Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

_ Institut turismu České republiky - oddělení pro regionální a mezinárodní vztahy Ing. Monika Palatková generální ředitelka CzT 27.9.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "_ Institut turismu České republiky - oddělení pro regionální a mezinárodní vztahy Ing. Monika Palatková generální ředitelka CzT 27.9.2016."— Transkript prezentace:

1 _ Institut turismu České republiky - oddělení pro regionální a mezinárodní vztahy Ing. Monika Palatková generální ředitelka CzT 27.9.2016

2 Pilíře spolupráce CzechTourismu a ATIC jednotná klasifikace TIC mystery shopping systém monitoringu návštěvnosti

3 Jednotná klasifikace Memorandum o spolupráci mezi agenturou CzechTourism a A.T.I.C. ČR podpis Memoranda o spolupráci během členského fóra A.T.I.C. ČR v Poděbradech dne 11.10. 2012. cíl - vytvoření jednotné klasifikace - odstranění duplicity dvou největších existujících certifikačních schémat v ČR -vytvoření technického standardu a metodiky využitelné pro systémy a modely managementu kvality jako je ISO, Model Excelence EFQM, Český systém kvality služeb a pod.

4 Jednotná klasifikace turistických informačních center České republiky Asociace turistických informačních center České republiky (A.T.I.C. ČR) ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu - CzechTourism za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) sestavily v roce 2012 Jednotnou klasifikaci turistických informačních center České republiky jako systém definující komplexní problematiku turistických informačních center s vlastní certifikací.

5 Jednotná klasifikace začátek certifikace zahájení budoucí jednotné certifikace TIC v ČR bylo na základě memoranda dohodnuto na rok 2013. základem pro společnou certifikaci je klasifikace TIC podle A.T.I.C. ČR, doplněná o společně odsouhlasené požadavky agentury CzechTourism vycházející z podmínek oficiálních turistických informačních center (OTIC).

6 Certifikační proces certifikát vydává A.T.I.C. ČR ve spolupráci s CzechTourism na základě rozhodnutí společné certifikační komise. certifikát je nepřenosný, nestává se majetkem žadatele, ale je propůjčen žadateli po dobu platnosti jeho udělení. certifikát nenahrazuje potvrzení členství v profesní organizaci A.T.I.C. ČR. O členství rozhoduje výhradně rada A.T.I.C. ČR. platnost certifikátu 2 roky

7 Certifikační komise A.T.I.C. ČR ve spolupráci s CzechTourism a Asociací krajů ČR ustanovila společnou certifikační komisi. komise je pětičlenná a schází se minimálně 6 x ročně v předem odsouhlasených a zveřejněných termínech umožňujících plynulé realizování certifikačního procesu TIC v ČR. aplikaci CRM pro sdílení výsledků zabezpečuje agentura CzechTourism.

8 Složení certifikační komise 2 zástupci A.T.I.C. ČR 1 zástupce CzechTourism 1 zástupce Asociace krajů ČR 1 nezávislý odborník Jednání certifikační komise se může jako host účastnit také zástupce Ministerstva pro místní rozvoj bez možnosti hlasování.

9 Mystery shopping mystery shoping je forma utajené kontroly hodnotící kvalitu obsluhy informačního centra a poskytované služby dle předem stanovených kritérií a nároků na poskytnutí služby. mystery shoping je bezplatným benefitem pro ta certifikovaná turistická informační centra, která si o něj zažádají. organizaci Mystery shopingu, vč. jeho vyhodnocení, administrace a nákladů s ním spojených zabezpečuje CzechTourism. k mystery shopingu je možné se přihlásit prostřednictvím přihlášky k certifikaci JK TIC ČR.

10 Mystery shopping 2012 a 2013 v roce 2012 bylo provedeno 601 utajovaných kontrolních návštěv v TIC v ČR průměrný výsledek indexu kvality v TIC byl 88 %. kontroly proběhly ve 183 TIC, které se do projektu přihlásily. Průměrný výsledek indexu kvality v roce 2013 byl 84%.

11 Mystery shopping v roce 2014 2014 průzkum kvality nabízených služeb v TIC. šetření rozšířená na mystery shopping a mystery calling provedla renomovaná výzkumná agentura NMS Market Research. do projektu se přihlásilo celkem 210 certifikovaných TIC. Průměrný výsledek indexu kvality 91 % poukázal na vysokou kvalitu turistických informačních center.

12 Systém monitoringu návštěvnosti TIC turistická informační centra certifikovaná agenturou CzechTourism sledují od 1. ledna 2011 svou návštěvnost pomocí jednotného systému monitoringu. moderní způsob vedení statistik usnadňuje práci s daty infocentrům i regionálním organizacím cestovního ruchu. informačních center. zavedení monitoringu návštěvnosti a služeb TIC je součástí projektu na podporu domácího cestovního ruchu, který je spolufinancován fondy Evropské unie.

13 náklady na jeho pořízení byly 1,4 milionu Kč, realizátorem je firma dataPartner. zapojeno celkem 280 partnerských TIC. Všechna jsou vybavena softwarem, 50 TIC s vyšší průměrnou návštěvností je navíc vybaveno snímačem průchodů (automatickým čítačem návštěvníků). v letošním roce se počet TIC v Systému monitoringu návštěvnosti navýší o dalším 80 TIC

14 Děkuj za pozornost.


Stáhnout ppt "_ Institut turismu České republiky - oddělení pro regionální a mezinárodní vztahy Ing. Monika Palatková generální ředitelka CzT 27.9.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google