Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marie Hovorková. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785. Provozuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marie Hovorková. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785. Provozuje."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marie Hovorková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Účty syntetické, analytické a účetní knihy

2 Podle různých stupňů podrobností se evidence v účetnictví člení na: a/ syntetickou evidenci zachycuje souhrnné stavy a pohyby aktiv, pasiv, výnosů a nákladů za účetní jednotku; b/ analytickou evidenci členění syntetických účtů z důvodu podrobnějších informací. Mezi syntetickou a analytickou evidencí musí být zajištěn soulad. To znamená, že souhrn počátečních stavů, obratů a konečných stavů účtů analytických se musí rovnat počátečnímu stavu, obratu a konečného stavu účtu syntetického.

3 Účet syntetický a analytický Syntetický účet je souhrnný účet, analytický účet člení účet syntetický. Příklad členění syntetického účtu analytikou: účet 321 – dodavatelé…stav účtu je 100.000 Kč. Pro podrobnější členění vytvoříme k tomuto účtu analytické členění, které upřesňuje dodavatelské firmy.

4 1.Dodav. faktura částka 20.000 Kč 2.Dodav. faktura částka 50.000 Kč 3.Dodav. faktura částka 30.000 Kč Řešení: 321 – Dodavatelé 321 01 – Dodavatel 1 100.000 20.000 321 02 – Dodavatel 2 50.000 321 03 – Dodavatel 3 30.000

5 Obdobně bychom mohli postupovat například u syntetického účtu 311 – odběratelé, abychom měli přehled, za kterými konkrétními odběrateli máme pohledávky, účtu 112 – materiál na skladě, kdy nám analytické členění poskytne přehled o jednotlivých druzích materiálu, jejich výši a ocenění. Všechny otevřené analytické účty jsou obsaženy v knize analytické evidence a tvoří tak analytickou evidenci účetní jednotky.

6 Knihy analytické evidence jsou zaměřeny v účetnictví na různé oblasti. Např.: pro dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek může být analytickou evidencí inventární kniha (karta); pro zásoby je analytickou evidencí kniha zásob nebo skladní karta; pro evidenci pohledávek je určena kniha vydaných faktur; pro evidenci závazků slouží kniha přijatých faktur; analyticky lze členit časové rozlišení platby pojistného, elektřiny, nájemného, leasingu na inventárních kartách časového rozlišení.

7 Zápisy o účtování na účtech syntetických nebo analytických se v časovém sledu soustřeďují v účetním deníku. Přehled o syntetických a analytických účtech, jejich počátečních stavech, obratech stran MD, obratech stran a konečných zůstatcích poskytuje souhrnně po jednotlivých měsících hlavní kniha. Forma účetních knih je různá podle toho, jakým způsobem je účetnictví zpracováváno. Mohou to být volné listy, vázané knihy. V současné době jsou účetní knihy vedeny formou počítačových sestav.

8 Podnik má na syntetickém účtu 112 – materiál na skladě počáteční stav 190.000 Kč. Účet materiálu na skladě zahrnuje: Šrouby v hodnotě 30.000 Kč Obaly v hodnotě 20.000 Kč Ochranné pomůcky 60.000 Kč Pohonné hmoty 80.000 Kč Vytvořte k syntetickému účtu 112 – materiál na skladě analytické účty. Graficky znázorněte.

9 Řešení na obrázku: Obr. č. 1

10 Zdroj: Autor obrázku č. 1 je Marie Hovorková. Autor obrázků Marie Hovorková souhlasí s jejich zveřejněním na Metodickém portálu.


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marie Hovorková. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785. Provozuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google