Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronické informační zdroje pro rybářství a hydrobiologii 5. března 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronické informační zdroje pro rybářství a hydrobiologii 5. března 2015."— Transkript prezentace:

1 Elektronické informační zdroje pro rybářství a hydrobiologii 5. března 2015

2 Projekt MENDELU RESEARCH LIBRARY (MERELI) finanční prostředky na nákup elektronických informačních zdrojů z oblastí přírodních věd, techniky a medicíny (dále jen STM) získány z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. doba trvání projektu: 1. 1. 2013–31. 12. 2014 udržitelnost: do roku 2019 včetně

3 Osnova 1.Elektronické informační zdroje z projektu MERELI 2.Elektronické informační zdroje z ostatních projektů 3.České článkové databáze 4.Základy tvorby rešeršního dotazu 5.Discovery systém – EBSCO Discovery Service (EDS) 6.Vyhledávání plných textů

4 Elektronické informační zdroje Přístup na adrese: http://uvis.mendelu.cz/elektronicke-informacni-zdroje (www stránky MENDELU  Důležité odkazy  Knihovna a informační zdroje)

5 Elektronické informační zdroje oborové Elektronické informační zdroje z projektu MERELI CAB Abstracts CAB eBooks CABI eRefWorks CABI Compendia Food Science and Technology Abstracts (FSTA) Nutrition and Food Sciences Database Environment Complete ebrary FOODnetBASE

6 CAB Abstracts Producent:CABI PublishingCABI Publishing Obory:zemědělství, lesnictví a příbuzné obory ●sleduje odborné časopisy-serial cited, knihy, sborníkyčasopisy-serial cited z konferencí ●obory: živočišná a rostlinná výroba, fyziologie rostlin a živočichů, rybářství a hydrobiologie, ochrana rostlin, genetika, ekologie, lesní inženýrství, dřevařství, rozvoj venkova, turistika, zemědělská ekonomika, veterinární medicína, lidská výživa atd. (souhrnný přehled = coverage)souhrnný přehled = coverage

7 CAB Abstracts ●více než 95% záznamů obsahuje abstrakta ●některé záznamy odkazy k plným textům ●distribution maps of plant pests, plant diseases a description of fungi and bacteria ●k indexaci i vyhledávání slouží CAB Thesaurus ●na MENDELU retrospektiva od roku 1910 – současnost ●CABICODES WordsCABICODES Words

8 CAB eBooks Producent:CABI PublishingCABI Publishing Obory:zemědělství, lesnictví a příbuzné obory ●plné texty knih vydavatelství CAB International ●obory: rostlinná výroba, živočišná výroba, rybářství a akvakultura, botanika, výživa, ekologie a klimatologie, entomologie, lesnictví, zahradnictví, mikrobiologie a parazitologie, škůdci, choroby a ochrana rostlin, pedologie, veterinární medicína, rozvoj venkova, turismus ●na MENDELU retrospektiva od roku 2000 – současnost

9 CAB eRefWorks Producent:CABI PublishingCABI Publishing ●CAB Reference Book Collection ●13 encyklopedií a slovníků ●přírodní vědy Botanical Medicine in Clinical Practice A Dictionary of Entomology A Dictionary of Travel and Tourism Terminology The Dictionary of the Fungi: Ainsworth & Bisby's The Encyclopedia of Applied Animal Behaviour and Welfare The Encyclopedia of Ecotourism The Encyclopedia of Farm Animal Nutrition The Encyclopedia of Fruit & Nuts The Encyclopedia of Seeds: Science, Technology and Uses The Encyclopedia of Tourism and Recreation in Marine Environments The Encyclopedia of Vitamin E Fungal Families of the World Mason's World Dictionary of Livestock Breeds, Types and Varieties

10 CABI Compendia Producent:CABI PublishingCABI Publishing ● Interaktivní multimediální encyklopedie – referenční zdroje ● Obsahují mapy, přehledové listy (datasheets), fotografie, ilustrace a plné texty článků ● Uživatelsky příjemné vyhledávání ● Zajišťují přístup k rozsáhlým uceleným odborným informacím z jednoho místa z oblastí:  Animal health and production  Aquaculture  Crop protection  Forestry  Invasive Species

11 CABI Compendia Datasheets Přehledové listy obsahující ucelené informace o živočišných a rostlinných druzích, tj.: ● jména a jejich jazykové varianty ● ilustrace a fotografie ● rozšíření ● anatomický popis (fyziologie, chování, rozmnožování, nemoci…) ● chov, pěstování ● ekonomické a socioekonomické aspekty produkce, marketing… ● odkazy na relevantní literaturu

