Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zasedání obecního zastupitelstva obce Květinov č.2 - 2015 Dne 30. 3. 2015 od 17:00hod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zasedání obecního zastupitelstva obce Květinov č.2 - 2015 Dne 30. 3. 2015 od 17:00hod."— Transkript prezentace:

1 Zasedání obecního zastupitelstva obce Květinov č.2 - 2015 Dne 30. 3. 2015 od 17:00hod.

2 Program 1) Aktuální informace z obce 2) Schválení firmy na zpracování zadávacího řízení pro zajištění dotace na dokončení vodovodu a kanalizace Květinov. 3) Rozpočtové změny 4) Různé – diskuse 5) Závěr

3 1. Aktuální informace z obce Pořádané akce: Ples hasiči – 27.2. Karneval pro děti – 1.3. Setkání seniorů – 28.3.

4 1. Aktuální informace z obce Navštívené akce: Sdružení Vrchovina MAS Okrouhlička – 17.2. KV LD Štoky - 25.2. Setkání starostů s radou Kraje (Třešť) - 16.3. SOV (Střítež)– 19.3. Valná hromada LD Štoky – 27.3. Evidence obyvatel (HB) – 27.3.

5 1. Aktuální informace z obce Průběh prací na stavbě vodovodu a kanalizace

6 1. Aktuální informace z obce Bioodpady: Umístění kontejnerů, pravidla pro ukládání, svoz (viz. Dana Brožová)

7 1. Aktuální informace z obce Doplnění náplně činnosti SPOZ: Směrnice pro SPOZ č.j. : ZO 02-2015/01 Schválení odměny správci KD ve výši 150Kč (dle skutečnosti, vykázané pracovní doby)

8 2. Schválení firmy na zpracování ZŘ pro zajištění dotace V cenové nabídce je zahrnuto: Vypracování Předběžného oznámení veřejného zadavatele a odeslání formuláře pro zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek provozovateli informačního systému o veřejných zakázkách, včetně poštovného a úhrady za zveřejnění formuláře. Vypracování Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, včetně spolupráce při umístění dokumentu na profil zadavatele. Vypracování Oznámení o zakázce a odeslání formuláře pro zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek provozovateli informačního systému o veřejných zakázkách, včetně poštovného a úhrady za zveřejnění formuláře. Zpracování textové části zadávací dokumentace a koordinace přiložení všech potřebných příloh (včetně spolupráce při umístění na profil zadavatele) Následná administrace zadávacího řízení (vypracování veškerých písemných dokladů stanovených pro řádnou administraci zadávacího řízení – tj. Protokol o otevírání obálek, Protokol o posouzení kvalifikace, Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, Protokol o jednání komise, Písemná zpráva zadavatele, příprava a rozeslání následných písemných dokladů po rozhodnutí o přidělení zakázky atd., vypracování a odeslání formuláře pro zveřejnění výsledku zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek, úhrada za zveřejnění formuláře provozovateli informačního systému o veřejných zakázkách za zveřejnění výsledku VŘ ve Věstníku veřejných zakázek, poštovné, spolupráce při umístění všech povinných dokumentů ze zadávacího řízení na profil zadavatele). Cena po slevě: 45 000,- Kč bez DPH (21%), 54 450,- Kč včetně DPH (21%)

9 3. Rozpočtové změny Pověření starosty k provádění rozpočtových změn – limity pro schvalování starostou Pro dodržení zákona o účetnictví a vzhledem k obvyklému konání schůzi obecního zastupitelstva 1x za tři měsíce, navrhuje se pověřit starostu obce k provádění rozpočtových změn v oblasti příjmů neomezeně a v oblasti výdajů do výše 100 000,- Kč. Na následujícím zasedání zastupitelstva budou zastupitelé s těmito případnými rozpočtovými změnami seznámeni. Směrnice č.j. : ZO 02-2015/02

10 5. Diskuse Připravované akce: Vodovod a kanalizace, ČOV Oprava komunikace Květinov, Kvasetice Zeleň náves pod prodejnou Květinov VO Svitálka Točna, ochrana studny dolní Radňov Chodník před OÚ Územní plán Brigáda - zeleň náves pod prodejnou Květinov - vyřezání křoví úvoz dolní Radňov

11 6. Závěr Děkujeme za pozornost a Vaši aktivní účast!


Stáhnout ppt "Zasedání obecního zastupitelstva obce Květinov č.2 - 2015 Dne 30. 3. 2015 od 17:00hod."

Podobné prezentace


Reklamy Google