Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zelený kruh – střešní organizace českých ekologických NNO Alena Dodoková Kateřina Ptáčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zelený kruh – střešní organizace českých ekologických NNO Alena Dodoková Kateřina Ptáčková."— Transkript prezentace:

1 Zelený kruh – střešní organizace českých ekologických NNO Alena Dodoková Kateřina Ptáčková

2 Vznik a poslání Jedna z nejstarších českých NNO (* 1989) Sdružuje české ekologické NNO (27 členů) a tvoří základnu tzv. oborové platformy (členové + dalších cca 50 ekoNNO) Zesílený hlas ekologických NNO Vzájemná výměna informací (e-mailové paltformy), lobbying, prosazování společných témat, popularizace ekologických témat u české veřejnosti

3 Struktura 1. Valná hromada = zástupci 27 členských organizací, nejvyšší orgán ZK, rozhoduje o změně stanov, schvaluje závěry účetnictví 2. Rada = 7-členná (volí svého předsedu), volena valnou hromadou, je nejvyšším orgánem mezi valnými hromadami, zajišťuje operativnost rozhodování 3. Kancelář = ředitel (statutární orgán ZK) + 3-4 koordinátoři programů (legislativní centrum, oborová platforma, PR a informační centrum, centrum EU), asistentka + další externí spolupracovníci

4 Aktivity – pro členy a ekologické NNO Zelený kruh zajišťuje výměnu informací a stanovisek mezi veřejnou správou, ekologickými organizacemi a veřejností. Správa a moderování e-mailových konferencí (lobbying, platforma, EU), rozesílání informací, jednou měsíčně příprava informačního Zpravodaje oborové platformy výběr zástupců do mezioborových pracovních skupin, poradních vládních orgánů a komisí přenos důležitých informací týkajících se zejména legislativy (např. připomínkování nových zákonů), včetně úrovně EU atd. příprava a prosazování společných stanovisek (parlament, ministerstva, zejména MŽP a MMR) společná příprava eko NNO na české předsednictví Rady EU (2009) další aktivity (společné schůzky, diskusní semináře atd.)

5 Aktivity – pro veřejnost, veřejnou správu environmentální poradenství pro veřejnost: Ekolinky na čísle 222 518 352 sledování implementace Aarhuské úmluvy v ČR: webové stránky www.ucastverejnosti. cz, databáze dobrých a špatných příkladů z praxe, pravidelné Zprávy o implementaci AÚ www.ucastverejnosti edice APEL (společně s Hnutí Duha), jejíž publikace mapují nová a okrajově diskutovaná témata ochrany žp (např. dopady kamionové dopravy, ekologická stopa apod.). Tyto publikace vznikají za spolupráce environmentálních odborníků sdružených v oborové platformě a jsou volně ke stažení na www.zelenykruh.cz/cz/edice-apel.html. webové stránky www.hraozemi.cz - rozcestník a zdroj informací o udržitelném rozvoji a životním prostředí (počitadlo ekologické stopy).www.hraozemi.cz

6 Financování Diverzifikované zdroje Zejména granty na konkrétní projekty (oslabení možnosti žádat tzv. institucionální granty např. Mott foundation) V současnosti nejvyšší objem z fondů EU a EHP – Transition Facility 2000, EEA grants (NROS) Menší projekty z domácích zdrojů: Nadace Partnerství, MŽP, hlavní město Praha a MČ Minimum prostředků z členských příspěvků a od soukromých subjektů

7 Potenciální rizika asociace 1.Konfliktní zájmy členů 2.Důvěra v Kancelář asociace 3.Přínos pro členy, hledání aktuálních témat 4.Transparentnost rozhodování a financování

8 Řešení 1.2x ročné oborová setkání, společný výběr témat, legislativní schůzky (zápisy na společný emailový list), pravidelná i osobní komunikace s členy, pravidla řešící konfliktní situace 2.Rada deleguje ředitele, zhodnocení práce na valné hromadě, průběžná asistence předsedy Rady v personálních otázkách 3.2 x ročně oborová setkání, další koordinační schůzky, strategický plán organizace 4.Transparentní pravidla pro rozhodování, financování (pravidla výběrů zástupců, etický kodex, pravidla sponzoringu)

9 VĎAKA ZA POZORNOSŤ! alena.dodokova@zelenykruh.cz katerina.ptackova@zelenykruh.cz Tel: 222 517 143 www.zelenykruh.cz


Stáhnout ppt "Zelený kruh – střešní organizace českých ekologických NNO Alena Dodoková Kateřina Ptáčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google