Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Formy pomoci rodině Formy pomoci rodině, preventivní opatření na podporu rodiny. Výchova k zodpovědnému rodičovství. Regionální instituce, které se věnují.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Formy pomoci rodině Formy pomoci rodině, preventivní opatření na podporu rodiny. Výchova k zodpovědnému rodičovství. Regionální instituce, které se věnují."— Transkript prezentace:

1 Formy pomoci rodině Formy pomoci rodině, preventivní opatření na podporu rodiny. Výchova k zodpovědnému rodičovství. Regionální instituce, které se věnují rodinné problematice.

2 Formy pomoci rodině 1. Finanční: – Finanční nepřímá pomoc – Finanční přímá pomoc 2. Věcné dávky 3. Služby na podporu rodin 4. Podpora slučitelnosti profesních a rodinných rolí 1. Finanční: – Finanční nepřímá pomoc – Finanční přímá pomoc 2. Věcné dávky 3. Služby na podporu rodin 4. Podpora slučitelnosti profesních a rodinných rolí

3 1.1. Finanční nepřímá pomoc slevy na daních – odpočet na manželku (manžela) s příjmy do 68 000 Kč za rok – na vyživované dítě (jeden z rodičů) slevy na daních – odpočet na manželku (manžela) s příjmy do 68 000 Kč za rok – na vyživované dítě (jeden z rodičů)

4 1.2. Finanční přímá pomoc 1.2.1.Dávky sociálního pojištění 1.2.2. Dávky státní sociální podpory 1.2.3. Dávky sociální pomoci 1.2.1.Dávky sociálního pojištění 1.2.2. Dávky státní sociální podpory 1.2.3. Dávky sociální pomoci

5 1.2.1.Dávky sociálního pojištění 1.2.1.1. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 1.2.1.2. Peněžitá podpora v mateřství 1.2.1.3. Ošetřovné 1.2.1.4. Pozůstalostní důchody 1.2.1.1. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 1.2.1.2. Peněžitá podpora v mateřství 1.2.1.3. Ošetřovné 1.2.1.4. Pozůstalostní důchody

6 1.2.1.1. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Pro ženy, které jsou z důvodu těhotenství a mateřství dočasně převedeny na jinou práci a z ní mají bez svého zavinění nižší výdělek. Dávka dorovnává plat do předchozí úrovně. Příklad: žena pracovala jako zdravotní sestra na ARO, po otěhotnění přešla na méně rizikovou práci na ambulanci, ale přišla o část platu (rizikový příspěvek). Plat se jí dorovná, pokud zažádá o VPTM. Platí i pokud žena kojí. Pro ženy, které jsou z důvodu těhotenství a mateřství dočasně převedeny na jinou práci a z ní mají bez svého zavinění nižší výdělek. Dávka dorovnává plat do předchozí úrovně. Příklad: žena pracovala jako zdravotní sestra na ARO, po otěhotnění přešla na méně rizikovou práci na ambulanci, ale přišla o část platu (rizikový příspěvek). Plat se jí dorovná, pokud zažádá o VPTM. Platí i pokud žena kojí.

7 1.2.1.2. Peněžitá podpora v mateřství (PPM) 28 týdnů (37 týdnů při narození více dětí současně; 6-8 týdnů před porodem, zbytek po porodu) Nahrazuje příjem (70% z platu) Musí být v posledních dvou letech účast na nem. pojištění min. 270 dní (tj. pouze pro matky, které byly zaměstnané, ne pro studentky) 28 týdnů (37 týdnů při narození více dětí současně; 6-8 týdnů před porodem, zbytek po porodu) Nahrazuje příjem (70% z platu) Musí být v posledních dvou letech účast na nem. pojištění min. 270 dní (tj. pouze pro matky, které byly zaměstnané, ne pro studentky)

8 1.2.1.3. Ošetřovné Nárok na ošetřovné vzniká při ošetřování: – nemocného člena rodiny (společná domácnost) – při péči o zdravé dítě do 10 let věku z důvodu uzavření dětského vých. zařízení, nařízení karantény. – osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla. 60% z platu, 9 dní (16 dní pokud je rodič osamělý) Nárok na ošetřovné vzniká při ošetřování: – nemocného člena rodiny (společná domácnost) – při péči o zdravé dítě do 10 let věku z důvodu uzavření dětského vých. zařízení, nařízení karantény. – osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla. 60% z platu, 9 dní (16 dní pokud je rodič osamělý)

