Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-L-4-017. Moderní etika Mgr. Marie Mikulcová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-L-4-017. Moderní etika Mgr. Marie Mikulcová."— Transkript prezentace:

1 OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-L-4-017

2 Moderní etika Mgr. Marie Mikulcová

3 Etické otázky Jak správně jednat? Jak volit mezi dobrem a zlem? Jaké důsledky má moje jednání? Etika = teorie morálky (z řeckého ethos – mrav) - zabývá teoretickým zkoumáním hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost volby prostřednictvím svobodné vůle, - hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla, - předmětem je morálka.

4 Z historie etiky ● Ve starověkém Řecku byly uznávány 4 základní ctnosti: ● moudrost ● statečnost ● uměřenost (zodpovědnost) ● spravedlnost ● V Platónově teorii idejí stojí nejvýše idea dobra, jejíž zárukou je v ideální obci panovník filozof

5 ● Etickým ideálem stoiků bylo dosažení duševního klidu. Prostředek k dosažení tohoto cíle: APATHEIA (osvobození od vášní) ● Tomáš Akvinský připojuje ke čtyřem základním starověkým ctnostem další: ● víra naděje láska

6 Nicolo Machiavelli tvrdil: ● člověk, který je za všech okolností dobrý, se mezi ostatními nemůže prosadit ● správný vladař má být vychytralý jako liška a silný jako lev

7 Podle Thomase Hobbese ve vztazích mezi lidmi existuje v přirozeném stavu boj všech proti všem, jediným řešením je dobrovolné podřízení se autoritě státu, aby lidské soužití bylo vůbec možné.

8 Jean Jacques Rousseau se domníval, že lidská přirozenost je dobrá, člověka kazí teprve civilizace.

9 Podle Karla Marxe jsou morální normy v dějinách vyjádřením třídních zájmů. Nejvyšším cílem člověka je podle Friedricha Nietzscheho žít v souladu s vlastní přirozeností. Být svobodný znamená uskutečnit sám sebe.

10 Směry etiky Teleologická etika – morálnost jednání se odvozuje od hodnoty účelů tohoto jednání Utilitaristická etika – mravní hodnota jednání je dána mírou jeho užitku Eudaimonistická etika - nejvyšší mravní hodnotou je štěstí Pragmatická etika – o morálnosti jednání rozhodují jeho výsledky

11 Závaznosti morálních norem se dosahuje na základě tradice (upevňováním zvyku daného společností). ● Prakticky se dodržování přijatých morálních norem dosahuje na základě sankce veřejným míněním – neformální autoritou. ● Část morálních norem se stává základem právního řádu a je vynucována formálními autoritami (policie, soudy...)

12 Současné vývojové směry Environmentální etika – zkoumá krizový vztah lidské společnosti a přírody ● Biocentrická etika (bio=život) – nejvyšší hodnotou je život, vzniká rozpor mezi přírodou a agresivní civilizací, požadavek na likvidaci části populace ● Antropocentrická etika – nejvyšší hodnotou je člověk jako bytost závislá na přírodě, zachování přírody je v zájmu člověka ● Sociální etika – zkoumá spravedlnost společenských institucí ● Politická etika – by měla usilovat o obecné dobro ● Bioetika – řeší otázky genetiky, klonování...

13 Morální normy = požadované pravidlo jednání (nezabiješ, nepokradeš...) Morální hodnoty = ideální cíle lidského jednání

14 Morálka = soubor představ sdílených v určité společnosti a době o tém, jaké chování a smýšlení jednotlivce i skupin lidí je dobré, tzn.jaké má být. Dobro = nejvyšší mravní ideál souhrnný pojem pro všechno prospěšné a hodnotné Zlo = protiklad dobra označení pro všechno, co škodí, ruší, kazí

15 Svoboda ● Vnější svoboda (podmínky pro život) ● Vnitřní (ztrácí smysl při nemožnosti realizovat rozhodnutí a přání člověka) ● Kde se podaří ovládnout myšlení člověka, tam se člověk stává nástrojem v rukou svého vládce a děsí se vnější svobody.

16 Člověk je bytost schopná svobodného jednání. Svoboda je stav, kdy člověk jedná podle své vůle. Svobodné rozhodování přináší s sebou odpovědnost za naše rozhodnutí. Svoboda vůle – možnost přát si cokoliv be přemýšlení. Analýza přání ukazuje, že jsou závislá na: výchově a na působení společnosti (zaměstnání, reklama, masová kultura) Morální odpovědnost – za každé rozhodnutí, učiněné i pod nátlakem Kolektivní vina – morální odpovědnost neseme i za to, co jsme přímo nerozhodli

17 Svědomí = zvláštní fenomén lidského vědomí, jakýsi vnitřní hlas, který jako by hodnotil jednání člověka, nutí nás zamýšlet se, přehodnocovat... = osobní přesvědčení založené na přijetí určitých morálních norem, které se stávají měřítkem pozuzování vlastního chování ● Námět k diskusi: ● Někdy se zdá, že se svědomí z našeho světa vytrácí. Je chápáno jako zbytečnost, která se do dnešní doby nehodí.Co získáme a co ztratíme, když odmítneme naslouchat hlasu svědomí? Jak by asi vypadala společnost lidí bez svědomí?

