Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konsolidace Frymburk 2. 6. 2015 Ing. Dana Pavelková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konsolidace Frymburk 2. 6. 2015 Ing. Dana Pavelková"— Transkript prezentace:

1 Konsolidace Frymburk 2. 6. 2015 Ing. Dana Pavelková pavelkova@kav.cas.cz

2 Konsolidace v. v. i. od 1. 1. 2016, tj. první výkazy za rok 2016 do 31. 7. 2017 pro v. v. i. je i nadále základem vyhláška 504/2002 Sb. 2

3 Konsolidace Konsolidační vyhláška Konsolidační manuál Pomocný konsolidační přehled (PKP) Převodový můstek 3

4 Konsolidace Konsolidační vyhláška č. 312/2014 Sb., účinná od 1. 1. 2015 § 65 – rok 2015 pouze vybrané účetní jednotky 4

5 Konsolidace Konsolidační vyhláška v. v. i. ano, pokud: netto aktiva nebo cizí zdroje nebo náklady nebo výnosy > 100 milionů (stačí u jednoho z kritérií, k 31. 12. 2014) 5

6 Konsolidace Konsolidační manuál Úvod – schémata 1.Část – Seznam – KAV (vzájemné odsouhlasení) 2. PKP 3. Převodové můstky 6

7 Konsolidace PKP I.Přehled stavu položek II.Přehled majetkových účastí a jejich změn III.Vyloučení vzájemných vztahů IV.Přehled podrozvahových položek V.Vysvětlení významných částek 7

8 Konsolidace PKP výrazné zjednodušení oproti prvním verzím v současné době je ve hře další zjednodušující novela ke zpřesnění dojde v Konsolidačním manuálu i v převodovém můstku 8

9 Konsolidace Převodový můstek „přetřídění“ položek vykazovaných podle vyhlášky 504/2002 Sb. do struktury vykazování podle vyhlášky 410/2009 Sb. přetřídění ≠ přeúčtování významné, efektivní, účelné, hospodárné § 20 konsolidační vyhlášky 9

10 Konsolidace Převodový můstek Co budeme řešit? investiční dotace dotace AV, GA ČR, TA ČR, ministerstva, kraje zálohy na energie ČEZ refundace (zpravidla přes OMS) krátkodobé/dlouhodobé položky 10

11 Konsolidace Investiční dotace účtujeme 916, budeme vykazovat Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů („samo“ ve výkazu) 11

12 Konsolidace Dotace AV pro každou přijatou platbu předpis a úhrada pro každou vratku předpis a úhrada Z pohledu vyhlášky 410/2009 Sb. jde o vypořádávanou dotaci, tzn. záloha a vyúčtování, AV ale účtuje přímo do nákladů, tzn. i v. v. i. přímo do výnosů – s případným časovým rozlišením!!! 12

13 Konsolidace Dotace AV neinvestiční dotace (1/12, čtvrtletní platby, mimořádné platby) předpis34611/6911x úhrada221/34611 pokud jsou hrazeny náklady příštího roku, tzn. je účtováno na náklady příštích období – příslušná část přijaté dotace musí být také časově rozlišena, tzn. ne 6911x, ale výnosy příštích období – nutnost informovat o takových částkách zřizovatele (také budeme časově rozlišovat) Pokud hrozí i u jiných poskytovatelů, je třeba to i s nimi řešit. 13

14 Konsolidace Dotace AV investiční dotace předpis34621/916712x úhrada221/34621 14

15 Konsolidace Dotace AV - přelom roku (jde do konsolidace) pohledávky z dotací na straně v. v. i. – nemělo by připadat v úvahu závazky z dotací v. v. i. – tzn. vratky na depozitní účet AV, účtováno k 31. 12. daného roku (o všech vratkách se musí vědět do 15. 2. následujícího roku!!!) v. v. i. 6911x/347 (dojde k úpravám analytik) - NIV 916712x/347 - IV AV34481/571810 – NIV 34491/571910 - IV 15

16 Konsolidace Dotace TA ČR, GA ČR (odsouhlasený postup) neinvestiční dotace přijatá záloha na daný rok 221/347 nové analytiky pro zálohy na dotace (v PKP Krátkodobá přijatá záloha na transfer) k 31. 12. daného roku dohadná položka ve výši předpokládaného výnosu z dotace, TA ČR i GA ČR účtuje dohad dle informace od v. v. i., tzn. v. v. i. musí na dohad účtovat stejnou částku, o které informovala TA ČR (GA ČR dle 347) 388/691321 Tzn. do konsolidace k 31. 12. musí proti sobě pasovat 347, 388, 691321 (u TA ČR, GA ČR 373, 389, 571) 16

17 Konsolidace Dotace TA ČR, GA ČR (odsouhlasený postup) neinvestiční dotace vypořádání zálohy minulého roku začátkem následujícího roku skutečnost = dohad (dle průběžné zprávy odevzdané do 31. 1. následujícího roku) 34611/388 347/34611 – zúčtování zálohy 347/221 – vrácení nevyčerpané zálohy za min. rok skutečnost ≠ dohad – kromě výše uvedeného navíc doúčtování 691321 + nebo - 17

18 Konsolidace Dotace TA ČR, GA ČR TA ČR, GA ČR vykazuje celou dotaci včetně spolupříjemců na hlavního řešitele, tzn. hlavní řešitel musí vykazovat i spolupříjemce. Návrh účtování: (tučně vytištěné jde do PKP, 69121,41 pouze obrat D) příjem zálohy část hlavního řešitele221/347 analytika příjem zálohy část spolupříjemců221/347 analytika odeslání záloh spolupříjemcům378/221 dohad k 31. 12. hlavního řešitele388/691321 dohad k 31. 12. spolupříjemců388/691341 očištění výnosů o část spolupříjemců691341/378 18

19 Konsolidace Zálohy na energie ČEZ (ČEZ bude součástí konsolidačního celku) účtování záloh314/221 k 31. 12. dohadná položka502/389 vše s IČ ČEZ, a.s. 19

20 Konsolidace Refundace (ve většině případů záležitosti OMS KAV, případně členové AR) Nyní – náklady, faktura na refundaci mínus náklady Nově – zatím nejpravděpodobněji totéž, ale: náklady v. v. i. vynaložené mimo konsolidační celek v. v. i. do PKP nic, AV do PAP partner 444, případně 111 (fyzická osoba, např. zaměstnanec) náklady v. v. i. vynaložené v rámci konsolidačního celku náklady v. v. i. IČ toho, komu se platilo, mínus náklady v. v. i. IČ AV, AV refundace IČ v. v. i. 20

21 Konsolidace Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky/závazky Ne kvůli konsolidaci. Kvůli věrnému a poctivému obrazu! – významnost Do vzorového účtového rozvrhu přibydou závazné analytiky u některých krátkodobých a dlouhodobých položek. Máte-li náplň, vykazujete, nemáte-li náplň, nevykazujete. 21

22 Dotazy? Děkuji za pozornost. konsolidace@kav.cas.cz metodika@kav.cas.cz 22


Stáhnout ppt "Konsolidace Frymburk 2. 6. 2015 Ing. Dana Pavelková"

Podobné prezentace


Reklamy Google