 010 E Projektové řízení 21,0 % 18 920 Celkem 100 % 90 000

9 Monitorovací indikátory aneb efektivita projektu 06.43.20 - Počet nových/inovovaných produktů s celostátním dopadem – 1 ks 06.43.20 - Počet nových/inovovaných produktů s celostátním dopadem – 1 ks Jedná se o vytvoření systému autoevaluace, který bude naplněn zejména prostřednictvím: 1) vytvoření a ověření podpůrných metodických prostředků pro autoevaluační procesy na školách, 2) vytvoření takových mechanismů, které povzbudí a podpoří školy ke komunikaci (uvnitř školy i s jinými školami), k jejich vzájemné spolupráci a sdílení zkušeností, 3) navržení a pilotního ověření systému vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti AE, 4) informování širší pedagogické a odborné veřejnosti o zavádění systému AE do praxe škol.

10 Monitorovací indikátory aneb efektivita projektu 06.43.21 - Počet nově vytvořených/inovovaných produktů vedoucích ke zvyšování kvality počátečního vzdělávání – 38 ks 06.43.21 - Počet nově vytvořených/inovovaných produktů vedoucích ke zvyšování kvality počátečního vzdělávání – 38 ks Jedná se o soubor svým charakterem různých produktů:  1 obecný model kvality,  30 elektronicky přístupných ověřených evaluačních nástrojů, opatřených informacemi o validitě, reliabilitě, specifikaci vzhledem k modelu kvality  1 kompletní metodika propojení AE a externí evaluace  1 kategorizovaný elektronický slovník terminologie související s evaluací, autoevaluací, řízením kvality, apod.  1 kontaktní poradenské pracoviště v obasti AE (call centrum)  1 multimediální průvodce autoevaluací v ČR v počtu cca 8000 kusů pro vedoucí pedagogické pracovníky  2 vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky pověřené koordinací procesu autoevaluace ve škole a pro poradce pro školy  1 zpracovaný návrh standardu studia k výkonu specializované činnosti

11 Monitorovací indikátory aneb efektivita projektu 06.43.13 - Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT – 1 ks 06.43.13 - Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT – 1 ks  Jedná se o vytvoření ICT prostředí (informační systém ve formě datového skladu a aplikačního rozhraní pro databázi dobré praxe, slovník, webové poradenství, diskusní fórum, redakční systém a web projektu) a vytvoření podpůrných softwarových aplikací pro evaluační nástroje – vše dálkově přístupného školám prostřednictvím webových stránek projektu. Počet ovlivněných osob – 23 380 pedagogických a vedoucích pracovníků (pozn. toto není povinný monitorovací indikátor pro IPn, nicméně s ohledem na zjištění efektivity projektu jej vyčíslujeme) Počet ovlivněných osob – 23 380 pedagogických a vedoucích pracovníků (pozn. toto není povinný monitorovací indikátor pro IPn, nicméně s ohledem na zjištění efektivity projektu jej vyčíslujeme)

12 Pro koho a s kým? Cílové skupiny: Primární (podle definice OP) Vedoucí pracovníci škol (MŠ speciální, ZŠ, G, SOŠ, SOU, ZUŠ, konzervatoře) Vedoucí pracovníci škol (MŠ speciální, ZŠ, G, SOŠ, SOU, ZUŠ, konzervatoře) Pracovníci škol Pracovníci školSekundární Pracovníci ČŠI Pracovníci ČŠI Zřizovatelé škol Zřizovatelé škol Další sociální partneři Další sociální partneři Předpokládá se spolupráce s NÚOV, NIDV, SKAV, CZESHA, VÚP, ČŠI, experty ze všech typů škol. Předpokládá se spolupráce s NÚOV, NIDV, SKAV, CZESHA, VÚP, ČŠI, experty ze všech typů škol.

13 Podpora SKAV a CZESHA SKAV: Na základě současného stavu informací o způsobu implementace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost má SKAV, o. s. zájem o zapojení do systémového projektu Autoevaluace I a II. Zároveň členská konference SKAV, o.s. doporučuje, aby v rámci projektu byla věnována pozornost mj. následujícím oblastem: Kultura používání evaluačních nástrojů Kultura používání evaluačních nástrojů Monitoring způsobu používání evaluačních nástrojů Monitoring způsobu používání evaluačních nástrojů Důkladná pilotáž vzdělávacích kurzů Důkladná pilotáž vzdělávacích kurzů Předškolní vzdělávání Předškolní vzdělávání Stanovisko SKAV, o.s. k zapojení do systémového projektu Autevaluace I a II ze dne 20.9.2007 CZESHA: Předsednictvo CZESHA vítá projektový záměr, jehož smyslem je poskytnout ucelenou metodiku autoevaluace, přístupnou a prakticky využitelnou všemi školami. S určitým politováním konstatujeme, že se tento projekt nepodařilo načasovat tak, aby postihl autoevaluace, které již na základě termínu daného zákonem na všech školách proběhly. Tato skutečnost však nesnižuje význam projektu pro další období. Za zvláště důležitou považujeme aktivitu „Podpůrné systémy pro školy“. Předpokládáme, že do projektu budou významně zapojeny školy jak v projektovém týmu, tak při pilotáži výsledků. Vyjadřujeme připravenost i zájem Unie CZESHA se projektu aktivně účastnit. Stanovisko předsednictva CZESHA k projektovému záměru „Zavádění systému autoevaluace – AUTOEVALUACE I a II Stanovisko předsednictva CZESHA k projektovému záměru „Zavádění systému autoevaluace – AUTOEVALUACE I a II ze dne 15.11.2007

14 Děkujeme za pozornost a těšíme se na případnou spolupráci Kontakty: Karel Rýdl karel.rydl@upce.cz Karel Rýdl karel.rydl@upce.cz Stanislav Michek stanislav.michek@nuov.cz Stanislav Michek stanislav.michek@nuov.cz


Stáhnout ppt "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ IPn - Autoevaluace Karel Rýdl - Stanislav Michek (zástupci přípravného týmu)"

Podobné prezentace


Reklamy Google