Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO OBRANY ČR. Změny v akvizičním systému MO ČR V Praze 29. 3. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO OBRANY ČR. Změny v akvizičním systému MO ČR V Praze 29. 3. 2011."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO OBRANY ČR

2 Změny v akvizičním systému MO ČR V Praze 29. 3. 2011

3 MINISTERSTVO OBRANY ČR 3  ÚVOD (Alexandr Vondra)  VÝSLEDKY KONTROL (Jan Vylita)  KAM SMĚŘUJEME (Jan Vylita)  ZBROJNÍ AKVIZICE (Rudolf Blažek)  ZÁVĚRY (Alexandr Vondra)

4 MINISTERSTVO OBRANY ČR ÚVOD

5 MINISTERSTVO OBRANY ČR Jde o hodně peněz… Nákupy od hlavních prostředníků (2004-2010): 14 mld. Kč Při kalkulované 10% marži úspora cca 1,4 mld. Kč 5

6 MINISTERSTVO OBRANY ČR Kam peníze tečou 6

7 MINISTERSTVO OBRANY ČR 7 Roční objem nákupů – kapitálové výdaje 7

8 MINISTERSTVO OBRANY ČR 8 Roční objem nákupů – běžné výdaje 8

9 MINISTERSTVO OBRANY ČR 9 Důsledek chyb Utrácení disponibilních peněžních prostředků místo Uspokojování reálných potřeb 9

10 MINISTERSTVO OBRANY ČR 10 Základní chyby akvizičního systému  Plánování potřeb neodráží deklarované cíle  Není zohledňován životní cyklus  Neujasněnost kompetencí a odpovědnosti  Preference formální stránky před věcnou náplní 10

11 MINISTERSTVO OBRANY ČR 11 Naše řešení  Moderní postupy pro nákupy materiálu a služeb  Národní úřad pro vyzbrojování pro nákupy zbraňových systémů, munice, speciálních IT a speciálního vybavení 11

12 MINISTERSTVO OBRANY ČR Novelizace zákonů č.38/1994 Sb. a 137/2008 Sb.

13 MINISTERSTVO OBRANY ČR 13 Novela zákona č. 38/1994 Sb., o zahr. obchodu s vojenským materiálem  Základní cíle Naplnění Programového prohlášení vlády Transpozice směrnice EP a Rady o zjednodušení transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství  Hlavní principy Umožnění tzv. přímých nákupů vojenského materiálu ze zahraničí Zvýšení transparentnosti veřejných zakázek Zjednodušení transferu vojenského materiálu v rámci EU 13

14 MINISTERSTVO OBRANY ČR Novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  Základní cíle zvýšení transparentnosti v obranných zakázkách transpozice směrnice EP a Rady č. 2009/81/ES  Hlavní principy zpřísnění režimu zadávání veřejných zakázek – omezení zadávání na přímo možnost vyjednávat o podaných nabídkách v jednacím řízení s uveřejněním zpřísnění režimu kontroly subdodavatelů 14

15 MINISTERSTVO OBRANY ČR Výsledky kontrol

16 MINISTERSTVO OBRANY ČR 16 Hlavní chyby akvizičního systému  Akviziční systém nahrává utrácení disponibilních peněžních prostředků místo uspokojování reálných potřeb Zbytečně utrácíme  příklad: zápalné šňůry 16

17 MINISTERSTVO OBRANY ČR 17 Hlavní chyby akvizičního systému  Plánování potřeb neodráží deklarované cíle Nestabilita ročního plánu Střednědobý akviziční plán Řízení prostřednictvím alokace peněz Nesprávně nestavené priority Prosazení nadstandardních požadavků  příklad: radiolokátor Arthur 17

18 MINISTERSTVO OBRANY ČR 18 Hlavní chyby akvizičního systému  Není zohledňován životní cyklus Náklady na provoz a opravy Náklady na modernizace Dodatečně uzavírané servisní smlouvy  příklad: servisní smlouva letadla CASA – C 295M 18

19 MINISTERSTVO OBRANY ČR 19 Hlavní chyby akvizičního procesu  Neujasněnost kompetencí a odpovědnosti Komplikované liniové řízení „Všichni se vyjadřují, nikdo nezodpovídá“ „Bermudský trojúhelník“ zadávací dokumentace Chybějící prvky projektového managementu  příklad: rozvoj software 19

20 MINISTERSTVO OBRANY ČR 20 Hlavní chyby akvizičního procesu  Preference formální stránky před věcnou náplní Nezamýšlíme se nad účelností a efektivitou nákupu Neexistence hodnocení úspěšnosti nákupu Možnost zneužívání ze strany managementu  příklad: kulomet 20

21 MINISTERSTVO OBRANY ČR Analýza decentrálních výdajů KČMMinimální cenaMaximální cena% rozdíl SCANNER A41 338 Kč38 303 Kčo 2800 % KOMPLET SATELITNÍ DVB-S1 051 Kč39 539 Kčo 3700 % SKŘÍŇ CHLAD.EL.211-220 L6 265 Kč39 708 Kčo 530 % NÁPLŇ PRO OKI C5X50/55001 004 Kč11 460 Kčo 1000 % POHOVKA2 646 Kč39 671 Kčo 1400 % 21

22 MINISTERSTVO OBRANY ČR Možná úspora u jednotlivých komodit Nábytek32 % Elektronika a optika18 % Potraviny14 % Kancelářské potřeby8 % Úspory realizovatelné jednotným pořizováním spotřebního majetku

