Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011."— Transkript prezentace:

1 Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011

2 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 1. Zahájení Ing. Antonín Špaček B L O K Ú Č E T N I C T V Í 2.Příprava a zpracování roční účetní závěrky 2011 Ing. Jana Tomková 3.Účetnictví státu Ing. Antonín Špaček B L O K R O Z P O Č T U 4.Příprava finančního vypořádání za rok 2011 Ing. Marek Kurka 5.Podklady pro státní závěrečný účet za rok 2011 Ing. Marek Kurka 6.Vývoj legislativy Ing. Marek Kurka, Ing. Antonín Špaček 7.Dotazy, diskuse a závěr Program

3 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Krajský úřad Jihomoravského kraje - kontakty 3 odbor ekonomický, oddělení financování obcí Vedoucí oddělení financování obcí - Ing. Antonín Špaček (telefon 541 652 233, e-mail: spacek.antonin@kr-jihomoravsky.cz )spacek.antonin@kr-jihomoravsky.cz hlavní metodik rozpočtu - Ing. Marek Kurka (telefon 541 652 202, e-mail: kurka.marek@kr-jihomoravsky.cz )kurka.marek@kr-jihomoravsky.cz hlavní metodička účetnictví - Ing. Jana Tomková (telefon 541 652 200, e-mail: tomkova.jana@kr-jihomoravsky.cz )tomkova.jana@kr-jihomoravsky.cz

4 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 4 Stránky KrÚ JMK Domácí stránka › Krajský úřad › Dokumenty odborů krajského úřadu › OE Odbor ekonomický › Účetní reforma v oblasti veřejných financí - účetnictví státu od roku 2010 aktuální právní předpisy metodiky http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=156690&TypeID=2 Domácí stránka › Krajský úřad › Metodické listy odborů krajského úřadu › OE Odbor ekonomický › Oddělení financování obcí › Metodika Zprávy financování obcí Metodické pokyny http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=6092&TypeID=1 Domácí stránka › Krajský úřad › Dokumenty odborů krajského úřadu › OE Odbor ekonomický › Příprava rozpočtu obcí na rok 2012 Porady OE s obcemi II. a III. Typu http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=113422&TypeID=1

5 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 5 Nový portál MFČR – Státní pokladna Aktuality - Podpora (KC) kontrolní vazby aktuální XSD schémata pro PO http://www.statnipokladna.cz/cs/ Aktuality CSÚIS otázky a odpovědi k účetním metodám a postupům http://www.statnipokladna.cz/cs/

6 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Zhodnocení přenosů výkazů do CSÚIS 6 sběr účetních dat (obce a DSO) a účetních výkazů (neškolské PO zřizované obcemi) probíhá v určených termínech s ohledem na termíny přenosů do CSÚIS, přenosy finančních výkazů v termínech, ÚSC a DSO sběr účetních obratů, z nichž jsou na KrÚ JMK generovány příslušné výkazy, ve čtvrtletí požadujeme XML výstup, kterým se mimo účetních obratů přenesou také textové části výkazu Příloha, v běžných měsících staré a méně náročné rozhranní větou 56Dg, Neškolské PO zřizované obcemi Sběr výkazů XML formátem podle technické vyhlášky a dalších manuálů - TEDY ŽÁDNÝ SPECIÁLNÍ FORMÁT! Problémy špatné formáty XML výkazů - problém zejména, je-li vyhlášeno MF ČR nové XSD-schéma,

7 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Zpracování účetnictví v závěru roku 2011 - prosinec 7 zaslání účetní dávky za měsíc prosinec elektronicky – předběžně do 20. ledna 2012 - termín bude upřesněn metodickým pokynem. v tomto termínu je nutné zaslat alespoň první verzi – pro kontrolu dotací, konsolidací aj. Veškeré pohyby na účtech i v pokladně se uskuteční do 31.12.2011 a tak by pro účetní neměl být problém mít tyto informace do tohoto data zaúčtovány. po dohodě s příslušným metodikem je možné zaslat následně doplněnou - opravnou dávku (zejména promítnutí nových účetních metod, výsledků inventarizací, na základě přezkumu hospodaření atd.)

8 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Zpracování účetnictví v závěru roku 2011 - výkaz cash-flow 8 Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu - § 18 odst. 1 kritéria: aktiva 40 mil. Kč brutto výnosy 80 mil. Kč 2 roky za sebou předpoklad výrazně vyššího počtu ÚSC sestavujícího tento celoroční výkaz, příprava převzetí "upraveného" hotového výkazu ve formátu XML (který by převzal CSÚIS), toto nutno předem nahlásit. nepředpokládáme vysoký počet, proto přenos obyčejnou cestou (výkaz v XML e-mailem), nikoli speciálním automatem...

9 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Zpracování účetnictví v roce 2012 9 prozatím nejsou změny termínů ve vyhláškách, proto není důvod upravovat termíny pro obce a DSO, VÚJ předávající PAP? pro rok 2012 plánujeme výraznější zeštíhlení vyžadovaných písemných výkazů a dalších podkladů, důraz spíše na včasné zaslání potřebných operativních podkladů (tabulky konsolidací...).

10 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Zpracování účetnictví v závěru roku 2011 - prosinec 10 vynulování účtu 262 – Peníze na cestě – neprovádět převody mezi účty v závěru roku, určitá účtování mohou způsobit zůstatek na účtu 262 (úvěr), vynulování účtu 261 – Pokladna v hlavní činnosti /s tím souvisí položka 5182/, Pouze pokladna hospodářské činnosti vykazovat zůstatek může. POZOR - Česká pošta (nepřevede pokladní hotovost okamžitě na Váš účet), účetní nulování. Peněžní převody mezi bankovním účtem a pokladnou či mezi bankovními účty navzájem musí být předány do banky v takovém termínu, aby převod byl dokončen ještě v roce 2011. zúčtování položky 5181 – Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám, kontrola přijatých dotací ze státního rozpočtu včetně čerpání podle jednotlivých účelových znaků, problém limitů na konci roku, kontrola přijatých dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje, zůstatky na účtech pohledávek a závazků, kontokorentní úvěr – rok X: 231. 0xxx 8113 / 281.01xx ; rok x+1: 281.01xx / 231.0xxx 8114 ceniny, materiál, zboží.

11 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Metodika - prosincové mzdy 11 pokračování v metodě uplatněné v roce 2010, výplata prosincových mezd v běžném výplatním termínu (tj. v lednu) – námi preferované řešení, výplata prosincových mezd v prosinci, převod na depozitní účet - má tento převod nějaké odůvodnění? Nepřevádí se přece všechny závazky, které jsou k 31.12. známy, proč zrovna u mezd? Jde pouze o ukládání peněz před splněním závazku jen z toho důvodu, aby výdej "prošel" položkou rozpočtové skladby. Lze převod mezd na depozitní účet chápat jako použití dotace? POZOR - uplatnění této metody předpokládá metodika sociálně - právní ochrany dětí - obce III. typu!

