Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociálně patologické jevy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociálně patologické jevy"— Transkript prezentace:

1 Sociálně patologické jevy
pojmy

2 Deviace - každé odchýlení od nějaké normy

3 Sociální deviace porušení nebo podstatná odchylka od spol. normy nebo skupiny norem, nerespektování požadavků, které na jednotlivce či skupinu klade určitá norma, nebo soubor norem !!! Sociální deviace může být kladná i záporná!!!! Negativní sociální deviace bezdomovectví, drogy, alkoholismus, gamblerství, prostituce, kriminalita, promiskuita, sexuální zneužívání, nefunkční rodina, sekty, migrace, sebevražednost, korupce, rasismus ... Pozitivní sociální deviace – striktní dodržování např. pravidel silničního provozu, abstinence, striktní dodržování zákonů, workoholismus, altruismus, vědci, sportovci, vynálezci, geniové Negativní sociální jevy nežádoucí sociální procesy - rozvodovost, pokles natality……… Protispolečenské jednání narušení (záměrné, nezáměrné) ekonomických, politických zájmů, morálky !!!! Protispolečenské jednání je pouze negativní !!!!!

4 Sociální norma pro fungování celé společnosti, skupin, ale i rodin, vnímána jako abstraktní vzor, který se vztahuje k nějakým pravidlům, která zavazují jedince k určitému chování – je pro danou skupinu účelné (jedná se o konformní jednání)

5 Sociální kontrola Procesy a mechanismy, kterými společnost nutí své členy k takovému chování, které je v jejím rámci považováno za žádoucí. Toho je dosaženo vnitřní kontrolou, kdy jedinec považuje společenské normy chování současně za měřítko, které je mu přirozeně vlastní, a vnější kontrolou udělováním pozitivních a negativních sankcí.

6 Sociálně patologické jevy
společensky nežádoucí jevy (např. nezaměstnanost, chudoba, vysoká rozvodovost, extrémně zvýšená nemocnost) !!!!především společensky nebezpečné jevy!!!! (např.násilí, vandalismus,terorismus, šikana,kriminalita, rasismus, drogové závislosti, alkoholismus, prostituce, pornografie, gamblerství


Stáhnout ppt "Sociálně patologické jevy"

Podobné prezentace


Reklamy Google