Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

rizikové chování Škola:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "rizikové chování Škola:"— Transkript prezentace:

1 rizikové chování Škola:
Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/ , VY_32_INOVACE_nov53 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: sociální psychologie Téma: Rizikové chování Určeno pro: 3. ročník středních pedagogických škol Vytvořeno dne: Klíčová slova: rizikové chování, sociálně patologické jevy, nuda, frustrace, agresivita, neúspěch, konflikt, deviace, dysfunkční socializace Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad pojmů rizikové chování a sociálně patologické jevy, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli

2 rizikové chování sociálně patologické jevy
nezdravé, nenormální, obecně nežádoucí společenské jevy, resp. společensky nebezpečné formy deviantního chování, ohrožující jedince i společnost a základní hodnoty

3 sociálně patologické jevy
I. negativní společenské jevy II. asociální společenské jevy III. sociálně patologické jevy

4 I. negativní společenské jevy
fenomény charakteristické pro moderní společnost, míra nebezpečnosti či závažnosti je nízká, i konečný dopad na společnost, společností jsou víceméně tolerovány;

5 I. negativní společenské jevy
nezaměstnanost, fluktuace, bída, nemocnost, úrazovost, populační nerovnováha, rozvodovost a další;

6 II. asociální společenské jevy
míra nebezpečnosti či závažnosti i konečný dopad na společnost je výrazně vyšší, společností jsou odmítány;

7 II. asociální společenské jevy
výtržnictví, vandalismus, aktivity sprejerů, šikana, sekty, extrémistická hnutí a skupiny, projevy xenofobie a rasismu apod.;

8 III. sociálně patologické jevy (v užším slova smyslu)
s nejvyšší mírou společenské nebezpečnosti a závažnosti; kriminalita, závislosti, prostituce sebevraždy;

9 rizikové chování chování nerespektuje sociální normy, rozumí jim, ale neakceptuje je nebo se jimi nedokáže řídit; při porušení normy necítí vinu; neschopnost udržovat přijatelné sociální vztahy; nedostatek empatie a egoismus; agresivita;

10 možné příčiny rizikového chování:
nuda, frustrace, sklony k agresivitě, neúspěch, konflikty v rodině, nesprávné využívání volného času;

11 možné příčiny rizikového chování:
nuda – nepříjemný afektivní stav spojený s pocity napětí, se zkresleným vnímáním času a s pocitem prázdna; frustrace – nenaplnění potřeby; existenciální frustrace – pocit nesmyslnosti života; agresivita – způsob vymezení se silou, vychází z kontrolně mocenského motivu;

12 možné příčiny rizikového chování:
neúspěch – nenaplnění potřeby pozitivní zpětné vazby při smysluplné činnosti; konflikty v rodině – primární sociální skupina naplňující emoční a sociální potřeby, nezpracovaný konflikt vede k ohrožení stability jedince; nesprávné využívání volného času – volný čas je prostorem pro svobodné vyjádření, nabízí široké možnosti seberealizace;

13 faktory vzniku osobnostní: genetická dispozice, oslabení či porucha CNS, úroveň inteligence; vliv sociálního prostředí: rodinné prostředí, rodiče, neúplná rodina, subdeprivační zkušenost, vliv subkultury, styl života;

14 poruchy chování v dětském věku
lhaní – pravá lež, bájná lež, účel; útěky, toulavost, záškoláctví reaktivní, impulzivní; chronické – plánované, připravované, někdy přesný cíl; toulání – dlouhotrvající, nedostatečná citová vazba

15 poruchy chování v dětském věku
krádeže příležitostné, promyšlené, opakované; krade pro sebe, pro druhého, pro partu; agresivní poruchy chování, šikana

16 rizikové chování dospívajících
závislosti na návykových látkách; virtuální drogy (PC hra, media); gamblérství; agresivita, šikana; vandalismus, krádeže; rasismus, antisemitismus;

17 dysfunkční socializace – vznik deviací
dysfunkční socializace – nevede k vytvoření správných vzorců chování; vytváří se tak rizikové chování; jejím efektem je deviace – odchylka od sociálních norem nutných k soužití, která ohrožuje společnost;

18 dysfunkční socializace – vznik deviací
příčiny vzniku: raná deprivace; nezpracované traumatické zážitky a krize; anomie; přináležitost k deviantním skupinám; stigmatizace;

19 dysfunkční socializace – vznik deviací
raná deprivace – chybění pevné citové vazby, symbiózy matka – dítě, vytvoření alexitymie – neschopnost vyjádření emocí; nezpracované trauma – náhlá událost i silná životní změna (smrt, úraz, neúspěch); anomie – jedinec zjistí, že dodržování platných norem nevede k cílům, které považuje za nezbytné;

20 dysfunkční socializace – vznik deviací
přináležitost k deviantním skupinám – subkultura, která se vymezuje proti tradiční společnosti; stigmatizace – společnost označuje jedince negativní „nálepkou“;

21 otázky proč je nuda nebezpečná, co je nuda?
emoce spojená s napětím a prázdnem nenaplnění potřeby lze řešit jiným způsobem naplnění potřeb volný čas je prostor pro seberealizaci i negativní základní sociální zázemí proč je nuda nebezpečná, co je nuda? proč frustrace může vést k rizikovému chování? jak je rizikové chování spojeno s trávením volného času? proč je klíčová rodina?

22 otázky emoce matka – dítě, raný věk dysfunkční socializace vede k vytvoření vzorců rizikového chování která oblast psychiky hraje roli při vytvoření rizikového chování? který vztah je klíčový pro prevenci dysfunkčního socializace a kdy ve vývoji ? jak souvisí rizikové chování se socializací?

23 Použité zdroje HELUS, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy, Grada, Praha ISBN VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese, Portál, Praha ISBN osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "rizikové chování Škola:"

Podobné prezentace


Reklamy Google