Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY

2 …je to výkon ekonomiky …je měřen a porovnáván …ho zjišťujeme …nám ani přesná čísla neřeknou všechno

3  srovnání s předchozími obdobími (kvantifikace růstu či poklesu)  srovnání ekonomik mezi sebou  Hrubý domácí produkt (Gross Domestic Product) jako hlavní používaný indikátor, zachycuje tok zboží a služeb vyrobených na území určitého státu v určitém období (obvykle za 1 rok

4 Celková produkce – mezispotřeba + daně z produkce – dotace na produkci  statky použité při další výrobě nesmí být počítány vícekrát  klíčová je přidaná hodnota každé produkce

5 Spotřeba domácností Investice podniků Vládní výdaje Export v daném období Import v daném období

6 Jsou při produkci výrobků a služeb využity práce, kapitál nebo materiálové vstupy? ANO Jsou směňovány za peníze nebo formou barterového obchodu? ANO Zahrnuto do HDP ANO NE Jedná se o zboží? ANO Jedná se o netržní služby poskytované vládou nebo o imputované služby bydlení? NE Nezahrnuto do HDP Např. vaření, praní, péče o děti, domácí opravy Např. ropná ložiska, ryby v moři, přírodní prales NE

7  v % oproti předchozímu období  nominální růst  nezohledňuje nárůst cen  při vysoké inflaci málo spolehlivý údaj  reálný růst  očištěn o inflaci

8

9  jaký je podíl čistého domácího produktu  jaká je skutečná kvalita života v dané zemi  jaké je rozložení příjmů v zemi  co se děje v „šedé“ části ekonomiky v dané zemi  jaký je podíl dobrovolné neplacené práce

10 HDP HNP  zahrnuje veškerou produkci na území zkoumaného státu  nezohledňuje majetkovou strukturu producentů  ve státech se silnou přítomností zahraničních investorů je HDP vyšší než HNP  zahrnuje produkci vytvářenou prací nebo kapitálem daného státu – ať už k ní dojde doma nebo v zahraničí  ve státech, které investují svůj kapitál v zahraničí je HNP vyšší než HDP

11  Celkový HDP  ukáže absolutní hospodářskou sílu státu  neukáže bohatství obyvatel státu  HDP na obyvatele (GDP per capita)  ukáže vyspělost ekonomiky daného státu  nejvyšší v zemích, jejichž produkce má vysokou přidanou hodnotu (zejm. sektor služeb, výzkum a vývoj)

12  HDP podle směnných kurzů  zvýrazňuje náskok států Euroatlantické oblasti  důležité při spotřebě zahraničního zboží  HDP podle parity kupní síly  zohledňuje rozdílnou cenovou úroveň v jednotlivých zemích  důležitý při porovnávání spotřeby tuzemského zboží

13

14

15  HDP zahrnuje veškerou výrobu, bez ohledu na to, zda zvýšila celkový objem statků v ekonomice nebo pouze nahradila produkty kterým skončila životnost  Čistý domácí produkt počítá pouze tu výrobu, která znamená přírůstek produkce.  poskytuje relevantnější údaj o množství produkce v ekonomice…  …ale velmi těžko se měří – je třeba zohledňovat i kvalitativní posun nových výrobků vůči starým

16

17

18  vysoká výroba může být dosahována za cenu devastace přírody  HDP nevypovídá nic o úrovni kriminality, dětské úmrtnost, kvalitě veřejných služeb a dalších důležitých ukazatelích  pro měření kvality života jsou konstruovány jiné indexy, které se ji snaží postihnout, např.:  Human Development Index  zahrnuje průměrnou délku života a úroveň vzdělání  Happy Planet Index  zkoumá zdraví populace a udržitelnost hospodářského rozvoje

19  důchody mohou být koncentrovány v rukou úzké menšiny obyvatel  vysoké HDP nevylučuje chudobu většiny společnosti, např.:  rozvojové země s těžbou a vývozem diamantů  země s několika vysoce ziskovými podniky, ale vysokou nezaměstnaností  země s vysokou mírou zahraničních investic, jejichž výnosy jsou odčerpávány mimo její území

20  co se děje v „šedé“ části ekonomiky v dané zemi  směnný obchod bez užití peněz - protislužby  „melouchaření“: poskytování služeb bez odvedení daně (oficiálně práce neproběhla)  obchodování bez odvedení daně (např. prodej vlastních výrobků)  obvykle vyšší podíl v ekonomikách s vysokým zdaněním práce a v zemích, kde ekonomiku řídí stát (centrálně plánované systémy)

21  neplacená práce není zahrnuta do statistik  dobrovolnictví (sociální pracovníci, aktivisté, streetworkeři)  práce v rámci domácnosti  osoba v domácnosti nenabízí svou práci na trhu a tato práce není oceněna v penězích  nekvantifikovaná práce není bezcenná  matka, která kupuje dítěti sunar pomáhá zvyšovat HDP  matka, která dítě kojí k růstu HDP nijak nepřispívá který z přístupů je lepší?

22 Použité zdroje a literatura Holman, Robert: Ekonomie, C. H. Beck, Praha 2005 Sojka, Milan: Malá encyklopedie moderní ekonomie, Libri, Praha 2008 http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_cr http://en.wikipedia.org/wiki/Human_development_index http://en.wikipedia.org/wiki/Happy_Planet_Index http://www.cas.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.../rojicek- rozvoj09.ppt http://img263.imageshack.us/i/gdp2004percapitacz0.jpg/ http://www.spiegel.de/img/0,1020,723747,00.jpg http://www.cojakproc.cz/o-co-jak-proc/

23 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu OBZORY Autor:Aleš Balcar Předmět:Ekonomie Datum:31. března 2010


Stáhnout ppt "Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY."

Podobné prezentace


Reklamy Google