Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic tel.: +420 266 104 111, fax: +420 284 680 037,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic tel.: +420 266 104 111, fax: +420 284 680 037,"— Transkript prezentace:

1 Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic tel.: +420 266 104 111, fax: +420 284 680 037, info@ezu.cz, www.ezu.cz Prezentace EZÚ pro CzechTrade 12. prosinec 2006

2 Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic tel.: +420 266 104 111, fax: +420 284 680 037, info@ezu.cz, www.ezu.cz OBSAH PREZENTACE: Celkové představení EZÚ Organizace EZÚ Historie EZÚ Profil EZÚ Představení služeb EZÚ Hlavní produkty EZÚ Výběr některých produktů EZÚ pro exportéry Základní údaje EZÚ

3 Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic tel.: +420 266 104 111, fax: +420 284 680 037, info@ezu.cz, www.ezu.cz PRÁVNÍ FORMA A POSTAVENÍ EZÚ EZÚ je státním podnikem zřízeným podle zákona č. 77/97 Sb. Zřizovatelem je ministerstvo průmyslu a obchodu Toto postavení zaručuje EZÚ faktickou nezávislost při výkonu certifikačních a zkušebních činností

4 Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic tel.: +420 266 104 111, fax: +420 284 680 037, info@ezu.cz, www.ezu.cz ORGANIZAČNÍ SCHEMA EZÚ

5 Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic tel.: +420 266 104 111, fax: +420 284 680 037, info@ezu.cz, www.ezu.cz HISTORIE EZÚ I. 1919 - založení Elektrotechnického svazu Československého 1926 - zřízení zkušební laboratoře 1935 - zahájeno udělování značky ESČ 1952 - vznik Elektrotechnického zkušebního ústavu

6 Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic tel.: +420 266 104 111, fax: +420 284 680 037, info@ezu.cz, www.ezu.cz HISTORIE EZÚ II. 1961 - 1985 se EZU stal zakládajícím členem systému CEE, systému homologací příslušenství motorových vozidel EHK OSN a systému IECEE-CB, získal autorizaci jako státní zkušební laboratoř č.201 1989 - EZÚ zahájil zkoušení EMC 1991 - EZÚ zahájil certifikaci systémů řízení podle ISO 9000

7 Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic tel.: +420 266 104 111, fax: +420 284 680 037, info@ezu.cz, www.ezu.cz HISTORIE EZÚ III. 1992 - EZÚ byl akreditován podle EN 45 012 1993 - značka ESČ byla registrována jako značka shody s normami na elektrickou bezpečnost 1996 - EZÚ přistoupil k certifikačnímu systému CCA 1997 - EZÚ se zapojil do systému ENEC

8 Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic tel.: +420 266 104 111, fax: +420 284 680 037, info@ezu.cz, www.ezu.cz HISTORIE EZÚ IV. 1998 - EZÚ se stal zakládajícím členem certifikačních systémů KEYMARK a CCA- EMC a zahájil certifikaci systémů environmentálního managementu 1999 - EZÚ získal autorizaci úřadu pro normalizaci a měření pro posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb. 2001 - EZÚ se stal Notifikovanou osobou č. 1014

9 Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic tel.: +420 266 104 111, fax: +420 284 680 037, info@ezu.cz, www.ezu.cz PROFIL EZÚ I. Elektrotechnický zkušební ústav je: - Autorizovanou osobou č. 201 - Notifikovanou osobou č. 1014 - Nezávislou zkušební laboratoří a certifikačním orgánem pro výrobkovou certifikaci - Certifikačním orgánem pro systémy řízení jakosti a environmentálního řízení - Zkušební a kalibrační laboratoří akreditovanou podle ČSN EN ISO 17025 - Autorizovanou osobou k provádění činností na základě dalších legislativních norem (VHP, homologace,kalibrační služby a pod.)

10 Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic tel.: +420 266 104 111, fax: +420 284 680 037, info@ezu.cz, www.ezu.cz PROFIL EZÚ II. Elektrotechnický zkušební ústav je Notifikovanou osobou č. 1014 při Evropské komisi v Bruselu 73/23/EEC = NV 17/2003 Sb. - Low Voltage Directive 89/336/EEC = NV 18/03 Sb. - EMC 93/42/EEC = NV 336/01 Sb. - Medical dev. 90/385/EEC = NV 154/04 Sb. - Implant MD 89/392/EEC = NV 24/03 Sb. - Machines 89/106/EEC = NV 163/02 Sb. - Construction 95/16/EEC = GO No 27/03 Sb. – Lifts 2000/14/EC,86/594/EEC = GO No 9/02 Sb. - Noise

11 Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic tel.: +420 266 104 111, fax: +420 284 680 037, info@ezu.cz, www.ezu.cz PROFIL EZÚ III. Elektrotechnický zkušební ústav je členem mezinárodních certifikačních systémů CCA, CCA-EMC, IECEE-CB,ENEC, KEYMARK, HAR, CQS-IQNet Elektrotechnický zkušební ústav uděluje následující české značky ESČ, ESČQ, CCZ201, ČSN TEST

