Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dlabání Jakub Trešl. Dlabání Při dlabání se zhotovují do materiálu podélné otvory požadovaného tvaru “dlaby“. Jedná se o třískové obrábění. Použití :

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dlabání Jakub Trešl. Dlabání Při dlabání se zhotovují do materiálu podélné otvory požadovaného tvaru “dlaby“. Jedná se o třískové obrábění. Použití :"— Transkript prezentace:

1 Dlabání Jakub Trešl

2 Dlabání Při dlabání se zhotovují do materiálu podélné otvory požadovaného tvaru “dlaby“. Jedná se o třískové obrábění. Použití : pro vytváření čepových konstrukčních spojů, otvory pro různá kování, vrtání, předvrtávání a zahlubování otvorů pro šrouby nebo vymanipulování vad ve dřevě.

3 Základní rozdělení dlabaných otvorů Oválné dlaby se vytvářejí dlabacími vrtačkami. Obdélníkové a čtvercové dlaby jsou zhotovovány pomocí dlabaček opatřenými těmito nástroji: dlabací řetěz, dlabací pilky nebo dláta s přímočarým vrtaným pohybem (mechanické dláto).

4 Základní rozdělení nástrojů Dlabací vrtáky tvoří skupinu čelních stopkových fréz, které pro svoji výkonnost, přesnost a kvalitní obrábění otvorů jsou nejrozšířenějšími dlabacími nástroji. Mají dva druhy řezných hran: a)Čelní na vrtání a formování dna dlabu b)Boční pro frézování dlabu po celé délce vrtáku Nevýhodou dlabacích vrtáků je jejich poměrně rychlé opotřebení a pracné broušení. A-jednobřitový rovný, B- dvoubřitový spirálový, C-Tříbřitový zubatý

5 Základní rozdělení nástrojů Dlabací řetězy vytvářejí dlaby obdélníkového průřezu se zaobleným dnem. Jsou mnohozubé nástroje spojené do zubových článků, pomocí čepů a tím tvoří nekonečný řetěz. Nejčastěji tříčlánkové pro šířku dlabu 6-17mm nebo pětičlánkové pro šířku dlabu 18-32mm. Obíhají kolem vodícího ozubeného pastorku a vodící zaoblené lišty, proto je dno dlabu zaoblené. Hloubka dlabu je do 175mm.

6 Základní rozdělení nástrojů Dlabací frézy používají se na horních frézkách. Hloubka dlabu je do 100mm. Řezná rychlost se pohybuje v rozsahu od 0,3-10m.s -1, úběr na otáčku 0,1-2mm

7 Základní rozdělení nástrojů Dlabací pilky vytvářejí úzké dlaby šířky 1,8-4mm, nebo úzké rozpory. Hloubka dlabu je asi 80mm. Nástroj může být zdvojený pro zhotovení dvojitých dlabů nebo rozporů. Používají se na rohové spoje rámů malých tloušťek. Hlavní pohyb nástroje je odvozen od klikového mechanismu.

8 Základní rozdělení nástrojů Dláta s mechanickým posuvem mohou být ploché, nebo čtvercové. Čtvercové dláto bývá kombinováno se spirálovým vrtákem procházejícím střední části dláta, který otvor navrtává, a řezná ostří dláta formují boky dlabu. Pohybují se přímočarým vratným pohybem. Do řezu se posouvá obrobek. Hloubka dlabu je do 150mm, řezná rychlost je 0,5-1,2m.s -1. Pro nízký výkon a pracnost ostření je dlabání těmito dláty málo rozšířeno.

9 Základní rozdělení nástrojů Dlabací pilky vytvářejí úzké dlaby šířky 1,8-4mm, nebo úzké rozpory. Hloubka dlabu je asi 80mm. Nástroj může být zdvojený pro zhotovení dvojitých dlabů nebo rozporů. Používají se na rohové spoje rámů malých tloušťek. Hlavní pohyb nástroje je odvozen od klikového mechanismu.

10 Základní rozdělení dlabacích strojů Podle pohybu nástroje: Dlabací stroje s kmitajícím nástrojem – Jednovřetenové – Vícevřetenové Dlabačky s obíhajícím nástrojem – Řetězové dlabačky – s jedním nástrojem – s více nástroji – Kombinované dlabačky Dlabačky s rotujícím nástrojem – Jednovřetenové – Vícevřetenové Speciální dlabačky

11 Základní rozdělení dlabacích strojů Podle průchodnosti: – Polohové (cyklické) – Průběžné Podle polohy nástroje: – Horizontální – Vertikální – Kombinované

12 Základní rozdělení dlabacích strojů Podle průchodnosti: – Polohové (cyklické) – Průběžné Podle polohy nástroje: – Horizontální – Vertikální – Kombinované

