Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační zabezpečení výzkumu Zdroje pro zemědělství, lesnictví a potravinářství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační zabezpečení výzkumu Zdroje pro zemědělství, lesnictví a potravinářství."— Transkript prezentace:

1 Informační zabezpečení výzkumu Zdroje pro zemědělství, lesnictví a potravinářství

2 Obsah 1)Elektronické informační zdroje oborové a)Abstraktové ● CAB Abstracts ● AGRICOLA ● AGRIS ● BIOSIS ● Environment Complete ● Food Science and Technology Abstracts (FSTA) ● MEDLINE ● ProQuest STM Package ● Zoological Records

3 Obsah 1)Elektronické informační zdroje oborové b)Plnotextové ● CAB eBooks ● CABI Compendia ● CABI eRefWorks ● Wiley Current Protocols c)Elektronické informační zdroje oborové: příklady dalších existujících zdrojů ● CABI Publishing ● Taylor and Francis Group – CRCnetBASE ● JSTOR ● Global Plants

4 Obsah 2)Elektronické informační zdroje multioborové a)Abstraktové ● Academic Search Complete ● Current Contents Connect ● ProQuest STM Package ● Scopus ● Web of Science Core Collection b)Plnotextové ● ebrary ● Cambridge Journals Online STM Collection ● Oxford Journals Online STM Collection ● Science Direct ● Springer ● Wiley

5 Elektronické informační zdroje oborové abstraktové

6 CAB Abstracts Producent: CABI PublishingCABI Publishing sleduje odborné časopisy-serial cited, knihy, sborníky z konferencí,...časopisy-serial cited obory: živočišná a rostlinná výroba, fyziologie rostlin a živočichů, rybářství a hydrobiologie, ochrana rostlin, genetika, ekologie, lesní inženýrství, dřevařství, rozvoj venkova, turistika, zemědělská ekonomika, veterinární medicína, lidská výživa atd. (souhrnný přehled = coverage)souhrnný přehled = coverage distribution maps of plant pests, plant diseases a description of fungi and bacteria k indexaci i vyhledávání slouží CAB Thesaurus CABICODE Alphabetical List

7 Agricola (AGRICultural OnLine Access) Producent: National Agricultural Library (NAL)National Agricultural Library (NAL) sleduje odborné časopisy, kapitoly z knih, disertační práce,... obory: zemědělství a příbuzné obory, jako živočišná výroba, veterinární medicína, entomologie, rostlinná výroba, lesnictví, vodní hospodářství, zemědělská ekonomika, potraviny a lidská výživa, životní prostředí, atd. volný zdroj přístup: http://agricola.nal.usda.gov/http://agricola.nal.usda.gov/ součástí databáze ProQuest

8 Agris Producent: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)Food and Agriculture Organization of the United Nations obory: zemědělství, včetně živočišné výroby, lesnictví, vodního hospodářství, rybářství a lidské výživy z více než 135 členských států FAO a dalších články z odborných časopisů, vědecké a technické studie, disertační práce, příspěvky z konferencí atd. volný zdroj přístup: http://agris.fao.org/agris-search/index.dohttp://agris.fao.org/agris-search/index.do součástí EDS

9 BIOSIS Producent: Thomson ReutersThomson Reuters obory: přírodní vědy (molekulární a buněčná biologie, farmakologie, endokrinologie, genetika, ekologie, botanika, zoologie, …) časopisy, knihy, sborníky z konferencí, zprávy, U.S. patenty od r. 1926

10 Environment Complete Producent: EBSCO Publishing EBSCO Publishing sleduje odborné časopisy, monografie 1 000 časopisů a téměř 200 monografií v plném textu obory: zemědělství, ekologii ekosystémů, energii, obnovitelné energetické zdroje, přírodní zdroje, nauku o mořích a sladkých vodách, geografii, znečištění a odpadové hospodářství, technologie ochrany prostředí, environmentální právo, veřejnou politiku, sociální dopady, městské plánování, atd.

11 Food Science and Technology Abstracts (FSTA) Producent: International Food Information Service (IFIS)International Food Information Service sleduje odborné časopisy, patenty, standardy, knihy, konferenční dokumenty obory: mikrobiologie, toxikologie a hygiena, ekonomika, statistika, strojírenství, balení, dietní potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje, ovoce, zelenina, mléko a mléčné výrobky, maso, ryby, atd. k indexaci i vyhledávání slouží Thesaurus

12 MEDLINE Producent: National Library of MedicineNational Library of Medicine časopisy, noviny, bulletiny, … obory: medicína, chemie, bioinženýrství, biofyzika, botanika, zoologie, životní prostředí, atd.