12 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Rozvaha k 31. 12. 2011 12 Majetkové účty - účtová skupina 01, 02, 03, 04, 07 a 08 účty 018 a 028 musí mít v rozvaze ve sloupci netto zůstatek 0 platí rovnice "brutto - korekce = 0" oprávky se vykazují ve sloupci korekce (vždy se znaménkem +) zůstatek účtu 018 = zůstatek účtu 078 zůstatek účtu 028 = zůstatek účtu 088 ostatní majetkové účty skupiny 01, 02, 03 (012, 013, 014, 015, 019, 021, 022, 025 a 029, 031 a 032) nemohou mít záporný zůstatek platí rovnice "brutto - korekce ≥0" účty 041, 042 a 043 nemohou mít záporný zůstatek platí rovnice "brutto - korekce ≥ 0" účty 044 a 045 musí mít k 31. 12. zůstatek 0,

13 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 13

14 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Rozvaha k 31. 12. 2011 14 Materiál - účty účtové skupiny 1 účty 111 a 131 musí mít k 31. 12. zůstatek 0, účty 112 a 132 nemohou mít záporný zůstatek.

15 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Rozvaha k 31. 12. 2011 15 Účtová třída 2 - Účty rozpočtového hospodaření... Účet 231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků Zůstatek na konkrétním analytickém členění musí odpovídat zůstatku na konkrétním účtu, pro který byla daná analytika zvolena (jeden účet má odpovídat jedné analytice) - toto pravidlo pravděpodobně ještě více významné! ověřte správný převod do PS 2012 - musí být bez RS! doporučení metodiků MF ČR - použít účet 231 pro účtování limitek 236, 241, 244, 245 - nemohou mít záporný zůstatek, účtová skupina 26 - účty 261 a 263 nemohou mít záporný zůstatek, Účet 281 - Krátkodobé bankovní úvěry jen čerpané a nesplacené úvěry, nikoli na základě pouze uzavřených smluv.

16 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Rozvaha k 31. 12. 2011 16 Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy účty krátkodobých pohledávek jsou aktivní účty, PS je na MD, přírůstky na MD, úbytky na D, při správném účtování nemohou mít záporné zůstatky (tj. NE zůstatek na D), účty krátkodobých závazků jsou účty pasivní, PS je na D, přírůstky na D, úbytky na MD, nemohou mít záporný zůstatek (tj. NE zůstatek na MD), Když je účet 321 - Dodavatelé v mínusu z důvodu dobropisu, pak přeúčtovat na pohledávku (souvisí s příjmem na položku 2324), účtová skupina 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 331 a 333 jsou závazkové účty - tedy NE zůstatek na MD, 335 je účet pohledávek - tedy NE zůstatek na D.

17 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Rozvaha k 31. 12. 2011 17 Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy vybrané účty aktiv a pasiv - 336, 341, 342, 343 a 345 tzv. "plovoucí" účty, v rozvaze se vykazují dle zůstatku, nikdy nemohou být v rozvaze minusové, účtová skupina 37 při správném účtování by účty 373, 374, 377 a 378 neměly mít nikdy v rozvaze minusový zůstatek, účtová skupina 38 - účty časové rozlišení a dohadné účty v rozvaze vždy zůstatek větší nebo rovno 0.

18 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Rozvaha k 31. 12. 2011 18 Účtová třída 4 - Jmění, fondy, výsledek hospodaření, dlouhodobé… účtová skupina 40 a 41 - Jmění a fondy pasivní účty, zůstatky na D vždy kladné, výjimka účty 406, 407 a 408 - mohou mít i mínusový zůstatek, účet 431 musí být k 31. 12. roven 0, nutnost přeúčtování výsledku hospodaření minulého roku z účtu 431 na účet 432. Toto je nutné učinit nejpozději do 31.12.2011, ale nejlépe ke dni, kdy je schválen závěrečný účet. účtována skupina 45 a 46 - dlouhodobé závazky a pohledávky podobně jako krátkodobé nesmí vykazovat mínusové zůstatky.

19 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Výkaz zisku a ztrát 19 nákladové a výnosové účty mají vykazovat kladné zůstatky, ale rozhodně to neplatí vždy, např. zrušení opravných položek, zúčtování rezerv, apod. POZOR! Analytika 00xx-02xx jen pro hospodářskou činnost. účet 591 - Daň z příjmů daň z příjmů za obec roku 2011 se účtuje do roku 2011 (MD 591 / D 341),

20 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Výkaz zisku a ztrát 20 nákladové a výnosové účty mají vykazovat kladné zůstatky, ale rozhodně to neplatí vždy, např. zrušení opravných položek, zúčtování rezerv, apod. účet 591 - Daň z příjmů daň z příjmů za obec roku 2010 se účtuje do roku 2010 (MD 591 / D 341), problematická oblast u některých výkazů PO: v roce 2010 se v rámci přechodných ustanovení prováděcí vyhlášky sloupec "minulé období" nevykazuje.

21 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Výsledek hospodaření - teorie v praxi 21 VÝSLEDEK ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ - rozdíl mezi příjmy a výdaji z hlediska rozpočtu je pro vedení obce významnou veličinou pro posouzení hospodaření. Kladný rozdíl mezi příjmy a výdaji běžného roku přičtený ke stavu účtů na začátku roku tvoří zůstatek finančních zdrojů, který je možné využít jako zdroj financování pro rozpočty na další roky - JEDNÁ SE O ÚSPORY ROZPOČTŮ MINULÝCH LET. Výkaz o plnění rozpočtu je podrobným přehledem o účelu a druhu peněžních toků VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PODLE VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT - rozdíl mezi výnosy a náklady bez ohledu na to, zda byly zaplaceny nebo nebyly, (existují i nepeněžní výnosy a i v nákladech se objevují vysloveně nepeněžní náklady, jako jsou odpisy, opravné položky, účetní rezervy),

22 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Výsledek hospodaření - teorie v praxi 22 Příklad: Obec může přijmout v jednom roce nájem na 10 let dopředu ve výši 500tis. Kč. Obec vlastně realizuje v prvním roce příjem 500tis. Kč; celá částka 500tis. bude v rozpočtu na položce rozpočtové skladby 213x Příjmy z pronájmu... Ale ve výkazu zisku a ztrát se objeví jen ve výši 50tis. Kč každý rok po dobu 10 let. Roční výnos je tedy jen ve výši 50tis. Kč (a to i z hlediska daně z příjmů), zbývající část jsou přijaté "zálohy" ve formě výnosů z příštích období. pokud bychom měli vysvětlit všechny vlivy účetních dopadů na VH na základě akruálu, s vlivem na tok hotovosti, můžeme vycházet z metod sestavení výkazu Přehled o toku hotovosti (cash-flow),

23 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Výsledek hospodaření - teorie v praxi 23 Nejčastější případy a dopady na VH a tok hotovosti: 1. Pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku - pořízení majetku není náklad, ale výdaj - "o výdaje na pořízení majetku je akruální VH vyšší než rozpočtový" - opotřebování majetku = odpis = nepeněžní náklad 2. Opravné položky a rezervy - jejich tvorba a rozpouštění ovlivňují akruální VH, ale na tok hotovosti nemají žádný vliv 3. Dotace na pořízení majetku = zrcadlo k odpisům rozpouštění dotace do výnosů 4. Pohledávky a závazky a změna jejich stavu - pohledávka v počátečním stavu říká, že výnos byl v předcházejím období - závazek v konečném říká, že vznikl náklad, ale nedošlo k výdaji 5. Zálohy přijaté a poskytnuté- byly již vydány nebo přijaty peníze, ale ještě nedošlo k plnění (nákladu či výnosu)