13 Rotující nástroje – vrtací dlabačky Slouží k vytváření oválných dlabů do bočních ploch dílců. Dlaby tvoří pomocí dlabacího vrtáku upnutého ve vřetenu, které se otáčí. Posuv rotujícího nástroje může být realizován ve směru své osy pomocí pákou nebo mechanicky, kolmo na materiál. Materiál je upevněn na stole, který lze posouvat vodorovně pomocí ruční páky, kolmo na nástroj. Můžeme je rozdělit podle počtu vřeten: a)jednostranné - s osovým pohybem - s kyvným vřetenem b)dvoustranné Schéma konstrukce vrtací dlabačky:1-stojan, 2- suport, 3-kryt, 4-elektromotor, 5-pákový mechanismus pro posuv suportu s elektromotorem, 6-sklíčidlo, 7-držák, 8- vystředníková upínka,9-stůl, 10-suport stolu, 11-utužovací šroub, 12-držák stolu, 13-vodící pouzdro, 14-šroub, 15-ruční kolo pro výškové seřízení stolu

14 Rotující nástroje – vrtací dlabačky jednovřetenové dvojstranné vrtací dlabačky s přímočarým–vratným pohybem vřeten. Dlabací vrtáky fixované ve vřetenu se sklíčidlem, poháněné elektromotorem přes řemenový převod. Od centrálního pohonu se otáčivým pohybem přes řemenový převod přenáší na řemenový variátor, kde hnaná řemeni je součástí klikového mechanismu, přičemž přes ojnici se přímočarý pohyb přenáší na vřeteno, které je uloženo na pákově – klikové mechanismu. Amplituda kmitání vřetene se zabezpečuje ovládáním stroje, které se pomocí lineárních pneumotoru pohybují ve směru posuvu do řezu. 1-Vřeteno, 2-skličovadlo, 3- pneumatická přítlačná páka, 4-pneumotor na ovládání horizontální polohy stolu, 5- nůžkový zvedák, 6- ročně ovládání kolo řemenového variátoru, 7-elektromotor, 8- variátor, 9-klikový kotouč, 10-úhlová páka, 11- smykadlo, 12-ojnice, 13- řemenový převod, 14-vedení stolu, 15-stůl

15 Rotující nástroje – vrtací dlabačky Horizontální vrtací dlabačka s kyvným vřetenem je zobrazená na obr.48. Kyvným vřeteníkovým suportem je spolu se stolovou konzolou upevněna na stojanu stroje. Stůl se posouvá do řezu pomocí lineárního hydromotru rybinovým vedením. Výškově představení stolu je možné pomocí pohyblivé matice. Dílec na stole je fixován přítlačnými patkami ovládanými hydromotor nebo pneumotor. Vřeteníkový suport uložený na ocelové desce je poháněný elektromotorem, kde jeho kyvný pohyb okolo otočného čepu je zabezpečený klikovým mechanismem, pohaněným hydromotorem. 1 –stojan, 2-výškové nastavení (ruční) posuvnou maticí, 3-konzola stolu, 4-stůl, 5-přímočarý hydromotor, 6-hydromotr s přítlačnou pákou, 7-sklíčidlo, 8-vřeteníkový suport, 9-klikový mechanizmus, 10-rotační hydromotor pohonu klikového mechanismu, 11-otočný čep suportu

16 Obíhající nástroj – řetězové dlabačky Stroj je tvořen stojanem, dlabací jednotkou a stolem. Stojan je tvořen svařovanou konstrukcí, v jeho horní části je uložen suport s dlabací jednotkou a v přední části je umístěn stůl. Suport tvoří dvě vodící trubky spojené konzolou pro uložení patkového elektromotoru. Uvnitř trubek jsou pružiny, které plní funkci protiváhy a usnadňují zvedání suportu s dlabací jednotkou. Posuv je ruční nebo hydraulický Vertikální posuv suportu umožňuje ruční páka nebo pneumotor. Dlabací jednotka se skládá z elektromotoru, pastorku, vodící lišty, dlabacího řetězu s lamačem třísek a krytu. Pastorek je uložen na hřídeli elektromotoru a uvádí do pohybu dlabací řetěz. Vodící lišta je určena k vedení a napínání dlabacího řetězu. Dlabací řetěz je zakryt odklopným krytem, který má ve spodní části průzor z plexiskla. Stůl je upevněn na trubkovém suportu, jehož příčná poloha se seřizuje šroubem a ručním kolem. Obrobek se na stole upíná výstředníkovou upínkou. Odklopný kryt elektricky blokuje elektromotor, který se při odklopení automaticky vypne koncovým vypínačem.

17 Dlabací stroje – řetězové dlabačky Složení stroje 1-elektromotor, 2-ozubený pastorek, 3-hřídel, 4-nosná deska, 5-kryt, 6-vodící lišta, 7-olejová trubka, 8-konzola, 9-průzor, 10-lamač třísek, 1-napínací matice, 12-vodící ozubený pastorek, 13- dlabací řetěz

