Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRACOVNÍ SETKÁNÍ ŘEDITELEK A ŘEDITELŮ ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ Lenka Janalíková oddělení organizační a správní odboru ŠK OTROKOVICE 1. 12. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRACOVNÍ SETKÁNÍ ŘEDITELEK A ŘEDITELŮ ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ Lenka Janalíková oddělení organizační a správní odboru ŠK OTROKOVICE 1. 12. 2015."— Transkript prezentace:

1 PRACOVNÍ SETKÁNÍ ŘEDITELEK A ŘEDITELŮ ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ Lenka Janalíková oddělení organizační a správní odboru ŠK OTROKOVICE 1. 12. 2015

2 TROCHU STATISTIKY NA ÚVOD Meziroční změny - MŠ 2014: 20 295 dětí, 2015: 20 239 dětí, změna: - 56 dětí Meziroční změny - ZŠ 2014: 47 985 žáků, 2015: 48 723 žáků, změna: + 738 žáků (bez §§ 38, 41, 42) Počty vycházejících žáků ze ZŠ 2014: 4 754 žáků, 2015: 4 791 žáků, změna: + 37 žáků Meziroční změny - ZŠ praktické 2014: 558 žáků, 2015: 530 žáků, změna: - 28 žáků Meziroční změny - SŠ denní studium 2014: 23 748 žáků, 2015: 23 604 žáků, změna: - 144 žáků

3 TROCHU STATISTIKY NA ÚVOD Meziroční změny - SŠ jiné formy 2014: 874 žáků, 2015: 777 žáků, změna: - 97 žáků Meziroční změny - VOŠ denní 2014: 843 studentů, 2015: 709 studentů, změna: - 134 studentů Meziroční změny - ZUŠ 2014: 17 865 žáků, 2015: 18 308 žáků, změna: + 443 žáků Meziroční změny - DM a internáty SŠ 2014: 2 271 ubytovaných, 2015: 2 256 ubytovaných, změna: - 15 Meziroční změny - DD 2014: 252 svěřenců, 2015: 250 svěřenců, změna: - 2

4 ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Novela školského zákona zákonem č. 82/2015  Účinnosti: 1. 5. 2015, 1. 9. 2015 a 1. 9. 2016  „společné vzdělávání“ (§16, § 19) - od 1. 9. 2016 publikace „Podpůrná opatření ve vzdělávání“ www.msmt.cz – dokumenty ke společnému vzdělávání:www.msmt.cz návrh vyhlášky k 18. 11. + odůvodnění komentář k přehledu podpůrných opatření přehled informačních a vzdělávacích aktivit NÚV, NIDV odpovědi na nejčastější dotazy  opatření proti reklamě a prodeji potravin a nápojů, které jsou v rozporu se zásadami zdravé výživy, ve Š/ŠZ (§32 odst. 2) - od 1. 9. 2015

5 ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  nově možnost zpětvzetí zápisového lístku i pro uchazeče, který ho již uplatnil v oborech s talentovou zkouškou n. v konzervatoři a byl následně přijat na „běžný“ obor (§60a odst. 7) – poprvé se použije v PŘ ve šk. roce 2015/2016  závěrečné zkoušky v oborech s VL – povinné využití jednotných zadání (§74 odst. 3)  profilová část MZ – možnost nahrazení jedné povinné zkoušky z CJ výsledkem standardizované zkoušky z CJ (§81 odst. 6) - od 1. 9. 2015  předsedy komisí pro SJZ nově jmenuje KÚ, předsedy zkušebních komisí pro jednotlivé jazyky nově jmenuje ŘŠ (§110 odst. 4)  nová úprava jmenování a pracovního poměru Ř (§166 + přechodná ustanovení)

6 ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Zákon č. 82/2015 změnil kromě ŠZ tyto další zákony:  č. 306/1999 o poskytování dotací soukromým Š/ŠZ  č. 563/2004 (§22 - zrušení odstavce o odborné kvalifikaci učitelů pro neslyšící)  č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví (v souvislosti s opatřením proti nezdravým potravinám)  č. 373/2011 o specifických zdravotních službách (§51- posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání) Další již novelizované školské normy:  vyhláška č. 177/2009 (o ukončování studia maturitní zkouškou) – technická novela – úč. od 1. 9. 2015  NV č. 75/2005 (o stanovení rozsahu přímé vyučovací … povinnosti) – týká se Ř MŠ, ZŠ – úč. od 1. 9. 2016

7 ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  vyhláška č. 671/2004 (o organizaci PŘ ke vzdělávání v SŠ) – technická, předstih pro centrálně zadávané testy – úč. od 30. 9. 2015, část od 1. 9. 2016 Jiné vydané dokumenty:  Metodická informace k vybraným změnám zákonem č. 82/2015 (květen 2015)  Pomůcka pro ředitele škol při tvorbě školního řádu (květen 2015)  Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z CJ profilové části MZ (září 2015)  Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluv mezi zaměstnavatelem a žákem SŠ, studentem VOŠ + vzory dohod www.zkola.cz