13 ProQuest STM Package Producent: ProQuestProQuest odborné časopisy (řada s plnými texty), plné texty disertačních prací,... 5 tematických kolekcí databází z různých oborů  Natural Science Collection – Agricultural Science Collection (obsahuje AGRICOLU), Aquatic Science Collection, Atmospheric Science Collection, Biological Sciences Collection, Earth Science Collection, Environmental Science Collection  Biological Science Collection – obory: chování zvířat, akvakultura, genetika rostlin, toxikologie, živočichů a lidí, biotechnologie, ekologie, entomologie, botanika, bakteriologie, medicína,...  ProQuest Science – přírodní vědy  Technology Science Collection – Advanced Technologies & Aerospace Collection, Computer Science Collection, Engineering Collection, Materials Science Collection  ProQuest Health & Medical Complete – medicína (obsahuje MEDLINE)

14 Zoological Record Producent: Thomson ReutersThomson Reuters časopisy (vč. vybraných článků z Act Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis), knihy, sborníky z konferencí, zprávy od r. 1864 obory: zoologie, biologie, paleontologie, …

15 Elektronické informační zdroje oborové plnotextové

16 CAB eBooks Producent: CABI PublishingCABI Publishing plné texty knih vydavatelství CAB International obory: rostlinná výroba, živočišná výroba, rybářství a akvakultura, veterinární medicína, botanika, výživa, ekologie a klimatologie, entomologie, lesnictví, zahradnictví, mikrobiologie a parazitologie, škůdci, choroby a ochrana rostlin, pedologie, rozvoj venkova, turismus

17 CABI Compendia Producent: CABI PublishingCABI Publishing Interaktivní multimediální encyklopedie – referenční zdroje Obsahují mapy, přehledové listy (datasheets), fotografie, ilustrace a plné texty článků Uživatelsky příjemné vyhledávání Zajišťují přístup k rozsáhlým uceleným odborným informacím z jednoho místa z oblastí:  Animal health and production – veterinární medicína a živočišná výroba  Aquaculture  Crop protection – ochrana zemědělských produktů  Forestry – lesní hospodářství  Invasive Species – invazivní druhy rostlin a živočichů

18 CABI Compendia detailní přehledové listy bibliografické záznamy plné texty z odborných časopisů a sborníků ilustrace a fotografie terminologický slovník (glossary)

19 CABI eRefWorks Producent: CABI PublishingCABI Publishing CAB Reference Book Collection 13 encyklopedií a slovníků obor: přírodní vědy

20 CABI eRefWorks  Botanical Medicine in Clinical Practice  A Dictionary of Entomology  A Dictionary of Travel and Tourism Terminology  The Dictionary of the Fungi: Ainsworth & Bisby's  The Encyclopedia of Applied Animal Behaviour and Welfare  The Encyclopedia of Ecotourism  The Encyclopedia of Farm Animal Nutrition  The Encyclopedia of Fruit & Nuts  The Encyclopedia of Seeds: Science, Technology and Uses  The Encyclopedia of Tourism and Recreation in Marine Environments  The Encyclopedia of Vitamin E  Fungal Families of the World  Mason's World Dictionary of Livestock Breeds, Types and Varieties

21 Cambridge Journals Online STM Collection Producent: Cambridge University PressCambridge University Press 156 titulů časopisů (STM) v plném textu a 8 časopisů v režimu tzv. Open Access seznam titulů obory: přírodní vědy, technika, medicína Oxford Journals Online STM Collection Producent: Oxford University PressOxford University Press 160 titulů časopisů v plném textu, z toho 81 časopisů z oboru medicíny, 46 časopisů z oboru biologie, 33 časopisů z oborů matematiky a fyziky obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, … seznam dostupných titulů z oboru medicíny seznam dostupných titulů z oboru biologie seznam dostupných titulů z oboru matematiky a fyziky

22 Wiley Current Protocols Producent: John Wiley & Sons John Wiley & Sons laboratorní metody a techniky – jejich popisy 16 titulů Bioinformatics, Cell Biology, Chemical Biology, Cytometry, Essential Laboratory Techniques, Human Genetics, Immunology, Microbiology, Molecular Biology, Mouse Biology, Neuroscience, Nucleic Acid Chemistry, Pharmacology, Protein Science, Stem Cell Biology, Toxicology

