Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sdružení uživatelů autorských práv z.s. Proč? Jak pomáháme? Co bude? ING. MILAN KOSTELNÍK PŘEDSEDA SDRUŽENÍ UŽIVATELŮ AUTORSKÝCH PRÁV Z. S. PŘEDSEDA FILMOVÉHO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sdružení uživatelů autorských práv z.s. Proč? Jak pomáháme? Co bude? ING. MILAN KOSTELNÍK PŘEDSEDA SDRUŽENÍ UŽIVATELŮ AUTORSKÝCH PRÁV Z. S. PŘEDSEDA FILMOVÉHO."— Transkript prezentace:

1 Sdružení uživatelů autorských práv z.s. Proč? Jak pomáháme? Co bude? ING. MILAN KOSTELNÍK PŘEDSEDA SDRUŽENÍ UŽIVATELŮ AUTORSKÝCH PRÁV Z. S. PŘEDSEDA FILMOVÉHO KLUBU VSETÍN Z. S. ŘEDITEL NA CESTĚ, Z. S.

2 Autorské právo a ochranné organizace 1.Dílo má svého autora a je chráněno ihned, jak vznikne. Každý uživatel autorského díla má samostatně zjistit, zda nepoužívá autorské dílo neoprávněně. 2.Autorovi vznikají k dílu autorská práva, která mají mnohovrstevnatou podobu a jsou popsány v českém právu Zákonem o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů - tzv. Autorský zákonem (zákon č. 121/2000 Sb. v úplném znění pak č. 216/2006 Sb.) 3.Zákon definuje výjimky z ochrany. 4.Užití díla je autorem resp. majitelem autorských práv umožněno pomocí poskytnutí licence. 5.Zvláštními díly je dílo audiovizuální a počítačový program. 6.Autoři vytváří společné ochranné organizace, které ze zákona zajišťují na základě oprávnění MK ochranu děl autorů tzv. kolektivní správce.

3 Nejčastější užití autorských děl při činnostech v kině 1.Použití autorských děl na webu kina (fotografie, obrazy, klipy, grafika, bannery, hudba) 2.Použití autorských děl na tištěné propagaci (grafika, fotografie, druhy písma) 3.Použití hudby ze záznamu před filmovou projekcí (tzv. „přestávková hudba“) 4.Užití audiovizuálního díla při projekci 5.Užití živé hudby při filmové projekci, resp. akci pro veřejnost

4 Sdružení uživatelů autorských práv z.s. Sdružení uživatelů autorských práv je profesní sdružení, které hájí již více jak čtrnáct let zájmy kulturních zařízení a producentů v kultuře před kolektivními správci autorských práv. Plní funkci jediného oponenta v oblasti užití živé hudby. Dnes je mezi členy spolku více jak 47 profesních kulturních organizací i soukromých subjektů působících v kultuře z celé ČR. Důvodem jeho založení před několika lety byla mimo jiné snaha o vytvoření instituce, která bude sjednocovat názory na užívání autorských práv u odborné veřejnosti a profesionálních uživatelů autorských práv (domů kultury, městských kulturních zařízení, klubů, kin, divadel a jiných subjektů). Spolek sídlí ve Vsetíně. Jeho členy jsou velké kulturní domy, ale i kulturní zařízení z menších měst. Spolek každoročně uzavírá kolektivní smlouvu s kolektivními správci. Tradičním partnerem je OSA. V současnosti vyjednáváme také s Intergramem. Informace o jeho činnosti a přihlášku naleznete na www.suap.czwww.suap.cz

5 Sdružení uživatelů autorských práv z.s. Základní cíle spolku jsou:  Zastupovat členy sdružení v jednáních s autory a kolektivními správci autorských práv v případech, kdy to bude požadováno.  Podporovat právní vědomí členů a jiných uživatelů autorských práv v oblasti užití autorských práv.  Vyměňovat si mezi členy praktické zkušenosti v oblasti užití autorských práv.  Sepisovat kolektivní smlouvy v oblasti užití autorských práv za spolek s kolektivními správci autorských práv.  Prosazovat zájmy členů sdružení v této oblasti před zastupitelskými sbory ČR.

