Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy účetnictví 9. tématický okruh: Zúčtovací vztahy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy účetnictví 9. tématický okruh: Zúčtovací vztahy."— Transkript prezentace:

1 Základy účetnictví 9. tématický okruh: Zúčtovací vztahy

2 Charakteristika zúčtovacích vztahů vyhrazena účtová třída 3 zde se nachází většina vztahů podniku k vnějšímu prostředí do jisté míry asymetrická: –vyskytují se zde pouze krátkodobé závazky (a nikoliv ovšem všechny) –pohledávky ovšem mohou být krátkodobé i dlouhodobé nutno uspořádat analytiku tak, aby bylo možno odlišit při přípravě rozvahy

3 Náplň 3. účtové třídy pohledávky z obchodních vztahů krátkodobé závazky z obchodních vztahů zúčtování se zaměstnanci zúčtování se státním rozpočtem pohledávky a závazky v rámci podniků ve skupině, společníků, apod. ostatní pohledávky a závazky (prodej podniku či části, pronájem, deriváty)

4 Pohledávky z obchodního styku účtová skupina 31 pohledávky mohou být krátkodobé i dlouhodobé (kritérium doba splatnosti) zákaz kompenzace nedovoluje vzájemně započítat pohledávky a závazky, je nutné např. sledovat odděleně poskytnuté zálohy dodavatelům před splněním smlouvy, odděleně sledovat pohledávky z titulu reklamací mohou zde být i směnky, kterými odběratel platí za odebrané výkony (pro věřitele představuje směnka větší právní záruky zaplacení dluhu)

5 Závazky z obchodního styku účtová skupina 32 patří sem jenom krátkodobé závazky (dlouhodobé jsou ve 4. třídě) především závazky vůči dodavatelům závazky z emitovaných směnek krátkodobé přijaté zálohy

6 Příklad 1 - zadání 1)přijetí zálohy od odběratele na běžný účet 100 2)nákup zboží na fakturu 1000 3)dodavateli zboží vystavena směnka v částce 1100 4)prodej zboží na obchodní úvěr 600 5)vyskladnění zboží 250 6)odběratel uhradil na BÚ zbývající dlužnou částku 7)zúčtování zálohy 8)z běžného účtu uhrazen směnečný dluh

7 Příklad 1 - řešení 1)221 MD/324 D 2)132 MD/321 D 3)321 MD (1000) a 562 MD (100)/322 D (1100) 4)311 MD/604 D 5)504 MD/132 D 6)221 MD/311 D – částka 500 7)324 MD/311 D 8)322 MD/221 D

8 Zúčtování se zaměstnanci vztah podniku k zaměstnancům a institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění odlišit pracovněprávní vztahy k zaměstnancům od vztahů ke společníkům

9 Příklad 2 - zadání 1)v hotovosti vyplacena zaměstnancům záloha na mzdu 1 000 2)nárok zaměstnanců na hrubou mzdu 10 000 3)závazek ze sociálního a zdravotního pojištění placené podnikem 3 400 4)zúčtování SP a ZP hrazeného zaměstnancem 1 250 5)nárok zaměstnanců na výplatu sociálních dávek (nemocenská) 250 6)záloha na daň z příjmu zaměstnance ze závislé činnosti 456 7)z běžného účtu byly uhrazeny dlužné mzdy a odvody státním institucím

10 Příklad 2 - řešení 1)331 MD/211 D 2)521 MD/331 D 3)524 MD/336 D 4)331 MD/336 D 5)336 MD/331 D 6)331 MD/342 D 7)331 MD a 336 MD a 342 MD/221 D

11 Vztahy ke správcům daní účtová skupina 34 daňový systém je poměrně rozsáhlý a složitý a ovlivňuje samozřejmě i účetnictví hlavní daně, kterým podniky podléhají: –daň z příjmu –daň z přidané hodnoty –spotřební daně –majetkové daně (daň z převodu nemovitostí, daň darovací, daň silniční)

12 Daň z příjmu daň z příjmu podnikatele je z hlediska účetní jednotky účetním nákladem (odlište od daně z příjmu zaměstnance – podnik pouze strhává a odvádí za zaměstnance) celková daňová povinnost se vypočítá mimo účetnictví (daňové přiznání), vychází se ovšem z účetních údajů, které se pro potřeby zákona o dani z příjmů upravují celkovou daň musejí účetní jednotky pro potřeby účetnictví rozdělit na daň z příjmů z běžné činnosti a daň z příjmů z mimořádné činnosti účtování: –591 MD/341 D – daň za běžnou činnost (splatná) –593 MD/341 D – daň za mimořádnou činnost (splatná) –595 MD/341 D – doměrky daní za minulé roky podniky musejí v průběhu roku hradit zálohy na daň (341 MD/221 D) pokud ke konci účetního období podnik nezná daňovou povinnost, vytvoří rezervu na daň z příjmu

13 Daň z přidané hodnoty zákon o DPH určuje, kdo je plátcem DPH (tj. kdo musí k ceně svých výkonu přirážet daň z přidané hodnoty) podnik jednak přijímá daň na výstupu (tj. při prodeji svých výkonů) a druhak platí daň na vstupu (tj. při nákupech); do státního rozpočtu se odvádí pouze čistý rozdíl DPH se sleduje na zvláštním účtu 343, u kterého může být konečný zůstatek na MD i na D

14 Příklad 3 - zadání 1)nákup materiálu na fakturu – cena materiálu 100 + DPH 19 % 2)prodej zboží v hotovosti – prodejní cena 500 + DPH 19 % 3)dodavateli uhrazena faktura z běžného účtu 4)odvod DPH do státní rozpočtu z BÚ

15 Příklad 3 - řešení 1)112 MD (100) + 343 MD (19)/321 D (119) 2)211 MD (595)/604 MD (500) + 343 D (95) 3)321 MD/221 D – částka 119 4)343 MD/221 D – částka 76


Stáhnout ppt "Základy účetnictví 9. tématický okruh: Zúčtovací vztahy."

Podobné prezentace


Reklamy Google