Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémy hromadné obsluhy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémy hromadné obsluhy"— Transkript prezentace:

1 Systémy hromadné obsluhy
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Teorie systémů a operační analýza

2 Složky systému hromadné obsluhy (SHO)
Vstupní proud je tvořen požadavky přicházejícími na obsluhu. Požadavky přicházejí ze zdroje požadavků. Fronta se skládá z požadavků čekajících na obsluhu. Kanál obsluhy je zařízení uskutečňující obsluhu (může to být i člověk nebo skupina lidí). Jeden nebo několik paralelně zapojených kanálů tvoří uzel obsluhy. Výstupní proud je tvořen požadavky odcházejícími z SHO. Zajímá nás tehdy, je-li vstupem do dalšího SHO. TSOA: Systémy hromadné obsluhy

3 Struktura jednoduchého SHO
vstupní proud výstupní proud fronta uzel obsluhy se 3 obslužnými kanály TSOA: Systémy hromadné obsluhy

4 Zdroj požadavků a vstupní proud
konečný (je typický pro uzavřené systémy) nekonečný (je aproximací situace, kdy potenciální počet požadavků je velmi velký a značně převyšuje kapacitu systému) Požadavky mohou přicházet: jednotlivě ve skupinách Okamžiky příchodu požadavků: deterministické náhodné TSOA: Systémy hromadné obsluhy

5 Charakteristiky fronty
Délka fronty: omezená neomezená (neomezená délka fronty reprezentuje případy, kdy maximální počet požadavků ve frontě je velmi vysoký). Disciplina čekání: FIFO (First In First Out) nebo také FCFS (First Come First Served) - požadavky jsou vybírány na obsluhu v tom pořadí, v jakém přišly do systému LIFO (Last In First Out) - nejprve je obsloužen požadavek, který přišel jako poslední výběr požadavků na obsluhu podle priorit náhodný výběr požadavků TSOA: Systémy hromadné obsluhy

6 Charakteristiky uzlu obsluhy
Počet paralelně zapojených kanálů: jeden kanál více kanálů Doba obsluhy: deterministická náhodná Pozn.: Jestliže skupina pracovníků představující uzel obsluhy pracuje jako tým vždy na jednom požadavku, jde o jednokanálový systém. TSOA: Systémy hromadné obsluhy

7 TSOA: Systémy hromadné obsluhy
Klasifikace SHO Systémy deterministické nebo stochastické Systémy uzavřené nebo otevřené Systémy s omezeným nebo neomezeným počtem požadavků v systému Systémy beze ztrát (tzn. že žádný požadavek není odmítnut) systémy se ztrátami (systémy s omezenou délkou fronty nebo omezeným počtem požadavků v systému nebo omezenou dobou čekání) s jednofázovou obsluhou (pouze jeden uzel obsluhy) s vícefázovou obsluhou (několik uzlů obsluhy uspořádaných seriově nebo v nějaké síťové struktuře) TSOA: Systémy hromadné obsluhy

8 Ukazatele efektivnosti práce SHO
Průměrný počet požadavků v systému; průměrná délka fronty. Průměrná doba setrvání požadavku v systému; průměrná doba čekání ve frontě. Průměrný počet obsazených (volných) kanálů; koeficient využití (prostoje) kanálu. Pravděpodobnost, že všechny kanály jsou obsazené (pravděpodobnost čekání); pravděpodobnost, že všechny kanály jsou volné; pravděpodobnost, že je obsazených (volných) právě k kanálů. Pravděpodobnost, že v systému je n požadavků; pravděpodobnost, že počet požadavků v systému je větší (menší) než n. Pravděpodobnost, že doba setrvání požadavku v systému bude menší (větší) než daná hodnota; pravděpodobnost, že doba čekání bude menší (větší) než daná hodnota. TSOA: Systémy hromadné obsluhy

9 TSOA: Systémy hromadné obsluhy
Účel modelů SHO Kontrola, jak systém vyhovuje daným požadavkům. Výsledky mohou posloužit např. jako podklad pro rozhodnutí, zda je třeba stávající systém upravit nebo nahradit, nebo jako podklad pro rozhodnutí o výběru z nabízených systémů. Optimalizace struktury a chování systému. Při optimalizaci je třeba uvažovat jednak náklady na pořízení a provoz systému, jednak ztráty vyplývající z neobsloužení resp. pozdního obsloužení požadavku. TSOA: Systémy hromadné obsluhy