9 1.2.1.4. Pozůstalostní důchody (vdovský, vdovecký, sirotčí) Nárok vzniká vdově, vdovci, sirotkovi pokud zemřelá osoba pobírala starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni smrti splnila podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod, případně na starobní důchod, nebo zemřela následkem pracovního úrazu. Oboustranný sirotek = dva důchody (po otci i matce) Vdovský, vdovecký důchod – po dobu 1 roku, pak je za urč. podmínek (hl. důch. věk, péče o dítě) Nárok vzniká vdově, vdovci, sirotkovi pokud zemřelá osoba pobírala starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni smrti splnila podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod, případně na starobní důchod, nebo zemřela následkem pracovního úrazu. Oboustranný sirotek = dva důchody (po otci i matce) Vdovský, vdovecký důchod – po dobu 1 roku, pak je za urč. podmínek (hl. důch. věk, péče o dítě)

10 1.2.2. Dávky státní sociální podpory 1.2.2.1. Porodné 1.2.2.2. Pohřebné 1.2.2.3. Rodičovský příspěvek 1.2.2.4.Přídavek na dítě 1.2.2.5. Sociální příplatek 1.2.2.6. Příspěvek na bydlení 1.2.2.7. Dávky pěstounské péče 1.2.2.1. Porodné 1.2.2.2. Pohřebné 1.2.2.3. Rodičovský příspěvek 1.2.2.4.Přídavek na dítě 1.2.2.5. Sociální příplatek 1.2.2.6. Příspěvek na bydlení 1.2.2.7. Dávky pěstounské péče

11 1.2.2. Dávky státní sociální podpory 1.2.2.1. Porodné – od r. 2011 jen při narození 1. dítěte, pokud má rodina příjem do 2,4 ŽM 1.2.2.2. Pohřebné – při vypravení pohřbu nezl. dítěti nebo rodiči nezl. dítěte 1.2.2.1. Porodné – od r. 2011 jen při narození 1. dítěte, pokud má rodina příjem do 2,4 ŽM 1.2.2.2. Pohřebné – při vypravení pohřbu nezl. dítěti nebo rodiči nezl. dítěte

12 1.2.2.3. Rodičovský příspěvek (RP) Stát jím kompenzuje ztrátu platu rodiče po dobu péče o malé dítě (tj. i pokud má rodič dvojčata = 1 RP) Na nejmladší dítě v rodině Pokud nemá žena nárok na PPM, bere od narození RP (4- letá varianta) Stát jím kompenzuje ztrátu platu rodiče po dobu péče o malé dítě (tj. i pokud má rodič dvojčata = 1 RP) Na nejmladší dítě v rodině Pokud nemá žena nárok na PPM, bere od narození RP (4- letá varianta)

13 1.2.2.3. Rodičovský příspěvek (RP) 3 varianty na: – 2 roky (rychlejší čerpání: zvýšená výměra 11 400 Kč měsíčně) – 3 roky ( klasické čerpání: základní výměra 7 600 kč měsíčně) – 4 roky ( pomalejší čerpání: základní výměra 7 600 kč měsíčně do 9 měsíců věku dítěte a pak snížená výměra 3 800 Kč měsíčně) 3 varianty na: – 2 roky (rychlejší čerpání: zvýšená výměra 11 400 Kč měsíčně) – 3 roky ( klasické čerpání: základní výměra 7 600 kč měsíčně) – 4 roky ( pomalejší čerpání: základní výměra 7 600 kč měsíčně do 9 měsíců věku dítěte a pak snížená výměra 3 800 Kč měsíčně)

14 Změny v čerpání RP od 1.1.2012 Možnost pružného čerpání RP Na dítě se může vyčerpat 220 000Kč, max. do 4 let 1x za 3 měsíce možnost změny v čerpání Max částka vyplacená na měsíc je 70 % předchozího výdělku Dítě starší 2 let smí být ve školce 46 hod/ měsíc

15 1.2.2.4.Přídavek na dítě Poskytuje se při příjmu rodičů do 2,4 násobku ŽM Pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí 3 úrovně dle věku dítěte Poskytuje se při příjmu rodičů do 2,4 násobku ŽM Pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí 3 úrovně dle věku dítěte

16 1.2.2.5. Sociální příplatek – od 1.1. 2012 se ruší Cílem dávky je pomáhat rodinám s nízkými příjmy krýt náklady spojené se zabezpečováním potřeb dětí Od r. 2011 došlo k okleštění příjemců dávky Již ne pro všechny nízkopříjmové rodiny, ale jen pro (musí být splněny obě podmínky): – Pro rodiny, kde je dítě nebo rodič OZP – Příjem rodiny do 2,0 ŽM Cílem dávky je pomáhat rodinám s nízkými příjmy krýt náklady spojené se zabezpečováním potřeb dětí Od r. 2011 došlo k okleštění příjemců dávky Již ne pro všechny nízkopříjmové rodiny, ale jen pro (musí být splněny obě podmínky): – Pro rodiny, kde je dítě nebo rodič OZP – Příjem rodiny do 2,0 ŽM

