Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Populace Populace je skupina rostlin nebo živočichů určitého druhu, žijí v určitém prostoru Populaci můžeme také charakterizovat jako skupinu živočichů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Populace Populace je skupina rostlin nebo živočichů určitého druhu, žijí v určitém prostoru Populaci můžeme také charakterizovat jako skupinu živočichů."— Transkript prezentace:

1 Populace Populace je skupina rostlin nebo živočichů určitého druhu, žijí v určitém prostoru Populaci můžeme také charakterizovat jako skupinu živočichů či rostlin daného druhu, mezi kterými je pravděpodobnost vzájemného křížení.

2

3 Důležitým znakem populace je její velikost (hustota)

4 Populace obvykle roste, stárne a odumírá

5 Základní populační parametry
Natalita+ Mortalita- Imigrace+ Emigrace- Početnost Biomasa

6 Natalita Porodnost Počet nových jedinců za určitou dobu

7 Mortalita Úmrtnost Počet uhynulých jedinců za určitou dobu

8

9 Migrace Přesun z určitého území do jiného
Periodicky (perioda denní, roční,…)

10 Důvody k migraci Nevhodné klimatické podmínky Nedostatek potravy
Nevhodné prostředí k rozmnožování Ohrožení predátorem Úkryt v klidové fázi dne

11 Tvary růstových křivek
Exponenciální křivka růstu ve tvaru písmene J hustota V neomezeném prostoru, kde je dostatek živin a energie, by rostla populace zpočátku pomalu, geometricky by se zvětšovala a její růst by pozvolna přecházel v exponenciální- křivka tvaru písmene J čas

12 Tvary růstových křivek
Sigmoidní křivka ve tvaru písmene S Max.počet jedinců, které může prostředí uživit , vyjadřuje NOSNÁ KAPACITA PROSTŘEDÍ pro daný druh hustota V přírodě však rostou populace většinou podle křivky sigmoidního tvaru (tvar písmene s), kdy zprvu roste populace stejně jako v předchozím případě, avšak jakmile je více méně exponenciálním růstem dosaženo hustoty populace, při níž zdroje výživy nebo velikost prostoru už nejsou dostatečné, popř.přibývají odpadní látky, růst populace se zastavuje a zvyšuje se úmrtnost jedinců Max.počet jedinců, které může prostředí uživit , vyjadřuje NOSNÁ KAPACITA PROSTŘEDÍ pro daný druh- zelená křivka na grafu čas

13

14 Životní Strategie ŽIVOČICHŮ
způsob rozmnožování nebo obsazování volných stanovišť živými organizmy Životní strategie je způsob rozmnožování nebo obsazování volných stanovišť živými organizmy. Zatímco u živočichů se v rámci r/K teorie výběru rozlišují 2 životní strategie, K-strategie a r-strategie, u rostlin se mimo r/K teorii někdy uvádí i různé strategie populací rostlin: R-stratégové (podle "ruderální"), C-stratégové (podle "konkurence") a S-stratégové (podle stresu).[

15 r Vysoká růstová rychlost
velký reprodukční potenciál (velká produkce semen,...) rychlé obsazení prostoru (kolonizace), migrace na nová stanoviště (dobře šířitelná semena) nedosahují nosné kapacity prostředí, žádná kompetice

16 r-stratégové menší velikost, brzká dospělost, menší a početnější potomstvo. Méně investují do přežití, více do rozmnožování. Mezi početným potomstvem r-stratéga panuje vysoká úmrtnost. U živočichů to znamená relativně mnoho mláďat a zredukovanou péči o ně. Potomstvo r-stratégů musí být pohyblivé, aby mohlo najít a rychle obsadit vhodné stanoviště. Jako r-stratég je označován organismus, který ve své životní strategii uplatňuje vyšší důraz na rozmnožování a mobilitu potomstva, přičemž kvalita a konkurenceschopnost je odsunuta do pozadí. Typický r-stratég je organismem obsazujícím narušená stanoviště – jedná se o primární fázi sukcese. Písmeno r je matematický symbol pro rychlost reprodukce (rate of reproduction). Mezi početným potomstvem r-stratéga panuje vysoká úmrtnost. U živočichů to znamená relativně mnoho mláďat a zredukovanou péči o ně. Potomstvo r-stratégů musí být pohyblivé, aby mohlo najít a rychle obsadit vhodné stanoviště. Rostliny rostou na stanovištích s velkým množstvím živin, energie a vody. R-stratégové jsou charakterističtí velkou schopností rozmnožování (mnoho semen jen s minimem zásob), rychlá klíčivost, krátký životní cyklus (jednoletky) a málo biomasy.

17 K Pomalý růst a vývoj reprodukce v pozdějších fázích vývoje
strategie setrvávat na daném stanovišti dosahují nosné kapacity prostředí, silná kompetice

18 K-stratégové mají větší velikost, opožděné a prodloužené rozmnožování, větší a méně početné potomstvo, o něž rodiče (v mezích možností) pečují  investují do zvětšení možnosti přežití, méně do rozmnožování. K-stratég je organismus, který ve své životní strategii uplatňuje vyšší důraz na kvalitu a konkurenceschopnost potomstva (semen nebo mláďat), přičemž jeho kvantita a mobilita je odsunuta do pozadí. Typický K-stratég bude mít málo velkých mláďat (resp. semen), o které se bude starat. Příkladem může být slon, člověk nebo dub. Během sukcese k-stratégové obvykle významněji nastupují až v pozdních fázích a postupně vytlačují r-stratégy. Písmeno K je matematický symbol pro únosnou kapacitu prostředí, tj. maximální podíl přeživších jedinců

19 Je nutné si uvědomit, že pojmy K-stratég a r-stratég jsou velmi relativní pojmy. Závisí na tom, koho s kým poměřujeme! Koroptev polní je oproti myši nepochybně k-stratég, ale porovnávána se slonem bude jednoznačně označena za r-stratéga


Stáhnout ppt "Populace Populace je skupina rostlin nebo živočichů určitého druhu, žijí v určitém prostoru Populaci můžeme také charakterizovat jako skupinu živočichů."

Podobné prezentace


Reklamy Google