23 Elektronické informační zdroje oborové příklady dalších existujících zdrojů

24 CABI Publishing příklady: http://www.cabi.org/publishing-products/online-information-resources/http://www.cabi.org/publishing-products/online-information-resources/ Taylor and Francis Group – CRCnetBASE příklady: http://www.crcnetbase.com/http://www.crcnetbase.com/ JSTOR příklady: Biological Sciences Collection – http://about.jstor.org/content/biological-scienceshttp://about.jstor.org/content/biological-sciences Ecology & Botany I – http://about.jstor.org/content/ecology-botany-ihttp://about.jstor.org/content/ecology-botany-i Ecology & Botany II – http://about.jstor.org/content/ecology-botany-iihttp://about.jstor.org/content/ecology-botany-ii Life Sciences – http://about.jstor.org/content/life-scienceshttp://about.jstor.org/content/life-sciences

25 Global Plants Producent: JSTOR cca 300 spolupracujících institucí z více než 70 zemí specializujících se na botaniku – např. z ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, ze Slovenska Botanický ústav Slovenskej akadémie vied botanika, ekologie a další obory vzorky rostlinných druhů, taxonomická struktura, vědecká literatura, mapy herbářové sbírky více než 20 tis. kreseb, maleb, fotografií, atd. téměř 2 mil. rostlinných druhů více na http://about.jstor.org/content/global-plants-0http://about.jstor.org/content/global-plants-0

26 Elektronické informační zdroje multioborové abstraktové

27 Academic Search Complete Producent: EBSCO PublishingEBSCO Publishing multioborová plnotextová a citační databáze 9 000 časopisů v plném textu více než 7 850 recenzovaných (peer-reviewed) periodik indexuje okolo 13 780 časopisů

28 Current Contents Connect Producent: Thomson ReutersThomson Reuters abstraktová, multioborová databáze více než 9 600 titulů časopisů v 7 edičních řadách a 2 kolekcích aktualizace denně Ediční řady:  Arts & Humanities  Agriculture, Biology & Environmental Sciences  Clinical Medicine  Engineering, Computing & Technology  Life Sciences  Physical, Chemical & Earth Sciences  Social & Behavioral Sciences

29 Scopus Producent: ELSEVIER B.V.ELSEVIER B.V. abstraktová a citační databáze sleduje odborné časopisy, knihy, konference, firemní literaturu 20 000 peer-reviewed časopisů od 5.000 vydavatelů součástí jsou i tzv. "Articles-in-Press" – okolo 3.850 časopisů

30 Web of Science Core Collection Producent: Thomson Reuters Thomson Reuters abstraktová a citační databáze více než 12 000 impaktovaných časopisů včetně časopisů s tzv. „Open Access“ cca 160 000 sborníků z konferencí osm databází:  Science Citation Index Expanded (oblast přírodních a technických věd);  Social Sciences Citation Index (společenské vědy);  Arts & Humanities Citation Index (humanitní a společenské vědy)  Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)-- (1990 –)  Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH)  Book Citation Index (okolo 50 000 titulů s roč. nárůstem 10 tis. titulů ročně)  Index Chemicus (organická chemie)  Current Chemical Reactions (chemické reakce)

31 Elektronické informační zdroje multioborové plnotextové

32 ebrary Producent: ebrary, a ProQuest businessebraryProQuest virtuální knihovna e-knih přírodní vědy i společensko-vědní obory příklady vydavatelů: CAB International, CRC Press, Springer, Wiley & Sons, Elsevier, Academic Press, atd.

33 Science Direct Producent: ELSEVIERELSEVIER 3.445 titulů peer-reviewed časopisů v plných textech obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, … SpringerLink Producent: SPRINGERSPRINGER cca 2 934 titulů časopisů, z toho 2 558 dostupných v plném textu obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, … Wiley Online Library Producent: John Wiley & SonsJohn Wiley & Sons 2.313 titulů peer-reviewed časopisů obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, …

34 Děkuji za pozornost Jana Kratochvílová e-mail: kratoch@mendelu.czkratoch@mendelu.cz Informační centrum Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelova univerzita v Brně


Stáhnout ppt "Informační zabezpečení výzkumu Zdroje pro zemědělství, lesnictví a potravinářství."

Podobné prezentace


Reklamy Google