Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Útvar strategie a manažerské podpory Regulační rámec ŘLP ČR, s.p. Výkonnostní plánování pro druhé referenční období (2015 – 2019) Setkání s leteckými dopravci,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Útvar strategie a manažerské podpory Regulační rámec ŘLP ČR, s.p. Výkonnostní plánování pro druhé referenční období (2015 – 2019) Setkání s leteckými dopravci,"— Transkript prezentace:

1 Útvar strategie a manažerské podpory Regulační rámec ŘLP ČR, s.p. Výkonnostní plánování pro druhé referenční období (2015 – 2019) Setkání s leteckými dopravci, IATCC, 30. 10. 2013 Autor: Ing. Luboš Hlinovský, MBA Ředitel Útvaru strategie a manažerské podpory

2 Útvar strategie a manažerské podpory Regulace pro první Referenční období (roky 2012 – 2014) ŘLP ČR, s.p. je monopolním poskytovatelem LNS ve vzdušném prostoru ČR Vzhledem k monopolnímu postavení je jeho činnost regulována Regulace na evropské úrovni je realizována prostřednictvím SES legislativy Zejména jde o nařízení EK: Charging regulation – 1191/2010 Performance regulation – 691/2010 Service provision regulation – 550/2004 Regulace je realizována prostřednictvím Výkonnostního plánu ČR Výkonnostní plán je zpracován ÚCL na základě Obchodního plánu ŘLP ČR, s.p. a ČHMÚ Výkonnost je monitorována a posuzována prostřednictvím KPA/KPI ve čtyřech oblastech výkonnosti SAF – bezpečnost CAP – kapacita ENV – životní prostředí CEF – efektivita nákladů 1 Regulace ŘLP ČR, s.p. – RP1

3 Útvar strategie a manažerské podpory Monitoring plnění cílů stanovených pro první Referenční období Monitoring probíhá na 2 úrovních:1) v rámci ČR podnik čtvrtletně informuje ÚCL (NSA) o plnění cílů v Ročním plánu 2) na Evropské úrovni – PRB (orgán pro hodnocení výkonnosti EK) připravuje ročně hodnotící zprávu 1) Plnění cílů stanovených v Ročním plánu ŘLP ČR, s.p. Je monitorováno plnění cílů stanovených ve všech klíčových oblastech výkonnosti (KPA – bezpečnost, kapacita, životní prostředí a nákladová efektivita) navíc předáváme informace o postupu realizace hlavních investic Za rok 2012 bylo konstatováno naplnění všech stanovených cílů a průběžný monitoring roku 2013 zakládá také předpoklad k pozitivnímu plnění. Odchylky jsou evidovány v oblasti provozních výkonů, ale dosažené úspory plně kompenzují nižší výnosy z kmenových aktivit. V oblasti realizace investic evidujeme nižší než plánované čerpání investičních prostředků. Mezi monitorované hodnoty byla od roku 2013 zařazena míra dodržování odletových ATFM slotů na LKPR (viz nařízení EK255/2010) 2 Regulace ŘLP ČR, s.p. – RP1

4 Útvar strategie a manažerské podpory Monitoring plnění cílů stanovených pro první Referenční období 2) Hodnocení PRB Za první rok 1 Referenčního období je již k dispozici i hodnocení zpracované PRB a to jak na úrovni jednotlivých států, tak i na úrovni celoevropské. Celkově zpráva pozitivně hodnotí všechny dosažené výsledky a uzavírá tím, že pokud bude současná úroveň výkonnosti udržena bude toto referenční období možno hodnotit pozitivně. Bezpečnost - ŘLP ČR, s.p. zaujímá 10. pozici z 37 hodnocených subjektů v dosažené úrovni efektivnosti Safety managementu. Dosažená úroveň 81 % překračuje cíl pro celé RP1, který byl stanoven na úrovni 75 %. Kapacita - Je konstatována excelentní výkonnost v této oblasti. Cíl stanovený na úrovni 0,15 minuty zpoždění na jeden provedený let byl překročen a skutečná zaznamenaná hodnota odpovídá úrovni 0 minut zpoždění na provedený let. Zpráva konstatuje, že Česká republika přispívá k plnění celoevropských cílů. Nákladová efektivita - Přes významný pokles traťového provozu (-2,01 % v porovnání se schváleným Výkonnostním plánem) a tudíž pokles příjmů z této činnosti dokázalo ŘLP ČR, s.p. řízením nákladů dosáhnout navýšení své ziskové marže a to z plánovaných 10,1 % na 14,0 %. Životní prostředí – není hodnoceno na úrovni jednotlivých států, ale i zde je konstatován značný pokrok. Hodnocení výkonnosti dosažené v hodnotící zprávě PRB pro rok 2012 tedy představuje významný úspěch ŘLP ČR, s.p. i všech subjektů českého civilního letectví. 3 Regulace ŘLP ČR, s.p. – RP1