24 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Ocenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou 24 význam metody - zejména pro uživatele účetních výkazů záměr MF (důvodová zpráva) - sledovat prodeje pod reálnou hodnotu na 55x je reálná hodnota (tj. majetek se vyřadí proti nákladům v ocenění reálnou hodnotou), na 64x je skutečně realizovaná cena, porovnáním 552 x 645; 553 x 646; 554 x 647 lze hodnotit, v jakých částkách je majetek prodáván rozdíl reálné hodnoty vůči pořizovací ceně (na účtu 407) je zúčtováván proti 549, 649 v roce 2011, 564, 664 v roce 2012 pro uživatele výkazu je též přínosná informace o ocenění majetku určeného k prodeji (zejména v krátkodobém pohledu, tj. že lze očekávat příjem peněžních prostředků) - INFORMACE BUDE ZJISTITELNÁ Z NOVÉ ČÁSTI VÝKAZU PŘÍLOHA - LZE OČEKÁVAT ZMĚNU V ZÁVAZNÉ ANALYTICE U 0XX !!!

25 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Ocenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou 25 majetek oceněný reálnou hodnotou se neodepisuje, ale je možné k němu k 31.12.2011 vytvořit dooprávkování, pro zajištění věrného obrazu účetnictví Př: Majetek oceněný RH 50 tis., pořizovací cena 100 tis. Co když se takto přeceněný majetek neprodá – dopočítat odpisy za dobu, kdy se neodepisovalo?

26 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Ocenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou 26 metodu nelze apriori vyloučit a ignorovat, účet 407 - tento oceňovací rozdíl se musí s vyřazením majetku, u kterého jsme udělali přecenění, vyřadit také účty musí "chodit všude spolu", nejde vyřadit jen majetek a na zdrojích nechat oceňovací rozdíl k vyřazenému majetku, při známé "reálné" hodnotě účetní metodu využít, pokud reálnou hodnotu neznáme nebo nedovedeme stanovit, tak metodu nevyužijeme.

27 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Účtování transferů 27 investiční x neinvestiční neinvestiční transfery patří do výnosů na účet 672 – stojí oproti nim náklad na akci investiční transfery patří na účet 403!!! – nestojí proti nim náklad, investice je účtována na majetkových účtech, do nákladů se dostane až s odpisy, zároveň s provedením odpisu se bude i transfer ze 403 rozpouštět do výnosů pokud nebyly dotace na účet 403 vyvedeny v rámci převodového můstku, lze tak učinit i nyní! bez vypořádání x s vypořádáním zálohové x poskytnuté následně (ex post) Všechny finanční dary jsou považovány za transfer a musí o nich být účtováno jako o transferu. POZOR!!! Rozpočtová skladba se nemění, zůstává stejná, jaká byla u darů v minulosti!!! Věcné dary (poskytnuté i přijaté) transferem nejsou!!!

28 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Účtování transferů 28 Přeshraniční spolupráce rozpočtové zatřídění EU-podíl x CZ podíl x ÚZ INV vs. NIV PRV/SZIF/EAFRD DPH INV x NIV - soupiska účetních dokladů přehledy dotací - rozdíly řešíme průběžně, Mze - dotace na úroky.

29 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 29 Zálohy na účtu 374 (dlouhodobé od roku 2012 na 472) zůstatek účtu 374 jen u nevypořádaných dotací (je zde jen skutečně přijatá záloha na dotace od zahájení akce) Dohady na účtu 388 Jen nevypořádané dotace, součet dohad za všechna období čerpání, podíl uskutečněných uznatelných nákladů ve výši podílu poskytnuté dotace na uznatelných nákladech Výnos u neinvestičních dotací na účtu 672 podíl uskutečněných uznatelných nákladů ve výši podílu poskytnuté dotace na uznatelných nákladech Zúčtování dotace u investičních dotací na účtu 403 podíl uznatelných výdajů ve výši podílu poskytnuté dotace na uznatelných nákladech + stav účtu 403 k akci za minulá období Kontrola přijatých transferů k 31.12.2011

30 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 30 Pohledávky na účtech 346 či 348, popřípadě na účtu 377 od jiných než veřejných rozpočtů ve výši požadovaných doplatků u vypořádaných dotací, nemůže již k této dotaci být 388, 374 a 943 či snad dokonce 942 ve výši předpisu dotace, která není k vypořádání Podrozvaha – účty 942 a 943 zůstatek účtu 942 nulový, co zůstalo nevypořádané převést na 943 zůstatek účtu 943, přiznané dotace (dle rozhodnutí či smluv) snížené o zálohy na dotace a o vypořádané dotace Kontrola přijatých transferů k 31.12.2011

31 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Účtování transferů - identifikované problémy u DSO 31 předfinancování projektů DSO z prostředků členských obcí investiční příspěvek vstupuje na 403, kam patří též vlastní dotace, po obdržení dotace následuje vratka prostředků členských obcím - ? dopady: 403 vyšší než majetek... řešení - nikoli transfer, ale půjčka... spolufinancování projektů, majetek následně předán členským obcím vlastní příspěvek u DSO na 403 při předání majetek u DSO na vrub 403, obec přijímá ve prospěch 403 poskytnutý transfer 572 se obrací do podoby přijaté dotace na 403.

32 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Účtování transferů - identifikované problémy u DSO 32 investiční dotace u DSO když DSO dostane investiční příspěvky od obcí v zaokrouhlené výši může se na účet 403 dostat větší částka, než kolik činí hodnota pořízené investice!!! – Nutno řešit a změnit část příspěvku na neinvestiční. dosud největší a nevyřešený problém DSO realizuje projekt s pomocí úvěrových prostředků, na splácení úvěru DSO přispívají členské obce, vztah řešen smlouvami o kofinancování, o spolupráci, ze kterých vyplývá "závazek" obce na toto pravidelně přispívat má být jako závazek v rozvaze? jaká je povaha transferu, když majetek je uveden do používání? má být u svazku toto financování "vytaženo" na účet 403?

33 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Odpisování majetku 33 Původně od 1.1.2011, posun na 31.12.2011, u PO až na 1.1.2013 30. březen 2011 - Finanční zpravodaj 3/2011 - ČÚS 708 20. říjen 2011 - Finanční zpravodaj 5/2011 - úprava ČÚS 708 tj. oprava ČÚS, který ještě nezačal platit.. příčinou odpisů je užívání majetku účetní jednotkou, s užíváním je spojeno opotřebení aktiva (fyzické či morální), avšak toto není prvotní příčinou odpisů, odpisováním dochází k přesouvání „hodnoty“ majetku do nákladů, neboli dochází k časovému rozlišení výdajů na pořízení majetku (souvisí s rozpouštěním SÚ 403 do výnosů u vybraných ÚJ kromě OSS) PROTO odpisy (oprávky) vyjadřují trvalé snížení hodnoty majetku

34 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Odpisování majetku - promítnutí upraveného ČÚS 34 JIŽ NEPLATÍ: základní způsob je zjednodušený, ÚJ může použít místo něj rovnoměrné, výkonové či komponentní odpisování NOVĚ PLATÍ: Účetní jednotka pro naplnění ustanovení § 7 odst. 1 zákona zvolí způsob odpisování rovnoměrný, výkonový nebo komponentní. V účetním období roku 2011 a 2012 může účetní jednotka použít též zjednodušený způsob odpisování. Kombinace způsobů odpisování v rámci účetní jednotky není vyloučena. Změnu způsobu odpisování lze provést vždy pouze s účinností od prvního dne následujícího účetního období. Pokud účetní jednotka provádí změnu způsobu odpisování, s výjimkou postupu podle bodu 7.3. (ÚJ, které již odpisovaly), upraví pro již odpisovaný dlouhodobý majetek odpisový plán s přihlédnutím ke zbývající době používání. V tomto případě účetní jednotka neprovádí dopočet oprávek za období, po které dlouhodobý majetek užívala a odpisovala.