10 Přístupy k modelování SHO
Analytický: Je použitelný pro jednoduché systémy se standardními rozděleními náhodných veličin. Spočívá v sestavení matematického modelu ve tvaru diferenciálních rovnic a analytickém řešením tohoto modelu, na jehož základě se pak získají vztahy pro výpočet charakteristik systému. V praxi můžeme takovéto vztahy použít po ověření platnosti předpokladů za kterých byly v teorii hromadné obsluhy (teorii front) odvozeny. Simulační: Spočívá ve vytvoření programu pro simulaci zkoumaného systému. Na základě výsledků simulačních experimentů se pak počítají odhady charakteristik systému. TSOA: Systémy hromadné obsluhy

11 Klasifikace modelů jednofázových SHO
Kendallova klasifikace: a / b / c Rozšířená klasifikace: a / b / c / d / e / f a … typ vstupu b … typ obsluhy c … počet kanálů d … disciplina čekání e … omezení délky fronty f … omezení vstupního proudu (velikost populace) TSOA: Systémy hromadné obsluhy

12 Symboly použité pro označení typu vstupu a obsluhy
Typ vstupu určuje typ rozdělení dob mezi příchody dvou po sobě následujících požadavků. Typ obsluhy určuje rozdělení dob obsluhy. D … deterministický vstup nebo obsluha M … exponenciální rozdělení Ek … Erlangovo rozdělení k-tého řádu N … normální rozdělení U … rovnoměrné rozdělení G … obecné rozdělení TSOA: Systémy hromadné obsluhy

13 Poissonovský vstupní proud
Počet požadavků vzniklých za časový interval (0, t) je náhodná veličina s Poissonovým rozdělením s parametrem t, kde  > 0. Pravděpodobnost vstupu k požadavků za časový interval (0, t) : Střední hodnota a rozptyl počtu požadavků vzniklých za časový interval (0, t): E(Kt) = t D(Kt) = t E(K1) = , což je tzv. intenzita vstupu (průměrný počet požadavků, které do systému vstoupí za jednotku času). Doba mezi příchodem dvou po sobě následujících požadavků je náhodná veličina s exponenciálním rozdělením s parametrem . TSOA: Systémy hromadné obsluhy

14 Exponenciální rozdělení
Hustota rozdělení: kde  > 0 je parametr. Střední hodnota a rozptyl: TSOA: Systémy hromadné obsluhy

15 TSOA: Systémy hromadné obsluhy
Erlangovo rozdělení Hustota rozdělení: kde  > 0 a celé kladné číslo k jsou parametry. Střední hodnota a rozptyl: Pozn.: Exponenciální rozdělení je tedy speciálním případem Erlangova rozdělení pro k = 1. TSOA: Systémy hromadné obsluhy

16 Význam symbolů v modelech SHO
 … intenzita vstupu (průměrný počet požadavků, které do systému vstoupí za jednotku času)  … intenzita obsluhy (průměrný počet požadavků, které je kanál schopen obsloužit za jednotku času)  … =  /   … koeficient využití systému pn … pravděpodobnost, že v systému je právě n požadavků … průměrný počet požadavků v systému … průměrná délka fronty … průměrná doba setrvání požadavku v systému … průměrná doba čekání c … počet kanálů obsluhy … průměrný počet obsazených kanálů TSOA: Systémy hromadné obsluhy

17 TSOA: Systémy hromadné obsluhy
Základní vztahy pro modely s nekonečným zdrojem požadavků a neomezenou délkou fronty Aby nedošlo k zahlcení systému, musí platit, že  < 1, tj.  < c . TSOA: Systémy hromadné obsluhy

18 TSOA: Systémy hromadné obsluhy
Model M/D/1/FIFO// TSOA: Systémy hromadné obsluhy

19 TSOA: Systémy hromadné obsluhy
Model M/M/1/FIFO// Pravděpodobnost, že počet požadavků v systému je větší než n: TSOA: Systémy hromadné obsluhy

20 TSOA: Systémy hromadné obsluhy
Model M/M/c/FIFO// Pravděpodobnost čekání (pravděpodobnost, že všechny kanály jsou obsazené): TSOA: Systémy hromadné obsluhy

21 TSOA: Systémy hromadné obsluhy
Model M/M/c/FIFO/0/ TSOA: Systémy hromadné obsluhy

22 TSOA: Systémy hromadné obsluhy
Model M/M/c/FIFO/r/ kde  =  /c TSOA: Systémy hromadné obsluhy


Stáhnout ppt "Systémy hromadné obsluhy"

Podobné prezentace


Reklamy Google