Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov53 Autor Mgr. et Mgr. Jitka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov53 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."— Transkript prezentace:

1 Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov53 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: sociální psychologie Téma: Rizikové chování Určeno pro: 3. ročník středních pedagogických škol Vytvořeno dne: 31. 8. 2013 Klíčová slova: rizikové chování, sociálně patologické jevy, nuda, frustrace, agresivita, neúspěch, konflikt, deviace, dysfunkční socializace Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad pojmů rizikové chování a sociálně patologické jevy, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli

2 rizikové chování sociálně patologické jevy nezdravé, nenormální, obecně nežádoucí společenské jevy, resp. společensky nebezpečné formy deviantního chování, ohrožující jedince i společnost a základní hodnoty nezdravé, nenormální, obecně nežádoucí společenské jevy, resp. společensky nebezpečné formy deviantního chování, ohrožující jedince i společnost a základní hodnoty

3 sociálně patologické jevy I. negativní společenské jevy I. negativní společenské jevy II. asociální společenské jevy II. asociální společenské jevy III. sociálně patologické jevy III. sociálně patologické jevy

4 I. negativní společenské jevy fenomény charakteristické pro moderní společnost, fenomény charakteristické pro moderní společnost, míra nebezpečnosti či závažnosti je nízká, i konečný dopad na společnost, míra nebezpečnosti či závažnosti je nízká, i konečný dopad na společnost, společností jsou víceméně tolerovány; společností jsou víceméně tolerovány;

5 I. negativní společenské jevy nezaměstnanost, nezaměstnanost, fluktuace, fluktuace, bída, bída, nemocnost, nemocnost, úrazovost, úrazovost, populační nerovnováha, populační nerovnováha, rozvodovost a další; rozvodovost a další;

6 II. asociální společenské jevy míra nebezpečnosti či závažnosti i konečný dopad na společnost je výrazně vyšší, míra nebezpečnosti či závažnosti i konečný dopad na společnost je výrazně vyšší, společností jsou odmítány; společností jsou odmítány;

7 II. asociální společenské jevy výtržnictví, výtržnictví, vandalismus, aktivity sprejerů, vandalismus, aktivity sprejerů, šikana, šikana, sekty, sekty, extrémistická hnutí a skupiny, projevy xenofobie a rasismu apod.; extrémistická hnutí a skupiny, projevy xenofobie a rasismu apod.;

8 III. sociálně patologické jevy (v užším slova smyslu) s nejvyšší mírou společenské nebezpečnosti a závažnosti; s nejvyšší mírou společenské nebezpečnosti a závažnosti; kriminalita, kriminalita, závislosti, závislosti, prostituce prostituce sebevraždy; sebevraždy;

9 rizikové chování chování nerespektuje sociální normy, rozumí jim, ale neakceptuje je nebo se jimi nedokáže řídit; při porušení normy necítí vinu; chování nerespektuje sociální normy, rozumí jim, ale neakceptuje je nebo se jimi nedokáže řídit; při porušení normy necítí vinu; neschopnost udržovat přijatelné sociální vztahy; nedostatek empatie a egoismus; neschopnost udržovat přijatelné sociální vztahy; nedostatek empatie a egoismus; agresivita; agresivita;

10 možné příčiny rizikového chování: nuda, nuda, frustrace, frustrace, sklony k agresivitě, sklony k agresivitě, neúspěch, neúspěch, konflikty v rodině, konflikty v rodině, nesprávné využívání volného času; nesprávné využívání volného času;

11 možné příčiny rizikového chování: nuda – nepříjemný afektivní stav spojený s pocity napětí, se zkresleným vnímáním času a s pocitem prázdna; nuda – nepříjemný afektivní stav spojený s pocity napětí, se zkresleným vnímáním času a s pocitem prázdna; frustrace – nenaplnění potřeby; existenciální frustrace – pocit nesmyslnosti života; frustrace – nenaplnění potřeby; existenciální frustrace – pocit nesmyslnosti života; agresivita – způsob vymezení se silou, vychází z kontrolně mocenského motivu; agresivita – způsob vymezení se silou, vychází z kontrolně mocenského motivu;

12 možné příčiny rizikového chování: neúspěch – nenaplnění potřeby pozitivní zpětné vazby při smysluplné činnosti; neúspěch – nenaplnění potřeby pozitivní zpětné vazby při smysluplné činnosti; konflikty v rodině – primární sociální skupina naplňující emoční a sociální potřeby, nezpracovaný konflikt vede k ohrožení stability jedince; konflikty v rodině – primární sociální skupina naplňující emoční a sociální potřeby, nezpracovaný konflikt vede k ohrožení stability jedince; nesprávné využívání volného času – volný čas je prostorem pro svobodné vyjádření, nabízí široké možnosti seberealizace; nesprávné využívání volného času – volný čas je prostorem pro svobodné vyjádření, nabízí široké možnosti seberealizace;