35 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Odpisování majetku - zjednodušený způsob 35 JIŽ NE - základní způsob odpisování, jednoduchost na úkor informačního přínosu, pro každou odpisovou skupinu pevně stanovená doba odpisování (příloha), při bezúplatných převodech mezi vybranými ÚJ nabývající ÚJ přebírá celý odpisový plán, pokračuje v odpisování, nově pořízený použitý DM (kromě bezúplatných převodů): nezobrazují se případné předchozí odpisy a oprávky

36 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Odpisování majetku - další změny z upraveného ČÚS 36 v případě, že účetní jednotka použila pro účtování o odpisech dlouhodobého majetku v účetním období roku 2011 nebo 2012 zjednodušený způsob odpisování, upraví k 1. lednu následujícího účetního období, nejpozději však k 1. lednu 2013 pro takto odpisovaný dlouhodobý majetek odpisový plán, a to s přihlédnutím ke zbývající době používání majetku, transferovým podílem podíl přijatého investičního transferu k pořizovací ceně tohoto majetku; v případě technického zhodnocení dlouhodobého majetku, který je odpisován, se k okamžiku zařazení tohoto technického zhodnocení do užívání nově stanoví transferový podíl jako podíl dosud časově nerozlišené výše přijatého investičního transferu na pořízení příslušného dlouhodobého majetku i na jeho technické zhodnocení, k pořizovací ceně zvýšené o technické zhodnocení a snížené o výši oprávek a opravných položek k tomuto majetku k okamžiku zařazení tohoto technického zhodnocení do užívání, změna přílohy č. 1 - Kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových skupin.

37 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Návrhy změn právních předpisů v oblasti účetnictví Zákon o účetnictví - předpoklad schválení březen 2012 37 úpravy povinností vybraných účetních jednotek ve vztahu k CSÚIS, vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - příspěvkové organizace, které nejsou konsolidovanou účetní jednotkou podle tohoto zákona, u nichž o tom rozhodne jejich zřizovatel § 25, nový odstavec 6 pro oceňování - V případě bezúplatného nabytí podle odstavce 1 písm. l) se reprodukční pořizovací cena nepoužije v případě bezúplatné změny dispozice nebo bezúplatného zcizení dlouhodobého majetku mezi vybranými účetními jednotkami; v těchto případech účetní jednotka při ocenění majetku navazuje na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala. úprava části V. - Inventarizace majetku a závazků - souvislost s novou vyhláškou v návaznosti na změnu zákona o účetnictví budou předkládány m.j. změna zákona o obcích, krajích v tom smyslu, že zastupitelstvu je vyhrazeno schvalovat účetní závěrku k rozvahovému dni a radě schvalovat účetní závěrky k rozvahovému dni zřízených příspěvkových organizací, případně DSO.

38 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Návrhy změn právních předpisů v oblasti účetnictví Prováděcí vyhláška 38 § 14 - Dlouhodobý hmotný majetek účet 032 - jen movité předměty účet 021 - nemovité kulturní památky, účet 029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek - odstranění demonstrativního výčtu zvířat pro nadbytečnost, uspořádací účty - dojasnění znění - pokud víme, že TZ přesáhne hranice až v následujícím roce, tak přeúčtujeme na 04x (nikoli odúčtování do nákladů), vymezení účtu 111 - Pořízení materiálu - do okamžiku převod na sklady (nyní chybné znění do okamžiku spotřeby),

39 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Návrhy změn právních předpisů v oblasti účetnictví Prováděcí vyhláška 39 § 22 - Krátkodobé pohledávky další změna názvu účtů 346 - 349 (jen názvu, nikoli obsahového vymezení) 346, 347 -... za vybranými ústředními vládními institucemi 348, 349 -... za vybranými místními vládními institucemi požadavek na tvorbu OP i k účtu 315, úprava vymezení krátkodobého finančního majetku - v krátkodobém majetku cenné papíry určené k obchodování změna názvu účtu 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody změna názvu účtu 408 - Opravy minulých období (snaha definovat kritérium významnosti 0,3 % aktiv netto nebo 260.000 Kč v jednotlivém případě - významné tehdy, pokud ovlivní úsudek uživatele informace), aktivace - mínusový náklad, nikoli výnos (samostatné účty 506 - 508, 516) - argumentace mezinárodními účetními předpisy,

40 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Návrhy změn právních předpisů v oblasti účetnictví Prováděcí vyhláška 40 518 - Ostatní služby - obsahuje Aktivace vnitroorganizačních služeb“. zejména náklady na poplatky za bankovní služby a další služby, které nemají charakter finančních nákladů, neuvedené v položkách „A.I.8. Opravy a udržování“ až „A.I.11. 521 - Mzdové náklady - obsahuje náklady na veškeré požitky zaměstnanců ze závislé činnosti a náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, 525 - Jiné sociální pojištění -obsahuje zejména náklady na povinné úrazové pojištění zaměstnanců podle jiného právního předpisu37) a náklady z titulu dobrovolného plnění sociálního pojištění, 543 - Dary obsahuje zejména náklady z vyřazení majetku s výjimkou peněžních prostředků z titulu bezúplatného předání, pokud to umožňuje jiný právní předpis, a to subjektům, které nejsou vybranými účetními jednotkami, včetně nákladů z titulu věcné humanitární pomoci.

41 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Návrhy změn právních předpisů v oblasti účetnictví Prováděcí vyhláška 41 551 - Odpisy dlouhodobého majetku - obsahuje náklady vyjadřující promítnutí ocenění dlouhodobého majetku v průběhu běžného účetního období v souvislosti s jeho užíváním účetní jednotkou, a to podle odpisového plánu a dále zůstatkovou cenu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku při jeho vyřazení, zejména z důvodu úplného opotřebení; neobsahuje zůstatkovou cenu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v případě jeho prodeje, darování, manka, škody, předání nebo přechodu podle § 26 odst. 1 písm. a), 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek - obsahuje náklady ve výši ocenění prodaného dlouhodobého hmotného majetku k okamžiku jeho prodeje, 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku - obsahuje náklady ve výši ocenění drobného dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku, 549 - patří sem i na pojistné na neživotní pojištění.

