Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa: Mírová 218/6, Dubí III Pozorka Název projektu KLÍČE K POZNÁVÁNÍ Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa: Mírová 218/6, Dubí III Pozorka Název projektu KLÍČE K POZNÁVÁNÍ Registrační."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa: Mírová 218/6, Dubí III Pozorka Název projektu KLÍČE K POZNÁVÁNÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0928 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky ICT Název a číslo materiálu: ODS_32_INOVACE_JTD3.A_9 Vytvořeno: 28.4.2014 Autor: Mgr. Petra Převrátilová Vyučovací předmět: Sociální pedagogika - Občan v demokratické společnosti Ročník: III. SOŠ Výsledky vzdělávání dle RVP Žák dokáže rozlišit pojmy kriminalita a delikvence, diskutuje o příčinách kriminality Typ interakce: Kombinované Druh výukového zdroje: Prezentace s využitím interaktivní tabule Klíčová slova: Kriminalita mládeže Dětská kriminalita Delikvence Anotace: Didaktický učební materiál je určen pro žáky maturitních oborů SOŠ. Je zaměřen na prezentaci kriminality a delikvence mládeže. Je možné ho využít jako samostatný studijní materiál nebo jako podklad k diskuzi. Součástí materiálu jsou úkoly vztahující se k dané problematice.

2 Kriminalita dětí a mládeže

3 Kriminalita Kriminalita je úhrn činů uvedených v trestním zákoně Je to veškeré páchání přestupků nebo trestných činů Obr.č.1

4 Kriminalita mládeže je součástí celkové kriminality zahrnuje jednání osob do 18 let, jehož důsledkem je překročení právních a společenských norem ( charakteristika trestného činu)

5 Věková hranice 15 - 18 let – tzv. mladiství, jsou trestně odpovědní s jistým omezením mladší 15-ti let - nejsou trestně odpovědní spáchá-li však dítě mezi 12. až 15. rokem věku čin, za který lze dle trestního zákona uložit výjimečný trest, může se takovému jedinci uložit v občansko-právním řízení ochranná výchova, kterou uloží soud

6 Delikvence širší pojem než kriminalita činnost porušující nejen právní, ale i společenské ( širší normy) vztahuje se na děti i mladistvé, ti se tak stávají delikventy podle stupně závažnosti činu, kterým osoba porušuje normy, hodnotíme takové chování jako disociální, asociální a antisociální závažnost chování obvykle stoupá s věkem a má také tendenci se prohlubovat

7 Disociální chování mírné odchylky od normy, stav se dá zlepšit důslednou výchovou Zahrnuje : kázeňské přestupky ve škole neposlušnost vzdorovitost negativismus lži, podvádění

8 Asociální chování závažnější odchylky, které ale stále nejsou přestupky Zahrnuje : alkoholismus záškoláctví toxikomanii útěky toulky tabakismus demonstrativní sebepoškozování gamblerství popř. prostituce Jedinec poškozuje spíše sebe než okolí

9 Antisociální chování

10 Vandalismus neúčelné, nekulturní a primitivní ničení určitých hodnot Charakteristika : pachateli nepřináší žádné materiální obohacení zpravidla bez motivu, většinou tak koná jen pro vlastní potěšení či pro potřebou odreagovat se často k němu dochází pod vlivem drog

11 Krádeže odcizování předmětů, často těch, které mladiství potřebují, nebo které se jim vzhledem k věku líbí (např. automobily, motocykly, videa, televizory, oblečení, zbraně, nože, alkohol, cigarety, léky apod.) trestné je odcizení věci nad 5000 Kč u recidivy ( opakovaných krádeží) tato hranice výše škody není rozhodná drobné krádeže -dle trestního zákoníku jsou to krádeže pod tuto stanovenou hranici

12 Nejčastější delikty mladistvých násilí proti jednotlivci či skupině opilství a výtržnictví neoprávněné užívání motorového vozidla rozkrádání vandalismus toxikomanie prostituce gamblerství

13 Charakteristika delikvence mladistvých impuls - často alkohol, případně jiná návyková látka příprava - nedokonalá, obvykle bez plánování, nedostatečná příprava vhodných nástrojů ke spáchání trestného činu neúměrná tvrdost trestné činnosti - devastace, ničení předmětů a znehodnocení zařízení některé znaky způsobu spáchání – dány tělesnými znaky pachatele, (vyšší rychlost pohybu, mrštnost, obratnost) výběr předmětu útoku - určován jiným hodnotovým systémem než u dospělých věci získané z trestné činnosti - rozdělovány ve skupině, finance se zpravidla utrácejí společně, při dělení je patrná hierarchie a podíl na spáchané trestné činnosti

14 Dětská kriminalita (též dětská delikvence, predelikvence, prekriminalita) děti do 15 let znaky : ◦ skupinovost ◦ malá připravenost i promyšlenost ◦ převážně spontánní činy ◦ směřováno převážně proti majetku ◦ méně často se setkáváme s násilnými činy

15 Úkoly Zakroužkujte správnou odpověď: 1) Kriminalita je širší pojem než delikvence ANO x NE 2) Závažné protispolečenské jednání se nazývá asociální jednání ANO x NE 3) Vandalismus pachateli většinou nepřináší žádné materiální obohacení ANO x NE 4) Delikvence mladistvých je charakterizována často nedokonalou přípravou a neobvyklou tvrdostí ANO x NE 5) O prekriminalitě hovoříme u dětí mezi 15 – 18 rokem věku ANO x NE

16 Zdroje: NETOLICKÁ, Danuše. Kriminalita dětí a mládeže [online]. [cit. 18.4.2014]. Dostupný na WWW: http://clanky.rvp.cz/clanek/k/n/16439/KRIMINALITA-DETI-A-MLADEZE.html/ AUTOR NEUVEDEN. Kriminalita a delikvence [online]. [cit. 19.4.2014]. Dostupný na WWW: http://www.icm.cz/kriminalita-a-delikvence-charakteristika AUTOR NEUVEDEN. Kriminalita, delikvence, vandalismus [online]. [cit. 18.4.2014]. Dostupný na WWW: http://www.ostrovzl.cz/o-nas/http://www.ostrovzl.cz/o-nas/ MATOUŠEK, Oldřich; KROFTOVÁ, Andrea. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 2003, ISBN 80- 7178-771-X. Obrázky : Obr.č.1: AUTOR NEUVEDEN. michalmaly.blog.idnes.cz [online]. [cit. 18.4.2014]. Dostupný na WWW: http://michalmaly.blog.idnes.cz/c/57488/Popravi-USA-dite-na-kresle-nebo-injekci-A- vekova-hranice-v-CR.html Obr.č.2: AUTOR NEUVEDEN. diva.aktuality.sk [online]. [cit. 18.4.2014]. Dostupný na WWW: http://diva.aktuality.sk/fotogaleria/23447/kriminalita-mladeze/1/


Stáhnout ppt "Název školy: Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola, s.r.o. Adresa: Mírová 218/6, Dubí III Pozorka Název projektu KLÍČE K POZNÁVÁNÍ Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google