Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Populace  Populace je skupina rostlin nebo živočichů určitého druhu, žijí v určitém prostoru  Populaci můžeme také charakterizovat jako skupinu živočichů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Populace  Populace je skupina rostlin nebo živočichů určitého druhu, žijí v určitém prostoru  Populaci můžeme také charakterizovat jako skupinu živočichů."— Transkript prezentace:

1 Populace  Populace je skupina rostlin nebo živočichů určitého druhu, žijí v určitém prostoru  Populaci můžeme také charakterizovat jako skupinu živočichů či rostlin daného druhu, mezi kterými je pravděpodobnost vzájemného křížení.

2

3

4  Populace obvykle roste, stárne a odumírá

5 Základní populační parametry  Natalita+  Mortalita-  Imigrace+  Emigrace-  Početnost  Biomasa

6 Natalita  Porodnost  Počet nových jedinců za určitou dobu

7 Mortalita  Úmrtnost  Počet uhynulých jedinců za určitou dobu

8

9 Migrace  Přesun z určitého území do jiného  Periodicky (perioda denní, roční,…)

10 Důvody k migraci  Nevhodné klimatické podmínky  Nedostatek potravy  Nevhodné prostředí k rozmnožování  Ohrožení predátorem  Úkryt v klidové fázi dne  …

11 Tvary růstových křivek  Exponenciální křivka růstu ve tvaru písmene J hustota čas

12 Tvary růstových křivek  Sigmoidní křivka ve tvaru písmene S  Max.počet jedinců, které může prostředí uživit, vyjadřuje NOSNÁ KAPACITA PROSTŘEDÍ pro daný druh hustota čas

13

14 - způsob rozmnožování nebo obsazování volných stanovišť živými organizmy

15 r Vysoká růstová rychlost velký reprodukční potenciál (velká produkce semen,...) rychlé obsazení prostoru (kolonizace), migrace na nová stanoviště (dobře šířitelná semena) nedosahují nosné kapacity prostředí, žádná kompetice

16 r-stratégové  menší velikost, brzká dospělost, menší a početnější potomstvo. Méně investují do přežití, více do rozmnožování.  Mezi početným potomstvem r-stratéga panuje vysoká úmrtnost. U živočichů to znamená relativně mnoho mláďat a zredukovanou péči o ně.  Potomstvo r-stratégů musí být pohyblivé, aby mohlo najít a rychle obsadit vhodné stanoviště.

17 K Pomalý růst a vývoj reprodukce v pozdějších fázích vývoje strategie setrvávat na daném stanovišti dosahují nosné kapacity prostředí, silná kompetice

18 K-stratégové  mají větší velikost, opožděné a prodloužené rozmnožování, větší a méně početné potomstvo, o něž rodiče (v mezích možností) pečují  investují do zvětšení možnosti přežití, méně do rozmnožování.

19  Je nutné si uvědomit, že pojmy K-stratég a r-stratég jsou velmi relativní pojmy. Závisí na tom, koho s kým poměřujeme!


Stáhnout ppt "Populace  Populace je skupina rostlin nebo živočichů určitého druhu, žijí v určitém prostoru  Populaci můžeme také charakterizovat jako skupinu živočichů."

Podobné prezentace


Reklamy Google