Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ŠABLONA ČÍSLO: III/2 NÁZEV: INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT PŘEDMĚT: VÝCHOVA K OBČANSTVÍ ROČNÍK:9. TÉMA:SOUDNÍ ŘÍZENÍ AUTOR:MGR. SVĚTLANA HAJDINOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ:7. 12. 2011 VY_32_INOVACE_34_SH

2 Téma: SOUDNÍ ŘÍZENÍ Cílová skupina: práce je určena pro žáky 9. ročníku Cíl: Žáci získají informace o typech soudních řízení a o jejich průběhu. Pomůcky: psací potřeby, sešit, pracovní list - LUŠŤOVKA Klíčová slova: soud, občanské řízení, soudní řízení Práce obsahuje: stručný zápis informací k tématu, 1 pracovní list Možnosti využití: k uvedení nového učiva i k opakování již probraného učiva

3 Materiál byl použit ve 4 třídách 9. ročníku. Žáci vypracovali pracovní list, ve kterém si procvičili pojmy z učiva. Práce s materiálem přispívá k informovanosti o soudních procesech a o důvodech jejich konání. V prezentaci je použita animace. Pracovní úkoly mohou být využity v hodině, jako DÚ nebo samostatná práce, lze je ohodnotit. Pro práci žáků lze využít pracovní listy, u kterých je uvedeno, zda je stačí promítnout na tabuli nebo je třeba je vytisknout pro žáky.

4  Zákon – OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD  Zahájení občanského soudního řízení může navrhnout KAŽDÝ OBČAN.  Občanské soudní řízení rozhoduje: O osobním stavu Rozvod manželství Osvojení dítěte Určení otcovství Způsobilost k právním úkonům Prohlášení za mrtvého O splnění povinnosti Zaplacení dluhu Dodávka zboží Náhrada způsobené škody O stanovení právního vztahu Existence vlastnického práva Pracovní spory Obchodní vztahy

5 1.Zahajuje se na PÍSEMNÝ NÁVRH účastníka. 2.Rozhoduje: jediný soudce – SAMOSOUDCE ŽALOBCEŽALOVANÝ 3.Účastníci řízení: ŽALOBCE – navrhovatel, ŽALOVANÝ – odpůrce ADVOKÁTI a NOTÁŘI ŽALOBA 4.Návrh řízení: ŽALOBA – čeho se stížnost týká, co očekáváme VEŘEJNÉ ÚSTNÍ JEDNÁNÍ 5.Řízení: VEŘEJNÉ ÚSTNÍ JEDNÁNÍ (vyloučení veřejnosti – státní nebo obchodní tajemství) 6.DOKAZOVÁNÍ během řízení: výslechy svědků, znalecké posudky, … 7.POVINNOST SVĚDKA 7.POVINNOST SVĚDKA – dostavit se na předvolání a vypovídat, KŘIVÉ SVĚDECTVÍ – trestný čin ROZSUDEK 8.Ukončení řízení: ROZSUDEK (vina X nevina) nebo USNESENÍ (smír) 9.Opravný prostředek: ODVOLÁNÍ, OBNOVA ŘÍZENÍ, DOVOLÁNÍ

6  Zákon – TRESTNÍ ŘÁD  Zahájení trestního řízení může navrhnout pouze STÁTNÍ ZÁSTUPCE.

7 1)Musí proběhnout OZNÁMENÍ ČINU na policii a jeho označení jako TRESTNÝ. POLICEJNÍ VYŠETŘOVATEL 2)Vyšetřování činu: POLICEJNÍ VYŠETŘOVATEL – pátrá po pachateli, shromažďuje informace – zakládá SPIS ŽALOBCEOBŽALOVANÝ OBHÁJCE 3)Účastníci řízení: ŽALOBCE – státní zástupce, OBŽALOVANÝ – obviněný, OBHÁJCE – advokát hájící obžalovaného (polehčující okolnosti) HLAVNÍ LÍČENÍ 4)Rozhodování: HLAVNÍ LÍČENÍ - soud rozhoduje o VINĚ A TRESTU 5)PRESUMPCE NEVINY 5)PRESUMPCE NEVINY – účastník trestního řízení je nevinný, dokud mu není rozhodnutím soudu rozhodnuto o vině (dokazování viny leží na státním zástupci, obžalovaný svou nevinu dokazovat nemusí) 6)Ukončení řízení: ROZSUDEK (vina = trest X nevina = zproštění) 7)REJSTŘÍK TRESTŮ 7)REJSTŘÍK TRESTŮ: záznam jména pachatele a uloženého trestu

8 NOTÁŘ právník zpracovávající dokumenty za úplatu:  Sepsání smlouvy, závěti  Úschova listin, peněz, cenností  Správa majetku  Dědické řízeníADVOKÁT právník poskytující různé právní služby za úplatu:  Zastupování u soudu  Obhajoby obviněných  Udělování právních rad  Zpracovávání právních posudků

9

10 LUŠTI PO ŘÁDCÍCH, DOPLŇUJ SLOVA:  Ohraničené území / právní bezpečnost / norma (etická)  Udělí trest / úřední schůzka  Být na stejné úrovni = být si … / vzájemná souvislost / obyvatel státu  Pachatel je … / předpoklad (nespáchání činu)  Souhrn předpisů / obhájci / doba poskytnutá na vyjádření nebo splnění  Státní a městský pořádkový útvar / úřední nebo právní čin / očekávané chování  Právník zapisovatel / opak viny / úřad udělující trest  Účastník právního vztahu (fyzická, právnická) / předpis vydaný státem / skupiny právních předpisů  Sankce uložená soudem / udělení omezení / nařizuje (soud) TAJENKA: O zákonech bychom měli vědět, že...

11 TCHRÍ DÁ IAN NP ÁTŮ CÚA ŘNO OÁV SHU

12 T RMRÍ ODJÁ VITABN INPSC ÁDDTHŮ ICÚNRA ÁŘNNOD OBÁOVĚ STPHUÁ

13 STÁTO RANAMORÁLNÍ SOUDCEJEDNÁNÍ ROVNIVZTAHOBČAN VINENPRESUMPCE ŘÁDADVOKÁTILHŮTA POLICIEÚKONNORMA NOTÁŘNEVINASOUD OSOBAZÁKONODVĚTVÍ TRESTPOSTIHUKLÁDÁ

14 1.V občanském řízení se každý občan může domáhat soudního rozhodnutí. 2.V trestním řízení podává návrh na projednání státní zástupce jménem státu. 3.Advokáti a notáři jsou právníci poskytující právní služby a vykonávající právní úkony. REFLEXE:  V jakém vztahu jsou k sobě advokát a státní zástupce v trestním řízení?  V čem spočívá rozdíl mezi trestním a občanským soudním řízením?  Kde sídlí nejbližší útvar policie, státní zastupitelství a soud?

15  Použité kliparty: www.office.microsoft.comwww.office.microsoft.com  HORSKÁ, Viola. Občanská výchova pro 8. a 9. ročník základní školy. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1999, 215 s. ISBN 80-716-8641-7.


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZEYEROVA 3354, 767 01 KROMĚŘÍŽ projekt v rámci vzdělávacího programu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google