42 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Návrhy změn právních předpisů v oblasti účetnictví Prováděcí vyhláška 42 564, 664 - rozdíly vyplývající z přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu podle § 64 k okamžiku jeho prodeje, sdílené daně - na účty 681 - 689, rozšířen výkaz Přehled o změnách vlastního kapitálu výkaz Příloha zrušení části A.10 (dřívější výkaz Příloha) dřívější obsah části C. zrušen, nově zde zvýšení/snížení účtu 403 nová část I - náklady z přecenění reálnou hodnotou nová část J - výnosy z přecenění reálnou hodnotou nová část K - ocenění stálých aktiv (majetku určeného k prodeji) reálnou hodnotou podrozvaha - krátkodobé - splnění všech podmínek pro provedení účetního zápisu v hlavní knize nastane v období do jednoho roku včetně, ostatní podmíněné pohledávky a podmíněné závazky se považují za dlouhodobé.

43 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Návrhy změn právních předpisů v oblasti účetnictví Prováděcí vyhláška 43 v částce č. 141 Sbírky zákonů bude po 16. 12. 2011 zveřejněna vyhláška č. 403/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb.

44 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Návrhy změn právních předpisů v oblasti účetnictví Další prováděcí vyhlášky 44 vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) zavedení PAP vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků konsolidační vyhláška? prováděcí vyhláška ke schvalování účetních závěrek poprvé ve 2013 za 2012 ? při zasílání účetní závěrky do CSÚIS označení schváleno/neschváleno? budou se hledat řešení pro kraje na variantě "B" speciální NZO přímo z VÚJ?

45 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Pomocný analytický přehled - PAP - zavedení 45 návrh legislativních úprav v souvislosti se zavedením předávání Pomocného analytického přehledu - návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., a návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb. důvodem předložení návrhů vyhlášek je zajištění informací pro účely monitorování a řízení veřejných financí na základě požadavků vyplývajících z evropských nařízení o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (ESA 95) jakož i z nařízení o aplikaci Protokolu o nadměrném rozpočtovém schodku připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství.

46 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Pomocný analytický přehled - PAP - připomínkové řízení 46 požadavek, pokud bude tato činnost po územních samosprávných celcích vyžadována, aby získávání těchto informací prostřednictvím vybraných účetních jednotek bylo kvalifikováno jako přenesený výkon státní správy a zakomponováno do základny pro výpočet příspěvku na výkon státní správy územním samosprávným celkům či jiným způsobem finančně kompenzováno, odložení účinnosti - tj. odložení zavedení - na rok 2013, zejména z důvodu nemožné řádné přípravy (software, organizační postupy), zvýšení hranic (počtu obyvatel u obcí, aktiv u PO), od kterých je povinnost Pomocný analytický přehled předávat. na těchto připomínkách Jihomoravský kraj trval i po vypořádání připomínek ze strany MF ČR.

47 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Pomocný analytický přehled - PAP - původní parametry 47 prvotní návrhy vyhlášek předpokládaly povinnost předávat Pomocný analytický přehled pro všechny vybrané účetní jednotky s výjimkou: zdravotních pojišťoven dobrovolných svazků obcí, územních samosprávných celků, jejichž počet obyvatel je na počátku bezprostředně předcházejícího účetního období menší než 1 000, a příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo dobrovolný svazek obcí a jejichž aktiva celkem nepřesahují alespoň v jednom ze dvou bezprostředně předcházejících účetních období 10 000 000 Kč.

48 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Pomocný analytický přehled - PAP - trvalé změny 48 u všech částí PAP pouze kumulativní způsob vykazování členění dlouhodobého hmotného majetku na kategorie „nový“ a „použitý“ pouze na úrovni pořízení (konkrétně nákupem), tj. nikoliv stavů (tj. pouze v části IV., nikoli v části I.), členění drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na kategorie „do 20 tis. Kč“ a „nad 20 tis. Kč (včetně)“ pouze na úrovni pořízení (konkrétně nákupem), tj. nikoliv stavů (tj. pouze v části IV., nikoli v části I.) rozčlenění syntetického účtu 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti na „pohledávky za poplatky, pokuty a penále“ a „ostatní jiné pohledávky z hlavní činnosti“, přičemž v členění podle partnera aktiva a pasiva se budou vykazovat pouze druhé jmenované - výrazné zúžení. úpravě termínu předávání účetní závěrky pro vybrané účetní jednotky, které předávají PAP (čtvrtletně do konce měsíce, celoroční do 25.2.).

49 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Pomocný analytický přehled - PAP - úlevy pro PAP 2012, 2013 49 snížení počtu účetních jednotek předkládajících PAP - v roce 2012 nebudou Pomocný analytický přehled předkládat: obce do 3 000 obyvatel (včetně) - k 1. 1. 2011 státní příspěvkové organizace, u nichž celkový objem aktiv nepřekročil anebo nedosáhl v letech 2010 a 2011 hodnotu 100 mil. Kč netto; místně řízené příspěvkové organizace, u nichž celkový objem aktiv nepřekročil anebo nedosáhl v letech 2010 nebo 2011 (30.9.) hodnotu 100 mil. Kč netto. v roce 2013 nebudou Pomocný analytický přehled předkládat: obce do 1 500 obyvatel (včetně) - k 1. 1. 2012 místně řízené příspěvkové organizace, u nichž celkový objem aktiv nepřekročil anebo nedosáhl v letech 2010 nebo 2011 hodnotu 20 mil. Kč netto.

50 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Pomocný analytický přehled - PAP - úlevy pro PAP 2012, 2013 50 vykazování stavů - v roce 2012 se počáteční stavy v Pomocném analytickém přehledu nebudou muset vykazovat; koncové stavy se budou vykazovat pouze až ve výkazu Pomocného analytického přehledu sestaveného ke dni 31. prosinci 2012,

51 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Pomocný analytický přehled - PAP - 2012 v podmínkách JMK 51 Forma VÚJ VÚJPAPPAP 2012 organizační složky státu384 státní fondy666 Pozemkový fond ČR111 státní příspěvkové organizace:229 příspěvkové organizace úř malé (0 - 100*)111 x příspěvkové organizace úř velké (100* a více)118 kraje (vč. hl. m. Prahy)14 obce:6 2461394450 obce malé (0 - 1000 ob.)4 852xx obce střední (1001 - 3000 ob.)944 x obce velké (3001 ob. a více)450 dobrovolné svazky obcí744xx Regionální rady regionů soudržnosti777 příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem jsou obce nebo kraje:10 5433 222474 příspěvkové organizace mř malé (0 - 10*)7 321xx příspěvkové organizace mř střední (10* - 100*)2 748 x příspěvkové organizace mř velké (100* a více)474 zdravotní pojišťovnyxxx Celkem:18 1745 2571 454

52 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Pomocný analytický přehled - PAP - 2012 v podmínkách JMK obcí 52

53 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Pomocný analytický přehled - PAP - 2012 v podmínkách JMK PO 53

54 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Pomocný analytický přehled - PAP - sběr a předání výkazů 54 snaha o metodickou pomoc k dotčeným VÚJ - web JMK, neúčetní data x řešení softwarů = sběr výkazů PAP bude rozdělen do 5 XML 1 XML s pevnou strukturou pro části 1 – 9 PAP 4 XML pro části 10 – 13 PAP čísla výkazů 30, 31, 32, 33, 34 pro XSD je vzor PAP ze dne 16.11. publikovaný na webu MF XSD bude společně s aktualizovanou verzí technického manuálu publikováno na web MF 28.11.2011 ve výjimečných případech může velikost XML překročit maximální velikost zprávy dle Technického manuálu (5 MB) bude možno hodnoty rozdělit do více výkazů stejného typu, které budou automaticky v CSÚIS spojeny způsob dělení bude popsán v technickém manuálu.

