Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Význam Philipa Kotlera pro moderní marketing Lucie Pöschková O3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Význam Philipa Kotlera pro moderní marketing Lucie Pöschková O3."— Transkript prezentace:

1 Význam Philipa Kotlera pro moderní marketing Lucie Pöschková O3

2 Philip Kotler * 27. Května 1931 v Chicago Oblíbený řečník - vede marketingové semináře a kurzy pro vrcholové pracovníky společností, zabývá se výzkumem marketingových strategií a taktik, jimiž by bylo možné vytvářet, měřit a řídit hodnotu značek. Magisterský titul v oblasti ekonomie University of Chicago a doktorát, rovněž z ekonomie, na Massachusetts Institute of Technology Postgraduál z matematiky na Harvard University a behaviorismus na University of Chicago Spoluautor Principles of Marketing a Marketing: An Introduction Nejvýznamější práce: Strategic Marketing for Nonprofit Organizations Další publikace: Marketing Models, The New Competition, Marketing Professional Services... Držitel mnoha významných ocenění v oblasti marketingu V současné době je profesorem mezinárodního marketingu na Kellogg School of Management, North Western University S. C. Johnson

3 Definice marketingu dle Philipa Kotlera  Přístup sociální PPřístup manažerský „umění prodávat produkty“ „poskytovat vyšší životní standard“ proces dosažení cílů organizace spočívající ve zjištění potřeb cílového trhu a uspokojení těchto potřeb lépe než konkurence

4 Definice marketingu dle Philipa Kotlera základem marketingu je směna

5 Marketing v praxi Hlavní priorita:  uspokojování zákazníka v souladu s dlouhodobou strategií firmy a zájmy firmy Čtyři základní piliře: 3.Marketingová komunikace 2.Marketingová strategie 1.Marketingové nástroje 4.Marketingový mix.

6 Marketing v praxi Marketingový mix: Product Price Place Promotion -obsahuje tzv. 4P -někdy rozšiřováno o další 3 People Presentation Proces

7 Moderní marketing - reakce firem Pojmy: Reengineering - přechod od funkcionálně orientovaného managementu kladoucího důraz na funkcionální útvary, k řízení klíčových procesů prostřednictvím multidisciplinárních týmů Outsourcing - místo toho, aby firmy vyráběly veškeré potřebné díly a poskytovaly samy veškeré požadované služby, usilují o to, aby nakoupily "zvenčí" vše, co se dá pořídit kvalitněji a současně levněji. Existuje i několik virtuálních společností, které vlastní pouze několik aktiv a nakupují vše za účelem dalšího prodeje. Tyto společnosti dosahují obvykle vysoké rentability E-commerce - vedle snahy přilákat zákazníky do svých obchodů a pokusů oslovit zákazníky telefonicky firmy nabízejí své výrobky pomocí internetových obchodů. Zákazníci si mohou na webových stránkách výrobky prohlížet, získávat informace o jejich používání, vyhledávat nejvýhodnější cenové nabídky a pomocí kliknutí zboží objednat i zaplatit Benchmarking - místo spoléhání se na "sebezdokonalování" se prosazuje snaha o získávání informací:,Jak to dělají" nejlepší firmy, s cílem "dělat" to ještě lépe Aliance - místo osamoceného úsilí dosáhnout vítězství prosazuje se stále více snaha spojit se s důležitými partnery a získat tak větší obchodní sílu Dodavatelské partnerství - místo využívání mnoha subdodavatelů usilují některé firmy o partnerskou integraci s několika málo nejspolehlivějšími dodavateli Tržní orientace - přechod od produktové organizace k organizaci orientované na tržn segmenty. Globální a lokální. Je lepší být současně lokální i globální než pouze lokální. Decentralizace - přechod od direktivního vrcholového řízení na motivující "partnerský" decentralizovaný management.

8 Moderní marketing – reakce obchodníků Pojmy: Vztahový marketing - od zaměření na transakce k budování dlouhodobých, rentabilních zákaznických vztahů. Firmy se zaměřují na nejrentabilnější zákazníky, produkty a distribuční cesty. Celoživotní zákaznická hodnota -od dosahování zisku z každého prodeje k řízení celoživotní zákaznické hodnoty. Řada firem nabízí svým zákazníkům požadované produkty za nižší ceny a sázejí spíše na menší, ale dlouhodobější zisky. Zákaznický zájem - od dosahování větších podílů na trhu k budování většího zákaznického zájmu. Firmy usilují o zájem zákazníků nabízením širšího spektra zboží stávajícím zákazníkům a zlepšováním prodejních dovedností svých obchodních zástupců Cílený marketing: - je lepší být firmou, která co nejlépe obsluhuje dobře definované trhy, než prodávat své zboží komukoli. Cílený marketing lze podporovat pomocí různých časopisů, televizních reklam a webových stránek. Individualizace -místo standardní nabídky určené širokému spektru zákazníků usilovat o individualizaci a přizpůsobení se odlišným přáním různých zákaznických skupin.Umožnit zákazníkům, aby si požadovaný výrobek mohli sami dotvářet pomocí firemních webových stránek. Zákaznická databáze -místo pouhé statistiky prodeje vytvářet zákaznickou databázi obsahující informace o nákupech, preferencích, rentabilitě a demografických charakteristikách jednotlivých zákazníků. Prostřednictvím analýzy takto shromážděných dat mohou firmy identifikovat konzistentní zákaznické segmenty a vytvářet pro ně specifické nabídky. Integrovaná marketingová komunikace - od intenzivní komunikace prostřednictvím jedné komunikační cesty, jako je reklama nebo podpora prodeje, přecházet k rozmanité komunikaci zaměřené na vytváření konzistentní image nabízených značek prostřednictvím širokého spektra komunikačních prostředků.

9 „10 marketingových hříchů“ 1. Firma se nedostatečně orientuje na trh a není „řízena" zákazníky 2. Firma zcela neporozuměla potřebám cílových zákazníků. 3. Firma potřebuje lépe vymezit a sledovat chování konkurentů. 4. Firma nevěnuje dostatek pozornosti svým vztahům se zaměstnanci, dodavateli, distributory a investory. 5. Firmě se nedaří vyhledávat nové obchodní příležitosti 6. Firma má problémy s marketingovým plánováním. 7. Firemní produkty nejsou provázány se souvisejícími službami. 8. Firma nezvládá budování značky a komunikační politiku. 9. Firma není dobře organizovaná, aby mohla provádět účinný a efektivní marketing. 10. Firma dostatečně nevyužívá nejmodernější technologie

10 Shrnutí  s silná interakce mezi firmou a potenciálními zákazníky iimplementace silné zpětné vazby  důraz na zdroje informací a jejich vyhodnocení  široké využití informačních a komunikačních technologií  snaha o modelování a předvídání vývoje trhu a zároveň vlivu vlastních aktivit  holistické pojetí (zahrnuje potenciální zákazníky, vlastní zaměstnance, dodavatele, okolí organizace)

11 Děkuji za pozornost...


Stáhnout ppt "Význam Philipa Kotlera pro moderní marketing Lucie Pöschková O3."

Podobné prezentace


Reklamy Google