12 Animal Health and Production Compendium ● informace ze všech pěti kontinentů v oblasti veterinární medicíny a živočišné výroby ● přehledové listy týkajících se chovu a chorob hospodářských zvířat ● bibliografické záznamy ● plné texty z významných odborných časopisů a sborníků ● terminologický slovník (glossary)

13 Aquaculture Compendium ● rozsáhlý referenční zdroj z oblasti akvakultury ● přehledové listy (datasheets) zabývajících se různými druhy vodních živočichů (cultured aquatic species) ● informace o chorobách vodních živočichů ● bibliografické záznamy ● plné texty a ilustrace ● terminologický slovník (glossary)

14 Invasive Species Compedium ● zaměřeno na invazivní druhy rostlin a živočichů ● choroby živočichů ● bibliografické záznamy ● plné texty z odborných časopisů a sborníků ● ilustrace a fotografie ● terminologický slovník (glossary)

15 Food Science and Technology Abstracts Producent:International Food Information ServiceInternational Food Information Service (IFIS) Obory:potravinářství a potravinářské technologie ●sleduje odborné časopisy, patenty, standardy, knihy, konferenční dokumenty ●obory: mikrobiologie, toxikologie a hygiena, ekonomika, statistika, strojírenství, balení, dietní potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje, ovoce, zelenina, mléko a mléčné výrobky, maso, ryby, atd.

16 Food Science and Technology Abstracts ●záznamy obsahují abstrakta ●některé záznamy s odkazy k plným textům ●k indexaci i vyhledávání slouží Thesaurus ●na MENDELU retrospektiva od roku 1969 – současnost

17 Nutrition and Food Sciences Database Producent:CABI PublishingCABI Publishing Obory:potravinářství ●lidská výživa, potravinářství, potravinářské technologie ●sleduje časopisy a neseriálové publikace (např. knihy, sborníky z konferencí,...) ●na MENDELU retrospektiva od roku 1973 – současnost

18 Environment Complete Producent:EBSCOEBSCO Obory:zemědělství, ekologie, přírodní zdroje ●obory: zemědělství, ekologii ekosystémů, energii, obnovitelné energetické zdroje, přírodní zdroje, nauku o mořích a sladkých vodách, geografii, znečištění a odpadové hospodářství, technologie ochrany prostředí, environmentální právo, veřejnou politiku, sociální dopady, městské plánování, atd.

19 Environment Complete ●obsahuje více než 2,5 mil. záznamů z více než 2 400 titulů, z toho téměř 1 000 časopisů a téměř 200 monografií v plném textu 1 ●na MENDELU retrospektiva od r. 1940 - současnost ●v plném textu více než 930 časopisů a 190 monografií (např. Advances in Water Treatment & Environmental Management, atd.)

20 ebrary ●virtuální knihovna e-knih ●přírodní vědy i společensko-vědní obory ●příklady vydavatelů: CAB International, CRC Press, Springer, Wiley & Sons, Elsevier, Academic Press, atd. ●souborný katalog MENDELU

21 FOODnetBASE Producent:CRC Press, Taylor & Francis GroupCRC PressTaylor & Francis Group Obory:potravinářství ●obory: bezpečnost potravin, regulaci výroby, zajištění kvality, balení, biotechnologie, výzkum potravin ●plné texty knih

22 Elektronické informační z ostatních projektů ●Academic Search Complete ●ProQuest Central ●Web of Science ●Scopus ●Science Direct ●SpringerLink ●Wiley Online Library ●Oxford Journals Online – STM Collection ●Oxford Journals Online – Science Archives ●Cambridge Journals Online – STM Collection ●BioOne

23 Academic Search Complete Producent: EBSCOEBSCO Obory: multioborová databáze ●multioborová plnotextová a citační databáze ●9 000 časopisů v plném textu ●více než 7 850 recenzovaných (peer-reviewed) periodik ●indexuje okolo 13 780 časopisů ●na MENDELU retrospektiva plných textů už od r. 1887

24 ProQuest Central Producent: ProQuestProQuest Obory: multioborová databáze ●součástí je ProQuest STM Package ●plnotextová databáze ●multimediální databáze ●více než 20 000 zdrojů, z toho 15 000 s plnými texty (srpen 2013) ●plné texty 74 000 disertačních prací ●tržních zprávy z různých odvětví a zemí, profily firem a prům. odvětví ●přes 800 titulů novin vč. The Wall Street Journal a Los Angeles Times ●tematické kolekce databází z oborů: ■Science & Technology ■Health & Medicine ■the Arts ■History ■Business ■Social Sciences ■Literature & Language

