Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inteligence a IQ Odpočívej v pokoji. Historie (Gould 1997) Rasismus 18. a 19. století – černoši – indiáni – běloši, odráželo společenskou situaci/potřeby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inteligence a IQ Odpočívej v pokoji. Historie (Gould 1997) Rasismus 18. a 19. století – černoši – indiáni – běloši, odráželo společenskou situaci/potřeby."— Transkript prezentace:

1 Inteligence a IQ Odpočívej v pokoji

2 Historie (Gould 1997) Rasismus 18. a 19. století – černoši – indiáni – běloši, odráželo společenskou situaci/potřeby Snaha o biologické zdůvodnění – tvar a velikost lebky, podobnost černochů s lidoopy (různí autoři včetně Darwina, Cuviera) Mortonova nepřesná měření velikosti objemu lebek – co bylo třeba změřit, bylo změřeno Co je zřetelnější – géniové měli často hodně zvrásněný mozek Jak zvážit mozek? (kde oddělit od míchy, vlivy degener. onemocnění, výšky, způsobu uchování…) Další pokusy – tvar lebky, obvod lebky, tělesné znaky (délka paží)

3 Co je základem inteligence? Geny? Vzdělání? Převzaté memy? Něco jiného?

4 Co je základem inteligence? Fakta (Gardner 1999) Korelace mezi jednovaječnými a dvouvaječnými dvojčaty, žijícími společně či odděleně Zdá se, že podstatně více jsou geneticky podmíněny fyzické rysy a temperament než inteligence, způsoby poznávání a rysy osobnosti Průměrně se udává míra dědičnosti inteligence geny 30 – 50%

5 Teoretický základ inteligence (Gould 1997) Spearmanova hypotéza obecné inteligence (g faktor) a faktoru s (vzdělání, výchova, specifické znalosti) Vychází z korelační analýzy – mezi výsledky testů inteligence existuje vždy pozitivní korelace IQ testy s různou měrou odrážejí g, jejich zprůměrováním se g odseparuje Zásadní závěr – inteligence je separovatelnou a měřitelnou veličinou

6 Korelační analýza (Gould 1997) Korelační analýzu lze chápat jako snahu redukovat složitost popisu, hledat společný základ Kromě korelační analýzy musí být uplatněny další znalosti subjektu zkoumání, aby interpretace korelační analýzy byla korektní Ve společenských vědách – může být uplatněn přístup přírodních věd?

7 Jedna či několik inteligencí? Pro jednuProti Korelace mnohých kompetencí vzájemněJednostranní géniové „Je inteligentní“Odlišný charakter různých kompetencí Způsob testování IQ

8 Měření inteligence pomocí IQ (Gould 1997) Binet – odhalit děti, které vyžadují jiný přístup – podstatou jeho testů byla směs obecných dovedností – zavedl IQ přes mentální věk – řešení úloh postupně složitějších ve vztahu k věku (1908 rozdíl mentální – skutečný) – odděloval naučené od přirozeného – uváděl, že inteligenci nelze měřit jediným číslem (řešil empirický úkol, „účelové IQ“) – tři pravidla: jde o empirickou pomůcku, nemá se vztahovat k teorii o intelektu používat jen pro vyhledání mírně zaostalých dětí či dětí s narušenou vnímavostí, nemá se vztahovat na srovnávání dětí normálních tyto nalezené děti je nutné vzdělávat a nesmí se označovat jako nezpůsobilé

9

10 Měření inteligence pomocí IQ (Gould 1997) 1912 Stern IQ= mentální/skutečný*100 zneužití v USA a podle Gould (1997) jedno z největších zneužití vědy ve 20. století – Goddard – Binetovy testy zpředmětněny na vrozenou inteligenci; podklad pro klasifikaci, linearizace (IQ jako měřítko) – Terman – společnost přidělující role podle naměřeného IQ – Yerkes – testování branců v 1. svět. válce, Zákon na omezení imigrace (nekvalitní geny přistěhovalců)

11 Kanalizace versus plasticita (Gardner 1999) Kanalizace – upřednostňování určitých směrů vývoje před jinými – vývoj nervové soustavy – stabilita, mezidruhová podobnost Plasticita – přizpůsobení se (léze, smyslová či pohybová deprivace) – závislost na věku – x nelze se i při vhodném přístupu naučit všemu; připravenost naučit se (připravenost naučit se řeč; reakce ptáků pouze na určité zvuky; nepřipravenost lidí na logické myšlení)