18 Lidská důstojnost = etická kategorie vypovídající o významu a hodnotě člověka a o uznání jeho práv mezi druhými lidmi. Vyplývá z ní požadavek ctít člověka, respektovat jeho osobnost a práva od začátku do konce života.

19 Etický kodex = dokument, který upravuje obecná i konkrétní pravidla práce v jednotlivých organizacích a profesích. ● Etický kodex lékaře (Hippokratova přísaha) ● Etický kodex právníka ● Etický kodex novináře ● Některé organizace, sdružení nebo firmy mohou pro své zaměstance vytvářet kodexy: ● - závazné (zaměstnanec může dostat při smlouvě kodex k podepsání a při porušení mu hrozí výpověď) ● - nezávazné (dodržování je dobrovolné)

20 Etický kodex lékaře Hippokratova přísaha - její dnešní text se liší od původního v rámci jednotlivých zemí nebo i v rámci jednotlivých lékařských škol. Námět k zamyšlení: Lékař léčí dva vážně nemocné pacienty. Má k dispozici dva léky, jeden je podstatně dražší a kvalitnější než druhý. Morální dilema: podle jakého kritéria se rozhodnout, komu podat kvalitnější lék? a) jeden pacient je podstatně starší než druhý b) jeden pacient je bez naděje na přežití i s lepším lékem c) jeden pacient žije sám a druhý má pět dětí d) jeden pacient je významný umělec, druhý narkoman...

21 Eutanázie = usmrcení na žádost, asistovaná sebevražda Z hlediska českého trestního práva se jedná o nedovolený postup a je posuzován jako vražda. Přístroj k provedení eutanázie

22 Etický kodex novináře 1. Právo občanů na včasné, pravdivé a nezkreslené informace 2. Požadavky na vysokou profesionalitu 3. Důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu medií v žurnalistice

23 Kontrolní otázky: ● 1.Svobodné jednání je jednání: ● a)podle zákona ● b)na základě schopnosti volit mezi dvěma alternativami nezávisle na vnějším donucení ● c)na základě schopnosti prosadit si své potřeby vůči druhým lidem, kteří nás omezují ● 2.Rozdíl mezi opravdovou svobodou volby a libovůlí: ● a)svoboda volby vychází ze zodpovědného posouzení mých potřeb i potřeb druhých, zatímco libovůle znamená uposlechnout jakýkoli pocit (chtění) ● b)není v ničem podstatném; libovůle je zlehčujujícím výrazem pro svobodu volby ● c)svoboda volby se týká závažných otázek života, smrti, spravedlnosti, zatímco libovůle běžného lidského života

24 ● 3.V kterých výrocích není obsažen etický aspekt? ● a)Půjdu navštívit svého nemocného kamáráda. ● b)Nechápu, proč bych měl tu starou paní pustit sednout. ● c)Měl jsem si vzít teplejší oblečení. ● d)Ty jsi hodná holka, ale já si tě nezasloužím. ● 4.Výčitky svědomí značí: ● a)že jsme špatní ● b)že nejsme schopni uvažovat eticky ● c)že jsme něco udělali špatně ● d)že máme pocit, že jsme něco udělali špatně

25 Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Etika http://galerie.zive.cz/showphoto.php?photo=7843 http://cs.wikipedia.org/wiki/Novin%C3%A1%C5%99sk%C3%A1_etika http://cs.wikipedia.org/wiki/Eutanazie http://galerie.zive.cz/showphoto.php?photo=3188 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Euthanasia_machine_(Australia).JPG http://zpravy.kurzy.cz/12193-eticky-kodex-novinare/ http://kahi.cz/blog/images/noviny-versus-internet/noviny.gif http://blesk-noviny.ic.cz/ http://galerie.zive.cz/showfull.php?photo=3185 http://galerie.zive.cz/showfull.php?photo=89742 http://www.photoextract.com/photo/40635_detail.jpg František Emert – Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis 2003

26 Zdroje: http://i3.cn.cz/1205238713_Foto.jpg http://www.kromeriz.cz/images/clanky/malov5(2)_sz200_195.jpg http://img.fotoalba.centrum.cz/img2/285/17410285_4.jpg http://zstrebivlice.blog.cz/0602/referat-6-trida-staroveke-recko-vi-recko-perske- valky http://www.zskunratice.cz/web/mimoskolni/VTOK_FOTO/kotva1.jpg http://marievy.webovastranka.cz/image/1615/15491 http://markvartice.unas.cz/povest-smirci-kriz.php www.greatbooksandfilm.com/rousseauquest.htm http://ebooks.adelaide.edu.au/n/nietzsche/friedrich/portrait.jpg http://www.zoner-inshop.cz/getfile/3c4c677d-b263-4328-b84a- 2b6035350602/rust-rozvoj.aspx http://data.pcworld.cz/img/old/img/733365D0A6F65D51C125741700685DCE- Paragraf-l.jpg Stanislav Bendl -Nová maturita, soubor testovacích úloh pro společnou část nové maturitní zkoušky


Stáhnout ppt "OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-L-4-017. Moderní etika Mgr. Marie Mikulcová."

Podobné prezentace


Reklamy Google