25 ProQuest STM Package 5 tematických kolekcí databází z různých oborů ●Natural Science Collection ●Biological Science Collection ●ProQuest Science ●Technology Science Collection ●ProQuest Health & Medical Complete ●Natural Science CollectionNatural Science Collection  Agricultural Science Collection – více než 500 titulů v plném textu, bibliografické záznamy (AGRICOLA) a přes 2 miliony záznamů s hloubkovou indexací  Aquatic Science Collection – více než 300 titulů v plném textu, bibliografické záznamy (ASFA) a přes 2 miliony záznamů s hloubkovou indexací  Atmospheric Science Collection – více než 175 titulů v plném textu, bibliografické záznamy (MGA) a přes 1,2 milionů záznamů s hloubkovou indexací  Biological Sciences Collection – více než 600 titulů v plném textu, bibliografické záznamy (AGRICOLA) a přes 5 milionu záznamů s hloubkovou indexací  Earth Science Collection – více než 600 titulů v plném textu, bibliografické záznamy (GeoRef) a přes 2,6 milionů záznamů s hloubkovou indexací  Environmental Science Collection – více než 1000 titulů v plném textu, bibliografické záznamy (ESPM) a přes 13 milionů záznamů s hloubkovou indexací

26 ProQuest STM Package Biological Sciences Collection  obory: chování zvířat, akvakultura, genetika rostlin, toxikologie, živočichů a lidí, biotechnologie, ekologie, entomologie, botanika, bakteriologie, medicína …  více než 35 mil. záznamů  750 časopisů s plnými texty  na MENDELU retrospektiva od r. 1982 – současnost

27 ProQuest STM Package ●ProQuest ScienceProQuest Science  okolo 1600 vědeckých titulů v oblasti přírodních věd vhodných pro vysokoškolské studenty ●Technology CollectionTechnology Collection  Advanced Technologies & Aerospace Collection – více než 1200 titulů v plném textu, bibliografické záznamy (A&I) a 3,5 milionů záznamů s hloubkovou indexací  Computer Science Collection – více než 700 titulů v plném textu, bibliografické záznamy (A&I) a přes 1,7 milionů záznamů s hloubkovou indexací  Engineering Collection – více než 1600 titulů v plném textu, bibliografické záznamy (A&I) a přes 6 milionů milionů záznamů s hloubkovou indexací  Materials Science Collection – více než 300 titulů v plném textu, bibliografické záznamy (A&I) a přes 3 miliony záznamů s hloubkovou indexací  na MENDELU retrospektiva od r. 1962 – současnost

28 ProQuest STM Package ●ProQuest Health & Medical CompleteProQuest Health & Medical Complete  renomované tituly pro mediky, zdravotnický personál, administrativní a výzkumné pracovníky  plné texty u téměř 2100 časopisů, zahrnuje např. The New England Journal of Medicine a The Lancet  plné texty více než 20 000 disertací, dokumenty týkající se ošetřovatelství, založené na důkazech (EBM) vycházející z Joanna Briggs Institute  elektronické knihy a video nahrávky z oboru ošetřovatelství  na MENDELU retrospektiva od r. 1986 – současnost

29 Web of Science ●Web of Science Core Collection ●Current Contents Connect ●BIOSIS Citation Index (dříve Biological Abstracts) ●Data Citation Index ●Derwent Innovations Index ●MEDLINE ●Zoological Records

30 Web of Science Core Collection Producent: Thomson ReutersThomson Reuters Obory: multioborová databáze ●http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/ ●abstraktová a citační databáze ●více než 12 000 impaktovaných časopisů včetně časopisů s tzv. „Open Access“ ●databáze WEB of SCIENCE má retrospektivu od roku 1900 ●cca 160 000 sborníků z konferencí ●na MENDELU retrospektiva od roku 1945 – současnost

31 Web of Science Core Collection ●osm databází:  Science Citation Index Expanded (oblast přírodních a technických věd; okolo 8 500 periodik; 1900-);  Social Sciences Citation Index (společenské vědy; okolo 6 500 periodik; 1900-);  Arts & Humanities Citation Index (humanitní a společenské vědy; okolo 1 950 periodik; 1975-)  Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)-- (1990 –)  Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH)-- (1990 – )  Book Citation Index (okolo 50 000 titulů s roč. nárůstem 10 tis. titulů ročně; 2005 –)  Index Chemicus (organická chemie; 1993 –) Index Chemicus  Current Chemical Reactions (chemické reakce; 1986 –) Current Chemical Reactions

