Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9. tématický okruh: Zúčtovací vztahy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9. tématický okruh: Zúčtovací vztahy"— Transkript prezentace:

1 9. tématický okruh: Zúčtovací vztahy
Základy účetnictví 9. tématický okruh: Zúčtovací vztahy

2 Charakteristika zúčtovacích vztahů
vyhrazena účtová třída 3 zde se nachází většina vztahů podniku k vnějšímu prostředí do jisté míry asymetrická: vyskytují se zde pouze krátkodobé závazky (a nikoliv ovšem všechny) pohledávky ovšem mohou být krátkodobé i dlouhodobé nutno uspořádat analytiku tak, aby bylo možno odlišit při přípravě rozvahy

3 Náplň 3. účtové třídy pohledávky z obchodních vztahů
krátkodobé závazky z obchodních vztahů zúčtování se zaměstnanci zúčtování se státním rozpočtem pohledávky a závazky v rámci podniků ve skupině, společníků, apod. ostatní pohledávky a závazky (prodej podniku či části, pronájem, deriváty)

4 Pohledávky z obchodního styku
účtová skupina 31 pohledávky mohou být krátkodobé i dlouhodobé (kritérium doba splatnosti) zákaz kompenzace nedovoluje vzájemně započítat pohledávky a závazky, je nutné např. sledovat odděleně poskytnuté zálohy dodavatelům před splněním smlouvy, odděleně sledovat pohledávky z titulu reklamací mohou zde být i směnky, kterými odběratel platí za odebrané výkony (pro věřitele představuje směnka větší právní záruky zaplacení dluhu)

5 Závazky z obchodního styku
účtová skupina 32 patří sem jenom krátkodobé závazky (dlouhodobé jsou ve 4. třídě) především závazky vůči dodavatelům závazky z emitovaných směnek krátkodobé přijaté zálohy

6 Příklad 1 - zadání přijetí zálohy od odběratele na běžný účet 100
nákup zboží na fakturu 1000 dodavateli zboží vystavena směnka v částce 1100 prodej zboží na obchodní úvěr 600 vyskladnění zboží 250 odběratel uhradil na BÚ zbývající dlužnou částku zúčtování zálohy z běžného účtu uhrazen směnečný dluh

7 Příklad 1 - řešení 221 MD/324 D 132 MD/321 D
321 MD (1000) a 562 MD (100)/322 D (1100) 311 MD/604 D 504 MD/132 D 221 MD/311 D – částka 500 324 MD/311 D 322 MD/221 D

8 Zúčtování se zaměstnanci
vztah podniku k zaměstnancům a institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění odlišit pracovněprávní vztahy k zaměstnancům od vztahů ke společníkům

9 Příklad 2 - zadání v hotovosti vyplacena zaměstnancům záloha na mzdu 1 000 nárok zaměstnanců na hrubou mzdu závazek ze sociálního a zdravotního pojištění placené podnikem 3 400 zúčtování SP a ZP hrazeného zaměstnancem 1 250 nárok zaměstnanců na výplatu sociálních dávek (nemocenská) 250 záloha na daň z příjmu zaměstnance ze závislé činnosti 456 z běžného účtu byly uhrazeny dlužné mzdy a odvody státním institucím

10 Příklad 2 - řešení 331 MD/211 D 521 MD/331 D 524 MD/336 D 331 MD/336 D
331 MD a 336 MD a 342 MD/221 D

11 Vztahy ke správcům daní
účtová skupina 34 daňový systém je poměrně rozsáhlý a složitý a ovlivňuje samozřejmě i účetnictví hlavní daně, kterým podniky podléhají: daň z příjmu daň z přidané hodnoty spotřební daně majetkové daně (daň z převodu nemovitostí, daň darovací, daň silniční)

12 Daň z příjmu daň z příjmu podnikatele je z hlediska účetní jednotky účetním nákladem (odlište od daně z příjmu zaměstnance – podnik pouze strhává a odvádí za zaměstnance) celková daňová povinnost se vypočítá mimo účetnictví (daňové přiznání), vychází se ovšem z účetních údajů, které se pro potřeby zákona o dani z příjmů upravují celkovou daň musejí účetní jednotky pro potřeby účetnictví rozdělit na daň z příjmů z běžné činnosti a daň z příjmů z mimořádné činnosti účtování: 591 MD/341 D – daň za běžnou činnost (splatná) 593 MD/341 D – daň za mimořádnou činnost (splatná) 595 MD/341 D – doměrky daní za minulé roky podniky musejí v průběhu roku hradit zálohy na daň (341 MD/221 D) pokud ke konci účetního období podnik nezná daňovou povinnost, vytvoří rezervu na daň z příjmu

13 Daň z přidané hodnoty zákon o DPH určuje, kdo je plátcem DPH (tj. kdo musí k ceně svých výkonu přirážet daň z přidané hodnoty) podnik jednak přijímá daň na výstupu (tj. při prodeji svých výkonů) a druhak platí daň na vstupu (tj. při nákupech); do státního rozpočtu se odvádí pouze čistý rozdíl DPH se sleduje na zvláštním účtu 343, u kterého může být konečný zůstatek na MD i na D

14 Příklad 3 - zadání nákup materiálu na fakturu – cena materiálu DPH 19 % prodej zboží v hotovosti – prodejní cena DPH 19 % dodavateli uhrazena faktura z běžného účtu odvod DPH do státní rozpočtu z BÚ

15 Příklad 3 - řešení 112 MD (100) + 343 MD (19)/321 D (119)
321 MD/221 D – částka 119 343 MD/221 D – částka 76


Stáhnout ppt "9. tématický okruh: Zúčtovací vztahy"

Podobné prezentace


Reklamy Google