17 1.2.2.6. Příspěvek na bydlení Pro rodiny s nízkými příjmy, pokud překračují normou dané náklady na bydlení Náklady na bydlení tvoří nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, plus náklady za energie, vodné a stočné, odpady, vytápění. Od r. 2012 se vyplácení omezí na 84 měsíců za 10 let Pro rodiny s nízkými příjmy, pokud překračují normou dané náklady na bydlení Náklady na bydlení tvoří nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, plus náklady za energie, vodné a stočné, odpady, vytápění. Od r. 2012 se vyplácení omezí na 84 měsíců za 10 let

18 1.2.2.7. Dávky pěstounské péče Viz blíže celek Náhradní rodinná péče Jsou to dávky určené pěstounům na úhradu nákladů spojených s pěstounskou péče 4 různé dávky ( příspěvek při převzetí dítěte, odměna pěstouna, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek na zakoupení motorového vozidla) Viz blíže celek Náhradní rodinná péče Jsou to dávky určené pěstounům na úhradu nákladů spojených s pěstounskou péče 4 různé dávky ( příspěvek při převzetí dítěte, odměna pěstouna, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek na zakoupení motorového vozidla)

19 1.2.3. Dávky sociální pomoci Pro rodiny s postiženým členem a rodiny v hmotné nouzi 1.2.3.1. Dávky sociální péče – 1.2.3.1.1. Příspěvek na péči – 1.2.3.1.2. Příspěvky pro zdravotně postižené 1.2.3.2. Dávky v hmotné nouzi – 1.2.3.2.1. Příspěvek na živobytí – 1.2.3.2.2. Doplatek na bydlení – 1.2.3.2.3.Mimořádná okamžitá pomoc Pro rodiny s postiženým členem a rodiny v hmotné nouzi 1.2.3.1. Dávky sociální péče – 1.2.3.1.1. Příspěvek na péči – 1.2.3.1.2. Příspěvky pro zdravotně postižené 1.2.3.2. Dávky v hmotné nouzi – 1.2.3.2.1. Příspěvek na živobytí – 1.2.3.2.2. Doplatek na bydlení – 1.2.3.2.3.Mimořádná okamžitá pomoc

20 2. Věcné dávky Mezi věcné dávky se řadí např. i dotace obědů v předškolních a školních zařízeních apod.

21 3. Služby na podporu rodin 3.1. sociální služby 3.2. služby na podporu fungujících rodin 3.1. sociální služby 3.2. služby na podporu fungujících rodin

22 3.1. Sociální služby poradenství (manželské poradny) služby sociální péče – peč. služba, osobní asistence atd. služby sociální prevence – např. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poradenství (manželské poradny) služby sociální péče – peč. služba, osobní asistence atd. služby sociální prevence – např. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

23 3.2. Služby na podporu fungujících rodin nekomerční služby na podporu rodin: mateřská centra, školní družiny, volnočasové aktivity pro děti komerčně poskytované služby na podporu rodiny: placené hlídání dětí, placené volnočasové aktivity pro děti nekomerční služby na podporu rodin: mateřská centra, školní družiny, volnočasové aktivity pro děti komerčně poskytované služby na podporu rodiny: placené hlídání dětí, placené volnočasové aktivity pro děti

24 4) Podpora slučitelnosti profesních a rodinných rolí úpravy v zákoníku práce: úprava pracovní doby, ztížená možnost výpovědi atd.

25 Výchova k rodičovství Přítomnost dítěte obvykle spouští v jeho rodičích i dalších příbuzných instinktivní mechanismy Ke spuštění těchto mechanismů je potřeba předchozí určité učení, přijetí určitých forem chování a způsobů myšlení – souhrnně rodičovské postoje Přítomnost dítěte obvykle spouští v jeho rodičích i dalších příbuzných instinktivní mechanismy Ke spuštění těchto mechanismů je potřeba předchozí určité učení, přijetí určitých forem chování a způsobů myšlení – souhrnně rodičovské postoje

26 Pro rodičovské postoje je důležité: V kojeneckém věku získání základního pocitu důvěry V batolecím věku získání rodinné identity V předškolním věku schopnost navázat přátelství a zapojit se do kolektivu (prosociální chování) Ve školním věku dotvoření pohlavní identity V kojeneckém věku získání základního pocitu důvěry V batolecím věku získání rodinné identity V předškolním věku schopnost navázat přátelství a zapojit se do kolektivu (prosociální chování) Ve školním věku dotvoření pohlavní identity