55 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Pomocný analytický přehled - PAP - sběr a předání výkazů - kontrola 55 kontrola souladu vzájemných vztahů mezi partnery uvedených v částech 10 – 13 PAP kontrola na IČ partnera i nerezidenta v částech 10 - 13 během zpracování PAP budou provedeny standardní VVK a MVK speciální charakter VVK mezi částmi 1 – 9 a 10 – 13 nově budou zavedeny jednostranné MVK speciálně pro PAP.

56 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Pomocný analytický přehled - PAP - Struktura výkazu 56 výkazy účetních stavů část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářsko učinností výkazy účetních toků - pohybů - přírůstky a úbytky část IV: DNM a DHM část V: Zásoby část VI: Pohledávky část VII: Závazky část VIII: Ostatní aktiva část IX: Jmění účetní jednotky výkazy konsolidačních položek část X: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva část XI: Vybrané náklady a výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost v členění podle jednotlivých partnerů transakce část XII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jedntolivých partnerů transakce část XIII: Typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů v členění podle jednotlivých partnerů aktiva / pasiva a partnerů transakce

57 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Pomocný analytický přehled - PAP - Číselník pohybů 57 číselník pohybů Kódstrana MDKódstrana D [X01  nákup; vznik pohledávky; úhrada závazku / vypořádání; příjem [X51  prodej; spotřeba; úhrada pohledávky / vypořádání; vznik závazku; výdaj; splátka [X02  úplatné nabytí postoupením [X52  úplatné postoupení [X03  bezúplatné nabytí [X53  bezúplatný převod a předání [X04  bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn; bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn [X54  bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn; bezúplatné nabytí z titulu organizačních změn [X05  bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn; bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizačních změn [X55  bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizačních změn; bezúplatné nabytí z jiného titulu než z titulu organizačních změn [X06  zařazení do užívání [X56  zařazení do užívání [X07  aktivace [X57  vyřazení likvidací [X08  technické zhodnocení [X58  technické zhodnocení [X09  přecenění na reálnou hodnotu [X59  přecenění na reálnou hodnotu [X10  kurzový zisk [X60  kurzová ztráta [X11  vyřazení na základě dvoustranné dohody; převzetí dluhu [X61  vyřazení na základě dvoustranné dohody; převzatý dluh [X12  x [X62  vyřazení ostatní [X13  x [X63  vklad [X14  investiční dotace [X64  investiční dotace [X15  ostatní [X65  ostatní

58 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Finanční vypořádání za rok 2011 Vyhl. č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem Dotace, které obce a DSO obdržely prostřednictvím Jihomoravského kraje, budou vypořádány prostřednictvím kraje na příloze č. 9 – termín 5.2. nebo 15.2. Dotace, které obce a DSO obdržely přímo z resortního ministerstva nebo fondu (bez prostřednictví Jihomoravského kraje), budou vypořádány přímo s poskytovatelem dotace na příloze č.11 – termín 15.2. 58

59 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Termíny finančního vypořádání Z Národního fondu (pol. 4118, 4218) příjemce předloží FV přímo poskytovateli dotace v termínu do 15. února rozpočtového roku následujícího po roce, v němž byl projekt ukončen. Ve stejném termínu příjemce převede i případné nevyčerpané vratky dotací na účet cizích prostředků poskytovatele (příloha č. 16). Dotace v rámci programového financování (ISPROFIN) účastníci programu předloží FV přímo správci programu v termínu do 15. února a to na tiskopisech Neinvestiční a investiční bilance S05 150 a S05 160, které jsou součástí informačního systému financování reprodukce majetku (vyhl. č. 560/2006 Sb.). Ve stejném termínu převedou i případné nevyčerpané vratky dotací na účet cizích prostředků správce programu. Dotace poskytnuté na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů finanční vypořádání se provádí až po ukončení projektu a předložené podklady se týkají celé doby trvání projektu. 59

60 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Termíny finančního vypořádání Z jednotlivých resortů kromě MF (pol. 4116, 4216) termín předložení 5.2. (!pozor neděle!) včetně převedení vratek dotací na účet JMK 27-7203250247/0100 (příloha č. 9), Z kapitoly Všeobecná pokladní správa (pol. 4111, 4211) a Ostatní finanční aktiva (pol. 4160, 4240) termín předložení 15.2. včetně převedení vratek dotací na účet JMK 27-7203250247/0100 (příloha č. 9), speciální příloha pro vypořádání dotace na soc.-právní ochranu dětí (ÚZ 98216), bude zaslána společně s metodikou MF v průběhu měsíce ledna 2012. Dotace v rámci souhrnného finančního vztahu (pol. 4112) nepodléhá finančnímu vypořádání kromě příspěvku na vybraná zdravotnická zařízení (speciální příloha, bude zaslána samostatně), Při vrácení nevyčerpaných prostředků je třeba ve variabilním symbolu použít číslo ÚZ a e-mailem poslat avízo na příslušného metodika rozpočtu. 60

61 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Finanční vypořádání – příloha č. 9 61 Příloha č. 9 k vyhlášce č. 52/2008 Sb. Příjemce: Obec XY Kraj nebo hlavní město Praha 1 : Jihomoravský Kapitola: Všeobecná pokladní správa Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů v Kč na dvě desetinná místa Čj.účelo vý znak UkazatelPoskytnuto k 31.12.2011 Čerpáno k 31.12.2011 Vráceno v průběhu roku na účet kraje Skutečně použito k 31.12.2011 Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání abc1234 5 = 2 - 3 - 4 A.1. Neinvestiční dotace celkem 1 535,00 0,00535,001 000,00 v tom: 12/28 226/2011 -12198005 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 1 535,00 0,00535,001000,00

62 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Dotace poskytnuté z prostředků EU MPSV (ÚZ 13233) – sociální projekty v rámci OPLZZ MV (ÚZ 14012) – Vzdělávání v Egoncentrech krajů a ORP MV (ÚZ 14013, 14924) – Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy MŠMT (ÚZ 33123) – EU peníze školám v rámci OPVK Problematické oblasti: Ukončení realizace projektu x kdy předložit FV? x známe tyto termíny? x budou informace od jednotlivých resortů či žadatelů? Vratky dotací v průběhu realizace projektu (MV ÚZ 14013,14924) – zohlednění v přílohách k FV v tabulce č. 9B 62

63 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Vypořádání dotací poskytnutých školským PO U dotací poskytnutých školským PO je třeba rozlišit, zda byla dotace z kraje uvolněna přes zřizovatele (obec) nebo přímo. dotace uvolněné přímo budou školské PO vypořádávat bez účasti zřizovatele (dle pokynu odboru školství KrÚ JMK - vratky dotací zasílají PO přímo na příslušný účet JMK), dotace uvolněné prostřednictvím zřizovatele (obce) budou školské PO vypořádávat prostřednictvím svého zřizovatele (vratky dotací zasílají PO přes účet zřizovatele, ten je odešle na příslušný účet JMK). V případě vracení nevyčerpaných prostředků je třeba použít variabilní symbol, který bude tvořit účelový znak a čtyřmístné číslo organizace. Dotace pro školské příspěvkové organizace v rámci OPVK – EU peníze školám (ÚZ 33123) či v rámci krajských grantových schémat (ÚZ 33006) se vypořádávají až po skončení celého projektu! 63

