Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konsolidace Frymburk Ing. Dana Pavelková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konsolidace Frymburk Ing. Dana Pavelková"— Transkript prezentace:

1 Konsolidace Frymburk 2. 6. 2015 Ing. Dana Pavelková
Veškeré účetní postupy použité v prezentaci projdou vzájemnou diskuzí s dotčenými účetními jednotkami, tj. s ústavy Akademie věd. Uvedené postupy jsou navrženy tak, aby zajistily, že v pořádku proběhne vyloučení vzájemných vazeb na straně např. příjemce a poskytovatele dotace. Vylučování vzájemných vazeb bude probíhat na úrovni syntetických účtů, tj. pokud poskytovatel dotace vykazuje k poskytnutou zálohu na dotaci, náklad a dohadnou položku, musí i příjemce vykazovat přijatou zálohu, výnos a dohadnou položku. Pokud budete mít k čemukoliv v prezentaci otázku, připomínku, vlastní návrh, využijte prosím kteroukoliv z uvedených kontaktních ových adres.

2 Konsolidace v. v. i. od , tj. první výkazy za rok 2016 do pro v. v. i. je i nadále základem vyhláška 504/2002 Sb. V současné době je termín odevzdávání výkazů stanoven na následujícího roku po všechna období, nejedná se pouze o přechodné ustanovení např. jen pro první rok konsolidace. Zároveň ale platí, že vybrané účetní jednotky, které jsou poskytovatelem dotací (AV, GA ČR, TA ČR, ministerstva, kraje, ...) odevzdávají své konečné výkazy vždy do konce února, veškeré dotace předchozího roku mají být vypořádané do následujícího roku, tudíž platí, že v položkách týkajících se dotací nesmí v. v. i. dělat úpravy po termínech odevzdání výkazů vybranými účetními jednotkami. Resp. pokud takovou úpravu udělá a poskytovatel už nemá šanci ve svých výkazech udělat stejnou úpravu, nedojde ke správnému vyloučení vzájemných vazeb a patrně bude nutné vysvětlovat rozdíly.

3 Konsolidace Konsolidační vyhláška Konsolidační manuál Pomocný konsolidační přehled (PKP) Převodový můstek

4 Konsolidační vyhláška
Konsolidace Konsolidační vyhláška č. 312/2014 Sb., účinná od § 65 – rok 2015 pouze vybrané účetní jednotky

5 Konsolidační vyhláška
Konsolidace Konsolidační vyhláška v. v. i. ano, pokud: netto aktiva nebo cizí zdroje nebo náklady nebo výnosy > 100 milionů (stačí u jednoho z kritérií, k ) Ústavy budou včas informovány, jakým způsobem a do jakého termínu je nutné zřizovateli oznámit výši uvedených čtyř kritérií ve stavu k Sami ústavy už si nyní mohou vyhodnotit, jestli za rok 2016 konsolidovat budou, nebo ne. Pokud ani jedno z kritérií hranici 100 milionů nepřekročí, pro rok 2016 ústav konsolidovat nebude. Pokud by k některé z kritérií překročeno bylo, bude ústav konsolidovat za rok 2017.

6 Konsolidace Konsolidační manuál Úvod – schémata Část – Seznam – KAV (vzájemné odsouhlasení) 2. PKP 3. Převodové můstky

7 Konsolidace PKP Přehled stavu položek
Přehled majetkových účastí a jejich změn Vyloučení vzájemných vztahů Přehled podrozvahových položek Vysvětlení významných částek

8 Konsolidace PKP výrazné zjednodušení oproti prvním verzím
v současné době je ve hře další zjednodušující novela ke zpřesnění dojde v Konsolidačním manuálu i v převodovém můstku Návrhy novel budou v některých případech k dispozici už během června, takže o novinkách budeme informovat. Jednou z věcí, které jsou ve hře, je také upuštění od vykazování partnera u operací s majetkem a vylučování vzájemných vazeb u majetku.

9 významné, efektivní, účelné, hospodárné
Konsolidace Převodový můstek „přetřídění“ položek vykazovaných podle vyhlášky 504/2002 Sb. do struktury vykazování podle vyhlášky 410/2009 Sb. přetřídění ≠ přeúčtování významné, efektivní, účelné, hospodárné § 20 konsolidační vyhlášky

10 Konsolidace Převodový můstek Co budeme řešit? investiční dotace
dotace AV, GA ČR, TA ČR, ministerstva, kraje zálohy na energie ČEZ refundace (zpravidla přes OMS) krátkodobé/dlouhodobé položky

11 Konsolidace Investiční dotace
účtujeme 916, budeme vykazovat Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů („samo“ ve výkazu)

12 Konsolidace Dotace AV pro každou přijatou platbu předpis a úhrada
pro každou vratku předpis a úhrada Z pohledu vyhlášky 410/2009 Sb. jde o vypořádávanou dotaci, tzn. záloha a vyúčtování, AV ale účtuje přímo do nákladů, tzn. i v. v. i. přímo do výnosů – s případným časovým rozlišením!!!