27 3 roviny výchovy k rodičovství Rovina vztahu Rovina vzoru Rovina poučení Rovina vztahu Rovina vzoru Rovina poučení

28 Rovina vztahu Citové naladění dítěte z orientační rodiny Schopnost přijímat druhé, mít rád, dávat druhým něco ze sebe, empatie, altruismus Při poruše v této rovině vzniká citová plochost, nestálost, apod. Citové naladění dítěte z orientační rodiny Schopnost přijímat druhé, mít rád, dávat druhým něco ze sebe, empatie, altruismus Při poruše v této rovině vzniká citová plochost, nestálost, apod.

29 Rovina vzorů Jak se k dítěti a k sobě navzájem chovají členové rodiny. Ovlivňuje budoucí pojetí ženské a mužské role, role otce a matky (silná matka = syn bude pravděpodobně hledat dominantní ženu) Dítě napodobuje ve svých vztazích chování svých rodičů Jak se k dítěti a k sobě navzájem chovají členové rodiny. Ovlivňuje budoucí pojetí ženské a mužské role, role otce a matky (silná matka = syn bude pravděpodobně hledat dominantní ženu) Dítě napodobuje ve svých vztazích chování svých rodičů

30 Rovina poučení Vzdělání dítěte v oblasti rodičovství a sexuální výchovy Má poněkud menší význam než předchozí roviny (ale není nedůležitá) Knihy, výuka ve škole, apod. Vzdělání dítěte v oblasti rodičovství a sexuální výchovy Má poněkud menší význam než předchozí roviny (ale není nedůležitá) Knihy, výuka ve škole, apod.

31 Prevence při práci s rodinou Primární Sekundární Terciální Primární Sekundární Terciální

32 Primární prevence prvotní zaměřená na celou společnost, předchází vzniku problémů Sexuální výchova na školách, letáky o antikoncepci, plošné dávky za strany státu (rodičovský příspěvek) prvotní zaměřená na celou společnost, předchází vzniku problémů Sexuální výchova na školách, letáky o antikoncepci, plošné dávky za strany státu (rodičovský příspěvek)

33 Sekundární prevence druhotná zaměřená na rizikové jedince, minimalizuje riziko selhání Dozor nad rizikovými rodinami, některé dávky ze strany státu (dávky v hmotné nouzi) druhotná zaměřená na rizikové jedince, minimalizuje riziko selhání Dozor nad rizikovými rodinami, některé dávky ze strany státu (dávky v hmotné nouzi)

34 Terciální prevence Následná, v třetím sledu zaměřená na jedince, kteří již selhali, snaha předcházet opakování selhání a komplikacím Programy pro pachatele domácího násilí, práce s rodinami, kterým bylo odebráno dítě Následná, v třetím sledu zaměřená na jedince, kteří již selhali, snaha předcházet opakování selhání a komplikacím Programy pro pachatele domácího násilí, práce s rodinami, kterým bylo odebráno dítě

35 Instituce v regionu, které se věnují probrané problematice Oddělení péče o rodinu a dítě (OSPOD*) MěÚ Chrudim Oddělení prevence MěÚ Chrudim Občanské sdružení Amalthea Středisko výchovné péče Archa Centrum J. J. Pestalozziho Probační a mediační služba Občanské sdružení Šance pro Tebe Centrum psycho-sociální pomoci-Rodinná a manželská poradna Pardubického kraje Pedagogicko- psychologická poradna Chrudim Oddělení péče o rodinu a dítě (OSPOD*) MěÚ Chrudim Oddělení prevence MěÚ Chrudim Občanské sdružení Amalthea Středisko výchovné péče Archa Centrum J. J. Pestalozziho Probační a mediační služba Občanské sdružení Šance pro Tebe Centrum psycho-sociální pomoci-Rodinná a manželská poradna Pardubického kraje Pedagogicko- psychologická poradna Chrudim

36 Zdroje: MATĚJČEK, Z. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní.Praha: Portál, 1994. ISBN 80-85282- 83-6 Katalog vybraných organizací působících v sociální oblasti ve městě Chrudim. Chrudim: MěÚ Chrudim, 2008 www.mpsv.cz www.sance.chrudim.cz http://www.rodina.cz/clanek972.htm


Stáhnout ppt "Formy pomoci rodině Formy pomoci rodině, preventivní opatření na podporu rodiny. Výchova k zodpovědnému rodičovství. Regionální instituce, které se věnují."

Podobné prezentace


Reklamy Google