23 MINISTERSTVO OBRANY ČR 23 Chyby akvizičního procesu - shrnutí Důsledky pro resort Nadpočetná technika a zásoby Nákupy drahé nadstandardní techniky Nákladná servisní podpora Široký prostor ke zpronevěrám Zbytečně utracené prostředky 23

24 MINISTERSTVO OBRANY ČR Kam směřujeme

25 MINISTERSTVO OBRANY ČR 25 Hlavní filozofie OMEZIT PŘÍLEŽITOSTI  korupce  bezúčelné utrácení 25

26 MINISTERSTVO OBRANY ČR 26 Hlavní filozofie Systém protiváh Kupujeme jen to, co potřebujeme Veřejná kontrola zadání 26

27 MINISTERSTVO OBRANY ČR 27 Principy akvizičního procesu  Realistické plánování Nakupujeme jen to, co potřebujeme pro plnění cíle Nakupujeme přímo od dodavatelů bez prostředníků Nakupujeme standardní, odzkoušené věci Využíváme společných nákupů s NATO Náklady na celý životní cyklus 27

28 MINISTERSTVO OBRANY ČR 28 Principy akvizičního procesu  Distribuce pravomocí a odpovědností Systém protivah (uživatel x nákupčí x dohled) Rodný list veřejné zakázky Osobní odpovědnost – projektový přístup 28

29 MINISTERSTVO OBRANY ČR 29 Základní schéma realizace nákupů MO Uživatel Dohled Majetkový hospodář Dodavatel Nákup Právní dohled Věcný dohled Věcný a právní dohled 29

30 MINISTERSTVO OBRANY ČR 30 Principy akvizičního procesu  Dvoucestný nákupní proces Standardní nákupy materiálu a služeb Zbraňové systémy, munice, IT, speciální SW, speciální vybavení : Národní úřad pro vyzbrojování 30

31 MINISTERSTVO OBRANY ČR 31 Principy akvizičního procesu  Veřejná kontrola Rodný list VZ je veřejný on-line dokument Připomínkovací proces veřejnosti před zahájením výběrového řízení  Předmět  Způsob zadání  Kvalifikační kriteria  Způsob hodnocení Veřejně přístupné zdůvodnění akceptace x odmítnutí připomínek 31

32 MINISTERSTVO OBRANY ČR 32 Principy akvizičního procesu  Veřejná kontrola – pokračování Další součásti Rodného listu VZ  Kompletní hodnotící protokol  Smlouva  Jméno manažera zakázky  Jména členů hodnotící komise Postup aplikovatelný na nadlimitní zakázky mimo režimy utajení Zakázky v režimu utajení – Parlamentní kontrola Podlimitní zakázky - SEPO x veřejné analýzy 32

33 MINISTERSTVO OBRANY ČR Běžné výdaje – porovnání let 2010 a 2011 (v tis. Kč) 2010 2011 Rozdíl Nákup materiálu2 171 2011 544 225- 626 976 Nákup vody, paliv a energie1 437 7341 213 809- 223 925 Nákup služeb4 060 5544 102 673+ 42 119 Opravy a udržování majetku2 283 5651 528 306- 755 259 Příspěvek na provoz p.o.2 434 6901 210 329- 1 224 361 Ostatní provozní výdaje2 433 9102 188 631- 245 279 CELKEM14 821 65411 787 973- 3 033 681 33

34 MINISTERSTVO OBRANY ČR Zbrojní akvizice

35 MINISTERSTVO OBRANY ČR 35 Národní úřad pro vyzbrojování  Klíčová pravidla Striktní vymezení na nákupy předmětů a služeb, které nelze užívat civilním způsobem Založená na principech projektového řízení Profesionální realizátor nákupů Armády ČR – komplexní služba Bez rozhodovací pravomoci v otázkách zadání Odpovědnost za cenová a smluvní ujednání Dozorovaná parlamentní komisí 35

36 MINISTERSTVO OBRANY ČR 36 Národní úřad pro vyzbrojování Uživatel Dohled Projektový manažer Dodavatel Nákup 36

37 MINISTERSTVO OBRANY ČR Národní úřad pro vyzbrojování  Vytvoření projektového týmu  Vysoce prestižní zaměstnání pro techniky, vojenské stratégy a profesionální nákupčí  Nadstandardní platové podmínky (smluvní platy)  Stáže v NAMSA a zahraničních vyzbrojovacích úřadech 37

38 MINISTERSTVO OBRANY ČR 38 Národní úřad pro vyzbrojování  Jak je to jinde Národní úřady pro vyzbrojování 13 zemí NATO a EU Kombinace akvizičního úřadu a projektového řízení Řízení životního cyklu - částečně Zastupování zájmů příslušné země:  Realizace mezinárodních dohod  Společné zbrojní a bezpečnostní programy NATO a EU  Národní obranný průmysl  Mezinárodní zbrojní projekty  Věda a výzkum 38

39 MINISTERSTVO OBRANY ČR Závěry

40 MINISTERSTVO OBRANY ČR ZÁVĚRY  Akviziční proces lze reformovat Reforma vyžaduje zásadní strukturální změny a změnu kultury  Procesní řízení zprůhlední proces Postižitelnost za konkrétní chyby Jmenovitá odpovědnost Omezení příležitostí ke korupčnímu jednání 40

41 MINISTERSTVO OBRANY ČR DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO OBRANY ČR. Změny v akvizičním systému MO ČR V Praze 29. 3. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google