5 Útvar strategie a manažerské podpory 4 Regulace pro druhé Referenční období (roky 2015 – 2019) Základní regulační rámec představují nařízení EK: 390/ 2013 tzv. Performance scheme) 391/ 2013 tzv. Charging scheme Zásadní novinky: Plány výkonnosti musí být zpracovány na úrovni jednotlivých FABů; Do systému výkonnosti jsou zahrnuty letištní a přibližovací služby řízení (ukazatel nákladové efektivity může být stanoven rozhodnutím Komise od r. 2017); Nové ukazatele výkonnosti ve všech klíčových oblastech výkonnosti (KPA); Povinné finanční bonusy / malusy na vybrané KPI, ve výši až 1 % z obratu; Regulace je realizována prostřednictvím Výkonnostního plánu FAB CE, KPI / PI jsou alokovány na různé úrovni agregace - FAB CE, státy, poskytovatelé Regulace ŘLP ČR, s.p. – RP2

6 Útvar strategie a manažerské podpory Příprava Výkonnostního plánu – odpovědnost, hlavní milníky Odpovědnost – je popsána v dokumentu “Developing a Common FAB CE Performance Plan for Reference Period II (2015-2019) - Co-ordination Procedure” 5 Příprava Výkonnostního plánu pro RP2 Tento dokument definuje jednotlivé interní stakeholdery přípravy FAB CE PP, určuje jejich povinnosti a stanovuje závazný harmonogram.

7 Útvar strategie a manažerské podpory Příprava Výkonnostního plánu FAB CE je rozdělena do 4 hlavních částí: 1.Koordinační fáze (březen – květen 2013) 2.Nastavení interních cílů výkonnosti FAB CE (květen 2013 - leden 2014) 3.Příprava Výkonnostního plánu (květen 2013 to červen 2014) 4.Schválení a předložení plánu (srpen 2014 to červenec 2015) 6 Příprava Výkonnostního plánu pro RP2

8 Útvar strategie a manažerské podpory 7 Klíčové oblasti výkonnosti a návrh cílů zpracovaný PRB pro 2 RP Příprava Výkonnostního plánu pro RP2 Porovnání KPI pro první a druhé referenční období

9 Útvar strategie a manažerské podpory 8 Jednotkové ceny poskytovaných služeb pro rok 2014 Cenotvorba jednotkové ceny traťové služby řízení pro rok 2014 vychází ze schváleného Výkonnostního plánu ČR, což znamená: Snižovaní traťové DUR Jednotková cena bude při vyjádření v běžných cenách 46,15 € za přeletovou jednotku Traťová sazba zůstává významně pod úrovní celoevropského cíle Letištní a přibližovací služba řízení: Zachování fixní ceny letištní a přibližovací služby řízení v běžných cenách Pokles jednotkové ceny ve stálých cenách Jednotková sazba bude při vyjádření v běžných cenách na úrovni 6 800 Kč za přibližovací jednotku

10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Útvar strategie a manažerské podpory Regulační rámec ŘLP ČR, s.p. Výkonnostní plánování pro druhé referenční období (2015 – 2019) Setkání s leteckými dopravci,"

Podobné prezentace


Reklamy Google