Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Demografie rostlin - populační biologie rostlin. Co je demografie ? Discipl í na studuj í c í změny velikosti populace v čase Snaha o porozuměn í těchto.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Demografie rostlin - populační biologie rostlin. Co je demografie ? Discipl í na studuj í c í změny velikosti populace v čase Snaha o porozuměn í těchto."— Transkript prezentace:

1 Demografie rostlin - populační biologie rostlin

2 Co je demografie ? Discipl í na studuj í c í změny velikosti populace v čase Snaha o porozuměn í těchto změn

3 N t+1 = N t +

4 N t+1 = N t + B Birth

5 N t+1 = N t + B - D Birth Death

6 N t+1 = N t + B - D + I Birth Death Imigr.

7 N t+1 = N t + B - D + I - E Birth Death Imigr. Emigr.

8 Co je populace? Soubor jedinců jednoho druhu v jednom ú zem í : Druh – složka genetick á Ú zem í – složka prostorov á Definice arbitr á rn í – vliv na výsledek

9

10

11

12

13 Co je jedinec Rameta x geneta Ale i trs (soubor ramet)…..

14 Kontinuální model růstu populace Nejjednodušší model Koncepční rámec pro model růstu populací ideální populace, předpoklady: –rovnocennost jedinců v populaci –konstantní specifická růstová rychlost

15 Kontinuální model růstu populace Exponenciální křivka dN/dt = r N r – specifická růstová rychlost N – počet jedinců Stabilní populace r = 0

16 Kontinuální model růstu populace Exponenciální křivka dN/dt = r N r – specifická růstová rychlost N – počet jedinců Zahrnutí nosné kapacity prostředí Logistická křivka dN/dt = r N (K–N)/K K – nosná kapacita prostředí

17 Rostlinné populace Strukturovaný životní cyklus Jednoduché růstové modely nepoužitelné Modely založené na strukturovaném životním cyklu

18 Modely populačn í dynamiky Klasick é modely založen é na věku 60 let 5 dní

19 Modely populačn í dynamiky Klasick é modely založen é na věku 3 roky 1 roky

20 Modely populačn í dynamiky Modely založen é na velikosti kvetoucívegetativní

21 Životní cyklus druhu

22 Pravděpodobnosti přechodů v ŽC Sledování značených rostlin v čase – obvykle 1 letý interval Přechodové populační matice – nejpoužívanější metoda k sumarizaci informací o životním cyklu

23 SemenaSemenáčky Malé kvetou cí Velké kvetou cí Semena 0.5605.8620.33 Semenáčky 0.020.140.411.27 Malé kvetoucí 00.710.840.19 Velké kvetoucí 000.130.81 Přechodové populační matice

24 Co nám to řekne Populační růstová rychlost – dlouhodobá perspektiva populace Stabilní velikostní složení Reprodukční hodnota – očekávaný příspěvek jedince dané věkové třídy pro budoucí velikost populace Význam jednotlivých částí životního cyklu pro celkovou růstovou rychlost (sensitivita, elasticita)

25 Přechodové populační matice Co nám to řekne Vývoj populace se zahrnutím variability prostředí a demografické stochasticity Význam jednotlivých částí životního cyklu pro celkovou růstovou rychlost (elasticita) Analýza životaschopnosti populací (PVA)

26 Dlouhodobá růstová rychlost populace Kvalita stanoviště

27 Stabilní velikostní složení

28 Význam jednotlivých částí ŽC - elasticita Slovak Karst Czech Karst

29 Příklad Gentianella praecox subsp. bohemica Druh soustavy NATURA 2000 Středoevropský endemit – ČR, Německo, Rakousko, Polsko Druh živinami chudých pastvin Silný pokles počtu populací Jiří Brabec, Anna Bucharová

30 Jaký je minimální potřebný management pro zachování populací druhu? Jaká je maximální doba po níž lze populaci obnovit poté co zmizí poslední kvetoucí rostlina?

31 Data

32 Management lokalit Pastva Seč Seč a bránování

33 Metody Projekce vývoje populace Variabilita prostředí – kombinace většího počtu populačních přechodových matic Demografická stochasticita – Poissonovo rozdělení, vliv v malých populacích

34 Interakce managementu a velikosti populace

35 Vymírající populace

36 Možnost obnovy populace po vymření

37

38 Závěr Pro velké populace je dostatečným managementem seč Vymírající populace mohou náhodně zvětšit svou velikost Po vymření v nadzemí lze populaci obnovit po dobu 3 let – nutná disturbance a seč

39 Životní tabulky (life table) Životní tabulka – vztah věku (životní fáze) a přežívání kohorta – soubor stejně starých jedinců l x – kumulativní pravděpodobnost přežití F x – průměrná fertilita jedince v dané věkové kategorii FxFx 0 1 5 10 20 50 15 10 0 klíčení

40 Křivky přežívání (Deevey 1947) Počet přežívajících jedinců kohorty v čase typ I – často jednoletky s nízkou hustotou typ II – většinou monokarpické vytrvalé rostliny typ III – většina vytrvalých rostlin, typicky dřeviny

41 Prostorová struktura populace prostorové rozmístění jedinců (disperze, pattern) –náhodné, shlukovité, rovnoměrné –časová změna prostorové struktury


Stáhnout ppt "Demografie rostlin - populační biologie rostlin. Co je demografie ? Discipl í na studuj í c í změny velikosti populace v čase Snaha o porozuměn í těchto."

Podobné prezentace


Reklamy Google