12 Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic tel.: +420 266 104 111, fax: +420 284 680 037, info@ezu.cz, www.ezu.cz EZÚ NABÍZÍ TYTO SLUŽBY: ZKOUŠENÍ A CERTIFIKACI VÝROBKŮ CERTIFIKACI SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ A EMS INSPEKCE METROLOGICKÉ A KALIBRAČNÍ SLUŽBY PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK PODLE POTŘEB ZÁKAZNÍKŮ KONZULTACE A ŠKOLENÍ

13 Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic tel.: +420 266 104 111, fax: +420 284 680 037, info@ezu.cz, www.ezu.cz ZÁKLADNÍ PRODUKTY EZÚ Zkušební protokol - záznam výsledků zkoušek Certifikát - formalizovaný dokument osvědčující typovou zkoušku nebo systém Značka - znak viditelně prokazující shodu výrobku

14 Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic tel.: +420 266 104 111, fax: +420 284 680 037, info@ezu.cz, www.ezu.cz SPECIÁLNÍ ZKOUŠKY PODLE POTŘEB ZÁKAZNÍKŮ - ZKOUŠKY BEZPEČNOSTI MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ - ZKOUŠKY MECHANICKÉ - ZKOUŠKY EMC a EMF - MĚŘENÍ HLUKU A VIBRACÍ - ODOLNOSTI PROTI VLIVU PROSTŘEDÍ - ZKOUŠKY HYGIENICKÉ a RoHS - ZKOUŠKY KRYTÍ - ODOLNOST PROTI TEPLU A HOŘENÍ - OVĚŘOVÁNÍ SVĚTELNÝCH PARAMETRŮ - FUNKČNÍ ZKOUŠKY - OVĚŘOVÁNÍ VHP - INSPEKCE atd.

15 Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic tel.: +420 266 104 111, fax: +420 284 680 037, info@ezu.cz, www.ezu.cz VÝBĚR NĚKTERÝCH PRODUKTŮ CERTIFIKÁTY CB A CCA Výhody mezinárodně uznávaných certifikátů CB a CCA: - Úspora času a nákladů. - Základy pro vydání Osvědčení o shodě – CE. - Snadný přístup k národním certifikátům a značkám. - Certifikáty napomáhají výrobcům při exportu. - Není potřeba další certifikace v EU a dalších zemích.

16 Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic tel.: +420 266 104 111, fax: +420 284 680 037, info@ezu.cz, www.ezu.cz VÝBĚR NĚKTERÝCH PRODUKTŮ -ENEC pokrývá : IT výrobky, Transformátory, Kondenzátory, Svítidla a jejich komponenty, Komponenty pro nízko napěťové použití - ENEC je: Evropská značka označující nepřetržitou shodu výrobků s EN standardy pro elektrickou bezpečnost. - Členové ENEC jsou certifikační partneři EU a kandidátských zemí EU.

17 Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic tel.: +420 266 104 111, fax: +420 284 680 037, info@ezu.cz, www.ezu.cz VÝBĚR NĚKTERÝCH PRODUKTŮ - CCA - EMC Systém je specializován na zkoušení elektromagnetické kompatibility ve shodě s EN standardy. - Certifikát je akceptován v laboratořích všech členských zemí tohoto systému a nemusí proto být opakovány zkoušky elektromagnetické kompatibility v zahraničí.

18 Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic tel.: +420 266 104 111, fax: +420 284 680 037, info@ezu.cz, www.ezu.cz VÝBĚR NĚKTERÝCH PRODUKTŮ - Výrobek je - testován, certifikován a placen pouze jednou. - Úspora nákladů a času na zkoušení při exportu do členských zemí systému. - Dobře známé značky v Evropě. - Slouží jako podklad pro získání značky CE. Přínos značek ENEC a EZU-EMC:

19 Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic tel.: +420 266 104 111, fax: +420 284 680 037, info@ezu.cz, www.ezu.cz Elektrotechnický zkušební ústav ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ADRESA: Pod Lisem 129, 171 02 PRAHA 71 - SPOJENÍ: telefon: 26 61 04 111, fax: 28 46 80 037 e-mail: certif@ezu.cz, info@ezu.cz http: www.ezu.cz - BANKA: Komerční banka Praha 8, č.ú. 1806-081/0100 - EZÚ je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 33767 - IČ: 00001481, DIČ: CZ00001481

20 Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic tel.: +420 266 104 111, fax: +420 284 680 037, info@ezu.cz, www.ezu.cz Děkujeme Vám za pozornost a za příležitost poskytnout Vám informace o našich službách. Naším cílem je poskytovat služby, které přispívají k úspěchu Vašeho podnikání.

21 Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic tel.: +420 266 104 111, fax: +420 284 680 037, info@ezu.cz, www.ezu.cz Nyní jsme připraveni na zodpovězení Vašich otázek. Ing. Vlastimil Votruba vedoucí úseku certifikace a obchodu EZÚ


Stáhnout ppt "Electrotechnical Testing Institute, Pod Lisem 129, 171 02 Prague 71, Czech Republic tel.: +420 266 104 111, fax: +420 284 680 037,"

Podobné prezentace


Reklamy Google