Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední vzdělávání Maturitní zkoušky 2015 Porada ředitelů škol a školských zařízení 24. září 2015 Harrachov Dana Štěpánová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední vzdělávání Maturitní zkoušky 2015 Porada ředitelů škol a školských zařízení 24. září 2015 Harrachov Dana Štěpánová."— Transkript prezentace:

1 Střední vzdělávání Maturitní zkoušky 2015 Porada ředitelů škol a školských zařízení 24. září 2015 Harrachov Dana Štěpánová

2 Maturitní zkoušky 2015  Výsledky maturitních zkoušek – jarní zkušební období Maturitní zkouška celkem Společná část Profilová část Konal2 6692 6432 678 Uspěl 69 %75 %88 %

3 Přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky  Dílčí zkouška společné části maturitní zkoušky konaná formou písemné práce a ústní formou, zkouška profilové části maturitní zkoušky  § 82 odst. 1 školského zákona: Písemná žádost na krajský úřad; Součinnost poskytuje škola, ČŠI, Centrum; KÚ rozhodne do 30 dnů ode dne doručení žádosti;  § 82 odst. 3 žádost lze podat příslušnému správnímu úřadu do 20 dnů od konce období stanoveného prováděcím právním předpisem.

4 Přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky  Termíny pro podání žádosti o přezkoumání průběhu a výsledku MZ: Zkušební období Forma zkoušky Období konání zkoušek Termín podání žádosti do 20 dnů JarníPP a DT 2. 5. – 15. 5.Do 4. 6. ÚZ a PZ16. 5. – 10. 6.Do 30. 6. PodzimníPP a DT 1. 9. – 10. 9.Do 30. 9. ÚZ a PZ11. 9. – 20. 9.Do 10. 10.

5 Přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky Jarní zkušební období (MZ 2015)  Celkový počet podaných žádostí15  Praktická zkouška 1  Písemná práce společné části MZ – ČJ 3  Písemná práce společné části MZ – AJ 7  Písemná práce společné části MZ – NJ 4  Počet změněných rozhodnutí 3

6 Přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky – zjištění KÚ  Společná část maturitní zkoušky – písemná práce: Hodnocen pouze autorský text žáka, text převzatý z dostupného zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce a není předmětem hodnocení; Text naučený se zpaměti není započítán do celkového rozsahu práce; Zadavatel musí dodržet jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ; Poskytnutí součinnosti Centrum, škola – podklady pro rozhodování, rozhodnutí vydané KÚ musí být přezkoumatelné, nutno přihlédnout ke všem podkladům.

7 Jmenování zkušební komise  Jmenování místopředsedy a dalších členů zkušební komise § 35 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb., § 3 odst. 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb.);  Jmenování předsedy zkušební komise Žádost o jmenování předsedy i pro obory dobíhající – opravné a náhradní zkoušky; § 74 odst. 7, § 80 odst. 4, § 80a školského zákona; Jmenování je platné pro zkoušky konané v daném kalendářním roce;  Krátkodobá nepřítomnost předsedy zkušební komise – § 36 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., § 3 odst. 8 vyhlášky č. 47/2005 Sb.;

8 Maturitní zkouška  Novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., účinnost od 1. září 2015: § 9 didaktický test z matematiky trvá 105 min.; § 19a, § 24 odst. 4, § 26, § 31 odst. 4 nahrazující zkouška z cizího jazyka; Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni- vzdelavani/informace-msmt-o-zkouskach-urcenych-k- nahrazovani-zkousek-z. http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni- vzdelavani/informace-msmt-o-zkouskach-urcenych-k- nahrazovani-zkousek-z

9 Maturitní zkouška  Žáci s PUP písemná práce z cizího jazyka: § 20 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb. – uzpůsobení pracovních listů; Úpravy pro konkrétní žáky a konkrétní specifické požadavky zajišťuje škola; Ředitel školy musí požádat Centrum o uzpůsobení pracovních listů pro úpravu zkušební dokumentace; Centrum poskytne pracovní listy v otevřeném formátu; Ředitel školy zajistí úpravy listů podle potřeb žáka s PUP.

10 Maturitní zkouška  Žáci s PUP – asistent: § 20 odst. 8 vyhlášky č. 177/2009 Sb. – ředitel školy přiděluje žákovi asistenta po předchozím projednání; Výběr lze konzultovat s vystavitelem posudku žáka s PUP; Doporučení Centra – volit z osob, které žákovi prováděly asistenční službu v průběhu středního vzdělávání, z osob žákovi známých (ne ředitel školy, ZAD, ŠMK); Ředitel školy a zadavatel seznámí asistenta s podmínkami výkonu funkce, § 40 písm. d vyhlášky č. 177/2009 Sb.; Právní předpisy nestanovují řediteli školy povinnost uzavírat s asistentem smlouvu o výkonu funkce, ani nestanovují za výkon funkce odměnu.

11 Maturitní zkouška  Termíny konání zkoušek společné a profilové části MZ: Jarní zkušební období: o od 2. 5. do 15. 5. – společná část MZ o od 16. 5 do 10. 6. – profilová část MZ Podzimní zkušební období: o od 1. 9. do 10. 9. – společná část MZ o od 11. 9. do 20. 9. – profilová část MZ  Termíny konání ústních zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním (§ 2 odst. 7 vyhlášky č. 177/2009 Sb.)

12 „Vzdělání je to jediné, co v nás zůstane po tom, co jsme se naučili ve škole.“ Albert Einstein

13 Děkuji za pozornost Dana Štěpánová dana.stepanova@kraj-lbc.cz 485 226 227


Stáhnout ppt "Střední vzdělávání Maturitní zkoušky 2015 Porada ředitelů škol a školských zařízení 24. září 2015 Harrachov Dana Štěpánová."

Podobné prezentace


Reklamy Google