12 Jazyková inteligence (Gardner 1999) Psaní poezie Čtení a vnímání poezie Funkce jazyka: – Rétorická – Zapamatování – Vysvětlování – orální, psané – Jazyk sám o sobě Nejlépe prozkoumaný typ inteligence Sapir-Whorfova hypotéza Vybavenost pro řeč? žvatlání – slabiky – smysluplná řeč – složité konstrukce Mluvit se naučí i děti mentálně postižené Velmi výrazná lokalizace řečových center (Wernickova, Brockova) Řeč a paměť (na verše, ságy, bible/svaté texty)

13 Hudební inteligence (Gardner 1999) Projevuje se velmi brzy/nejdříve Příklady: – Autistické dítě, projevující HI – HI jako výsledek kvalitní výchovy Melodie (tóny) – rytmus – barva tónu Pozitivistický výklad hudby – podobnost s matematikou/fyzikou Hudba a city Vývoj – již 2 měsíce a opakování tónů, č měsíce rytmus Hudba jako nástroj komunikace Oddělení od jazyka v minulosti – statisíce let Afázie jazyka nemusí znamenat ztrátu HI

14 Logicko matematická inteligence (Gardner 1999) Vzniká kontaktem se světem předmětů – dematerializace operací Co ji tvoří? : – Uspořádání znalostí v logických řetězcích – zapamatování a pochopení – Schopnost rozpoznat, v čem je podstata problému – Využití podobnosti problémů – Separace na jednodušší úlohy Intuice v přírodních vědách Matematizace přírodních věd, příroda vytváří „krásné“ matematické formule

15 Prostorová inteligence (Gardner 1999) Manipulace v prostoru – prostorové rotace, průniky těles, vztahy těles v prostoru Podobnost a stejnost objektů Navigace a orientace v prostoru Schopnost grafického záznamu prostorových informací Siločáry na prostorových i plošných objektech Metaforická podobnost prostorových norem

16 Tělesně-pohybová inteligence (Gardner 1999) Nonverbální komunikace Herectví, tanec Kalokagathia Sportovně prostorové kmpetence Ovládání zejména vývojově nižšími formami mozku

17 Inteligence – „shrnutí“ Sternberg 2002 Inteligence je schopnost : – učit se ze zkušenosti – přizpůsobovat se okolí (v různém kulturním prostředí) – metakognice – poznat a porozumět vlastním kognitivním procesům Laicky implicitní teorie inteligence, kontextová inteligence (řezník, zedník, sochař ….)

18 IQ Definice – Poměrový IQ (mentální a chronologický věk) – Deviační IQ (normální rozdělení) Testy – Binet – Stanford-Binetův – Wechslerův Pro předškoláky - WPPSI Pro děti – WISC-III Pro dospělé – WAIS-III

19 Další přístupy k inteligenci Reakční čas a korelace s IQ schopnost rozdělit pozornost a korelace s IQ Rychlost vedení neuronálních vzruchů a korelace s IQ, více u mužů Menší spotřeba glukózy koreluje s vyšším IQ Kulturní kontext inteligence – hierarchické třídění „hloupých“ a funkční třídění u kmene Kpelle v Africe

20 Otevřené otázky IQ testy a strukturované otázky x definice inteligence (adaptace, tvůrčí myšlení) Možnosti zvýšení? inteligence Trénink IQ testůSociální učeníIndividuální učeníBiologické

21 Zdroje 1.Gould, S. J. (1997): Jak neměřit člověka. Nakladatelství Lidové noviny 2.STERNBERG, R. J. (2002): Kognitivní psychologie, Portál, Praha 3.Gardner, H. (1999): Dimenze myšlení. Teorie rozmanitých inteligencí. Portál, ISBN 80- 7178-279-3 4.BLACKMOREOVÁ, S. (2001): Teorie memů. Kultura a její evoluce. Portál, Praha


Stáhnout ppt "Inteligence a IQ Odpočívej v pokoji. Historie (Gould 1997) Rasismus 18. a 19. století – černoši – indiáni – běloši, odráželo společenskou situaci/potřeby."

Podobné prezentace


Reklamy Google