18 Dlabací stroje – s kmitajícím nástrojem Rozdělení podle použitých nástrojů: a)Dvojsečné kmitající dlabačky s předsekávači b)Ozubenou lištou Nevýhodou této technologie je omezený rozsah hloubky dlabu. Využívají se hlavně na vytvoření delších a užších dlabů Dvojsečné kmitající dlabačky s předsekávači Dlabací stroje s dvojsečným vratně-kmitajícím dlátem s podsekávači jde o prevenci proti vylamování třísek v rohách dlabu, pomáhá také odvádět třísku z dlabu. Dále kmitající nástroje s ozubeným listem se používají pro následující účely (relativně úzkých dlabů a rozporů): a)Dlabání dlabů a rozporů do vlysů, tvar otvorů je různý – podle tvaru nástroje, ozdobné a stupňovité dlaby se dělají nástrojem odpovídajícího tvaru b)Dlabání lůžka zámku a závěsu Tyto stroje se vyrábí jako jednoduché ruční stroje nebo složitější a to jako dlabačky s několika hlavami. Posuv může být realizován buď obrobkem proti nástroji, nebo naopak nástrojem do obrobku. Dalším rozlišením může být směr vedení nástroje proti obrobku. Celý stroj poté může být vsazen do výrobní linky.

19 Dlabací stroje – s kmitajícím nástrojem Řezný nástrojem jsou dva dlabací nože upevněné na excentrickém čepu, poháněným klikovo-kulisovým nebo vačkovo-pákovým mechanismem Lišta kmitá po zavřené křivce (kružnice, či elipsa)

20 Dlabací stroje – s kmitajícím nástrojem a-kinematické schéma dlabacích strojů, b-Schéma pracovního mechanizmu(hlavy), 1-hnací elektromotor, 2-spojka, 3-hnací hřídel, 4-táhlový čep, 5-táhlo, 6-excentr, 7-vahadlo, 8-ozubená lišta Princip práce dlabacího stroje je vyobrazen na obr.43, kde hřídel pohonu uvádí excentr vahadla s ozubenou lištou do kmitavého pohybu s určitou frekvencí. Tento pohyb umožňuje zavedení zubů do obrobku, obrábění podél dlabu, vynášení třísky z dlabu a vrácení lišty do základní polohy. Šířka dlabu je určená hloubkou ozubené lišty, v případě čepových dlabů je možné na vahadla upevnit víc ozubených lišt různých hloubek obr.44 (1-30mm), v závislosti od konstrukce vahadla, kde délka dlabu se reguluje bez výměny nástroje. Tvar ozubené lišty z pohledu hloubky, délky dlabu bývá různý, u moderních typů se používá SK materiál na ozubené lišty.

21 Zásady upínání vrtáků a dlabacích řetězu Přesnost a jakost obrobení dřevěných dílců a součástí, jakož i výkon a bezpečnost strojů jsou do značné míry podmíněny přesností a uložením, tuhostí a spolehlivostí upnutí nástrojů. V průběhu obrábění působí na nástroj vnější řezné, setrvačné a další síly, které musí být kompenzovány jeho řádným upnutím. Nástroj se nesmí během obrábění samovolně uvolňovat a měnit svoji přesně vymezenou polohu. Správné uložení a upnutí nástroje je velmi důležité také z hlediska bezpečnosti práce. Většina dřevoobráběcích nástrojů pracuje s vysokými otáčkami, rovněž posuvy materiálu do řezu jsou velmi vysoké, a proto by každá nepřesnost a nedbalost při jejich uložení a upínání mohla způsobit těžký pracovní úraz. Upínání nástrojů musí být snadné, rychlé a bezpečné a patří k základním, důležitým a odpovědným pracím při obsluze strojů, a je proto nezbytné mu věnovat zvláštní pozornost. Vrták se upíná do upínacích hlav za použití originálních nástrojů pro dotahování a povolování, či upevňování. Dlabací řetězy se upínají na vodící lištu, která je k suportu stroje připevněna šroubem. Napíná se výškovým seřízením vodící lišty. Řetěz poháněný pastorkem se vede drážkovanou vodící lištou, která je zakončena kladičkou. Řetěz nesmí být při obrábění příliš napnut, aby se nadměrně neopotřebovával a nepřetrhl.

22 Obsluha a údržba dlabacích strojů Obsahuje nejméně pravidla výměny otupených dlabacích nástrojů, nastavení pracovních stolů, dorazů a upínacích zařízení. Je nutné zabezpečit ochranu dlabacího nástroje kry Údržbou se rozumí především kontrola stavu dlabacích nástrojů (ostrosti, napětí řetězu, poškození), kontrola stavu uložení rotujících mechanismů (vřetena a pohonu), pravidelné čištění a mazání stroje (ložiska, vedení suportu a pracovních stolů, i napínacích kladek). Řetěz nesmí být při obrábění příliš napnut, aby se nadměrně neopotřebovával a netrhal. Bezpečnost při práci na dlabacích strojích Pro bezpečnost práce je nutné dodržovat stejné pravidla jako u vrtacích strojů, viz. Bezpečnost při práci na vrtacích strojích. U strojů s dlabacími řetězy je nutné věnovat pozornost dlabacím řetězům, které mají být ze všech stran chráněny krytem. Kryt musí být blokovaný centrálním vypínačem.


Stáhnout ppt "Dlabání Jakub Trešl. Dlabání Při dlabání se zhotovují do materiálu podélné otvory požadovaného tvaru “dlaby“. Jedná se o třískové obrábění. Použití :"

Podobné prezentace


Reklamy Google