13 Konsolidace Dotace AV neinvestiční dotace (1/12, čtvrtletní platby, mimořádné platby) předpis 34611/6911x úhrada 221/34611 pokud jsou hrazeny náklady příštího roku, tzn. je účtováno na náklady příštích období – příslušná část přijaté dotace musí být také časově rozlišena, tzn. ne 6911x, ale výnosy příštích období – nutnost informovat o takových částkách zřizovatele (také budeme časově rozlišovat) Pokud hrozí i u jiných poskytovatelů, je třeba to i s nimi řešit.

14 Konsolidace Dotace AV investiční dotace předpis 34621/916712x úhrada 221/34621

15 Konsolidace Dotace AV - přelom roku (jde do konsolidace)
pohledávky z dotací na straně v. v. i. – nemělo by připadat v úvahu závazky z dotací v. v. i. – tzn. vratky na depozitní účet AV, účtováno k daného roku (o všech vratkách se musí vědět do následujícího roku!!!) v. v. i x/347 (dojde k úpravám analytik) - NIV 916712x/347 - IV AV 34481/ – NIV 34491/ IV

16 Konsolidace Dotace TA ČR, GA ČR (odsouhlasený postup)
neinvestiční dotace přijatá záloha na daný rok 221/347 nové analytiky pro zálohy na dotace (v PKP Krátkodobá přijatá záloha na transfer) k daného roku dohadná položka ve výši předpokládaného výnosu z dotace, TA ČR i GA ČR účtuje dohad dle informace od v. v. i., tzn. v. v. i. musí na dohad účtovat stejnou částku, o které informovala TA ČR (GA ČR dle 347) 388/691321 Tzn. do konsolidace k musí proti sobě pasovat 347, 388, (u TA ČR, GA ČR 373, 389, 571)

17 Konsolidace Dotace TA ČR, GA ČR (odsouhlasený postup)
neinvestiční dotace vypořádání zálohy minulého roku začátkem následujícího roku skutečnost = dohad (dle průběžné zprávy odevzdané do následujícího roku) 34611/388 347/34611 – zúčtování zálohy 347/221 – vrácení nevyčerpané zálohy za min. rok skutečnost ≠ dohad – kromě výše uvedeného navíc doúčtování nebo -

18 Konsolidace Dotace TA ČR, GA ČR
TA ČR, GA ČR vykazuje celou dotaci včetně spolupříjemců na hlavního řešitele, tzn. hlavní řešitel musí vykazovat i spolupříjemce. Návrh účtování: (tučně vytištěné jde do PKP, 69121,41 pouze obrat D) příjem zálohy část hlavního řešitele 221/347 analytika příjem zálohy část spolupříjemců 221/347 analytika odeslání záloh spolupříjemcům 378/221 dohad k hlavního řešitele 388/691321 dohad k spolupříjemců 388/691341 očištění výnosů o část spolupříjemců /378

19 Konsolidace Zálohy na energie ČEZ
(ČEZ bude součástí konsolidačního celku) účtování záloh 314/221 k dohadná položka 502/389 vše s IČ ČEZ, a.s.

20 Konsolidace Refundace (ve většině případů záležitosti OMS KAV, případně členové AR) Nyní – náklady, faktura na refundaci mínus náklady Nově – zatím nejpravděpodobněji totéž, ale: náklady v. v. i. vynaložené mimo konsolidační celek v. v. i. do PKP nic, AV do PAP partner 444, případně 111 (fyzická osoba, např. zaměstnanec) náklady v. v. i. vynaložené v rámci konsolidačního celku náklady v. v. i. IČ toho, komu se platilo, mínus náklady v. v. i. IČ AV, AV refundace IČ v. v. i. Příklad: v. v. i. má s AV uzavřenou smlouvu o refundaci pobytu zahraničního hosta. Tzn. v. v. i. vyplatí pobytové náklady, které přefakturuje AV. Předpis + vyplacení 518/211 Faktura na refundaci 378/518 První odrážka – vyplacení pobytových nákladů je v plné výši někomu mimo konsolidační celek – v. v. i. na 518 vykazuje partnera fyzickou osobu (hosta), na -518 také – tzn. zůstatek 518 na daném partnerovi je nula, partnera mimo konsolidační celek vykáže na svých nákladech AV Druhá odrážka – součástí pobytových nákladů byla platba za ubytování v zařízeních SSČ, tzn. část je vyplacena fyzické osobě, to se chová stejně jako první odrážka, část je v rámci konsolidačního celku se SSČ – 518 partner SSČ, -518 partner AV, AV v nákladech partner v. v. i.

21 Konsolidace Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky/závazky Ne kvůli konsolidaci. Kvůli věrnému a poctivému obrazu! – významnost Do vzorového účtového rozvrhu přibydou závazné analytiky u některých krátkodobých a dlouhodobých položek. Máte-li náplň, vykazujete, nemáte-li náplň, nevykazujete.

22 Dotazy? Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Konsolidace Frymburk Ing. Dana Pavelková"

Podobné prezentace


Reklamy Google