32 Current Contents Connect ●abstraktová, multioborová databáze ●více než 9 600 titulů časopisů v 7 edičních řadách a 2 kolekcích ●aktualizace denně ●na MENDELU retrospektiva od roku 1998 – současnost Ediční řady:  Arts & Humanities  Agriculture, Biology & Environmental Sciences  Clinical Medicine  Engineering, Computing & Technology  Life Sciences  Physical, Chemical & Earth Sciences  Social & Behavioral Sciences Kolekce:  Business Collection  Electronics and Telecommunications Collection

33 ●BIOSIS Citation Index (dříve Biological Abstracts)  přírodní vědy (molekulární a buněčná biologie, farmakologie, endokrinologie, genetika, ekologie, botanika, zoologie, …)  časopisy, knihy, sborníky z konferencí, zprávy, U.S. patenty od r. 1926 ●Data Citation Index  přírodní vědy, fyzika, společenské vědy, umění, humanitní vědy, víceoborové zdroje  data z repozitářů ●Derwent Innovations Index  databáze vynálezů a patentů  inženýrské obory (chemie, elektrika, elektronika, mechanika) od r. 1963 ●MEDLINE  medicína, chemie, bioinženýrství, biofyzika, botanika, zoologie, životní prostředí, atd.  časopisy, noviny, bulletiny, … ●Zoological Reports  zoologie, biologie, paleontologie, …  časopisy, knihy, sborníky z konferencí, zprávy od r. 1864

34 Scopus Producent: ELSEVIER B.V.ELSEVIER B.V. Obory: multioborová databáze ●abstraktová a citační databáze ●sleduje odborné časopisy, knihy, konference, firemní literaturu ●22 000 peer-reviewed časopisů od 5.000 vydavatelů (včetně Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis) ●součástí jsou i tzv. "Articles-in-Press" – okolo 3.850 časopisů ●databáze obsahuje 54 milionů záznamů z toho: 33 milionů záznamů od r. 1996 21 milionů záznamů před r. 1996 (jdou až do r. 1823) ●na MENDELU retrospektiva od roku 1960 – současnost

35 Science Direct Producent:ELSEVIERELSEVIER Obory:multioborová plnotextová databáze Databáze obsahuje: ●přes 2.500 titulů peer-reviewed časopisů v plných textech ●obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, … ●na MENDELU retrospektiva: různá dle titulu časopisu

36 SpringerLink Producent:SPRINGERSPRINGER Obory:multioborová plnotextová databáze Databáze obsahuje: ●cca 2 806 titulů časopisů, z toho 2 041 dostupných na univerzitě v plném textu ●obory: přírodní a společenské vědy, technické obory, … ●na MENDELU retrospektiva od roku 1997 – současnost

37 Wiley Online Library Producent:John Wiley & SonsJohn Wiley & Sons Obory:multioborová databáze Databáze obsahuje: ●1 500 titulů peer-reviewed časopisů ●na MENDELU retrospektiva: různá (přístup k plným textům článků všech předplacených časopisů od r. 1997, někdy i starší)

38 Oxford Journals Online STM Collection Producent:Oxford University PressOxford University Press Obory:přírodní vědy, technika, medicína Databáze obsahuje: ●160 titulů časopisů v plném textu, z toho 87 časopisů z oboru medicíny, 60 časopisů z oboru biologie, 33 časopisů z oborů matematiky a fyziky ●na MENDELU retrospektiva od r. 1996 – současnost ●seznam dostupných titulů z oboru medicínyseznam dostupných titulů z oboru medicíny ●seznam dostupných titulů z oboru biologieseznam dostupných titulů z oboru biologie ●seznam dostupných titulů z oboru matematiky a fyzikyseznam dostupných titulů z oboru matematiky a fyziky

39 Oxford Journals Online Science Archives Producent:Oxford University PressOxford University Press Obory:přírodní vědy, technika, medicína Databáze obsahuje: ●144 titulů časopisů v plném textu, z toho 74 časopisů z oboru medicíny, 70 časopisů z přírodních věd ●seznam všech dostupných titulůseznam všech dostupných titulů ●na MENDELU retrospektiva 1865–1995

40 Cambridge Journals Online STM Collection Producent:Cambridge University PressCambridge University Press Obory:přírodní vědy, technika, medicína Databáze obsahuje: ●169 titulů časopisů (STM) v plném textu ●seznam titulůseznam titulů ●na MENDELU retrospektiva různá

41 BioOne Producent:BioOneBioOne Obory:přírodní vědy ●obory: biologie, ekologie, životní prostředí, entomologie, genetika, botanika, zoologie, rybářství,...

