Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání na SŠ ZŠ a MŠ Pastviny 70, Brno RNDr. Renata Závodná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání na SŠ ZŠ a MŠ Pastviny 70, Brno RNDr. Renata Závodná."— Transkript prezentace:

1 Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání na SŠ ZŠ a MŠ Pastviny 70, Brno RNDr. Renata Závodná

2 Přijímací řízení Školský zákon č. 561/2004 v platném znění. Vyhláška č. 671/2004 v platném znění. Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení.

3 Termíny přijímacích zkoušek Centrálně zadávané testy (Cermat): 15. 4. 2016 – čtyřleté studium 18. 4. 2016 – víceletá gymnázia. 22. - 30. 4. 2016 (v 1. kole nejméně 2 termíny přijímacích zkoušek) – konání přijímací zkoušky může ředitel školy předřadit až o 5 pracovních dnů.

4 Náhradní termíny Omluva do 3 dnů. Centrálně zadávané testy – 13. 5. 2016. Ostatní školy – stanoví ředitel SŠ do 1 měsíce od konání přijímacích zkoušek.

5 Místo konání testů Cermat V řádném termínu – uchazeč koná ve škole, kterou uvedl v přihlášce jako první. Pokud tato škola není přihlášena do testování Cermat, uchazeč koná testy ve škole, kterou uvedl v přihlášce jako druhou.

6 Důležité odkazy www.msmt.cz www.cermat.cz www.jmskoly.cz www.atlasskolstvi.cz

7 Co musí udělat uchazeč? Obstaráte si informace o zvolené škole – ředitel SŠ musí do 31. 1. 2016 zveřejnit kritéria přijímacího řízení (pokud bude pořádat vlastní přijímací zkoušky, tak i jejich termíny). Uchazeč v 1. kole může podat dvě přihlášky. (Druhá přihláška musí být věrnou kopií první – včetně pořadí škol.)

8 Zajistíte si tiskopisy přihlášky www.msmt.cz www.cermat.cz webové stránky SŠ prodejna SEVT

9 Vyplníte první stranu přihlášky.

10

11

12

13

14

15

16 Přihlášku přinesete do školy (pí uč. Závodná), ZŠ vyplní a potvrdí prospěch na 2. straně přihlášky. Pokud přihlášku tisknete, nechte prosím druhou stranu prázdnou – vytiskněte jen první stranu.

17 Přihlášku necháte potvrdit lékařem, pokud to SŠ požaduje. K přihlášce můžete přiložit další doklady podle kritérií pro přijetí SŠ (zprávu z PPP nebo SPC, potvrzení o sportovní nebo kulturní činnosti, potvrzení o umístění v olympiádách, diplomy apod.).

18 Přihlášky musíte do 15. 3. 2016 doručit na příslušnou SŠ!!!! (doporučeně nebo osobně)

19 Co bude dál? Ředitel SŠ zašle pozvánku k přijímací zkoušce 14 dní před termínem této zkoušky.

20 Ředitel ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým odešle rozhodnutí o nepřijetí.

21 V případě přijetí Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí musíte doručit na zvolenou SŠ zápisový lístek. Nepotvrdíte-li odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na této škole, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí.

22 Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou (zpětvzetí je možné pouze v případě přijetí na základě odvolání).

23 V případě nepřijetí Odvolání proti nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů. Autoremedura = o obsazení volných míst rozhoduje ředitel střední školy.

24 Další kola přijímacího řízení Počet kol přijímacího řízení není omezen. Zcela v režii střední školy (stanovení počtu volných míst, kritérií, termínů - SŠ zveřejní ve škole + způsobem umožňujícím dálkový přístup). Neomezené množství přihlášek – vyplní se jen jedna škola (jedna kolonka).

25 Přehled volných míst na SŠ Po 1. kole přijímacího řízení bude přehled volných míst na středních školách všech zřizovatelů zveřejněn na www.jmskoly.cz. SŠ zveřejní volná místa: ve škole + způsobem umožňujícím dálkový přístup.

26 Přejeme všem dětem hodně úspěchů při přijímacím řízení!


Stáhnout ppt "Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání na SŠ ZŠ a MŠ Pastviny 70, Brno RNDr. Renata Závodná."

Podobné prezentace


Reklamy Google