64 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Vypořádání dotací z rozpočtu kraje U vypořádání dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje (pol.4122, 4222) je třeba se držet ustanovení týkajících se vyúčtování dotace, která jsou uvedena v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace – termín předložení vypořádání uveden ve smlouvě! V rámci finančního vypořádání bude v termínu do 5.2. na OFO předložena vyplněná příloha č. 99, která bude mít pouze informativní charakter potřebný pro provedení kontroly v účetnictví obce a v žádném případě nenahrazuje vyúčtování dotace podle uzavřené smlouvy. Nezapomenout na dotace přijaté v roce 2010 a dříve, které jsou čerpány v roce 2011. V případě odvodu nevyčerpané části dotace z rozpočtu JMK, která má třímístný účelový znak je třeba zaslat na účet JMK 35 – 1416620267/0100 a použít variabilní symbol ve tvaru 6402XXX, kde za XXX bude dosazen třímístný účelový znak přidělený dotaci. 64

65 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Vypořádání dotací z rozpočtu kraje Současně je třeba e-mailem poslat krátké avízo na adresu: konvickova.jana@kr-jihomoravsky.cz konvickova.jana@kr-jihomoravsky.cz V případě odvodu nevyčerpané části dotace z rozpočtu JMK, která má pětimístný účelový znak je třeba zaslat na účet JMK 27 – 7203250247/0100 a pod variabilním symbolem, který představuje pětimístný účelový znak přidělený dotaci. 65

66 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ – doplňující informace Způsob zpracování komentáře – Komentářem se rozumí stručné zdůvodnění výsledků, v němž se uvedou skutečnosti, které ovlivnily užití prostředků, které jsou předmětem finančního vypořádání (dle §18, vyhl. č. 52/2008 Sb.). Způsob účtování - Veškeré vratky dotací zaslané v rámci finančního vypořádání za rok 2011 na účet Jihomoravského kraje budou v účetnictví obcí a DSO zaúčtovány následujícím způsobem: MD 374 0xxx / Dal 231 0xxx § 6402, položka 5366, ÚZ (bez záznamové jednotky) Všechny podklady k finančnímu vypořádání posílejte nejdříve elektronicky na příslušného metodika rozpočtu a následně obyčejnou poštou případně prostřednictvím datové schránky ve stanovených termínech. 66

67 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ – doplňující informace Zprávy MF ČR č. 3/2010 a č. 4/2010 Pro účely vyhlášky č. 52/2008 Sb. se termínem pro převod nevyčerpaných prostředků obcí na účet kraje rozumí datum odepsání finančních prostředků z účtu obce, tj. podle této vyhlášky se jedná o 5. nebo 15. únor příslušného roku. K porušení rozpočtové kázně u obcí dojde ode dne následujícího po marném uplynutí lhůty stanovené pro převod vratky. V případě, kdy jsou prostředky z účtu obce odepsány po termínu (tedy 6. 2. nebo 16. 2. a více) kraj je vrátí zpět na účet obce a ta řeší situaci vratkou do státního rozpočtu prostřednictvím příslušného finančního úřadu. O této skutečnosti kraj informuje v komentáři k finančnímu vypořádání jak příslušné ministerstvo, tak i místně příslušný finanční úřad. Obec zašle krajskému úřadu kopii bankovního výpisu o převodu těchto prostředků finančnímu úřadu. Krajský úřad zašle kopii na vědomí ministerstvu. 67

68 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Předložení údajů pro sestavení státního závěrečného účtu za rok 2011 Vyhláška č. 419/2001 Sb., v platném znění, o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu termínech a sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu Obce a DSO předkládají krajskému úřadu podklady za vlastní hospodaření a hospodaření jimi zřízených PO v termínu do 20.2.2012 Tabulkovou část tvoří: tabulka 1x – Hospodaření neškolských PO v r. 2011 tabulka 1b – Přehled úvěrů přijatých obcemi, DSO od peněžních ústavů v r. 2011 tabulka 1d – Přehled o komunálních obligacích emitovaných obcemi v r. 2011 tabulka č. 6 - výdaje ÚSC, které vyplývají z koncesních smluv dle z.č.139/2006 Sb. Komentář: za vlastní hospodaření za hospodaření neškolských PO Podklady za hospodaření školských PO budou školy předávat na odbor školství KrÚ JMK 68

69 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 69 Příprava rozpočtu obcí na rok 2012 Aktuální informace k přípravě rozpočtu na rok 2012 jsou zveřejněny na stránkách JMK: Krajský úřad » Dokumenty odborů krajského úřadu » OE Odbor ekonomický » Příprava rozpočtu obcí na rok 2012 Zveřejněno: Vyhláška č. 259/2011 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů Příloha k vyhlášce č. 259/2011 Sb. Aktuální daňová predikce 2011/2012

70 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Příprava rozpočtu obcí na rok 2012 70 Dále bude zveřejněno v průběhu měsíce listopadu: Metodika výpočtu příspěvku na výkon státní správy, Příspěvek na výkon státní správy pro obce na rok 2012, Příspěvek na žáka pro obce na rok 2012, Dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených ze zrušených OkÚ pro rok 2012, Celková dotace v rámci souhrnného finančního vztahu pro obce na rok 2012.

71 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 71 Aktuální vývoj legislativy Zákon o DPH (sazbová novela, součástí i změna zákona o rozpočtovém určení daní): zveřejněno ve sbírce zákonů, zák. č. 370/2011 Sb. Zákon č. 250/2000 Sb. (upřesnění rozsahu zveřejnění návrhu rozpočtu a závěrečného účtu, úprava porušení rozpočtové kázně, zpřesnění terminologie), doručeno k podpisu prezidentovi (vyjde ve Sbírce zákonů do konce roku?), Zákon o státním rozpočtu na rok 2012 projednán v PS ve druhém čtení, pozměňovací návrh č. 142, částečná kompenzace daň.výnosů obcí s počtem obyvatel 1 tis. až 10 tis. v celkové výši 300 mil. Kč a to pro obce, u kterých nedosahuje výnos ze sdílených daní průměru 7 tis. Kč na jednoho obyvatele. Součástí materiálu i výše kompenzací pro každou obec.

72 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 72 Aktuální vývoj legislativy Zákon o rozpočtovém určení daní poslanecký návrh zákona, předložen k projednání vládě, (ST 541) Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě (9. novela) ukončeno připomínkové řízení, připomínky zatím nevypořádány, bude platit už pro rok 2012? nebo stejný osud jako 8. novela? Vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování státního závěrečného účtu předloženo k připomínkovému řízení, platnost již pro přdávání údajů za rok 2011?, Rozšíření účtů státní pokladny: dle sdělení MF ČR přetrvává snaha zapojení účtů obcí, DSO a regionálních rad do systému účtů státní pokladny.