8 ÚPRAVA PRAVIDEL VÝZVY 56  operativní výjimka z postupů Příručky pro žadatele a příjemce  snížení minimálního počtu žáků účastnících se jazykového pobytu realizovaného po 13. 11. 2015 z 10 na 5  MŠMT zvažuje další úpravy VÝROČNÍ ZPRÁVY  připomínáme povinnost zveřejnění na webu Š/ŠZ  zaslat VZ na odbor ŠK na CD (ne e-mailem) VYHLAŠOVÁNÍ VOLNÝCH DNŮ  závažné důvody - může nastat nečekaný problém (havárie apod.)  osvěta i vůči PP

9 PŘIPOMENUTÍ PRAVIDEL KOMUNIKACE písemná informace:  změna ZSO – do 3 pracovních dnů  skutečnosti, které mají vliv na PT u Ř e – mailová informace:  předem nepřítomnost Ř delší než 3 dny v případě D a SC + kdo zastupuje  bez zbytečného odkladu o PN delší než 5 pracovních dnů  bez zbytečného odkladu o závažných mimořádných událostech v organizaci  o zásadní změně organizační struktury jiné změny:  adresy, telefony, e-mailové adresy (některé změny mají dopad i do rejstříku Š/ŠZ)

10 VÝJIMKY Z POČTU ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ  výjimka se povoluje na příslušný školní rok  nekalkulovat v rámci PŘ s automatickým povolením výjimky NEJVYŠŠÍ STANOVENÉ POČTY ŽÁKŮ  nejen pro školu, ale i pro obor a formu studia  dopad na financování JMENOVÁNÍ PŘEDSEDŮ ZKUŠEBNÍCH KOMISÍ  termín pro podání žádostí a návrhů bude stanoven do 15. 1.  doporučujeme navrhovat kandidáty ze škol v okolí – minimalizace nákladů  jmenování je platné pro zkoušky v daném kalendářním roce

11 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ  do 31. 1. zveřejnit: vyhlášení 1. kola, kritéria, rozhodnutí o konání PZ, počet přijímaných – v souladu se stanoveným počtem tříd  v kritériích ošetřit: uchazeče plnící PŠD v zahraničí (§38 ŠZ) a cizince (§20)  zohlednit zapojení do pokusného ověřování  stanovit „rozřazovací“ kritéria při dosažení stejného počtu bodů  termíny konání jednotných testů: 15. 4. pro čtyřleté obory 18. 4. pro víceletá gymnázia 13. 5. náhradní termín ZJIŠTĚNÍ Z KONTROL A INSPEKCÍ  nápravná opatření na vědomí

12 DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD VZDĚL. PŘI POŘÁDÁNÍ AKCÍ  akce, aktivity, přednášky na půdě Š/ŠZ i v případě, že je přímo nepořádá Š/ŠZ  ověřit přednášející osoby, pozor na extremistická hnutí  zásady vzdělávání v §2 odst. 1 ŠZ (m. j. vyloučení jakékoli diskriminace)  cíle vzdělávání v §2 odst. 2 ŠZ (principy rovnosti, demokracie, lidských práv)  zakázaná propagace v §32 ŠZ NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI  respektování a ochrana  pozor při e-mailové komunikaci  pozor při šetření stížností

13 ŠKOLNÍ MATRIKA A RODNÁ ČÍSLA U CIZINCŮ  RČ je jediný použitelný kód pro zamezení duplicit (v předaných datech se anonymizuje po ukončení sběru) – pozor při přestupech (záznam ve ŠM)  každému cizinci, kterému je povolen trvalý pobyt v ČR, je zároveň MV přiděleno české RČ – nově zavedena kontrola na RČ při předávání dat ze ŠM  cizinci s přechodným pobytem české RČ mít nemusí, ale mohou  žádost žáka (jeho ZZ) o osvědčení RČ na MV, odbor správních činností (formulář lze stáhnout http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace )http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace  u cizinců, kterým nebylo přiděleno RČ, se uvede speciální kód s „X“, který se vytvoří podle vzorce uvedeného v MP a je určený pro dočasnou identifikaci  nepoužívají se kódy přidělené jinými institucemi (např. SSZ nebo ZP); nepoužívají se slovenská RČ vydaná po roce 1992, i když formálně vyhovují  kód s „X“ je určen pro ŠM, na vysvědčení se neuvádí; na vysvědčení se neuvádí ani slovenské RČ

14 Příjemný konec roku 2015 a dobrý start do roku 2016 za celé oddělení organizační a správní přeje Lenka Janalíková mobil: 731 555 178 e-mail: lenka.janalikova@kr-zlinsky.czlenka.janalikova@kr-zlinsky.cz


Stáhnout ppt "PRACOVNÍ SETKÁNÍ ŘEDITELEK A ŘEDITELŮ ŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ Lenka Janalíková oddělení organizační a správní odboru ŠK OTROKOVICE 1. 12. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google