Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSMP / MKMartin Podešva Monitoring plnění výkonnostního plánu XIII. ROČNÍK JEDNÁNÍ LETECKÝCH DOPRAVCŮ A ODBORNÉ LETECKÉ VEŘEJNOSTI SE ZÁSTUPCI ŘLP ČR,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSMP / MKMartin Podešva Monitoring plnění výkonnostního plánu XIII. ROČNÍK JEDNÁNÍ LETECKÝCH DOPRAVCŮ A ODBORNÉ LETECKÉ VEŘEJNOSTI SE ZÁSTUPCI ŘLP ČR,"— Transkript prezentace:

1 ÚSMP / MKMartin Podešva Monitoring plnění výkonnostního plánu XIII. ROČNÍK JEDNÁNÍ LETECKÝCH DOPRAVCŮ A ODBORNÉ LETECKÉ VEŘEJNOSTI SE ZÁSTUPCI ŘLP ČR, s. p. IATCC, 10. listopadu 2015

2 Monitoring výkonnosti Obsah prezentace:  Plnění Výkonnostního plánu ČR pro RP1  FAB CE Performance Plan for RP2 a jeho naplňování ŘLP ČR, s. p.

3 Monitoring výkonnosti Legislativa  Poskytovatelé letových provozních služeb, jakožto lokální monopoly jsou předmětem regulace na národní a zejména mezinárodní úrovni  Evropa – legislativa SES (Single European Sky)  Charging Regulation (391/2013)  Performance Regulation (390/2013)  Nařízení 1035/2001 stanovujícím společné požadavky na poskytování LNS  Definují právní prostředí pro poskytování služeb a předepisují výkonnostní cíle v jednotlivých KPA  Zpracování Výkonnostních plánů, Obchodních a Ročních plánů  Monitoring plnění je realizován na úrovni Ročních plánů

4 Plán výkonnosti ČR pro RP1  Sestaven na národní úrovni pro roky 2012 – 2014  Cíle definovány pro KPA (SAF, ENV, CAP a CEF)  Čtvrtletní monitorovací zprávy pro NSA (ÚCL)  roční monitoring pro EK / PRB  Všechny cíle pro ČR byly splněny, případně překročeny (kapacita traťových služeb)  Potvrzeno v PRB Monitoring Reports - http://www.eusinglesky.eu/2014-reports.html Monitoring výkonnosti

5 Plnění plánu výkonnosti ČR pro RP1 – zpráva za rok 2014 Bezpečnost (SAF)  Prvním stanoveným cílem bylo zvyšovat vyspělost systému řízení bezpečnosti vyjádřenou indikátorem Effectiveness of Safety Management (EoSM) stanoveného a sledovaného v rámci monitorování výkonnosti ze strany EASA pro rok 2014 na 75 %. Data pro EoSM jsou validována ÚCL (NSA). Hodnota dosažená v SoE je 81,25 %, hodnota dosažená v EoSM je 82,07 %  Druhým cílem bylo udržení nulového počtu nehod způsobených poskytováním ATM a událostí s klasifikací vážný incident a realizace takových opatření, která zabezpečí pokračování tohoto trendu i v následujících letech. Za hodnocené období roku 2014 byl jeden incident ve druhém čtvrtletí dle metodiky RAT hodnocen z pohledu ATM Ground jako vážný („serious incident“), nicméně celková závažnost „ATM overall“ byla hodnocena jako „major incident“. Monitoring výkonnosti

6 Ochrana životního prostředí (ENV)  Prvním cílem bylo zvyšování vyspělosti systému životního prostředí (EMS). S odkazem na metodický pokyn „Metodika hodnocení efektivnosti a účinnosti EMS“, bylo na začátku prosince 2014 provedeno sebehodnocení pro definované oblasti dle podrobných prvků normy ISO 9004 z hlediska plnění požadavků v oblasti životního prostředí. Výsledky sebehodnocení za rok 2014 vykazují v porovnání s rokem 2013 vyrovnanější stav, který dokládá stabilitu v dané oblasti a zároveň tyto výsledky ukazují shodu s výsledky externího auditu/přezkoumání realizovaného ze strany společnosti DNV-GL Business Assurance.  Druhým cílem v oblasti ENV byla Specifikace a definování metodiky výpočtu uhlíkové stopy v návaznosti na aktivity CANSO ENV Workgroup. V průběhu roku 2014 se podnik aktivně zapojil do aktivity výpočtu uhlíkové stopy („Carbon Footprint“) v souladu s mezinárodně uznávanou metodikou GHG Protocol. Uhlíková stopa podniku je jak měřítkem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a na klimatické změny, tak nepřímým ukazatelem spotřeby energií a služeb v podniku, a zároveň měří množství skleníkových plynů, které odpovídají aktivitám podniku. Ke konci roku 2014 proběhla úspěšná verifikace uhlíkové stopy podniku. Byl vypracován metodický pokyn „Metodika stanovení uhlíkové stopy“. Monitoring výkonnosti

7 Kapacita služeb (CAP)  Cílovanou hodnotou tohoto celoevropského KPI je maximální hodnota zpoždění na trati z důvodů ATFM na jeden provedený let ve výši 0,15 minut v celoročním vyjádření, resp. 0,25 minut v letním období. Průměrné ATFM zpoždění za celý rok 2014 dosáhlo hodnoty 0,01 minuty na provedený let, letní sezóně pak 0,02 minut/let. Nákladová efektivita a cena služeb (CEF)  Podnikovým cílem při plnění tohoto celoevropského KPI pro rok 2014 bylo dodržení vnitrostátní jednotkové sazby traťové služby řízení ve výši 1078 Kč. Dosažené úspory v oblasti nákladů, relativně dobrý vývoj v oblasti traťových výnosů a příznivý vývoj ostatních (non ANS) výnosů plně kompenzovaly negativní vývoj výnosů z oblasti letištní a přibližovací služby řízení v průběhu celého roku 2014. Lze proto konstatovat, že finanční situace podniku zůstává nadále stabilní a podnik je schopen dostát všem svým závazkům při dodržení schválených jednotkových cen pro rok 2014. Závěr: všechny stanovené cíle byly splněny. Monitoring výkonnosti

8 FAB CE Performance Plan for RP2  Výkonnostní plány sestaveny na úrovni FAB, cíle na různých úrovních  Cíle ve stejných KPA, ale nyní všechny závazné  Česká část již schválena EK (Nařízení 2015/348) v KPA SAF, ENV a CEF; oblast CAP doporučena ke schválení PRB  Čtvrtletní monitoring pro NSA, roční pro PRB  Dále prezentovány výsledky podniku k 30. 6. 2015 Monitoring výkonnosti

9  Monitoring neprobíhá pouze na národní úrovni, ale i na úrovni PRB  Zpracováno z rozličných vstupů (NSA, NM, CODA atd.)  Nejnovější data za rok 2014  http://www.eurocontrol.int/prudata/da shboard/eur_view_2014.html Ukázka z KPA CAP  Zpoždění po letech, měsících  Důvody zpoždění  Srovnání s plánem

10 Monitoring výkonnosti Plnění EU-wide cílů, dle stanovených KPA  Některé cíle není možno hodnotit průběžně, případně na národní úrovni  Nikde není indikováno nesplnění cíle

11 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "ÚSMP / MKMartin Podešva Monitoring plnění výkonnostního plánu XIII. ROČNÍK JEDNÁNÍ LETECKÝCH DOPRAVCŮ A ODBORNÉ LETECKÉ VEŘEJNOSTI SE ZÁSTUPCI ŘLP ČR,"

Podobné prezentace


Reklamy Google