6 Co by mohla účast ve spolku pro vaše kulturní zařízení znamenat? Účastnit se uzavřené smlouvy s OSA na rok 2016, kde je dosaženo 25 % slevy (!) oproti OSA vyhlášeným sazebníkům na provozování živé a reprodukované hudby z každé produkce, kde je užita hudební složka. Využít k hlášení software SUAPis, který slouží k systému čtvrtletních hlášení na OSA a značně si tak zjednodušit práci. Vykazovat snížené náklady. Mít možnost ovlivnit jednání s dalším kolektivním správcem Intergram o kolektivní smlouvě. Mít možnost mluvit do úsilí uživatelů autorských práv na průběžné změny autorského zákona. Veřejnosti společně sdělit a vysvětlit, oč nám jde. Být členem velkého seskupení, které bude silným partnerem pro vyjednávání s ochrannými organizacemi i parlamentem. Zaplatit členský příspěvek (podle rozsahu akcí 500 Kč nebo 2 500 Kč ročně). V roce 2017 předpokládáme úpravu výše členského příspěvku. možnost účastnit se konferencí spolku za zvýhodněných podmínek

7 Kam směřuje autorské právo v ČR? Prohlubování autorských práv v systému autorsko-právní ochrany (začínají se chránit další typy duševního vlastnictví). Laická veřejnost stále neuznává potřebu ochrany duševního vlastnictví. Majitelé autorských práv a jejich organizace stále nerespektují malý český „trh“, na který se svými díly vstupují (málo se jich uplatní ve světovém měřítku) a požadují vysoké odměny za užití svých děl. Má se prodloužit ochrana duševního vlastnictví na 90 let z důvodu, že změnu si vyžaduje soulad pravidel EU a USA v autorských právech. Sladění pravidel není důvodem k prodloužení lhůty ochrany. V USA jsou autorská práva založeny na zcela jiných základech než v Evropě. Ochrana duševního vlastnictví stále kulhá za rozvojem nových technologií a současný systém ochrany se zdá být zastaralý. SUAP přináší do diskuze k připravované novele AZ své připomínky. Novela AZ, která zpřísňuje fungování kolektivních správce je projednávána v Parlamentu ČR.

8 Odborná konference SUAP 3. listopadu 2016 v Litoměřicích s názvem Užití autorských práv při filmových projekcích a živém provozování v praxi Jednodenní odbornou konferenci plánujeme uskutečnit ve čtvrtek 3. listopadu 2016 v Městském domě kultury v Litoměřicích. Na konferenci vystoupí také několik odborníků na autorské právo (za MK ČR JUDr. Adéla Faladová, účast přislíbil odborník na filmové právo JUDr. Ivan David, oslovujeme také Doc. Ivo Telce). Při organizaci konference chceme spolupracovat také s Asociací provozovatelů kin. Jednáme také o účasti zástupců kolektivních správců. Cílem konference je: Širší odborné veřejnosti představit novelu autorského zákona vč., informací o legislativním procesu EU a využití příkladů z minulé praxe formou přednášek lektorů. Zvýšit povědomí a dopadech novely AZ do vyjednávání s ochrannými organizacemi. Formou několika článků v tisku medializovat konferenci s důrazem na nutnost řešení autorských práv při jejich veřejném provozování. Na konferenci uspořádat panelovou diskuzi legislativních odborníků, praktických uživatelů autorských práv, autorů i laické veřejnosti na téma Osvěta v oblasti užití kinematografického díla, zabraňování pirátského šíření kinematografických děl a užití tzv. „ přestávkové“ hudby, resp. užití autorských děl v reklamách promítaných v kinech. V návaznosti na směřování legislativy EU pak jako výstup z diskuze formulovat cíle pro Českou republiku s možností zjednodušení fungování výběru autorských poplatků v dosavadní praxi. Výstupy z konference předat Ministerstvu kultury a Poslanecké sněmovně.

9 Děkuji za pozornost a přeji dobrou orientaci v problematice Autorských práv. ING. MILAN KOSTELNÍK TEL: 603 227 233 MAIL: predseda@suap.cz WWW.SUAP.CZ


Stáhnout ppt "Sdružení uživatelů autorských práv z.s. Proč? Jak pomáháme? Co bude? ING. MILAN KOSTELNÍK PŘEDSEDA SDRUŽENÍ UŽIVATELŮ AUTORSKÝCH PRÁV Z. S. PŘEDSEDA FILMOVÉHO."

Podobné prezentace


Reklamy Google