42 České článkové databáze ●Česká zemědělská a potravinářská bibliografie ●JIB – České články

43 Česká zemědělská a potravinářská bibliografie Producent:Zemědělská a potravinářská knihovna (ÚZEI)Zemědělská a potravinářská knihovna Obory:zemědělství a lesnictví ●roční přírůstek přes 7 000 záznamů ●sleduje publikační činnost na území ČR v časopisech, novinách, sbornících, knihách,... ●retrospektiva od roku 1993 do současnosti ●volně přístupná databáze ●http://aleph.uzpi.cz/F/?func=file&file_name=find- b&local_base=uzp02http://aleph.uzpi.cz/F/?func=file&file_name=find- b&local_base=uzp02

44 JIB – České články ●vybrané bibliografické záznamy z titulů zpracovávaných krajskými a odbornými knihovnami a z titulů původně zpracovávaných Národní knihovnou ČR ●ANL – informace o článcích z let 1991-2010. Byla vytvářena Národní knihovnou ČR, Moravskou zemskou knihovnou v Brně, krajskými knihovnami a odbornými knihovnami. ●ANL+ – od r. 2011 nahradila bázi ANL ●projekt pozastaven, pokračování asi od května 2013 ●http://www.jib.cz/http://www.jib.cz/ ●volně přístupná databáze

45 Základy tvorby rešeršního dotazu 1. ujasnit si, co chci hledat 2. stanovit klíčová slova – deskriptory (descriptors, keywords, headings words) 3. upřesnit je pomocí tezauru databáze, pokud ho má (CAB Abstracts) ● Broader terms (BT) – hierarchicky nadřazený deskriptor ● Narrower terms (NT) – hierarchicky podřazený deskriptor ● Related terms (RT) – asociovaný deskriptor (souvisí s jiným deskriptorem, ale neexistuje mezi nimi vztah ekvivalence ani hierarchie) ● Used for – ekvivalentní vztah 4. sestavit vyhledávací profil pomocí booleovských operátorů (and, or, not), wild cards (*,...). 5. málo (hodně) vyhledaných záznamů  zpřesnit dotaz

46 Základy tvorby rešeršního dotazu Příklad použití tezauru "essential amino acid*" or ("amino acid*" and essential) or arginine or histidine or isoleucine or leucine or lysine or methionine or phenylalanine or threonine or tryptophan or valine

47 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU Booleovské operátory AND ABC

48 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU Booleovské operátory OR AB

49 ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU Booleovské operátory NOT AB C

50 *, Např. fish* = fish, fishes, fishery, fisheries, fishing,... ZÁKLADY TVORBY REŠERŠNÍHO DOTAZU Wild cards

51 EBSCO Discovery Service (EDS) Producent:EBSCOEBSCO ● discovery systém ● na jedné platformě můžeme najednou prohledávat různé zdroje (EIZ, knihovní katalogy,...) ● vyrušení duplicitních záznamů ● při tvorbě dotazu použití Booleovských operátorů (AND, OR, NOT) ● hledání přesné fráze – dotaz dáme do uvozovek

52 EBSCO Discovery Service (EDS) ● vyhledané a následně vybrané záznamy lze uložit na pevný disk, na serveru vydavatele – k vyhledaným záznamům se dostaneme odkudkoliv a kdykoliv (připojení k internetu) nebo si poslat na mail ● u některých záznamů přímý link do plného textu ● možnost generovat citaci určité publikace ● A to Z publikace – seznam časopisů s přístupem do plného textu

53 Vyhledávání plných textů 1. Souborný katalog MENDELUSouborný katalog MENDELU 2. A to Z publikace (EDS)A to Z publikace (EDS) 3. GOOGLEGOOGLE

54 Děkuji za pozornost Lukáš Plch e-mail: lukas.plch@mendelu.cz Jana Kratochvílová e-mail: kratoch@mendelu.cz ÚVIS-Informační centrum


Stáhnout ppt "Elektronické informační zdroje pro rybářství a hydrobiologii 5. března 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google