Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územně analytické podklady Seminář pro pracovníky stavebních úřadů a úřadů územního plánování Jihomoravského kraje Brno, 20. 11. 2013 Ing. arch. Zita Řehůřková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územně analytické podklady Seminář pro pracovníky stavebních úřadů a úřadů územního plánování Jihomoravského kraje Brno, 20. 11. 2013 Ing. arch. Zita Řehůřková."— Transkript prezentace:

1 Územně analytické podklady Seminář pro pracovníky stavebních úřadů a úřadů územního plánování Jihomoravského kraje Brno, 20. 11. 2013 Ing. arch. Zita Řehůřková Mgr. Adam Iránek Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje SÚ MěÚ Blansko

2 Základní údaje o ORP Blansko počet obcí: 43 počet obcí: 43 počet katastrálních území: 59 počet katastrálních území: 59 rozloha: 35 131 ha rozloha: 35 131 ha počet obyvatel: počet obyvatel: 55 566 (k 31.12.2011)

3 Zařazení v rámci struktury MěÚ Blansko pod Odbor stavební úřad PRACOVNÍ KOLEKTIV: Ing. arch. Zita Řehůřková – referentka oddělení ÚP a RR Ing. arch. Zita Řehůřková – referentka oddělení ÚP a RR –pořizování ÚAP –pořizování ÚPD pro cca 15 obcí Mgr. Adam Iránek – pracovníci GIS oddělení ÚP a RR Mgr. Adam Iránek a Ing. Bohdana Šlanhofová – pracovníci GIS oddělení ÚP a RR –pořizování ÚAP – digitalizace dat –mapové služby pro SÚ a Město Blansko –technická podpora v oblasti GIS TECHNICKÉ ZÁZEMÍ: samostatné pracoviště v rámci oddělení samostatné pracoviště v rámci oddělení ArcGIS Desktop 10 (2x licence ArcView), ArcGIS Server 10 ArcGIS Desktop 10 (2x licence ArcView), ArcGIS Server 10 barevná tiskárna A3 barevná tiskárna A3 scanner A3 scanner A3

4 Témata semináře 1) 1) Způsob poskytnutí územně analytických podkladů ORP Blansko 2012 stavebním úřadům 2) 2) Spolupráce úřadu územního plánování se stavebními úřady v ORP Blansko

5 1) Způsob poskytnutí územně analytických podkladů ORP Blansko 2012 stavebním úřadům Povinnost poskytovat územně analytické podklady a jejich aktualizace stavebním úřadům vyplývá z ustanovení § 166, odst. 1 stavebního zákona a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich působnosti. Informaci o způsobu poskytnutí ÚAP jsme sdělili vždy dopisem zaslaným na příslušné stavební úřady. V tištěné podobě jsme dokumentaci ÚAP neposkytovali z důvodu jejího rozsahu a nemalých nákladů na vícetisky. ÚAP jsme poskytovali vždy kompletní, ne v rozsahu potřebném pro výkon působnosti stavebních úřadů (technicky náročné a podle našeho názoru zbytečné dělit výkresovou a grafickou část dle správních obvodů SÚ).

6 ÚAP 2008 v digitální podobě na nosiči CD informace o jejich zveřejnění na webových stránkách města Blansko k nahlédnutí ve formátu.pdf a o možnosti nahlédnutí do tištěné podoby přímo na našem oddělení ÚAP 2010 na CD jsme ÚAP již neposkytovali (důvod: CD stavební úřady vůbec nepoužili) webové stránky (.pdf) a nahlédnutí na odd. ÚP a RR ÚAP 2012 webové stránky (.pdf) a nahlédnutí na odd. ÚP a RR nově možnost nahlížet do výkresové části prostřednictvím mapových služeb

7 Mapové služby ÚAP 2012 (PRURÚ) Hodnoty území Doprava a obrana státu Vodní a odpadové hospodářství Energetika a spoje Příroda a životní prostředí Záměry http://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/mapove-sluzby Náhled 1Náhled 1, Náhled 2Náhled 2

8 Výsledky zjištění o používání poskytovaných ÚAP stavebními úřady Stavební úřady ve správním obvodu ORP Blansko: SÚ Adamov SÚ Blansko SÚ Černá Hora SÚ Jedovnice SÚ Lysice SÚ Rájec-Jestřebí

9 Výsledky zjištění o používání poskytovaných ÚAP stavebními úřady CD nosiče poskytnuté po prvních ÚAP 2008 nebyly používány => při dalších aktualizacích jsme již CD nepředávali více je využívána možnost nahlížení na webových stránkách města ve formátu.pdf (jen občas) nahlížení do mapových služeb je užíváno teprve krátce, zatím minimálně SÚ nahlíží většinou pouze na údaje týkající se technické infrastruktury, případně omezeně na jiné limity v území (ochrana přírody, archeologická naleziště, apod.) tabulkové části, kartogramy a údaje z RURÚ nevyužívají vůbec SÚ Blansko využívá i možnost přímé konzultace údaje o TI zjišťují SÚ často z územních plánů i s vědomím, že nejsou zcela aktuální

10 2) Spolupráce úřadu územního plánování se stavebními úřady v ORP Blansko vyplývající ze stavebního zákona: dotčený orgán v územním řízení dle § 6, odst. 1, písmeno e) osobní a telefonické konzultace, nebo konzultace prostřednictvím e- mailu jen v případech, pokud si nejsou SÚ jisti výkladem podmínek využití v ÚP pro SÚ Blansko v rámci intranetu nabízíme další mapové služby kromě ÚAP: – –Historické letecké snímky města Blansko – –Funkční plochy, územní rozhodnutí a stavební povolení – –Třídy BPEJ vč. zastavěných území (využívá i OŽP) – –Sítě technické infrastruktury zcela jsme přepracovali a zpřehlednili možnost nahlížení SÚ i veřejnosti na ÚPD a ÚPP obcí: http://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-plany http://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-plany Náhled 3

11 Závěr Z hlediska poskytování ÚAP stavebním úřadům je nedostatečná osvěta. Je nutné vysvětlit důvody a způsoby využívání ÚAP pro práci stavebních úřadů.

12 Děkujeme za pozornost Ing. arch. Zita Řehůřková referentka odd. ÚP a RR SÚ MěÚ Blansko nám. Republiky 1, 678 01 Blansko tel. 516 775 712 e-mail: rehurkova@blansko.czrehurkova@blansko.cz Mgr. Adam Iránek pracovník GIS odd. ÚP a RR SÚ MěÚ Blansko nám. Republiky 1, 678 01 Blansko tel. 516 775 714 e-mail: iranek@blansko.cziranek@blansko.cz


Stáhnout ppt "Územně analytické podklady Seminář pro pracovníky stavebních úřadů a úřadů územního plánování Jihomoravského kraje Brno, 20. 11. 2013 Ing. arch. Zita Řehůřková."

Podobné prezentace


Reklamy Google