73 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 73 Novela vyhlášky č. 419/2001 Sb. Vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování státního závěrečného účtu, předpoklad platnosti už pro předložení údajů za rok 2011, termín předložení zůstal nezměněn, snížení okruhu předkládaných údajů, které by byly předávány duplicitně a nově je lze čerpat např. z CSÚIS zrušena příloha č. 1d – Přehled o komunálních obligacích emitovaných obcemi, zrušena příloha č. 5a – Počet a struktura příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a DSO, zrušena příloha č. 5c – Dobrovolné svazky obcí na území kraje, současná příloha č. 6 – výdaje ÚSC z koncesních smluv přečíslována na přílohu č. 5, změna struktury hodnotící zprávy, kterou zpracovává kraj.

74 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 74 Sociální dávky v průběhu měsíce prosince řešeny ještě změny rozhodnutí u dotací na dávky HN a ZP (ÚZ 13306) a mimořádné zálohy na prosinec, Finanční vypořádání: z MPSV budou zaslány upřesňující pokyny včetně speciálních tabulek k FV pro města, kterým se doplácely dotace v rámci FV za rok 2010, u dotací na pojistné pro osoby vykonávající veřejnou službu lze předpokládat opět doložení potvrzení z pojišťovny o výši zaplaceného pojistného za rok 2011, doplatky dotací v rámci FV 2011 v roce 2012???? dle informací z MPSV se už nic doplácet nebude!!!!!!!!!! vratky nesprávně vyplacených dávek z minulých let poslední vratky zašlete na účet kraje nejpozději do 27.12.2011! avízo k platbě na adresu: steidlova.jarmila@kr-jihomoravsky.cz !!!steidlova.jarmila@kr-jihomoravsky.cz

75 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 75 Sociální dávky vratky sociálních dávek z minulých let v roce 2012???? metodická informace k vratkám v průběhu prosince z MPSV či ÚP ČR, vratky nesprávně vyplacených sociálních dávek: dávky vyplacené do roku 2006 z prostředků MF – zůstane zřejmě zachovaný stejný způsob vracení na MF prostřednictvím kraje, dávky vyplacené od roku 2007 z prostředků MPSV, vratky, které obdrží obec do konce roku 2011 (do 31.12.2011) budou vráceny prostřednictvím kraje zpět na MPSV vratky, které obdrží obec v roce 2012 (tj. po 1.1.2012) vratky zřejmě bude obec zasílat na Úřad práce ČR

76 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 76 DPH - přenesení daňové povinnosti - reverse charge vydány Zprávy MF 5/2011 pro finanční orgány obcí a krajů řeší postup účtování a vykazování daně z přidané hodnoty v režimu přenesení daňové povinnosti řeší postup příjemců dotací ze státního rozpočtu při jejich čerpání prostřednictvím k tomu zřízených účtů u UniCredit bank stanovisko zveřejněné na webu České daňové správy dne 9. listopadu 2011 http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_14312.html konkrétnější Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14310.html

77 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 77 DPH - přenesení daňové povinnosti - reverse charge Postup účtování a vykazování daně z přidané hodnoty v režimu přenesení daňové povinnosti plátci DPH, kteří neuplatňují nárok na odpočet a zároveň u nich v rámci zdaňovacího období nedochází k odvádění daně na výstupu a ke kumulaci daňových dokladů spadajících pod režim přenesení daňové povinnosti, mohou zvolit stávající postup vykazování (účtování) pouze s tím rozdílem, že v režimu přenesení daňové povinnosti budou základ daně a DPH rozděleny do dvou plateb (dodavateli a finančnímu úřadu), přičemž jim bude přiřazena stejná rozpočtová položka a paragraf, která přísluší základu daně, možnost fiktivního řešení - účet 231 s využitím položky 8901.

78 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 78 DPH - přenesení daňové povinnosti - reverse charge Postup příjemců dotací ze státního rozpočtu při jejich čerpání UniCredit bank po předložení daňového dokladu Dodavatelem Příjemci dotace je Příjemce povinen na tento doklad doplnit údaj o výši DPH. tento doklad bance předloží spolu s vyplněným Pokynem k proplacení příslušné (části) dotace na pokrytí DPH podle přílohy č. 1, včetně stanovení její výše banka provede následující platby: uhradí Dodavateli fakturu předloženou Příjemcem dotace na účet Dodavatele uvedený na daňovém dokladu, převede dotaci ve výši vyplývající z přenesení daňové povinnosti vypočtené Příjemcem dotace a uvedené na Pokynu k proplacení DPH podle přílohy č. 1 na účet Příjemce dotace, který je také uvedený v Pokynu k proplacení DPH. Účet (číslo účtu) Příjemce dotace pro danou Akci, na který bude převáděna dotace ve výši vypočtené DPH, je po celou dobu realizace Akce a čerpání příslušné dotace neměnný.

79 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 79 DPH - přenesení daňové povinnosti - reverse charge Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e sdělení, že režim přenesení daňové povinnosti se neuplatní v případech, kdy jsou stavební nebo montážní práce s místem plnění v tuzemsku poskytnuty plátcem jinému plátci, pokud příjemce plnění není v postavení osoby povinné k dani, jako příklad takové osoby zmiňuje GFŘ a MF v této souvislosti subjekty vymezené v § 5 odst. 3 ZDPH, tj. mimo jiné i obce a kraje. Pokud tyto subjekty použijí poskytnuté stavební nebo montážní práce výlučně pro potřeby činností při výkonu veřejné správy, režim přenesení daňové povinnosti podle §§ 92a a 92e ZDPH se dle výkladu MF a GFŘ neuplatní sdělení dále doporučuje, aby z hlediska jistoty u poskytovatele plnění jde-li o správnost zdanění, aby příjemce plnění ( tedy obec nebo kraj ) písemně prohlásil, že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně, resp. příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

80 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 80 DPH - přenesení daňové povinnosti - reverse charge Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e Jakou máme jistotu, že toto sdělení bude ze strany správců daně akceptováno, když nemá č.j. a nejedná se ani o pokyn řady D a dle našeho názoru není plně v souladu s platným zákonem č. 235/2004 Sb. ? Jak máme postupovat při prokázání výlučnosti použití plnění pro účely, které nejsou předmětem daně resp. příjemce ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, když se mohou vyskytnout mimořádné příjmy, jako je např. zveřejnění reklamy na veřejných prostranstvích a veřejném osvětlení, které dopředu nelze předjímat.

81 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 81 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Finanční zpravodaj 7/2011, nahradí pokyn D-300, tento pokyn lze poprvé použít za zdaňovací období, které započalo v roce 2011.

82 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Další porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu březen - duben 2012

83 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Přejeme krásné a pohodové Vánoce a do roku 2012 jenom to nejlepší…..

84 Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011 Děkujeme Vám za pozornost Oddělení financování obcí odboru ekonomického Krajský úřad Jihomoravského kraje Ing. Ludmila Hrachovinová Ing. Antonín Špaček, tel. 541 65 2233 Ing. Jana Tomková, tel. 541 65 2200 Ing. Marek Kurka, tel. 541 65 2202


Stáhnout ppt "Porada vedoucích ekonomických a finančních odborů obcí II. a III. typu Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, 14. prosinec 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google