13 faktory vzniku osobnostní: genetická dispozice, oslabení či porucha CNS, úroveň inteligence; osobnostní: genetická dispozice, oslabení či porucha CNS, úroveň inteligence; vliv sociálního prostředí: rodinné prostředí, rodiče, neúplná rodina, subdeprivační zkušenost, vliv subkultury, styl života; vliv sociálního prostředí: rodinné prostředí, rodiče, neúplná rodina, subdeprivační zkušenost, vliv subkultury, styl života;

14 poruchy chování v dětském věku lhaní – pravá lež, bájná lež, účel; lhaní – pravá lež, bájná lež, účel; útěky, toulavost, záškoláctví útěky, toulavost, záškoláctví  reaktivní, impulzivní;  chronické – plánované, připravované, někdy přesný cíl;  toulání – dlouhotrvající, nedostatečná citová vazba

15 poruchy chování v dětském věku krádeže krádeže příležitostné, příležitostné, promyšlené, promyšlené, opakované; opakované; krade pro sebe, pro druhého, pro partu; agresivní poruchy chování, agresivní poruchy chování, šikana šikana

16 rizikové chování dospívajících závislosti na návykových látkách; závislosti na návykových látkách; virtuální drogy (PC hra, media); virtuální drogy (PC hra, media); gamblérství; gamblérství; agresivita, šikana; agresivita, šikana; vandalismus, krádeže; vandalismus, krádeže; rasismus, antisemitismus; rasismus, antisemitismus;

17 dysfunkční socializace – vznik deviací dysfunkční socializace – nevede k vytvoření správných vzorců chování; dysfunkční socializace – nevede k vytvoření správných vzorců chování; vytváří se tak rizikové chování; vytváří se tak rizikové chování; jejím efektem je deviace – odchylka od sociálních norem nutných k soužití, která ohrožuje společnost; jejím efektem je deviace – odchylka od sociálních norem nutných k soužití, která ohrožuje společnost;

18 dysfunkční socializace – vznik deviací příčiny vzniku: raná deprivace; raná deprivace; nezpracované traumatické zážitky a krize; nezpracované traumatické zážitky a krize; anomie; anomie; přináležitost k deviantním skupinám; přináležitost k deviantním skupinám; stigmatizace; stigmatizace;

19 dysfunkční socializace – vznik deviací raná deprivace – chybění pevné citové vazby, symbiózy matka – dítě, vytvoření alexitymie – neschopnost vyjádření emocí; raná deprivace – chybění pevné citové vazby, symbiózy matka – dítě, vytvoření alexitymie – neschopnost vyjádření emocí; nezpracované trauma – náhlá událost i silná životní změna (smrt, úraz, neúspěch); nezpracované trauma – náhlá událost i silná životní změna (smrt, úraz, neúspěch); anomie – jedinec zjistí, že dodržování platných norem nevede k cílům, které považuje za nezbytné; anomie – jedinec zjistí, že dodržování platných norem nevede k cílům, které považuje za nezbytné;

20 dysfunkční socializace – vznik deviací přináležitost k deviantním skupinám – subkultura, která se vymezuje proti tradiční společnosti; přináležitost k deviantním skupinám – subkultura, která se vymezuje proti tradiční společnosti; stigmatizace – společnost označuje jedince negativní „nálepkou“; stigmatizace – společnost označuje jedince negativní „nálepkou“;

21 otázky proč je nuda nebezpečná, co je nuda? proč je nuda nebezpečná, co je nuda? proč frustrace může vést k rizikovému chování? proč frustrace může vést k rizikovému chování? jak je rizikové chování spojeno s trávením volného času? jak je rizikové chování spojeno s trávením volného času? proč je klíčová rodina? proč je klíčová rodina? emoce spojená s napětím a prázdnem emoce spojená s napětím a prázdnem nenaplnění potřeby lze řešit jiným způsobem naplnění potřeb nenaplnění potřeby lze řešit jiným způsobem naplnění potřeb volný čas je prostor pro seberealizaci i negativní volný čas je prostor pro seberealizaci i negativní základní sociální zázemí základní sociální zázemí

22 otázky která oblast psychiky hraje roli při vytvoření rizikového chování? která oblast psychiky hraje roli při vytvoření rizikového chování? který vztah je klíčový pro prevenci dysfunkčního socializace a kdy ve vývoji ? který vztah je klíčový pro prevenci dysfunkčního socializace a kdy ve vývoji ? jak souvisí rizikové chování se socializací? jak souvisí rizikové chování se socializací? emoce matka – dítě, raný věk dysfunkční socializace vede k vytvoření vzorců rizikového chování

23 Použité zdroje HELUS, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy, Grada, Praha 2007. ISBN 978-80-247-1168-3 VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese, Portál, Praha 1999. ISBN 80-7178-496-6 osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov53 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."

Podobné prezentace


Reklamy Google