Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Bohuslav V i n t e r odborný učitel uvádí pro T1 tuto výukovou prezentaci : Technologie dlabání

2 1.3.4 Opracování dlabáním Strojní dlabání otvorů se používá ve výrobě nábytku při zhotovování čepovaných konstrukčních spojů. Způsoby strojního dlabání a tvary dlabů v závislosti na použitých nástrojích jsou uvedeny na obrázku na následující straně.

3 Opracování dlabáním Způsoby dlabání a – vrtákem, b – řetězem,
c – pilkou (hřebenem), d – dlátem, e – kombinovaným nástrojem (duté dláto a vrták); s – úběr na zdvih, b – šířka dlabu

4 Opracování dlabáním Ke zhotovování obdélníkových nebo čtvercových dlabů se používají : Dlabací řetězy, které pracují obdobně jako frézy. Dno dlabu je zaoblené; Dlabací pilky (hřebeny) , jejichž pohyb je odvozen od klikového mechanismu. Tímto způsobem lze vytvářet úzké dlaby nebo rozpory o šířce od 1,8 až 4,0 mm. Obrobek je pevně upnut; Dláta s mechanickým posuvem, které se pohybují přímočaře vratně, do řezu se posouvá obrobek; Kombinovaný nástroj v podobě čtyřhranného dutého dláta, ve kterém se otáčí vrták. Mohou jím být zhotovovány dlaby o rozměrech dláta. Postupný posouváním obrobku se vytváří dlab o požadované délce; Dlabací vrtáky, kterými se zhotovují otvory oválného průřezu. Obrobek je při dlabání pevně upnut.

5 Opracování dlabáním Dlabací řetězy
Dlabací řetězy se vyrábějí tříčlánkové pro šířku dlabu 6 až 17 mm a pětičlánkové pro šířku 18 až 32 mm. Úplný nástroj se skládá z řetězu, vodící lišty a pastorku. Pro dlabací řetězy se používají tyto účelové hodnoty geometrie zubů : úhel hřbetu  12 až 20° úhel břitu  50 až 65° úhel čela  15 až 25°

6 Opracování dlabáním Kinematika dlabacích řetězů Řezná rychlost kde
D je průměr řezné kružnice (mm), n – počet otáček za minutu

7 Opracování dlabáním Posuv na otáčku
kde U je posuv (m.min-1) ve směru svislém (rovnoběžně s délkou vodící lišty). Posuv na otáčku ve směru posuvu U (kolmo na směr posuvu U) t je rozteč dvou sousedních zubů (mm).

8 Opracování dlabáním Posuv na jeden břit ve směru U kde
t je rozteč dvou sousedních zubů (mm). Posuv na jeden břit ve směru posuvu U´

9 Opracování dlabáním Řezné podmínky dlabacích řetězů
Optimální řezná rychlost pro dlabací řetězy se nejčastěji udává v rozmezí v = 5 až 6 m.s-1, maximální řezná rychlost 10 m.s-1 při 3000 otáčkách pastorku za minutu. Hodnoty posuvů v návaznosti na hloubku dlabů se udávají v těchto rozmezích : při h  50 mm  U = 30 až 40 mm.s-1 Při h  100 mm  U = 20 až 30 mm.s-1 Při h  100 mm  U = 20 až 30 mm.s-1 Boční posuv U se nejčastěji udává v rozmezí 5 až 20 mm.s-1. Nebo také v závislosti na velikosti vertikálního posuvu v rozmezí U´= (0,5 až 0,7) . U .

10 Opracování dlabáním Pro posuv dlabacích řetězů naprázdno se doporučuje rychlost 60 až 130 mm.s-1, při ručních posuvech pak rychlost poloviční. Maximální hloubka dlabů se pohybuje do 175 mm. Pro dlabací frézy se doporučuje řezná rychlost v = 0,3 až 10 m.s-1, úběr na otáčku Uot = 0,1 až 2 mm, U´ot = 0,5 až 0,65 mm, hloubka dlabu do 100 mm. Pro šroubivitý nebozez se čtyhranným dlátem se doporučuje řezná rychlost v = 1,5 až 6,5 m.s-1, U = 20 až 40 mm.s-1, Uot = 0,3 až 1,2 mm, hloubka dlabu 80 až 260 mm.

11 Opracování dlabáním Pro dláto s přímočarým vratným pohybem se doporučuje v = 0,5 až 1,2 m.s-1, Uot = 0,75 až 2,5 mm, hloubka dlabu od 150 mm. Pro zajištění přesnosti dlabů je nutné, aby technický stav dlabacích strojů odpovídal následujícím podmínkám : kolmost vedení řetězu ke stolu v podélné rovině osy stolu 0,5/100 mm, v příčném směru 0,5/100 mm, kolmost pohybu nástrojových saní k povrchu stolu v rovině podélné i příčné 0,5/100 mm, rovinnost a vodorovnost stolu v podélném i příčném směru 0,1/300 mm, kolmost vodicího pravítka v povrchu stolu 0,1/100 mm, kolmost vedení konzoly k povrchu stolu v podélném i příčném směru 0,2/300 mm.


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google